Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Generieke implementatiehandleiding care provision d-mim

Dovnload 4.78 Mb.

Generieke implementatiehandleiding care provision d-mimPagina8/20
Datum25.10.2017
Grootte4.78 Mb.

Dovnload 4.78 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

Storyboards

De volgende storyboards zijn van toepassing op verwijzigen en acceptatie:
Storyboards

Request for Changes in Ongoing Service(REPC_ST004008UV)

Completed Specialty Care(REPC_ST004001UV)

Multidisciplinary Care Provision(REPC_ST004003UV)

Aged Care Transfer Request(REPC_ST004005UV)

Aged Care (Lite) Transfer(REPC_ST004006UV)

Request Medication Chart Review(REPC_ST004004UV)

Request for Pastoral Care(REPC_ST004007UV)

Surgical Referral(REPC_ST004002UV)

Deze worden hier achtereenvolgens toegelicht om mogelijke toepassingen van het verwijsbericht en acceptatie te illusteren.


Referentie

Voor details over de interpretatie van deze sectie, zie de storyboard discussie in de Versie 3 Guide.Request for Changes in Ongoing Service  (REPC_ST004008UV)


Doel

Dit storyboard demonstreert de communicatiestroom tussen een cliënt/bewoner of hun vertegenwoordiger die een verzoek doet tot een verandering van een bestaande service.
Interaction List (interactielijst)

Revise Care Transfer Request

REPC_IN002220UV

Replace Care Transfer Promise

REPC_IN003930UV

Replace Care Provision

REPC_IN004913UV

 

Request for Changes in Ongoing Services (REPC_SN004008UV)
Preconditie: Meneer Adam Everyman, die thuis woont, ontvangt één maaltijd per dag van ‘tafeltje dekje’, een maaltijdservice die uitgaat van de Groene Velden Verzorgingstehuizen (GVV) Groep. Zijn dochter, die de eigen bijdrage betaalt voor deze service, merkt op dat hij gewicht blijft verliezen en haalt Meneer Everyman over om zijn huidige afname te veranderen naar twee maaltijden per dag.

Activiteiten: Namens haar vader stuurt Nancy Nuclear een bericht naar de klantenservice van GVV met het verzoek om de huidige maaltijden service van haar vader te veranderen [Interactie: Revise Care Transfer Request ]. Voordat de cliënt manager van de cateringservice de aanvullende maaltijd voor Meneer Everyman kan regelen, wordt mevrouw Nuclear verzocht de additionele cliëntenbijdrage te autoriseren. De diëtist, Connie Chow, stuurt een autorisatieverzoek naar mevrouw Nuclear. Mevrouw Nuclear wil de extra bijdrage graag betalen voor de extra maaltijd en adviseert Connie Chow door te gaan. Na ontvangst van de autorisatieacceptatie bevestigt de klantenservice dat de nieuwe afspraken in werking gesteld worden, bijvoorbeeld het regelen van de extra maaltijd [Interactie: Replace Care Transfer Promise wordt operationeel voor de maaltijden van Meneer Everyman door het sturen van een nieuw verpleegplan naar mevrouw Nuclear [Interactie: Replace Care Provision ].

Postconditie: Met het versturen van de aangepaste factuur naar zijn dochter is alles geregeld voor het ontvangen van twee maaltijden per dag door Meneer Everyman. Door het ondernemen van de noodzakelijke maatregelen met de maaltijd service, stuurt het bestellingsysteem van Connie Chow automatisch een bericht naar het cliënt accountsysteem van GVV met de boodschap dat de extra kosten gefactureerd moeten worden aan mevrouw Nuclear als aangewezen betaler voor Meneer Everyman.

Update Eisen Samenvatting: De communicatiepartners in dit storyboard, mevrouw Nuclear, namens haar vader, en de diëtist, Connie Chow, houden nauwlettend in de gaten of de ingediende veranderingen op de voortdurende service (in dit geval maaltijdservice) op tijd uitgevoerd worden, met documentatie van de juiste autorisaties.
Completed Specialty Care  (REPC_ST004001UV)


Doel

Dit storyboard beschrijft een typische consultatie van een specialist door een huisarts.
Interactie Lijst

Care Transfer Request

REPC_IN002120UV

Care Transfer Promise

REPC_IN003130UV

Complete Care Provision

REPC_IN004410UV

Reject Care Transfer

REPC_IN002040UV

Revise Care Transfer Request

REPC_IN002220UV


Care Transfer Completed Speciality Care (REPC_SN004001UV)
Preconditie: Dr. Patricia Primary is een huisarts die een patiënt al langere tijd regelmatig ziet en waarvoor ze gebruik maakt van haar standaard behandelplannen voor de klacht. De klacht van de patiënt wordt erger en Dr. Primary wil graag de mening van een gastroenteroloog, Dr. Tony Tum.

