Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Generieke implementatiehandleiding care provision d-mim

Dovnload 4.78 Mb.

Generieke implementatiehandleiding care provision d-mimPagina18/20
Datum25.10.2017
Grootte4.78 Mb.

Dovnload 4.78 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Refined Message Information Models

Refined Message Information Models

Care Record (REPC_RM004000UV) 


Referentie

Voor details over de interpretatie van deze sectie, zie de beschrijving van R-MIMs in de Versie 3 Guide.Care Record  (REPC_RM004000UV)

Diagram
Beschrijving


Parent:

Care Provision (REPC_DM000000UV)


Care Record R-MIM Overview

Het “Care Record R-MIM” beschrijft de gegevens en verbanden die nodig zijn wanneer de verantwoordelijkheid voor zorgverlening wordt verondersteld en een samenvatting van het dossier van de zorgactiviteiten (acts), die relevant zijn voor de zorgverlening, inclusief elke gevraagde (request), voorgestelde (proposal) en/of geactiveerde (activate) zorgplannen. Dit model en het begeleidende diagram lijken op het Care Provision D-MIM, maar gebruikt "lokale CMETs (een CMET die voorlopig alleen binnen Care Provision wordt gebruikt en nog niet in andere onderdelen van HL7)" om een overzicht te geven van de complexiteit van de zorgstructuren die horen bij de “Care Provision Request Act”. De lezer wordt terugverwezen naar de D-MIM discussie alvorens het R-MIM te bestuderen, gevolgd door de discussie voor elke structuur. De discussie van dit model zal zich concentreren op de kenmerken die niet voorkomen in het D-MIM en niet direct worden behandeld in de bespreking van dat model.CareProvisionEvent Focal Class

Zoals aangegeven in de discussie van de D-MIM registreert een “Care Provision Event” en geeft het samenvattingen van de relevante acties in de periode dat een uitvoerder verantwoordelijk is voor de zorgverlening aan het onderwerp of doel (target) van zorg.Verbanden/Associaties

De volgende verbanden/associaties worden gedefinieerd voor een elektronisch patiëntendossier (Care Record). Elke associatie beschrijft de relatie tussen de gebeurtenis (Care Provision Event) en de entiteit (entity) of actie (act) die een belangrijke rol speelt in het elektronisch patiëntendossier (Care Record).Participaties

recordTarget: de target van de registratie is de cliënt (entity) waarvoor het “Care Record” wordt aangelegd en bijgehouden. Er kan maar één “record target” zijn voor een “Care Record”. De informatie van de bedoelde cliënt (entity) wordt beschreven in de “R_Patient CMET” of “R_CaredEntity local CMET”. Voor een verdere beschrijving wordt verwezen naar de respectievelijke CMET’s. Die zijn uitvoerig beschreven in de implementatiehandleiding “Data typen en CMET’s van HL7 Nederland en NICTIZ.

subject: wanneer het subject van een gegeven niet de target van de registratie is, dan wordt het subject geregistreerd als de target(s) van de zorgverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vastleggen van de foetale hartslag in het dossier van de zwangere. De informatie van het subject wordt beschreven in de “R_Patient CMET” of “R_CaredEntity local CMET”. Voor een verdere beschrijving wordt verwezen naar de respectievelijke CMET’s.

author: de zorgverlener die de registratie van het “Care Provision Event” verricht. Dit kan een aangestelde/toegewezen (assigned) persoon of organisatie zijn (R_AssignedParty) zoals een zorgverlener, een gerelateerde (R_RelatedParty) zoals een familielid of een organisatie buiten de gezondheidszorg, of de cliënt / patiënt zelf (R_Patient). Voor een verdere beschrijving wordt verwezen naar de respectievelijke CMET’s.

dataEnterer: de datatypist of secretaresse die de informatie in het “Care Record” invoert. De informatie over de datatypist wordt beschreven in de “R_AssignedPerson CMET”.

verifier: de validator die het “Care Record” verifieert. Er is steun voor meerdere verificatieniveaus. De informatie over de verifiërende partij wordt beschreven in de “R_AssignedPerson CMET”.

