Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Generieke implementatiehandleiding care provision d-mim

Dovnload 4.78 Mb.

Generieke implementatiehandleiding care provision d-mimPagina7/20
Datum25.10.2017
Grootte4.78 Mb.

Dovnload 4.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

R-MIM VERWIJSBERICHT
  1. Inleiding op verwijsbericht en overdracht

Van het in hoofdstuk 2 besproken “D-MIM Care Provision” zijn vele implementeerbare berichten of berichtenonderdelen afgeleid. In Nederland zijn twee sets van belang omdat die in verschillende ketenzorgprojecten worden toegepast. Het gaat daarbij om de set interacties om binnen zorgketens te verwijzen en terug te rapporteren en om zeer gedetailleerde en precies omschreven klinische informatie correct te kunnen doorgeven.  1. Care Transfer Topic

4.2.1 Inleiding


Dit hoofdstuk is een vertaling van Hoofdstuk 8 van de Care Provision uit de ballot van januari 2007 / mei 2008. Dit is de versie van de tekst die als DSTU (Draft Standard for Trial Use) is aangeboden en omvat informatie over:

 • “Storyboards” (SB)

 • “Application Roles” (AR)

 • “Trigger Events” (TE)

 • “Refined Message Information Models” (R-MIM)

 • “Hierarchical Message Descriptions” (HMD)

 • Interacties (IN)

Dit hoofdstuk omvat de business cyclus van verwijzingen (requests) en acceptatie (promises) die deel uit maken van de overdracht (transfer) van verantwoordelijkheid voor zorg. Traditiegetrouw wordt deze set van communicatie een "referral" genoemd. Echter, “referrals” (verwijzingen) hebben de neiging om specifieke betekenissen te hebben in verschillende culturen en er is een poging gedaan om een globale definitie van verwijzing te creëren die algemeen is. Om verwarring tussen culturen te vermijden, gebruiken de internationale berichten de term "referral" niet, maar voor de Nederlandse situatie wordt daar wel gebruik van gemaakt. In de uitwerking van berichten worden specifieke “use cases” en “triggers” uitgewerkt die gerelateerd zijn aan communicatie op basis van de HL7 RIM "Act" klasse van "CareProvision (PCPR)". Het gaat hierbij in eerste instantie om de uitwerkingen die de “Care Provision” als "entry point" gebruiken van het “Refined Message Information Model (R-MIM)”. In dit hoofdstuk komen de R-MIMs aan de orde voor de berichten voor ”Care Transfer”.  1. Care Transfer Definitie

“Care Transfer” is de communicatie tussen een “Author” (auteur/zorgverlener) en een andere “Health Care Provider” (Zorgverlener) met de intentie om te onderhandelen over de overname van verantwoordelijkheid voor de zorg door de ontvanger van het verzoek. Een overname van verantwoordelijkheid wordt beperkt tot een bewering van de scope van de verantwoordelijkheid, inclusief het type zorg, de genoemde specifieke condities en de genoemde specifieke zorgplannen, waarbij: • een verzoek of verwijzing (request) voor gedeelde zorg (gedeeltelijke overdracht van verantwoordelijkheid) of een;

 • verzoek (request) voor complete overdracht van verantwoordelijkheid voor zorg.

  • zorgverlener;

  • zorgorganisaties (healthcare agencies) (inclusief wijkverpleging, GGD, maatschappelijk werk);

  • patiënt (zelfverwijzing);

  • familie van de patiënt /belangrijke anderen;

  • rechtbank of andere niet-zorgorgantisatie;

  • apparaten die zijn geautoriseerd door organisaties.

Dit is een interactie diagram die alle Interacties en Applicatie Rollen die belangrijk zijn voor het Care Transfer Topic illustreert.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

 • Care Transfer Topic
 • Care Transfer Definitie

 • Dovnload 4.78 Mb.