Activiteiten: Dr. Primary bereid een samenvatting voor van de bestaande elektronische medische dossiers waarbij de reden voor consultatie wordt uitgelicht, inclusief samenvattingen van de andere medische condities waarvoor de patiënt zorg ontvangt, en inclusief de medicatielijst, allergieënlijst en lijsten van vorige operaties en ziekenhuisopnames. Deze samenvatting wordt naar Dr. Tum gestuurd samen met een verzoek om de patiënt te zien [Interactie: Care Transfer Request].

Dr. Tum besluit de patiënt te zien en stuurt het juiste antwoord terug naar Dr. Primary [Interactie: Care Transfer Promise]. Dr. Tum ziet dan de patiënt, maakt een samenvatting van zijn evaluatie en meningen over het veranderen van de behandeling [Interactie: Complete Care Provision]. Dr. Tum stuurt de samenvatting naar Dr. Primary die de behandelplannen aanpast op basis van de aanbevolen veranderingen.Alternatieve stromen:

 1. Dr. Tum kan het verzoek om de patiënt te zien afwijzen [Interactie: Reject Care Transfer] >>Post-Conditie: Dr. Primary probeert een andere gastroenteroloog.

 2. Dr. Tum kan aanbevelingen sturen zonder de patiënt te zien (papieren consultatie).

 3. Dr. Tum kan verzoeken om meer informatie voordat hij de patiënt ziet (niet afgebeeld).

 4. Dr. Primary kan meer informatie sturen zonder een verzoek om meer informatie [Interactie: Revise Care Transfer Request].

Postconditie: Dr. Primary gaat de patiënt weer op regelmatige basis zien, waarbij ze gebruik maakt van de aangepaste behandelplannen voor de patiënt.

Updates Samenvatting Eisen: De communicatiepartners van deze berichten, Dr. Primary en Dr. Tum richten zich op het verzoek voor verwijzing van Dr. Primary en de uitkomst van die verwijzing terug naar Dr. Primary. Dit omvat de door Dr. Primary bijgewerkte informatie te leveren aan Dr. Tum als dat van pas komt tijdens de consultatie.Multidisciplinary Care Provision  (REPC_ST004003UV)


Doel

Dit storyboard demonstreert de communicatiestroom die geassocieerd wordt met verzoeken gedaan door een huisarts aan andere klinische of gelijkwaardige zorgverleners om bij te dragen aan een multidisciplinair zorgplan, zoals een Chronische Ziekte Management zorgplan (CZM). CZMs zijn ontwikkeld om het medische management van zorg voor een persoon met chronische of complexe zorgvragen te verbeteren. (In Australië wordt een huisarts aangemoedigd samen te werken met andere zorgverleners als de patiënt complexe zorgbehoeften heeft en die baat zouden hebben bij de inbreng van een multidisciplinair zorgteam. Gelijksoortige initiatieven bestaan in veel landen.)
Interactie Lijst

Care Transfer Request

REPC_IN002120UV

Care Transfer Promise

REPC_IN003130UV

Activate Care Provision

REPC_IN004110UV

Revise Care Transfer Request

REPC_IN002220UV

Replace Care Transfer Promise

REPC_IN003930UV

Append Care Provision

REPC_IN004211UV

Revise Care Transfer Request

REPC_IN002220UV

Replace Care Provision

REPC_IN004913UV

 

Multidisciplinary Care Provision (REPC_SN004003UV)

Preconditie: dr Patricia Primary bereidt een multidisciplinair zorgplan voor de heer Adam Everyman voor om zijn gezondheidsuitkomsten en doelen voor kwaliteit van leven geassocieerd met diabetes en hypertensie te verbeteren. Ze raadt de heer Everyman aan om een fysiotherapeut, een diëtist en zijn dochter Nancy Nuclear hierbij te betrekken. Dr Primary verkrijgt toestemming van de heer Everyman om zijn medische geschiedenis en doelen met andere (zorg)verleners en zijn dochter te delen.

Activiteiten:

verzoek gedeelde zorgverlening

Dr. Primary stuurt een individueel verzoek naar Fysiotherapeut Seth Stretcher, Diëtist Connie Chow en aan de dochter van de heer Everyman, Nancy Nuclear. [Interactie: Care Transfer Request ].

