Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Glomerulaire hematurie Glomerulonefritis

Dovnload 38.85 Kb.

Glomerulaire hematurie GlomerulonefritisDatum01.08.2017
Grootte38.85 Kb.

Dovnload 38.85 Kb.

Hematurie

Glomerulaire hematurie


Macroscopische

 • Acute poststreptococcen glomerulonefritis plotse

 • Endocarditis plotse

 • Atrioventriculaire shunten plotse

 • Medullaire sponsnier (ziekte van Cacchi en Ricchi)

 • Focaal lokale glomerulonefritis met mesangiaal IgA bij opstoten

= IgA nefritis

= ziekte van Berger • plotse volledige trombose


Microscopische

 • Medullaire sponsnier (ziekte van Cacchi en Ricchi)

 • Dunne membraanneforpathie

 • Focaal lokale glomerulonefritis met mesangiaal IgA persisterend tss opstoten

= IgA nefritis

= ziekte van Berger • Ziekte van Henoch-Schönlein

= Henoch-Schönlein vasculitis

= Henoch-Schönlein purpura

= reumatoïde purpuraAlgemeen

 • Autosomaal-dominante polycystose

 • Syndroom van ALport

 • Nagel-patella syndroom (Nail patella)

 • Ziekte van Fabry

 • membranoproliferatieve glomerulonefritis

 • Focale en segmentaire glomerulosclerose: FSGS

 • lupusIII: focaal proliferatieve glomerulonefritis meestal

 • Nieraandoeningen bij cryoglobulinemie

 • Periarteritis of polyarteritis nodosa

 • Hemolytisch uremisch syndroom

 • Maligne HT

 • Analgetica nefropathie beperkt


Proteïnurie

Tubulaire: tubulaire stoornis in de reabsorptie

 • Syndroom van Fanconi

 • Intoxicatie zware metalen

 • cystinosis


Overloopproteïnurie: verhoogde aanwezigheid van proteïnen in het plasma

 • Rhabdomyolyse: Myoglobinurie

 • Hemolyse: Hemoglobinurie

 • Pancreatitis: Amylasurie

 • Plasmaceldyscrasie: Paraproteïnurie


Selectieve proteïnurie:

 • Minimal changes glomerulonefritis

 • Minimal change glomerulopathie


Algemeen:

 • nefrotisch syndroom: >3g/24u

 • HIV : fors met nefrotisch syndroom

 • glomerulonefritis

 • Acute poststreptococcen glomerulonefritis (msl <3,5g /d)

 • Endocarditis

 • Atrioventriculaire shunten

 • Hoge koorts: gering accidenteel

 • Na zware fysische inspanning: gering accidenteel

 • Hartdecompensatie: gering accidenteel

 • In aansluiting met een epileptisch insult: gering accidenteel

 • Orthostatische proteïnurie: enkel dagurine positief

 • Syndroom van Allport

 • Dunne membraanneforpathie: soms gering

 • Nagel-patella syndroom (Nail patella)

 • Ziekte van Fabry

 • Anti-glomerulaire basaal membraan glomerulonefritis: geringe

 • Focaal lokale glomerulonefritis met mesangiaal IgA: beperkte

= IgA nefritis

= ziekte van Berger • Ziekte van Henoch-Schönlein

= Henoch-Schönlein vasculitis

= Henoch-Schönlein purpura

= reumatoïde purpura


Vrij plots opgetreden nefrotisch syndroom

UitgesprokenNt selectief

 • Lupus III: beperkte

 • Lupus IV: meer uitgesproken

 • Ziekte van Wegener (1e fase)

 • Periarteritis of polyarteritis nodosa matige

 • Hemolytisch uremisch syndroom

 • Maligne HT mog in nefrotische range

 • Stenose arteria renalis

 • DM stad I af en toe microalbuminurie

 • DM stad II persisteren microalbuminur

 • DM stad III macroalbuminurie

 • DM stad IV nefrotische range

 • Lichte keten nefropathie vaak nefrotisch syndroom

=‘light chain deposition disease’

