Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Geschiedenis

Dovnload 15.56 Kb.

GeschiedenisDatum25.10.2017
Grootte15.56 Kb.

Dovnload 15.56 Kb.

DE ABORIGINAL CULTUUR
De Aboriginals wonen verspreid over heel Australië, maar vooral in de deelstaat Queensland. Er zijn op dit moment ongeveer 300.000 Aboriginals (anderhalf procent van de totale bevolking van Australië).
GESCHIEDENIS

Het is niet zeker hoe de eerste Aboriginals naar Australië zijn gekomen. Wél is duidelijk dat het volk er al minstens 40.000 jaar woont. Tot het einde van de 18e eeuw leefden de Aboriginals op traditionele wijze. Op dat moment waren er 500 tot 700 stammen.


Hoewel Australië al aan het begin van de 17e eeuw werd bezocht door Nederlanders en Spanjaarden, duurde het tot 1788 tot de blanken Australië begonnen te koloniseren. De Aboriginals protesteerden hiertegen, maar de Europeanen verdreven hen van hun land of doodden hen. Vele duizenden Aboriginals (vooral mannen) werden op deze manier omgebracht. Anderen stierven aan de ziektes die de Europeanen met zich meebrachten.
De overgebleven Aboriginals werden tegen 1840 geconcentreerd in reservaten. De blanke Australiërs hadden het hier voor het zeggen. Het werd de Aborginals verboden om de eigen taal en gebruiken verder te geven aan de kinderen.
Tegen 1890 waren de blanke Australiërs ervan overtuigd dat de Aboriginals snel zouden uitsterven. Deze opvatting was mede gebaseerd op de Darwinistische veronderstelling dat “primitieve” volkeren, zoals de Aboriginals, als gevolg van de natuurlijke evolutie zouden verdwijnen. De kolonisten vonden het verspilde moeite om de cultuur van de Aboriginals in stand te houden.
In de twintiger jaren van de 20e eeuw probeerden missionarissen de Aboriginals tot het Christendom te bekeren. Op dat moment leefden veel Aboriginals in grote armoede aan de rand van de steden en dorpen. Duizenden kinderen werden onder dwang bij hun ouders weggehaald en in tehuizen ondergebracht. Men hoopte ze daar op te voeden als “goede Christenen”. Hierdoor hadden veel Aboriginals het gevoel dat ze nergens bij hoorden. Ze begrepen maar weinig van de blanke Australische samenleving en tegelijkertijd waren ze het contact met hun eigen cultuur kwijtgeraakt. Deze groep Aboriginals wordt nu “de gestolen generatie” genoemd.
In 1951 werden er verdere maatregelen genomen om de Aboriginals te assimileren. Uitgangspunt was dat ze zich volledig dienden aan te passen aan de blanke meerderheid. De Aboriginals protesteerden tegen deze aanval op hun cultuur. Rond deze periode begonnen tal van oorspronkelijke volkeren op de wereld zich te organiseren om voor hun rechten op te komen. Twintig jaar later leidden deze protesten van de Aboriginals ertoe dat de regering besloot om bepaalde grondgebieden terug te geven. Tot vandaag de dag vechten de Aboriginals voor hun rechten.
Er zijn tegenwoordig ongeveer driehonderd Aboriginal-stammen in Australië. Op veel plaatsen proberen ze hun eigen cultuur opnieuw te beleven.
RELIGIE

Ondanks de vele verschillen tussen de Aboriginals onderling, delen ze de opvatting dat de aarde en de mensheid in een ver verleden ontstaan zijn. Deze periode wordt “de Dromen” of de "Droomtijd” genoemd. In hun slaap, tijdens het dromen, zijn de mensen in staat om in contact te komen met de oorsprong van de schepping. Veel rituelen van de Aboriginals verbinden de hedendaagse wereld met de misterieuze Droomtijd uit het verleden. Als er iemand sterft gaat z’n ziel terug naar de Droomtijd, zo geloven ze. De ziel bevond zich hier al voor de geboorte.


Aboriginals voelen zich erg verbonden met de grond waarop ze wonen, want ze geloven dat dat land tijdens de Droomtijd door hun voorouders gemaakt is. Ze gaan ervan uit dat alle bomen, rotsblokken, dieren, bergen enz. in de Droomtijd onstaan zijn. Hierdoor respecteerden de verschillende groepen Aboriginals elkaars territorium en deden ze zelden moeite om andere gebieden te veroveren. Ze waren bang dat ze buiten hun eigen gebied alleen maar vijandige geesten zouden aantreffen.
SAMENLEVING, ECONOMIE EN POLITIEK

Aboriginals leven van oudsher in familieverband. De aanvoerders van deze grote families werden de Oudsten genoemd. Meestal waren dit mannen. Men ging ervan uit dat zij vanwege hun leeftijd de meeste kennis en ervaring bezaten. De Aboriginals geloofden dat deze ouderen de geheimen van Droomtijd begrepen.