Ieder van hen stuurt een antwoord waarin ze bevestigen dat ze een bezoek aan de heer Everyman te zullen gaan plannen om een plan te ontwikkelen om de afzonderlijke doelen, gespecificeerd door dr Primary, te halen. [Interactie: Care Transfer Promise].

Op hun beurt bezoeken Seth Stretcher en Connie Chow de heer Everyman en zijn dochter om zijn doelen in relatie tot zijn diabetes en hypertensie te onderzoeken. Ieder van hen stelt een zorgplan op voor de heer Everyman welke zij samenvatten en doorsturen naar dr Primary.

Dr Primary verwerkt deze bijdragen in een totaal Chronische Ziekte Management (CZM) zorgplan met activiteiten voor elk van de leden van het zorgteam en reikt kopieën van het zorgplan uit aan elk van de leden van het multidisciplinaire zorgteam. De dochter van de heer Everyman, die onderaan het plan geïdentificeerd is als verantwoordelijk voor het assisteren van de heer Everyman bij de maaltijden [Interactie: Revise Care Transfer Request ] en de conditie van zijn keuken, maakt ook deel uit van het team. Elk van hen erkent dat zij borg staan voor het voltooien van de activiteiten in het aangepaste, samengestelde zorgplan [Interactie: Replace Care Transfer Promise].
voortdurende gedeelde zorgverlening

Elke (zorg)verlener blijft de heer Everyman zien of contact met hem houden om zijn reactie op de activiteiten in het zorgplan te beoordelen. Tijdens de eerste fase van het zorgplan leveren zij een samenvatting van de voortgang aan dr Primary [Interactie: Append Care Provision ].


bespreken gedeelde zorgverlening (niet getoond in Interactie Diagram)

Drie weken later heeft dr Primary een afspraak met de heer Everyman en zijn dochter om de voortgang te bespreken in de eerste fase van het zorgplan voor het begeleiden van zijn diabetes en hypertensie. Terwijl hij enkele van zijn doelen heeft bereikt, is de heer Everyman teleurgesteld in de voortgang van de doelen gerelateerd aan het stabiliseren van zijn bloedsuikerniveaus. Dr Primary wijzigt de doelen voor de volgende fase van de heer Everyman zijn zorgplan en stuurt deze, samen met de aangepaste set van opdrachten en verzoeken voor de volgende fase naar Connie Chow, Seth Stretcher en Nancy Nuclear. [Interactie: Revise Care Transfer Request ].


Connie Chow en Seth Stretcher beoordelen hun zorgplannen voor de heer Everyman in het kader van de nieuwe doelen van dr Primary en leveren voortdurende voortgangsrapportages over de nieuwe zorgplannen [Interactie: Replace Care Provision].
Postconditie: de heer Everyman ontvangt team-gebaseerde zorg, gecoördineerd en beoordeeld door zijn huisarts, dr Primary.

Updates Samenvatting Eisen: De deelnemers aan dit storyboard zijn Dr Primary, fysiotherapeut Seth Stretcher, diëtist Connie Chow en de dochter van de patiënt, Nancy Nuclear. Zij letten erop te antwoorden op een verzoek van Dr Primary om samen te werken aan de ontwikkeling van een geïntegreerd zorgplan voor Meneer Everyman om zijn gezondheidsuitkomsten en doelen voor kwaliteit van leven geassocieerd met diabetes en hypertensie te verbeteren.

Aged Care Transfer Request  (REPC_ST004005UV)
doel

Dit storyboard demonstreert de communicatiestroom tussen een partij die voor een cliënt een plaats zoekt in een instelling voor ouderzorg en een organisatie die ouderenzorg levert. Merk op dat de uitkomst van dit storyboard gerelateerd is aan het succes of aan een verzoek tot toegang tot services (“ heeft u een vrije plaats?”), maar niets zegt of een opname plaatsvindt. Dit laatste is afhankelijk van het aangaan van een contract..
Interactie Lijst