 • Amyloidose vaak nefrotische range

 • Acute allergische intestitiële nefritis Zelden

 • Analgetica nefropathie weinig of geen

 • Refluxnefropathie soms zware


Nefrotisch syndroom

 • HIV

 • HepB infectie 

 • membranoproliferatieve glomerulonefritis

 • Membraneuze glomerulonefritis

 • Focale en segmentaire glomerulosclerose: FSGS vrij plots optredend

 • Minimal change glomerulopathie zeer plots ontstaan

 • lupusIII: focaal proliferatieve glomerulonefritis 1/3

 • lupusV: membraneuze glomerulonefritis frequent

 • Nieraandoeningen bij cryoglobulinemie acuut

 • Lichte keten nefropathie vaak

Cilindrurie

 • Actieve glomerulonefritis RBC cilinders & hemoglobine cilinders

 • Acute poststreptococcen glomerulonefritis RBC cilinders

 • Pyelonefritis WBC-cilinders

 • Interstitiële nefritis WBC-cilinders

 • Focale en segmentaire glomerulosclerose: FSGS

 • Acute allergische intestitiële nefritis leukocytencilinders


cilinders in niertubuli

 • Myeloma cast nephropathy


Wascilinders

 • zware proteïnurie


Erfelijk

Erfelijke tubulopathie

 • Type1 renale tubulaire acidose

 • Type2 renale tubulaire acidose

 • Renale glucosurie

 • Cystinurie

 • Nefrogene diabetes mellitus

 • Hypofosfatemische rachitis


Erfelijke nefropathie

 • Nagel-patella syndroom (Nail patella)

