Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


George Berkeley: theorie over ruimte heeft een enorme invloed gehad op de psychologie. Hij vertrekt van een strategisch voorbeeld dat hij gaat uitbreiden over al de vormen van waarnemen

Dovnload 4.88 Kb.

George Berkeley: theorie over ruimte heeft een enorme invloed gehad op de psychologie. Hij vertrekt van een strategisch voorbeeld dat hij gaat uitbreiden over al de vormen van waarnemenDatum13.11.2017
Grootte4.88 Kb.

Dovnload 4.88 Kb.

Les 9
George Berkeley: theorie over ruimte heeft een enorme invloed gehad op de psychologie. Hij vertrekt van een strategisch voorbeeld dat hij gaat uitbreiden over al de vormen van waarnemen. ‘Als de hand bij het vuur is, dan heeft diegene een soort van “warm” gevoel.’ Dat is zo, omdat dat vuur warm is. Wij noemen dit een waarneming van de warmte van het vuur. Je gaat dichter en gradueel wordt dat warmer, totdat je pijn voelt. Hierna komt er niets meer. Hij beweert dat er pijn kan bestaan zonder dat iemand die ervaart. Neen, pijn is geen eigenschap van dingen. Het vuur is warm, het vuur is niet pijn. Pijn ligt gradueel in het verlengde van warmte. We hebben het recht niet te zeggen dat pijn bestaat buiten als je die ervaart. Net zo heb je het recht niet om te zeggen dat pijn bestaat. Dit geld voor alles, kleuren, geluiden, geuren, kunnen niet bestaan zonder dat iemand ze ervaart. Dus de wereld zoals wij die kennen is afhankelijk van onze ervaring. Deze conclusie heet IDEALISME: het bestaan van de wereld is afhankelijk van de geest. ESSE = PERCIPI, bestaan is waargenomen worden. Hij werd beroemd omdat niemand in staat was om die conclusie weg te redeneren. Het basale geloof dat de achterkant van de maan bestaat terwijl niemand die ziet, waarop steunt die bewering? Berkeley richt zich tegen een soort van wetenschappelijk ideaal. Er ontstaat een nieuwe overtuiging: wetenschappelijk realisme: de wereld die wij ervaren is niet echt, en de wetenschap dringt door tot de echte wereld. Die echte wereld kan je maar bereiken via wetenschappelijk onderzoek. Louter subjectief aspect, ervaringswereld (schijn). Berkeley vindt dit absurd, dat ons wetenschappelijk bedrijf ervan uitgaat van iets dat niemand ooit kan bewijzen. Een spookidee dat we doorgaans materie noemen. Je hebt geen geldige reden om aan te nemen dat er iets bestaat dat niet waargenomen wordt. Twee manieren om de theorie te bekijken. Maakt niet uit wie gelijk heeft, het zal nooit een verschil maken. Je kan de stelling absurd vinden, maar er bestaat niet eens een manier om hem te weerleggen.

Visuele waarneming van ruimte. Schreef boek omdat hij wist dat niemand zijn theorie zou aannemen. Hij heeft een idee, argument, waarin hij basisgedachten van de materie uiteen haalt en dat het absurd is dat materie constant bestaat. Begint met kleiner boek. Als je alleen de voorkant van iets ziet kan je niet zeggen hoe lang het is. Afstand van mij tot hetgeen ik zie is slechts een loodrechte lijn. Hetzelfde argument voor warmte gaat hij uitbreiden naar kleur. Kleur is iets mentaal, het bestaat niet in de wereld. Het verschil tussen rood en blauw bestaat niet in de wereld. Het is mind-depended, het ene kan niet bestaan zonder de geest._______

Er is wel degelijk zoiets als een soort van, het lijkt inderdaad alsof die visuele autootjes in de verte klein zijn. Je hebt effectief een visuele indruk van een klein autootje. Het visuele veld is een soort van beeld, dat dingen die een vaste grootte hebben in het echt, krimpen en uitzetten. Dat heb je niet bij de tastzin. Het lichaam is 1/1 en als je iets aanraakt heb je nooit een perspectievelijke verkleining. In die periode, voor het eerst sectie op het menselijk oog. Da Vinci merkt op dat het werkt als een camera obscura. Je krijgt het beeld geprojecteerd ondersteboven.Probleem van de omgekeerde projectie. Iets 2D komt exact overeen met het 3D.

______


Dovnload 4.88 Kb.