Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Geweldloze weerbaarheid Wat is geweldloze weerbaarheid?

Dovnload 343.59 Kb.

Geweldloze weerbaarheid Wat is geweldloze weerbaarheid?Pagina2/3
Datum06.12.2018
Grootte343.59 Kb.

Dovnload 343.59 Kb.
1   2   3

Wie is Nelson Mandela?


Vul de volgende woorden op de juiste plaats in de tekst in: Nobelprijs voor de Vrede, African National Congress (ANC), Zuid-Afrika, Frederik Willem De Klerk, Robbeneiland, advocatenkantoor, Thabo Mbeki

Mandela, Nelson, voluit: Nelson Rolihlala Mandela (Transkei 18 juli 1918), Zuid-Afrikaans verzetsleider en politicus, was van 1994 tot 1999 president van……………….

Mandela werd in 1940 verwijderd van de universiteit van Fort Hare, omdat hij een van de voormannen van een studentenstaking was. Na zijn rechtenstudie aan de universiteit van Witwaterstrand opende hij in december 1952 met Oliver Tambo het eerste zwart-Afrikaanse ……………………… in Johannesburg en werd hij een van de vooraanstaande leiders van de bevrijdingsbeweging………………………………. In november 1962 werd hij veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, omdat hij zonder toestemming het land had verlaten.

Op 12 juni 1964 werd hij in het zgn. Rivonia-proces tot levenslange gevangenschap veroordeeld wegens zijn leiderschap van Umkhonto we Sizwe (Speer van het Volk), de militaire vleugel van het ANC. Hij zat gevangen in o.a. een kamp op…………………… en werd, als de beroemdste gevangene van zijn tijd, symbool van het zwarte verzet in Zuid-Afrika. Vooral in de jaren tachtig nam de internationale druk om hem vrij te laten sterk toe. Na onderhandelingen met president Pieter Willem Botha werd Mandela onder president ……………………………… in vrijheid gesteld (11 febr. 1990). Hierna voerde hij als leider van het inmiddels gelegaliseerde ANC onderhandelingen met De Klerk over de totale afschaffing van de apartheid. Op 5 juli 1991 werd Mandela officieel tot president van het ANC benoemd.

Meteen na zijn vrijlating maakte Mandela een aantal internationale reizen en bezocht o.a. Nederland (16 juni 1990). Hij ontving tal van onderscheidingen, o.a. eredoctoraten en de Mensenrechtenprijs van de Verenigde Naties (1988, met zijn toenmalige vrouw Winnie Nomzamo Mandela) en in 1993 de ………………………………. (met president de Klerk).

Bij de verkiezingen in mei 1994 behaalde het ANC een overtuigende overwinning en Mandela werd gekozen tot president van Zuid-Afrika voor een periode van vijf jaar. Mandela vormde in overeenstemming met de interim-grondwet een regering van nationale eenheid met twee vice-presidenten: Frederik Willem de Klerk en Thabo Mbeki. In december 1995 benoemde Mandela de leden van de Waarheidscommissie (onder voorzitterschap van Desmond Mpilo Tutu), die onderzoek ging doen naar schendingen van de mensenrechten ten tijde van de apartheid.

In maart 1999 bezocht Mandela Nederland opnieuw en ontving eredoctoraten van de Rijksuniversiteit Leiden en van Nyenrode, voorts de Gouden Penning van de stad Amsterdam.

Na de verkiezingen van juni 1999 droeg hij het presidentschap over aan ………………….

In 1996 werd zijn huwelijk met Winnie officieel ontbonden. Hij trouwde hierna met de weduwe van de Mozambikaanse president Samora Machel.

WERK: No easy road to freedom (1965); Higher than hope (1988).® Encarta ® Winkler Prins Encyclopedie 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation/Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.