Care Transfer Request

REPC_IN002120UV

Reject Care Transfer

REPC_IN002040UV

Notify Care Transfer Request

REPC_IN002110UV

Care Transfer Request

REPC_IN002120UV

Care Transfer Promise

REPC_IN003130UV

Abort Care Transfer Request Notification

REPC_IN002620UV

Reject Care Transfer

REPC_IN002040UV


Referral for Aging Services (REPC_SN004005UV)
Preconditie: Peter Process is de maatschappelijk werker bij het Maas Ziekenhuis die verantwoordelijk is voor de coördinatie van het patiëntenontslag van oudere patiënten. Zijn rol is het maximaliseren van de succesvolle terugkeer van zwakke oudere ziekenhuispatiënten naar de gemeenschap, inclusief naar residentiële ouderenzorg. Het werkt nauw samen met de ouderenzorg (thuiszorg en residentieel, zoals verpleeghuizen) in de nabije omgeving. Hij zoekt een verpleeghuisplaats voor de heer Everyman die wat intensieve revalidatie vanwege een val nodig heeft voordat hij weer veilig kan wonen bij zijn dochter die fulltime werkt. Hij raadt ‘Groene Velden Verzorgingstehuizen (GVV) aan als een geschikte instelling voor de heer Everyman en zijn dochter, Nancy Nuclear, die hem autoriseert om GVV namens hem te benaderen, samen met drie andere verpleeghuizen binnen een straal van 5 kilometer van mevrouw Nuclear haar huis.

NB. In Nederland zal een dergelijke aanvraag ook leiden tot een verzoek tot indicatie.


Activiteiten:

stuur verwijzing

Peter Process stuurt een verzoek voor een tijdelijke plaats voor Meneer Everyman in een verpleeghuis aan Alice Admitter, waarmee het proces van verwijzing voor ouderenzorg begint [Interactie: Care Transfer Request ]. Wanneer zij de aanvraag verwerkt, merkt Alice Admitter op dat Peter Process niet alle verzekeringsgegevens van Meneer Everyman’s heeft meegestuurd. Ze stuurt het verzoek terug naar Peter Process, waarbij ze aangeeft dat het verzoek niet verwerkt kan worden in zijn huidige vorm [Interactie: Reject Care Transfer ].


bevestiging het op zich nemen van het verwerken van het verzoek

Alice Admitter accepteert de verwijzing voor verwerking door het verzoek te identificeren met 'Accepted' (of actief) in de GVV toelatingen database. Dit triggert een automatisch proces verslag over de verwijzing van Peter Process bij Maas Ziekenhuis [Interactie: Notify Care Transfer Request ]. Ze stuurt het verzoek dan door naar Nancy Nightingale om het te beoordelen [Interactie: Care Transfer Request ].


query verwijzing informatie

Nancy Nightingale stuurt een verzoek voor verdere klinische informatie over de cognitieve functionele capaciteiten van Meneer Everyman aan Peter Process bij Maas Ziekenhuis die in dit geval niet de volledige bevindingen van de cognitieve test heeft bijgesloten. [Interactie: Care Provision Event, Query.] Omdat hij al toestemming heeft verkregen van de heer Everyman voor het delen van de resultaten van de test met andere zorgverleners, voegt Peter Process de samenvatting van de heer Everyman zijn cognitieve en gedragstesten toe, inclusief de scores van de metingen die in het ziekenhuis gedaan zijn van zijn cognitieve, gedrag en stemming status. Hij stuurt dit naar Nancy Nightingale. [Interactie: Care Provision Event Query, Response]. (Merk op dat deze query interactie buiten de scope van het huidige storyboard valt).


Advies plaats beschikbaar

Concluderend uit haar beoordeling van de heer Everyman zijn revalidatie- en zorgbehoeften is Nancy Nightingale blij een vrij bed in GVV aan te kunnen bieden aan de heer Everyman. Ze adviseert Alice Admitter over deze beslissing. [Interactie: Care Transfer Promise ] Alice Admitter belooft het bed onmiddellijk aan Peter Process voor de heer Everyman. [Interactie: Care Transfer Promise ] Door deze actie wordt tegelijkertijd het ‘Actieve Verwijzingen’ bestand van GVV aangepast dat onderhouden wordt door Alice Admitter. Hiermee is het proces voor het verzoek voor services voltooid. De naam van de heer Everyman wordt niet verwijderd van het ‘Actieve Verwijzingen’ bestand totdat het bericht is ontvangen dat alle contractuele documentatie in orde is, dat de indicatie akkoord is en dat hij daadwerkelijk opgenomen is in GVV.


Alternatieve stromen:

 1. Volgend op de belofte van GVV om services te leveren, ontvangt Peter Process een telefoontje van de dochter van de heer Everyman om aan te geven dat zij 2 maanden verlof opneemt, zodat haar vader ontslagen kan worden naar huis om met haar te wonen. Aan het eind van het verlof (wanneer zij weer gaat weken) zal zij bekijken of haar vader nog steeds formele ouderenzorg dient te ontvangen. Peter Process brengt Alice Admitter en Nancy Nightingale meteen op de hoogte van het feit dat het verzoek voor services voor de heer Everyman wordt ingetrokken. [Interactie: Abort Care Transfer Request ].

