Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Generieke implementatiehandleiding care provision d-mim

Dovnload 4.78 Mb.

Generieke implementatiehandleiding care provision d-mimPagina9/20
Datum25.10.2017
Grootte4.78 Mb.

Dovnload 4.78 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

Applicatie Rollen

Hier volgen de applicatie rollen die nodig zijn om de diverse systemen met verwijsberichten en acceptatie te laten omgaan.
Application Roles (Sorted by Artifact Code)

Care Transfer Tracker (REPC_AR002020UV)

Care Transfer Placer (REPC_AR002030UV)

Care Transfer Fulfiller (REPC_AR002040UV)


Referentie

Voor details over de interpretatie van deze sectie, zie de discussie over applicatie rollen en hun relaties in de Versie 3 Guide.

Care Transfer Placer  (REPC_AR002030UV)

Beschrijving 


Structured Name: 

Care Transfer Request Placer

Deze applicatie rol bevat de gedragingen die nodig zijn voor het creëren, communiceren en het op de juiste wijze beheren van een verzoek voor een zorgoverdracht. Het omvat de mogelijkheid om een verwijzing uit te voeren als een bericht (notification of fulfillment request) en om de acceptatie (acceptance) of afwijzing (reject) van het verzoek bij te houden.

 

Care Transfer Fulfiller  (REPC_AR002040UV)Beschrijving 

Structured Name: 

Care Transfer Request Fulfiller

Deze applicatie rol bevat de gedragingen die nodig zijn voor het ontvangen, communiceren van verdere transacties en het op de juiste wijze beheren van een verzoek voor een zorgoverdracht. Het omvat de mogelijkheid om een verzoek voor een zorgoverdracht te accepteren en om een afwijzend antwoord te geven als dat gepast is.

 

Care Transfer Tracker  (REPC_AR002020UV)Beschrijving 

Structured Name: 

Care Transfer Request Tracker

Een applicatie die in staat is een bericht te ontvangen van een ander system over een verzoek voor een zorgoverdracht.
    1. Trigger Events


Dit zijn de gebeurtenissen in de applicatie, aangestuurd door de gebruiker, die leiden tot de verwijzing en reacties.

Trigger Events (georteerd volgens titel)Care Transfer Promise(REPC_TE003130UV)

Care Transfer Request(REPC_TE002100UV)

Notify Abort Care Transfer Request(REPC_TE002600UV)

Notify Care Transfer Promise(REPC_TE003030UV)

Notify Revise Care Transfer Request(REPC_TE002200UV)

Reject Care Transfer(REPC_TE002040UV)

Replace Care Transfer Promise(REPC_TE003933UV)


Referentie

Voor details over de interpretatie van deze sectie, zie de discussie over trigger events in de Versie 3 Guide.

Care Transfer Request  (REPC_TE002100UV)

Beschrijving


Structured Name: 

Care Transfer Request Activate

Type: 

State-transition based

State Transition: 

PatientCareProvisionRequest (REPC_RM002000UV)

Geeft aan dat het activeren van een verzoek voor zorgoverdracht plaats heeft gevonden en de ontvangende applicatie kan gevraagd worden het verzoek uit te voeren.

V2 Reference: Dit is gelijk aan de REF^I12 event in 2.x.

Notify Revise Care Transfer Request  (REPC_TE002200UV)

Beschrijving


Structured Name: 

Care Transfer Request Revise

Type: 

State-transition based

State Transition: 

PatientCareProvisionRequest (REPC_RM002000UV)

Geeft aan dat het eerder aangekondigde verzoek voor een zorgverlening gewijzigd is.

V2 Reference: Dit is gelijk aan de REF^I13 event in 2.x.

Notify Abort Care Transfer Request  (REPC_TE002600UV)

Beschrijving


Structured Name: 

Care Transfer Request Abort

Type: 

State-transition based

Geeft aan dat een verzoek voor overdracht van verantwoordelijkheid voor de zorgverlening is ingetrokken.

V2 Reference: Dit is gelijk aan de REF^I14 event in 2.x.

Reject Care Transfer  (REPC_TE002040UV)

Beschrijving


Structured Name: 

Care Transfer Request Rejection

Type: 

Interaction based

Geeft aan dat het verzoek voor een zorgverlening ontvangen is maar dat het verzoek afgewezen is.

V2 V2 Reference: Dit is gelijk aan de REF^I13 event in 2.x met Referral status (RF1-1) op Rejected (R) gezet.

