Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gezondheidseffectschatting voor Gezond Beleid: Teamsport op projectbasis

Dovnload 0.71 Mb.

Gezondheidseffectschatting voor Gezond Beleid: Teamsport op projectbasisPagina1/10
Datum05.12.2018
Grootte0.71 Mb.

Dovnload 0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Gezondheidseffectschatting voor Gezond Beleid: Teamsport op projectbasis

Gezondheidskundige en bestuurskundige

inzichten en methoden voor GES
Marleen Bekker1 & Lennert Veerman2
1 Instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg (iBMG)

2 Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ)

Erasmus MC Rotterdam

Februari 2007

In opdracht van Zon-Mw


Gezondheidseffectschatting is teamsport.

Spelers met gezondheidskundige en bestuurlijke functies en rollen leveren een gezamenlijke inspanning binnen een kader van spelregels, die door alle spelers worden erkend. De spelregels voor een GES bestaan uit gezondheidskundige regels, zoals validiteit en betrouwbaarheid van de effectschatting; en bestuurlijke regels, zoals haalbaarheid, nut, en aanvaardbaarheid van de beleidsalternatieven die uit de effectschatting worden afgeleid. Omdat de beleidsspelregels afhankelijk zijn van de specifieke context, worden die spelregels tijdens een GES afgesproken met betrokkenen. Daarom is GES een teamsport op ‘projectbasis’.

Begeleidingscommissie:

Prof. dr. J.P. Mackenbach, MGZ, Erasmus MC

Prof. dr. T.E.D. van der Grinten, iBMG, Erasmus MC

Dr. E.F. van Beeck, MGZ, Erasmus MC


Dr. K. Putters, Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, (sinds 2007 iBMG, Erasmus MC)
Klankbordgroep

Mw. Drs. L. den Broeder MPH – RIVM, cVTV, specialisme integraal gezondheidsbeleid

Drs. W. de Regt - ZonMw, implementatiemedewerker Programma Preventie

Dr. F. van der Lucht – RIVM, cVTV, projectleider Nationaal Kompas Volksgezondheid

Mw. Drs. I. Akkersdijk, GGD Zuid-Holland Zuid, arts Milieuzaken

Mw. ir J. van den Bogaard, senior adviseur Gezond bouwen en wonen GGD Rotterdam Rijnmond

Mw. K. de Ruijsscher, GGD Fryslan, beleidsmedewerker gemeentelijk gezondheidsbeleid

Inhoudsopgave


1. Introductie

Hoofdpunten


1.1 Aanleiding

1.2 Kwantificering en beleidsbeïnvloeding

1.3 Gezondheidskundige en bestuurskundige kwaliteitscriteria

1.4 Begrippen

1.5 Leeswijzer2. Internationale standaardmethodologie GES
Hoofdpunten

2.1 Tijdstip van GES

2.2 Het GES proces

2.3 Screening

2.4 Scoping

2.5 Effectanalyse

2.6 Besluitvorming over beleidsaanpassing

2.7 Evaluatie en monitoring


3. Beleidscoördinatie door GES
Hoofdpunten

3.1 Bestuurlijke kenmerken van GES

3.1.1 De doelgroep van beleidsmakers en de aanvaardbaarheid van de GES

3.1.2 Conflicterende doelstellingen

3.1.3 Communicatieve sturing van bereidwilligheid

3.1.4 De factor tijd

3.2 Beleidscoördinatie met GES
4. Een procesbenadering voor GES
Hoofdpunten

4.1 Procesontwerp en procesmanagement

4.2 Screening

4.2.1 De bestuurlijke 0-situatie

4.2.2 De inventarisatie van belanghebbenden

4.2.3 Bestuurlijke afstemming voor GES

4.3. Scoping

4.3.1 De verkenning van de potentiële gezondheidskwestie

4.3.2 De bestuurlijke analyse

4.3.3 Capaciteit en competenties

4.4. Effectanalyse

4.5. Besluitvorming over beleidsaanpassing

4.6. Evaluatie en monitoring

4.7. Tenslotte5. Het schatten van gezondheidseffecten

Hoofdpunten


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  • Gezondheidseffectschatting voor Gezond Beleid: Teamsport op projectbasis
  • Begeleidingscommissie: Prof. dr. J.P. Mackenbach, MGZ, Erasmus MC
  • 1. Introductie Hoofdpunten 1.1 Aanleiding
  • 5. Het schatten van gezondheidseffecten

  • Dovnload 0.71 Mb.