Postconditie: Peter Process ontslaat de heer Everyman naar huis.

 1. Na de gedetailleerde meetschalen over cognitie en gedrag van de heer Everyman bekeken te hebben, bepaalt Nancy Nightingale dat het bed dat zij op dit moment beschikbaar heeft (alleen voor korte termijnopnames) niet aan de voor de heer Everyman gestelde doelen kan voldoen. Zij stelt Alice Admitter op de hoogte die op haar beurt Peter Process, de heer Everyman en zijn dochter informeert over de beslissing het verzoek voor een bed af te wijzen. [Interactie: Reject Care Transfer ].

Postconditie: Peter Process neemt contact op met de andere verpleeghuizen in de buurt met de hoop een geschikte plaats voor de heer Everyman te vinden.

 1. Alice Admitter geeft aan mevrouw Nuclear aan dat GVV in staat zal zijn het volgende permanente bed aan haar vader aan te bieden wanneer het beschikbaar komt, maar ze is niet in staat precies te zeggen wanneer dat zal zijn. Mevrouw Nuclear is opgetogen en bereid te wachten op een plaats in Avondrood, omdat dat haar vaders eerste keus is voor een verpleeghuis. Alice Admitter voegt de naam van de heer Everyman toe aan de wachtlijst voor permanente plaatsing. Zij stelt Peter Process hiervan op de hoogte, omdat de heer Everyman nog ontslagen moet worden uit het ziekenhuis. [Interactie: Care Transfer Promise ].


Postconditie: Peter Process vertraagt het ontslag van de heer Everyman totdat er een bed voor hem vrijkomt in Avondrood.

Update Samenvatting Eisen: De communicatiepartners van deze berichten, Peter Process (namens Meneer Everyman), Alice Admitter en Nancy Nightingale zijn gericht op het verzoek voor verwijzing, om zo soepel en snel als mogelijk een plaats in de ouderenzorg te lokaliseren, terwijl zij zich ervan verzekeren dat de plaatsing geschikt is.

Aged Care (Lite) Transfer  (REPC_ST004006UV)


Doel

Het doel van dit storyboard is het illustreren van de communicatiestroom tussen een persoon die toegang vraagt tot services voor ouderenzorg en een residentiele of gemeentelijke organisatie die services voor ouderenzorg levert.
Interactie Lijst

Care Transfer Request

REPC_IN002120UV

Care Transfer Promise

REPC_IN003130UV

Abort Care Transfer Request Notification

REPC_IN002620UV

 Aged Care (Lite) Transfer (REPC_SN004006UV)Preconditie: Peter Process, Ontslag Planner bij het Maas Ziekenhuis, zoekt een plaats in een verzorgingshuis voor Meneer Adam Everyman, een 88 jaar oude patient, vlakbij waar zijn zoon woont. Hij stuurt een verzoek voor overplaatsing van Meneer Everyman naar 5 verzorginghuizen, inclusief ‘Groene Velden Verzorgingstehuizen’ (GVV), waar Alice Admitter beslist over de toelating.

Activiteiten:

service Provision Transfer (Referral for service)

Handelend, op basis van de autorisatie van Meneer Everyman, stuurt Peter Process een verzoek voor services door, inclusief een kopie van de geschiktheidtest, naar vijf verzorgingshuizen in de nabijheid van waar zijn zoon woont. [Interactie: Care Transfer Request ]. Hij ontvangt automatische berichtgeving van vier van deze verzorgingshuizen dat zijn verzoek is ontvangen. Drie weken later ontvangt Peter Process het advies van Alice Admitter dat Meneer Everyman een plaats aangeboden is in het GVV en dat hij de volgende dag opgenomen kan worden. [Interactie: Care Transfer Promise ].
service Provision Transfer Withdrawal

Na het veilig stellen van een plaats voor Meneer Everyman in GVV brengt Peter Process meteen de andere drie verzorgingshuizen op de hoogte van het intrekken van zijn “Request for Service” (verzoek voor service) voor Meneer Everyman. [Interactie: Abort Care Transfer Request ].Postconditie: Peter Process treft maatregelen voor het ontslag van Meneer Everyman en zijn overdracht naar GVV, terwijl hij de verzoeken van andere verzorgingshuizen heeft ingetrokken.