Care Transfer Promise  (REPC_TE003130UV)

Beschrijving


Structured Name: 

Care Transfer Promise Activate Confirmation

Type: 

Interaction based

State Transition: 

PatientCareProvisionPromise (REPC_RM003000UV)

Geeft aan dat een belofte voor een zorgverlening bevestigd is als een bevestigend antwoord (response) op een verzoek en dat de ontvanger wacht op het overnemen van de verantwoordelijkheid..

V2 Reference: Dit is gelijk aan de REF^I13 event in 2.x met Referral status (RF1-1) op Accepted (A) gezet.

Replace Care Transfer Promise  (REPC_TE003933UV)

Beschrijving


Structured Name: 

Care Transfer Promise Obsolete Confirmation Replace

Type: 

Interaction based

State Transition: 

PatientCareProvisionPromise (REPC_RM003000UV)

Geeft aan dat een eerder geaccepteerde zorgoverdracht verouderd is en dat die vervangen is door een latere geaccepteerde zorgoverdracht. Dit kan het gevolg zijn van een verandering in het geassocieerde verzoek voor een zorgoverdracht.

V2 Reference: Er is geen equivalent event in 2.x.

Notify Care Transfer Promise  (REPC_TE003030UV)

Beschrijving


Structured Name: 

Care Transfer Promise Notification

Type: 

State-transition based

Geeft aan dat een status verandering van belofte voor zorgoverdracht plaats heeft gevonden welke aangekondigd moet worden.

V2 Reference: Er is geen equivalent event in 2.x


    1. Refined Message Information Modellen

Hier volgen de gestructureerde berichten voor verwijzing en acceptatie.

Refined Message Information ModellenCare Transfer Request (REPC_RM002000UV) 

Care Transfer Promise (REPC_RM003000UV) 

Referentie

Voor details over de interpretatie van deze sectie, zie de Beschrijving van R-MIMs in de Versie 3 Guide.


    1. Care Transfer Request  (REPC_RM002000UV)Diagram

Beschrijving


Parent:

Care Provision (REPC_DM000000UV)

Care Transfer Request (verzoek tot zorgoverdracht) R-MIM Overzicht

Dit model legt de data en associaties vast die nodig zijn wanneer een zorgoverdracht wordt aangevraagd. Dit model en zijn begeleidende diagram is nagenoeg gelijk aan het “Care Provision” D-MIM maar gebruikt "local CMET’s" om de complexiteit van de zorgstructuren, geassocieerd met de “Care Provision Request Act”, samen te vatten. De lezer wordt verwezen naar de D-MIM discussie alvorens te kijken naar de R-MIM, gevolgd door de discussie voor elke zorgstructuur. De discussie over dit model accepteert kenmerken die niet expliciet bestaan in de D-MIM en die niet direct besproken werden in het overzicht van dat model.Care Provision Request Focal Class7 (verzoek tot zorgverlening Focale Klasse)

Zoals aangegeven in de discussie van de D-MIM, is een “Care Provision Request” (verzoek voor een zorgoverdracht) een verzoek tot overdracht van de verantwoordelijkheid van zorgverlening of, simpeler, een verzoek voor een zorgoverdracht. Kenmerkend is dat het verzoek wordt gedaan door een zorgverlener binnen een applicatie en wordt doorgegeven aan de uitvoerende partij via een berichten-interface.

Alle deelnemers die men tegenkomt in dit model zijn al beschreven in de discussie van het D-MIM in hoofdstuk 2.

Associaties

De volgende associaties worden gedefinieerd in een “Care Provision Request” (verzoek voor een zorgoverdracht). Elke associatie legt de relatie tussen het “Care Provision Request” en een entiteit of “act” vast die een belangrijke rol spelt in de zorgoverdracht (Care Transfer).Participaties

recordTarget: de “record target” is de entiteit waarvoor het “Care Transfer Request” wordt vastgelegd. Er kan maar één “record target” zijn voor een “Care Transfer Request”. De entiteit informatie van de target wordt binnen de “R_Patient CMET” of de “R_CaredEntity” lokale “CMET” vastgelegd. Voor verdere beschrijving wordt men verwezen naar de respectievelijke CMET’s.

subject: het subject of de subjects die het doel is/zijn van de zorgoverdracht die aangevraagd wordt wanneer het subject niet de ”record target” is. De subject informatie wordt vastgelegd binnen de “R_Patient CMET” of de “R_CaredEntity lokale CMET”. Voor verdere beschrijving wordt men verwezen naar de respectievelijke CMET’s.

author: de partij die het “Care Transfer Request” doet. Dit kan een aangewezen persoon of een organisatie zijn (R_AssignedParty), zoals een zorgverlener, een gerelateerde partij (R_RelatedParty), zoals een familielid of rechtbank, b.v. in de psychiatrie, of de patiënt zelf (R_Patient). Voor verdere beschrijving wordt men verwezen naar de respectievelijke CMET’s.