performer: de partijen die deelnemen aan het daadwerkelijk uitvoeren van de “Care Provision Event” die wordt geregistreerd. Er kunnen meerdere performers zijn omdat verschillende partijen kunnen meewerken aan het uitvoeren van de zorgverlening. Deze partijen kunnen aangesteld/aangewezen personen of organisaties zijn (R_AssignedParty) zoals een zorgverlener, een gerelateerde partij (R_RelatedParty) zoals een familielid of een organisatie buiten de gezondheidszorg, of de cliënt / patiënt zelf (R_Patient). Voor een verdere beschrijving wordt verwezen naar de respectievelijke CMET’s.

primaryInformationRecipient: de partij die is bedoeld om het “Care Record” bericht te ontvangen. De ontvanger is gewoonlijk de auteur van het verzoek om de zorg over te dragen (het care transfer request) of de eerstelijns zorgverlener. Deze worden soms vertegenwoordigd door een aangestelde/toegewezen persoon of organisatie (R_AssignedParty), een gerelateerde partij (R_RelatedParty) zoals een familielid of een rechtbank of de cliënt / patiënt zelf (R_Patient). Voor een verdere beschrijving wordt verwezen naar de respectievelijke CMET’s.

Act Relationships

inFullfilmentOf: deze relatie verbindt de “Care Provision Event” met de beloofde (promise) en/of verzochte (request) “Act”die het vervult. Alleen het id attribuut is bevoegd om de “Act” te verbinden aan de “Care Provision Event” die het vervult.

component: verbindt de “Care Provision Event” aan het zorgplan dat wordt uitgevoerd als onderdeel van de zorgverlening. Voor een verdere beschrijving van deze local “CMET” wordt verwezen naar het “A_CarePlan” in het o (topic) “Care Plan” van Care Provision. Deze kan mogelijk in een later stadium worden toegevoegd.

pertinentInformation1: verbindt de “Care Provision Event” aan het zorgplan dat informatie geeft voor de context van de zorgverlening, maar dat niet direct relevant is voor dit “Care Record”. Voor een verdere beschrijving van deze local “CMET” wordt verwezen naar het “A_CarePlan” in het topic “Care Plan”.

pertinentInformation3: verbindt de “Care Provision Event” aan een set van bijbehorende klinische verklaringen die worden bijgevoegd als onderdeel van de informatie die wordt aangeleverd in het “Care Record”. Voor een verdere beschrijving van deze lokale “CMET” wordt verwezen naar de “A_CareStatement” in het onderwerp/hoofdstuk (topic) “Care Provision D-MIM” en topic “Care Structures”.

reason: een relatie met een conditie die wordt geregistreerd als de primaire reden voor de zorgverlening. Een probleem dat de primaire reden voor de zorgverlening is, niet specifiek een diagnose, kan ook met deze relatie worden gepresenteerd. Voor een verdere beschrijving van deze lokale “CMET” wordt verwezen naar het “A_ConcernTrackingEvent” in het onderwerp (topic) “Care Structures” (N.B. HL7 TC Patient Care is bezig de inhoud van het domein te herstructureren. Daardoor kan het in een ander topic terecht komen).

pertinentInformation2: een “Care Record” heeft een set van lijsten die verschillende klinische verklaringen bevatten als relevante informatie van voortdurende aard en die niet specifiek wordt beschreven als onderdeel van de “Care Provision Event”. Dit kan een problemenlijst zijn, een actuele medicatielijst of een lijst met risicofactoren. Voor een verdere beschrijving van deze lokale “CMET” wordt verwezen naar de “A_StatementCollector” in het onderwerp (topic) “Care Structures”.

Reference: het consult/de consulten (encounter) die betrekking hebben op het “Care Record”, gepresenteerd door de “A_Encounter CMET”.

ReplacementOf: een verbinding aan een vervangen/vernieuwd (replaced) “Care Record “. De “Care Provision Event” als target van deze “act relationship” heeft de status van verouderde versie (obsolete) en kan of alleen de “instance identifier” van het vervangen “Care Record” bevatten of de gehele inhoud.Contained Hierarchical Message Descriptions

Care Record Event

REPC_HD004000UV

 
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

  • Care Record (REPC_RM004000UV) Diagram
  • Beschrijving Parent
  • Care Record R-MIM Overview
  • CareProvisionEvent Focal Class
  • Act Relationships inFullfilmentOf
  • Reference
  • Contained Hierarchical Message Descriptions

  • Dovnload 4.78 Mb.