Update Samenvatting Eisen: Nu hij succesvol een plaats voor Meneer Everyman heeft gevonden, kan Peter Process zijn gaan richten op de plaatsing van andere oudere patienten. Zijn informatiesysteem geeft hem informatie (via een audit trail) over hoe lang het duurt voordat verzorgingshuizen reageren op verzoeken voor service. Hij gebruikt deze informatie om zijn volgende verzoek te kiezen.

N.B.Deze beschrijving is erg op de internationale situatie gericht. In Nederland loopt een deel van deze berichten via een indicatiesteller. Bovendien zullen transferpunten in ziekenhuizen hier een rol in spelen. Peter Process zou in Nederland waarschijnlijk transferverpleegkundige heten.Request Medication Chart Review  (REPC_ST004004UV)


Doel:

Dit storyboard demonstreert een verzoek van een verpleegkundige van een huisarts om een medicatietabel van een bewoner te bekijken..
Interactie Lijst

Care Transfer Request

REPC_IN002120UV

Care Transfer Promise

REPC_IN003130UV

Reject Care Transfer

REPC_IN002040UV


Care Transfer Request Medication Chart (REPC_SN004004UV)
Precondition: Nancy Nightingale, verpleegkundige bij ‘Groene Velden Verzorgingstehuizen’ (GVV), maakt zich zorgen over het feit dat het pijnmanagement van Meneer Everyman niet langer effectief is. Ze denkt dat een beoordeling van al zijn medicatie op zijn plaats is. Ze bespreekt haar zorgen met de Palliatieve Zorg Klinische Consultant die er mee instemt dat een beoordeling van de huidige medicatie van Meneer Everyman een goed idee is.

Activiteiten: Nancy Nightingale stuurt een verzoek naar Dr. Patricia Primary waarin ze uitleg geeft over de noodzaak voor een beoordeling van de medicatielijst van Meneer Everyman. Ze levert een kopie van de bevindingen van de pijngrafiek van de afgelopen 24 uur welke aangeeft dat Meneer Everyman te vaak een doorbraak van pijn ervaart. [Interactie: Care Transfer Request ].

Dr. Primary licht Nancy Nightingale in dat zij Meneer Everyman later op de dag zal bezoeken. [Interaction: Care Transfer Promise ]. Dr. Primary bezoekt Meneer Everyman later die dag en neemt met Nancy Nightingale alle medicatie van Meneer Everyman door. Zij levert een aangepaste medicatielijst voor Meneer Everyman [Interactie: Medication Administration Order Activate, Fulfillment Request]. Wanneer Nancy Nightingale de nieuwe medicatielijst upload in het elektronische medicatiesysteem wordt automatisch een bericht gestuurd naar het apotheeksysteem om de veranderende bestelling van Meneer Everyman door te geven. [Interactie: Combined Order Activate, Fulfillment Request]. (N.B Medicatie bestelberichten vallen buiten de scope van dit storyboard en domein.).Alternatieve kijk: Dr. Primary ontvangt het verzoek van Nancy Nightingale maar vindt dat een beoordeling op dit moment niet nodig is [Interactie: Reject Care Transfer ].

Postconditie: Meneer Everyman gaat diezelfde avond verder op een nieuw medicatieschema. Nancy Nightingale continueert de tabel voor pijnmanagement en voor de komende 12 uur rapporteert Meneer Everyman geen pijndoorbraak zonder verlies van concentratie.

Update Samenvatting Eisen: De communicatiepartners van dit bericht, verpleegkundige , Nancy Nightingale en Dr. Primary, zijn gericht op het verzoeken en complementeren van een beoordeling van de medicatielijst van Meneer Everyman. De uitkomst van de beoordeling, namelijk dat de nieuwe leveringen direct aan het verzorgingshuis geleverd kunnen worden, wordt gecommuniceerd naar de apotheek.

Request for Pastoral Care  (REPC_ST004007UV)


Doel:

Dit storyboard illustreert de communicatiestroom die geassocieerd wordt met het leveren van pastorale zorg waarbij betaalde en onbetaalde zorgverleners betrokken zijn.
Interactie Lijst

Care Transfer Request

REPC_IN002120UV

Care Transfer Promise

REPC_IN003130UV

Activate Care Provision

REPC_IN004110UV

Append Care Provision

REPC_IN004211UV

Suspend Care Provision

REPC_IN004310UV


Pastoral Care (REPC_SN004007UV)

