Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gesprekleider: Lars Pijlman

Dovnload 4.86 Kb.

Gesprekleider: Lars PijlmanDatum24.05.2017
Grootte4.86 Kb.

Dovnload 4.86 Kb.

Voorbereiding omwonenden overleg 15 april. Locatie: stadskantoor

Aanwezig: dhr. Hermans vastgoedbeheerder COA, Pascal Meertens regiomanager COA, Janet Schotten communicatiemedewerker COA, Lars Pijlman tot 01.06.2015 externe projectleider azc gemeente, Chantal Hofman projectleider na 1 juni senior projectleider participatieprojecten, Dominique Meijer, beleidsmedewerker. Namens de vereniging omwonenden azc Pieter, Marcel en Marja

Gesprekleider: Lars Pijlman

Agenda


Voorstelrondje en uitspreken verwachtingen

Uitgangspunten en bespreekpunten omwonenden

Brainstormen opzet 1e bijeenkomst omwonendenoverleg

Werkafspraken

Door de omwonenden wordt het volgende naar voren gebracht:

Zij signaleren dat bij vragen en reacties uit de buurt de gemeente en het COA dit vaak interpreteren als tegenwerking. Meer in de trant van ‘zie je wel zij willen dat centrum niet’. Dit is een foute perceptie. Reacties en vragen uit de buurt komen voort uit een welgemeende zorg. Het gaat ons allen aan dat de veiligheid zowel voor omwonenden als asielzoekers gewaarborgd wordt en dat het een kwalitatief goed centrum zal zijn.

Er werden acht sheets uitgebreid besproken.

Onze vragen:

Welke term hanteren wij in de toekomst voor het omwonendenoverleg?

Wie participeren in dat overleg?

Op de sheet stond bijvoorbeeld de term ‘de bevolking van Zutphen’.

Besluit: De term omwonendenoverleg wordt voortaan gehanteerd.

Hierin participeren: omwonenden, politie, brandweer, scholen, gemeente, de locatiemanager van het COA, door het COA aan te wijzen diensten en de bewoners van het AZC. Pascal van het COA stelt dat deze groep niet deelneemt aan dit overleg.

Organisatie van het eerste omwonendenoverlegBesluit:

De gemeente en het COA organiseren een eerste plenaire bijeenkomst met alle mensen die zich hebben aangemeld. Dit zijn ongeveer 20 mensen de vereniging pleit er voor dat afgevaardigden die namens de omwonenden zitting krijgen in dit overleg wel een groep moeten vertegenwoordigen en hun belang kenbaar moeten maken. De gemeente stelt voor dat de vereniging vijf vertegenwoordigers levert en het Berkelpark twee.


Dovnload 4.86 Kb.