Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Geschiedeni s werkwijzer 4 havo

Dovnload 27.76 Kb.

Geschiedeni s werkwijzer 4 havoDatum25.10.2017
Grootte27.76 Kb.

Dovnload 27.76 Kb.

g e s c h i e d e n i s

werkwijzer 4 havo

hstk 8 Verlichting en revoluties
vaardigheden bij dit hoofdstuk (‘bronnen’ zit bij ieder hoofdstuk):

 • Interpretatie: argumenten

 • standplaatsgebondenheid, betekenis geven aan / oordelen over het verleden
Wit = reproductievraag. Hiermee leer je de tekst, krijg je overzicht en vat je de § samen. De antwoorden staan letterlijk in de tekst dus worden ze niet in de les behandeld, tenzij jij zelf om uitleg vraagt.

Rood = inzichtvraag. Hiermee testen we of je de gebeurtenissen en ontwikke-lingen niet alleen kunt repro-duceren, maar ook of je ze hebt begrepen. Wordt wel behandeld in de les.

Groen = toepassingsvraag

Hiermee testen we of je de vaardigheden (zie het betreffende werkblad) kunt toepassen. Wordt wel behandeld in de les.


§8.1 De Verlichting
§1

repro


ductie

vragen


 1. Waarom heeft de katholieke kerk zo veel rituelen?

 2. Wat vond Voltaire van deze rituelen?

 3. Wat betekent ‘dogmatisch’ ?

 4. Op welke manier probeerde Voltaire niet dogmatisch te zijn in discussies?

 5. Leg uit hoe wetenschappelijke revolutie (uit §7.3) de basis legde voor de Verlichting.

 6. Geef minimaal 3 voorbeelden van onderwerpen waar verlichte denkers zich mee bezig hielden.

 7. Welke rol heeft onderwijs volgens deze verlichte denkers?

 8. Over welke 2 onderwerpen dachten de verlichte denkers het meeste na?

 9. Leg het verschil uit tussen de ideeën van Locke en van Rousseau.

10. Leg het systeem uit van de Trias Politica.

§1


inzicht

vragen
11a Bekijk bron 2. In welk boek staat deze afbeelding?

b Leg uit dat bron 2 een goed voorbeeld is uit de periode van de

Verlichting.

12.Verlichting wil niet zeggen dat de mensen niet meer gelovig waren. Hoe

gingen de verlichte denkers met het geloof om?

13.Op welke 2 manieren combineerden verlichte denkers rationalisme en

geloof? (Rationalisme staat uitgelegd op blz.139)

14.Wat was het doel van de Trias Politica?

Leg uit hoe ideeën uit de Verlichting ervoor zorgden dat ‘we’ de rest van de wereld anders gingen bekijken.

15.Maak op blz. 143 vraag 6 en 7
§1

toe


passings

vragen


16. interpretatie: argumenten Maak op blz. 143 vraag 8

17. betekenis geven/oordelen over geschiedenis Maak op blz. 143 vraag 9

18. betekenis geven/oordelen over geschiedenis ‘Historisch denken’ blz.144 vr 10

19. interpretatie: argumenten ‘Historisch denken’ blz. 144 vr 11

20. interpretatie: bronnen ‘Historisch denken’ blz. 144 vr 13-14-15

§8.2 Vorsten en verlichte ideeën
§2

repro


ductie

vragen21. In welke paragraaf uit hoofdstuk 7 wordt het ontstaan van het ancien régime

behandeld?

22. Wat was de rol van de Republiek voor de verspreiding van verlichte ideeën

tijdens de Verlichting?

23. Leg in eigen woorden uit wat de publieke opinie is.

24. Geef 2 redenen waarom koning Frederik van Pruisen (=Duitsland) gezien

wordt als een voorbeeld van verlicht absolutisme.

25. Leg de tegenstelling uit die zit in het begrip verlicht absolutisme.

(Absolutisme wordt uitgelegd in §7.1, blz. 125.)

26. Wat zijn sociale verhoudingen en hoe ging Frederik hier mee om?§2

inzicht


vragen

27. Noem een voordeel en een nadeel van het verlicht absolutisme.

28. Maak blz. 146 vraag 4.

29. Leg uit dat het logisch is dat de publieke opinie ontstaat tijdens de Verlichting


§2

toe


passings

vragen


30. interpretatie: bronnen en argumenten: Maak op blz. 149 ‘Historisch denken’ vraag 8-9-10

§8.3 Burgers aan de macht
§3

repro


ductie

vragen 1. Welk land kreeg als eerste ter wereld een grondwet? Wanneer?

 2. Op wie of wat zal deze grondwet gebaseerd zijn?

 3. Wat is het verschil tussen een grondwet en grondrechten?

 4. Noem enkele grondrechten.

 5. Geef 2 oorzaken van de Amerikaanse Revolutie.

 6. De Amerikaanse Revolutie kreeg als eerste een navolging in de

Republiek. Geef 3 redenen waarom.

 1. Wat zijn patriotten?

 2. Waren de patriotten voor of tegen de macht van de stadhouder? Leg

je antwoord uit.

 1. Wat zijn burgermilities?

 2. Maak op blz 152 boekvraag 6

 3. Om welke 2 redenen is de Franse Revolutie de belangrijkste van de

democratische revoluties?

 1. Leg uit welke rechten en plichten de verschillende standen hadden

tijdens het ancien régime?

 1. Waarom riep de Franse koning eigenlijk de Franse Staten-Generaal

bijeen 1789?

 1. Hoe heet de vergadering die de 3e stand zelfstandig oprichtte?

 2. Wat deed deze vergadering in de 1e, gematigde fase van de revolutie?

 3. Wanneer en waardoor kwam de revolutie in de 2e, radicalere fase?

 4. Leg uit welke invloed de Franse Revolutie op de Republiek heeft

gehad.

Over §4 slecht 2 vragen: 1. In welke paragraaf van hoofdstuk 6 wordt de Driehoekshandel

behandeld?

 1. Wat zijn abolitionisten?

§3

inzicht


vragen


 1. Leg uit waarom de Driehoekshandel ook wordt behandeld in H8.

 2. Wat hebben George III (Engelse koning in 1776) en stadhouder

Willem V gemeen ?

 1. Waarom, denk je, lukte de Amerikaanse en Franse Revolutie wel en

de Patriotten Revolutie niet ?

§3

toe


passings

vragen


 1. Bronnen, representativiteit: Zijn abolitionisten representatief voor de

periode van de Verlichting of juist niet + argument.

 1. Standplaatsgebondenheid: ‘Historisch denken’ blz. 154 vraag 9 en 10

 2. betekenis geven/oordelen over geschiedenis: Historisch denken’ blz.

154 vraag 11

 1. betekenis geven/oordelen over geschiedenis: Kun je de mensen die dit

graf opbliezen, vergelijken met de I.S.-strijders die in februari 2015

de historische monumenten in Syrië vernietigden. Geef jouw meningover beide daden.
 1. Vul het werkblad met Kenmerkende Aspecten in.


Termen:

 • verlichting

 • volkssoevereiniteit

 • verlicht absolutisme

 • sociale verhoudingen

 • publieke opinie

 • ancien regime

 • democratische revoluties

 • grondwet

 • grondrechten

 • staatsburgerschap

 • trans-atlantische slavenhandel

 • abolitionisme


Dovnload 27.76 Kb.