Preconditie: Mevrouw Eve Everywoman is een bewoonster van de ‘Groene Velden Verzorgingstehuizen’ (GVV) die palliatieve zorg ontvangt. Ze heeft inzicht in haar achteruitgaande toestand wat haar spanning en angst oplevert. Haar man, Neville Nuclear, voelt dat ze in de relatie met haar oudste dochter een aantal zaken niet opgelost heeft. Ze is in de laatste vijf jaar van haar vervreemd, waarmee ze iets moet doen. Meneer Nuclear voelt dat deze angst de pijnmedicatie die ze neemt tegenwerkt. Hij is zich er van bewust dan GVV een uitstekende pastorale zorg heeft, welke drijft op getrainde vrijwilligers van lokale organisaties, inclusief de lokale katholieke kerk. Hij bespreekt met zijn vrouw het idee om contact op te nemen met iemand om met haar te praten over hun dochter.

Activiteiten:

verzoek ondersteuning spirituele behoeften

Larry Listener, Directeur van Pastorale Zorg, ontvangt een telefoontje van de echtgenoot van mevrouw Everywoman waarin hij pastorale zorg voor zijn vrouw vraagt. Omdat GVV deel uitmaakt van de regio die geleid wordt door Pastorale Zorg Coördinator Helen Helper, stuurt Larry Listener een berichtje om Helen te vragen patorale zorg te regelen voor mevrouw Everywoman [Interactie: Care Transfer Request ]. Helen Helper bevestigt bij Larry Listener dat ze het verzoek ontvangen heeft en dat zij een afspraak heeft gemaakt om mevrouw Everywoman de volgende dag te bezoeken [Interaction: Care Transfer Promise ].


wijs pastorale zorg ondersteuningswerker toe

Volgend op haar bezoek en beoordeling van mevrouw Everywoman, stelt Helen Helper een zorgplan op voor mevrouw Everywoman, gebaseerd op hun gesprek.. Ze raadpleegt haar lijst van vrijwilligers om te kijken wie de capaciteit heeft om de zorg voor mevrouw Everywoman op zich te nemen. Omdat ze alleen maandelijks haar vrijwilligers ontmoet, stuurt Helen Helper een verzoek naar Valerie Volunteer, die katholiek is en wiens aantal te behandelen cliënten recent verminderd is. Ze vraagt Valerie of zij beschikbaar is om een nieuwe cliënt op zich te nemen, waarbij ze de details over de locatie van mevrouw Everywoman en de contactgegevens van de Residentiele Zorg Coördinator levert [Interactie: Care Transfer Request ].

Valerie Volunteer bekijkt het verzoek via haar mobiele telefoon. Ze licht Helen Helper in dat zij in staat is mevrouw Everywoman erbij te nemen, als mevrouw Everywoman dit accepteert [Interactie: Care Transfer Promise ].

Helen Helper deelt Larry Listener mee dat Valerie Volunteer toegewezen is aan mevrouw Everywoman en dat er een zorgplan is waarmee mevrouw Everywoman heeft ingestemd. Een kopie van dit bericht wordt naar Nancy Nightingale, de Residentiele Zorg Coördinator, gestuurd, zodat zij de contactgegevens van Valerie Volunteer en een kopie van het pastorale zorgplan kan plaatsen in het verpleegkundig documentatiesysteem [Interactie: Care Transfer Promise ].voortdurende pastorale zorgverlening

Valerie Volunteer start met het bezoeken van mevrouw Everywoman. Met referentie naar het pastorale zorgplan documenteert zijn elk bezoek, waarbij ze de duur van haar bezoek vastlegt (gedetailleerde aantekeningen van hun discussie worden niet vastgelegd). Het zorg documentatie systeem stuurt automatisch een samenvatting van Valerie Volunteer’s initiële bezoek naar Helen Helper. [Interactie: Activate Care Provision]. Hierdoor kan Helen Helper de kwaliteit en het niveau van activiteiten van haar team van pastorale zorg vrijwilligers monitoren, aanvullend op het leveren van een audit trail hiervan en daarop volgende pastorale zorgactiviteiten [Interactie: Append Care Provision].


suspension of pastoral care services

Na zes bezoeken heeft mevrouw Everywoman het bijgelegd met haar dochter. Mevrouw Everywoman vraagt een tijdelijk uitstel (suspension) van bezoeken terwijl zij geniet van de tijd met haar dochter. Valerie Volunteer documenteert deze uitkomst in het dossier van mevrouw Everywoman en stuurt een samenvatting van het laatste bezoek naar Helen Helper die een uitstel van pastorale zorgservices vastlegt. [Interactie: Suspend Care Provision]. Vervolgens stuurt zij een kopie van dit bericht naar de Directeur van Pastorale Zorg, Larry Listener [Interaction: Suspend Care Provision].Postconditie: Documentatie van het effect van de pastorale zorg die geleverd is aan mevrouw Everywoman door Valerie Volunteer verschijnt in de verpleegkundige documentatie. Daarbij is Helen Helper in staat geweest om zicht te houden op de frequentie en duur van de bezoeken van Valerie Volunteer. Zou mevrouw Everywoman verdere pastorale zorgservices aanvragen dan zullen de relevante details van deze recente service beschikbaar zijn voor het staflid die het opvraagt.