4. Wat betekent apartheid?


Apartheid was het officiële systeem van rassensegregatie dat tussen 1948 en 1990 in Zuid-Afrika en het huidige Namibië in werking was. Het woord apartheid komt uit het Afrikaans (niet uit het Nederlands) en is als leenwoord in bijna elke andere taal onvertaald opgenomen.
Het Afrikaans was gedurende deze periode de dominante taal van Zuid-Afrika, en leidde ertoe dat zwarten onderwezen werden in het Afrikaans, vandaag de dag is deze invloed zeer merkbaar aangezien de meeste zwarten het Afrikaans als tweede taal hebben en vaak geen Engels spreken. Alhoewel het Engels in opmars is, bleef en blijft het Afrikaans een belangrijke taal, zij het in sommige plaatsen meer dan andere. Vooral in de apartheidperiode was het dé taal van Zuid-Afrika.
Voor gebruik door blanken: dit openbare perceel en de gerieven ervan zijn uitsluitend bedoeld voor het gebruik door blanken.
Het apartheidsbeleid werd ingevoerd, met officiële wetten zoals de wet op verbod van gemengde huwelijken en dergelijke, deze wetten verboden onder meer dat mensen van verschillende rassen konden trouwen zodat het ras zuiver gehouden kon worden. Er waren ook wetten voor het gebruik van vervoer en het binnentreden van gebouwen en/of openbare gelegenheden, deze wet heette: de wet op aparte gerieven en zorgde ervoor dat zwarten op een apart strand moesten zwemmen, en de achterdeur van banken en winkels moesten gebruiken. Het was ook niet toegestaan voor een blanke man om een zwarte vrouw alleen naar huis te brengen, een man moest zijn vrouw, of een vriend meenemen, anders kon diegene worden aangehouden en worden bestraft.

Hier volgen enkele apartheidswetten:

De wet op verbod van gemengde huwelijken (1949)

De ontuchtwet (1950) - verbod op seksuele relatie met ander ras.

De wet op bevolkingsregistratie (1950) - het registeren van ras was verplicht.

De groepsgebiedenwet (27 april 1950) - werkverbod van andere rassen in stedelijke gebieden.

De wet op aparte gerieven (1953) - verbod op het gebruiken van dezelfde openbare voorzieningen.

De wet op Bantoe-onderwijs (1953) - zwarten werden onderwezen in het Afrikaans

De wet op werkgelegenheden (1956) - betere banen waren gereserveerd voor blanken.

Elke stad ("town or city"), vooral industriële steden, moet één bijbehorende zwarte township hebben;

Townships moeten groot zijn en moeten zo worden geplaatst dat ze zich kunnen uitbreiden zonder over te lopen in een ander raciaal groepsgebied;

Townships moeten op een adequate afstand van blanke gebieden worden geplaatst;

Zwarte townships zouden moeten worden gescheiden van blanke gebieden door een gebied met industriële gebieden, waar zich industrieën bevinden of zijn gepland;Townships zouden zich op een eenvoudige vervoersafstand van een stad moeten bevinden, het liefst door spoor- en niet door wegtransport;

Alle raciale groepsgebieden zouden zo moeten worden geplaatst dat ze toegang bieden tot de gezamenlijke industriegebieden en het zakendistrict (CBD) zonder dat het reizen door het groepsgebied van een ander ras nodig is;

Er zouden geschikte open-buffergebieden rond de zwarte township moeten zijn, waarvan de breedte af zou moeten afhangen van of de grens wel of niet tegen dicht- of dunbevolkte blanke gebieden aan ligt;
In Zuid-Afrika leidde de apartheid tot van staatswege gescheiden leefgebieden van blanken enerzijds en zwarten anderzijds. Zuid-Afrika had vanwege de apartheid met een economische boycot te maken. Nadat Nelson Mandela na 27 jaar uit de gevangenis van Robbeneiland werd vrijgelaten en met zijn partij ANC aan de macht kwam, werd de apartheid formeel opgeheven.
Alhoewel apartheid officieel ten einde is gekomen bestaat er bij bepaalde mensen nog steeds een gevoel van minachting ten opzichte van de zwarte, kleurling- of blanke bevolking.

Het percentage van gemengde huwelijken in Zuid-Afrika is nog steeds erg laag en de gemeenschappelijke acceptatie is niet te vergelijken met die in Europa.


Winchester, H.P.M., et al., (2003) Landscapes, ways of imaging the world, p. 85, Pearson Education ltd, Harlow (vertaling uit het Engels)

1   2   3

  • 4. Wat betekent apartheid

  • Dovnload 343.59 Kb.