 • Ziekte van Fabry


AD

 • AD medullaire kystennier

 • Syndroom van ALport

 • Dunne membraanneforpathie

 • Von Hippel-LindauX-gebonden

 • Syndroom van ALport


AR

 • Syndroom van ALport

 • AR medullaire kystennier

 • Autosomaal-recessieve polycystose


Algemeen

 • cystinosis


Eosinofilie

 • cholestolembolen

 • Acute allergische intestitiële nefritis


Pyurie

 • Urinaire infectie

 • Acute allergische intestitiële nefritis

 • Acute pyelonefritis

 • Analgetica nefropathie


Bacteriurie

 • Acute pyelonefritis


Anemie

 • Chronische nierinsufficiëntie renale – normocytair normochroom

 • Lupus erythematosus disseminatus

 • LED met antifosfolipiden hemolytische

 • Hemolytisch uremisch syndroom hemolytische

 • Trombotische trombocytopenische purpura

 • Analgetica nefropathie


Leucopenie

 • Lupus erythemathosus disseminatus


Leukocytose

Acute pyelonefritis


Stolling

Trombopenie

 • Hemolytisch uremisch syndroom

 • Trombotische trombocytopenische purpura


Trombocytopenie

 • Lupus erythemathosus disseminatus

 • Hemolytisch uremisch syndroom

 • Trombotische trombocytopenische purpura
 • nefrotisch syndroom

   • verhoogd fibrinogeen

   • verhoogde stollingsfactoren

   • verlaagde (andere) stollingsfactoren

   • gestoorde fibrinolyse

   • toegenomen aggregabiliteit vd BP


Koorts

    • Autosomaal-dominante polycystose hoge bij infectie cyste

    • Lupus erythemathosus disseminatus

    • Vasculitis

    • Ziekte van Wegener

    • Periarteritis of polyarteritis nodosa: lichte

    • trombocytopenische purpura

    • Acute allergische intestitiële nefritis

    • Acute pyelonefritis: plots hoge met rillingen


Malaise

 • Lupus erythemathosus disseminatus

 • Vasculitis

 • Ziekte van Wegener

 • Periarteritis of polyarteritis nodosa


Moeheid

Lupus erythemathosus disseminatusArthralgie

 • Acute allergische intestitiële nefritis

 • Ziekte van Henoch-Schönlein: knieën en enkels

= Henoch-Schönlein vasculitis

= Henoch-Schönlein purpura

= reumatoïde purpura


 • Lupus erythemathosus disseminatus

 • Nieraandoeningen bij cryoglobulinemie

 • Periarteritis of polyarteritis nodosa: diffusie gewrichtsklachten

 • Dialyse-amyloidose: neerslag beta2 rond gewrichten


Huidafwijkingen

Purpura

 • Ziekte van Henoch-Schönlein achterkant billen en benen

= Henoch-Schönlein vasculitis

= Henoch-Schönlein purpura

= reumatoïde purpura


 •  in huidletsels: leukocytoclastische vasculitis vd kleine BV met kenmerkende

neerslag van IgA en complement

 • Lupus erythemathosus disseminatus

 • Trombotische trombocytopenische purpura


Andere

 • Lupus erythemathosus disseminatus vlindervormige rash aangezicht

 • Lupus erythemathosus disseminatus vasculitisletsels in huid

 • Sclerodermie toename BW in huid

 • Ziekte van Fabry angiohematoompjes

 • Nieraandoeningen bij cryoglobulinemieII &III necrotiserende vasculitis in huid

 • Periarteritis of polyarteritis nodosa huidulceraties

 • Cholestolembolen livedo reticularis

 • Acute allergische intestitiële nefritis huiduitslag


Hypertensie

 • Acute poststreptococcen glomerulonefritis aHT

 • Endocarditis

 • Atrioventriculaire shunten aHT

 • Chronische nierinsufficiëntie aHT

 • Autosomaal-dominante polycystose

 • Von Hippel-Lindau

 • Autosomaal-recessieve polycystose portale HT

 • Syndroom van ALport

 • Focaal lokale glomerulonefritis met mesangiaal IgA

= IgA nefritis

= ziekte van Berger • Ziekte van Henoch-Schönlein

= Henoch-Schönlein vasculitis

= Henoch-Schönlein purpura= reumatoïde purpura

 • membranoproliferatieve glomerulonefritis

 • Focale en segmentaire glomerulosclerose: FSGS vaak

 • lupusIV: diffuus proliferatieve glomerulonefritis vaak

 • lupusV: membraneuze glomerulonefritis soms

 • Sclerodermie zware

 • Periarteritis of polyarteritis nodosa

 • Hemolytisch uremisch syndroom soms ernstige

 • Maligne HT zeer hoge BD: diastolisch boven 120-130 mmHg

 • Nefroangiosclerose lang bestaande

 • Stenose arteria renalis plots opgetreden aHT

 • Diabetische nefropathie stad 3


Nierfunctie vermindering

 • Glomerulonefritis eventueel/ gecorreleerd met fibrose

 • Acute poststreptococcen glomerulonefritis

 • Endocarditis

 • Atrioventriculaire shunten

 • HIV snelle

 • Subacute glomerulonefritis of ‘snel-progressieve’ glomerulonefritis snel evoluerende

 • Acute tubulusnecrose

 • Acute nierinsufficiëntie plots uitvallen

 • Chronische nierinsufficiëntie traag progressief (uremisch syndr)

 • Anti-glomerulaire basaal membraan glomerulonefritis snel progressief
 • membranoproliferatieve glomerulonefritis progressief

 • lupusIV: diffuus proliferatieve glomerulonefritis zekere

 • lupusV: membraneuze glomerulonefritis

 • Sclerodermie snel

 • Nieraandoeningen bij cryoglobulinemie snel

 • Periarteritis of polyarteritis nodosa

 • Hemolytisch uremisch syndroom

 • Maligne HT acute achteruitgang/aanvank nl

 • Cholestolembolen incidieus

 • Stenose arteria renalis na opstarten ACE inhibitoren

 • Diabetische nefropathie: stad4

 • Lichte keten nefropathie snel evolutief

 • Amyloidose progressief

 • Acute allergische intestitiële nefritis msl plots +/- oligo/anurie

 • Analgetica nefropathie: salt-loosing soms ondervulling en tijdelijke

 • Chinese kruiden nefropathie snel progressief


Nierinsufficiëntie

 • Cystinosis op kinderleeftijd

 • Actieve glomerulonefritis acute renale NI

 • Interstitiële nefritis acute renale NI

 • Acute tubulusnecrose (door langd preren NI)

 • Chronische NI traag progressief tot terminaal

 • Systeemvasculitis acute renale NI

 • Ziekte van Wegener snel progressief na 1e fase

 • Ziekte van Fabry rond 50j


Prerenale acute nierinsufficiëntie

 • hypovolemie door acuut bloedverlies

 • ernstige BD val

 • hartfalen

 • leverfalen

 • selectieve vermindering van de renale circulatie (nierarteriestenose)

 • verminderde orgaandoorbloeding


Postrenale acute nierinsufficiëntie

 • prostaatlijden

 • maligne tumoren vh klein bekken

 • maligne tumoren retroperitoneaal


Complementfactoren

 • Glomerulonefritis soms afwijkingen

 • Actieve glomerulonefritis snelle activatie

 • Anti-gbm nefritis snelle activatie

 • Anti-glomerulaire basaal membraan glomerulonefritis neerslag langs cap wanden

 • Ziekte van Henoch-Schönlein neerslag in huid

= Henoch-Schönlein vasculitis

= Henoch-Schönlein purpura= reumatoïde purpura

 • lupusII: neerslag C3 in mesangium

 • LED neerslag

 • Actieve lupus daling (C3 en C4)

 • Cholestolembolen daling

 • Acute poststreptococcen glomerulonefritis gedaald (CH50 en C3)

 • Endocarditis gedaald

 • Atrioventriculaire shunten gedaald

 • Immuuncomplex gemediëerde snel evoluerende glomerulonefritis verlaagd


urinesediment

 • Actieve glomerulonefritis

 • Acute poststreptococcen glomerulonefritis glomerulonefritissediment

 • Systeemvasculitis

 • Anti-glomerulaire basaal membraan glomerulonefritis glomerulonefritissediment

 • lupus IV: diffuus proliferatieve glomerulonefritis sedimentafwijkingen


Vochtretentie

 • Acute poststreptococcen glomerulonefritis

 • Endocarditis

 • Atrioventriculaire shunten

 • Eosinofilie cholestolembolen Acute allergische intestitiële nefritis Pyurie
 • Bacteriurie Acute pyelonefritis Anemie
 • Leucopenie Lupus erythemathosus disseminatus Leukocytose
 • Moeheid
 • Huidafwijkingen
 • Nierfunctie vermindering
 • Complementfactoren
 • Vochtretentie

 • Dovnload 38.85 Kb.