De Aboriginals die in het uitgestrekte Australische binnenland leefden jaagden om in hun voedselbehoefte te voorzien. Sommige groepen leefden in de woestijn en andere in de bergen of in de bossen. Dit betekende dat er op verschillende soorten dieren werd gejaagd: kangoeroes, eenden, papegaaien, slangen en hagedissen, bijvoorbeeld. Boomerangs en speren werden gebruikt om de dieren te doden. De vrouwen verzamelden vruchten en ander voedsel. Aboriginals die in kuststreek leefden waren bedreven in de visvangst. Ze maakten gebruik van speren en fuiken. Er zijn aanwijzingen dat de Aboriginals landbouw bedreven (30.000 jaar geleden), lang voordat de Egyptenaren hiermee begonnen (19.000 jaar geleden). Zaden en ander voedsel werden gemalen door gebruik te maken van stenen.
Hoewel vrouwen over het algemeen gelijkwaardig behandeld werden in de samenleving van de Aboriginals, was het een kleine groep mannen die kennis mocht hebben van de religieuze geheimen van de Droomtijd. De vrouwen hebben echter voortdurend een belangrijke rol gespeeld in de economie van de Aboriginals. Ze zorgden doorgaans voor het voedsel en anders dan bij de meeste oorspronkelijke volkeren konden ze zich ontplooien en hoefden niet persé de kinderen op te voeden. Hierdoor waren ze betrekkelijk onafhankelijk van hun echtgenoten.
De samenleving van de Aboriginals was voor een groot deel gebaseerd op de verhalen uit de Droomtijd. Dit gold ook voor de regels voor het samenleven. De voorschriften kenden veel bepalingen met betrekking tot het respecteren van elkaars eigendom, het voedsel en het huwelijk. Er was nauwkeurig beschreven wat er onder een misdaad verstaan moest worden. Kruiden en magie speelden een belangrijke rol in de geneeskunde van de Aboriginals. De magie werd gebruikt om mensen te genezen van hun ziektes, maar ook om mensen te bestraffen in het geval dat ze een misdrijf hadden begaan.
De Aboriginals hebben een eigen vlag die afwijkt van de Australische. De bovenste helft van de vlag is zwart en de onderste rood. In het midden bevindt zich een gele circel. Zwart symboliseert het volk van de Aboriginals, rood is de kleur de aarde en geel vertegenwoordigt de zon.
Mede doordat hun oorspronkelijke cultuur verloren gegaan is, leven veel Aboriginals in armoede. Velen zijn afhankelijk van de gunsten van de Australische regering en alcoholisme vormt een groot probleem. De situatie verbetert de laatste jaren enigszins doordat er Aboriginals zijn zich inzetten voor een herbeleving van de traditionele cultuur.
CULTUUR

Australië is een groot land en de Aboriginals spreken talen die vaak weinig met elkaar gemeen hebben. Ondanks het feit dat Engels tegenwoordig de officiële taal van Australië is, bestaan er bij de Aboriginals bijna vijfhonderd traditionele talen.De verhalen over de Droomtijd, die veel wijsheden over het leven bevatten, worden op verschillende manieren uitgedrukt. De Droomtijd komt voor in gezangen, schilderingen, kostuums, dansen en toneelopvoeringen. Oorspronkelijk werd de cultuur van de Aboriginals mondeling in de vorm van verhalen doorgegeven aan de volgende generatie. Tegenwoordig worden deze verhalen ook op schrift gesteld. Overal in Australië zijn er rotsen te vinden waarop de verhalen uit de Droomtijd staan afgebeeld. Sommige van deze kunstwerken zijn wel 45.000 jaar oud.
Aboriginals zijn altijd grote liefhebbers geweest van sport en spel. Worstelen, hardlopen, klimmen, werpen en allerlei balspelen waren bijvoorbeeld erg populair. Eén bekend spel was het schoppen tegen een bal die gemaakt was van gras of een dierenvel.
De Aboriginals maakten gebruik van ratelaars, stokken en boomerangs om muziek te maken. Het beroemdste instrument van de Aboriginals is de dingeridoo. Dit is een lange buis, gemaakt van het hout van de eucalyptusboom. Het geluid ontstaan door er vanaf de bovenkant lucht in te blazen. Er werd vooral gezonden en gedanst tijdens ceremonies die mensen in contact brachten met de Droomtijd.

  • SAMENLEVING, ECONOMIE EN POLITIEK

  • Dovnload 15.56 Kb.