dataEnterer: de persoon die de informatie in het systeem invoert, zoals een medisch secretaresse. De informatie van de invoerder van de data wordt vastgelegd met de “R_AssignedPerson CMET”.

verifier: de validator die het verzoek controleert. Er is ondersteuning voor meer dan één niveau van verificatie. De verifiërende persoonsinformatie wordt vastgelegd binnen de “R_AssignedPerson CMET”.

performer: de partij die deelneemt in het daadwerkelijk uitvoeren van de aangevraagde zorgoverdracht. Er kunnen meerdere uitvoerders zijn omdat verscheidene partijen kunnen samenwerken in de aangevraagde zorgverlening. Dit kan een aangewezen persoon of organisatie zijn (R_AssignedParty), zoals een zorgverlener, een gerelateerde partij (R_RelatedParty), zoals een familielid of de patiënt zelf (R_Patient). Voor verdere beschrijving wordt men verwezen naar de respectievelijke CMET’s.

primaryInformationRecipient: de partij die bestemd is de aangevraagde zorgoverdracht te ontvangen. Deze ontvanger is niet de aangevraagde uitvoerder van de zorgverlening maar ontvangt het verzoek voor hun informatie. Dit kan een aangewezen persoon of organisatie zijn (R_AssignedParty), zoals een zorgverlener, een gerelateerde partij (R_RelatedParty), zoals een familielid of rechtbank, of de patiënt zelf (R_Patient). Voor verdere beschrijving wordt men verwezen naar de respectievelijke CMET’s.

Act Relaties

component1: verbindt het “Care Provision Request” aan het zorgplan dat is aangevraagd om uitgevoerd te worden gedurende de geplande zorgverlening. Voor verdere beschrijving van deze locale “CMET” wordt men verwezen naar de “A_CarePlan” in het “Care Structures topic”.

pertinentInformation1: levert pertinente zorgplannen aan de zorgoverdracht, wat aangeeft dat deze de andere acts zijn die gerelateerd zijn, maar niet direct aangevraagd zijn als onderdeel van de zorgoverdracht. Voor verdere beschrijving van deze locale “CMET” wordt men verwezen naar de “A_CarePlan” in het “Care Structures topic”.

pertinentInformation3: een set van pertinente klinische beweringen geleverd als informatie om de zorgoverdracht te ondersteunen. Voor verdere beschrijving van deze locale “CMET” wordt men verwezen naar de “A_CareStatement” in het “Care Structures topic”.

reason: relatie naar een concern die is vastgelegd als de primaire reden voor de zorgoverdracht. Een probleem, niet specifiek een diagnose, dat de primaire reden is voor de zorgoverdracht kan ook gepresenteerd worden door deze relatie te gebruiken. Voor verdere beschrijving van deze locale “CMET” wordt men verwezen naar de “A_ConcernTrackingEvent” in het “Care Structures topic”.

component2: een collectie van klinische beweringen kan geassocieerd worden als deel van het “Care Provision Request”. Dit is bedoeld om aan te geven dat bijvoorbeeld deze lijst van concerns beheerd wordt als deel van de aangevraagde zorgoverdracht. Voor verdere beschrijving van deze locale “CMET” wordt men verwezen naar de “A_StatementCollector” in het “Care Structures topic”.

pertinentInformation2: een verzoek voor zorgoverdracht kan relevante informatie hebben in de vorm van bestaande zorgdossiers (Care Records), die bijgesloten kunnen worden bij het verzoek tot zorgoverdracht (Care Provision Request). Voor verdere beschrijving van deze lokale “CMET” wordt men verwezen het “Care Record topic”.

reference: de encounter waarin de zorgoverdracht werd aangevraagd, gerepresenteerd door de “A_Encounter CMET”.

replacementOf: een verbinding naar een vervangend verzoek voor zorgoverdracht (verwijzing). Het verzoek voor zorgoverdracht als zijnde het doel van de “act relatie” heeft een status van verouderd (obsolete) en kan of enkel de “instance identifier” bevatten van het vervangend verzoek of de volledige details van het verzoek. MERK OP: Deze relatie zou niet gebruikt moeten worden als de “Obsolete/Replace Interactie” niet wordt ondersteund op dat moment.


Contained Hierarchical Message Descriptions

Care Transfer Request

REPC_HD002000UV1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

  • Trigger Events
  • Refined Message Information Modellen

  • Dovnload 4.78 Mb.