Update Samenvatting Eisen: De communicatiepartners van dit bericht, de Directeur van Pastorale Zorg, een Regionale Pastorale Zorg Coördinator en de zorgverlener die de daadwerkelijke pastorale zorg levert, zijn gericht op het antwoorden op verzoeken voor de verlening van pastorale zorg en op het monitoren van aan wie en waar pastorale zorgservices geleverd worden.

Surgical Referral  (REPC_ST004002UV)


Doel:

Het doel van dit storyboard is het illustreren van de verwijzing voor een operatie door een huisarts naar een chirurg en de ‘second opinion’ aangevraagd door een chirurg die geassocieerd is met ziekenhuis opname en behandeling.
Interactie Lijst

Care Transfer Request

REPC_IN002120UV

Care Transfer Promise

REPC_IN003130UV


Surgical Referral (REPC_SN004002UV)
Preconditie: Meneer Adam Everyman is een patient bij het Maas Ziekenhuis. Zijn arts, Dr. Aaron Attend, verwijst hem voor een thorax operatie naar Dr. Cutter die er mee instemt de operatie op meneer Everyman uit te voeren. Hij voegt hem toe aan zijn operatielijst bij het Maas Ziekenhuis op 27 juni. Volgend op de thoraxoperatie, om longkanker vast te stellen of uit te sluiten, is Dr. Cutter van mening dat de operatieresultaten aangeven dat Meneer Everyman longkanker heeft. Hij verwijst meneer Everyman voor een “second opinion” naar Dr. Dunst, een longarts, alvorens hij verder gaat met de zorgverlening in de Gamma Kanker Kliniek. Dr. Cutter verwijst meneer Everyman ook naar het “Stop Nu met Roken” educatieprogramma.

Activiteiten: Dr. Attend verwijst meneer Everyman naar Dr. Cutter met een verzoek voor een thoraxoperatie in verband met longkanker. Hij voegt een gezondheidssamenvatting toe als onderdeel van zijn verzoek. [Interactie: Care Transfer Request ]. Dr Cutter bevestigt dit verzoek en bevestigt dat hij meneer Everyman heeft toegevoegd aan zijn operatielijst van 27 juni [Interactie: Care Transfer Promise].

Postconditie: Na zorgen over zijn patient heeft Dr. Attend Meneer Everyman met success doorverwezen naar Dr. Cutter.

Update Samenvatting Eisen: De actoren van deze communicatie zijn, Dr. Attend, Dr. Cutter, Dr. Dunst en de Stop Nu met Roken Kliniek. De focus in de communicatie betreft Dr. Attend's gezondheidssamenvatting en het verwijsverzoek naar Dr. Cutter, Dr. Cutter’s verwijsverzoek en de samenvatting van de operatie die gestuurd is naar Dr. Dunst en de Stop Nu met Roken Kliniek.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

 • Request for Changes in Ongoing Service (REPC_ST004008UV) Doel
 • Interaction List (interactielijst)
 • Update Eisen Samenvatting
 • Completed Specialty Care (REPC_ST004001UV) Doel
 • Alternatieve stromen: Dr. Tum kan het verzoek om de patiënt te zien afwijzen [Interactie: Reject Care Transfer] >>Post-Conditie
 • Postconditie
 • Multidisciplinary Care Provision (REPC_ST004003UV) Doel
 • Aged Care Transfer Request (REPC_ST004005UV) doel
 • query verwijzing informatie
 • Alternatieve stromen
 • Aged Care (Lite) Transfer (REPC_ST004006UV) Doel
 • Update Samenvatting Eisen
 • Request Medication Chart Review (REPC_ST004004UV) Doel
 • Request for Pastoral Care (REPC_ST004007UV) Doel
 • Surgical Referral (REPC_ST004002UV) Doel
 • Postconditie: Na zorgen over zijn patient heeft

 • Dovnload 4.78 Mb.