Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


God kiest er voor om met ons mee te gaan, wat we ook zijn wat we ook doen

Dovnload 14.62 Kb.

God kiest er voor om met ons mee te gaan, wat we ook zijn wat we ook doenDatum05.12.2018
Grootte14.62 Kb.

Dovnload 14.62 Kb.

Zondag Drie-eenheid. Exodus 34, 4b-6,8-9 Joh 3,16-18 juni2017

Wat kunnen we elkaar vertellen over God, die ons schiep uit liefde, zijn Zoon zond om ons leven te delen en ons te verlossen en ons dagelijks genade geeft door de heilige Geest?

God openbaarde zich op de Sinaï en probeerde tot een verbond te komen met het volk Terwijl Mozes op de berg was om met God te spreken, deed zijn broer Aaron wat het volk wilde en hij maakte een afgod. Toen Mozes van de berg afdaalde en zag hoe het volk deze heidense manier van denken en doen toonde, gooide hij kwaad de stenen tafels aan diggelen. Later ging hij terug en probeerde nog eens Gods wil te doen.

Want de Heer God is een barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw.. Op deze woorden vroeg Mozes: Och Heer trek met ons meeerHeer

Wie is die God die zich openbaart aan Mozes? Wie is deze God die bezig is om een gebroken volk weer nieuw te maken?

God kiest er voor om met ons mee te gaan, wat we ook zijn wat we ook doen.

Maar wie is die God dan? Het is ook niet zomaar dat het volk met Aaron een afgod van goud maakten. Voor hen een beeld , een houvast.
Het mysterie God is moeilijk in een beeld te vangen.

Als ik u, nu, zou vragen welke betekenis God op dit moment in uw leven heeft, dan zou u allemaal op uw beurt uw eigen verhaal hebben.

*Een kind van bijna acht zei: God is iemand die heel goed voor mij zorgt en altijd bij mij is’

*Een man die na een alcoholverslaving zijn leven weer opneemt: ‘In al mijn ellende stak ik toch iedere dag een lichtje aan. Ik weet zeker dat dat mij gered heeft.’

*Een man die zijn vrouw verloren heeft: ‘ ik weet zeker dat ze bij God gelukkig is!’

*Een man die zijn leven lang landbouwer is geweest: ‘Iedere keer als ik zag dat de eerste groene sprietjes van het zaaigoed boven de aarde kwamen, zei ik bij mezelf: ‘God laat me niet in de steek’

Ik zelf: *Als ik zie hoe we nu met elkaar verder gaan na het overlijden van dochter en zus, dan denk ik er is een grote ontfermer.

Een Goddelijke-Geestkracht die met ons is met wijsheid en barmhartigheid.

Vijf keer een leven met God samengevat. Vijf keer leven in zijn Geest, in de Geest die levend maakt. We zouden geen troost ondervinden bij ons verdriet, als die Geest er niet was. De Geest van wie Jezus zei in zijn afscheidsrede, dat hij de trooster, de helper, is.

Zonder die Geest hadden we geen kerk, geen geloofsgemeenschap zoals we hier samen zijn, geen heilige Schrift, geen sacramenten.

Die Geest brengt ons met God in relatie. De vraag is dan eerder: Hoe ervaar je God?‘Ik doop jou, in de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest.’ Deze woorden zijn over ons allen uitgesproken bij de doop. Gods naam is op ons gelegd, voor altijd. Gods naam die we uitspreken bij de geloofsbelijdenis.

Ik denk dat Jezus zijn apostelen niet van buiten heeft laten leren, dat er één God is en drie goddelijke personen. Nee, ze hebben aan den lijve kunnen ervaren, door het leven van Jezus, dat er een God de Vader was. Als wij nu aan Jezus konden vragen:

‘Heer, wat maakt dat nu uit dat er een God de Vader is?’ zou hij ons stomverbaasd aankijken en zeggen: ‘wat dat uitmaakt? Als je niet in mijn Vader gelooft, dan beteken ik ook niets voor jou! Ik heb niets anders gedaan, dan die geweldige liefde van mijn Vader, de Eeuwige, voor u als mensen zichtbaar te maken.

Zoals we nu gehoord hebben in het evangelie: ‘Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, zodat we niet verloren gaan en eeuwig leven zullen hebben.’ Daartoe heeft hij mij gezonden. Om zichtbaar te maken waar het mijn Vader. de Eeuwige om te doen was met de schepping, een koninkrijk Gods, waar u onderdeel van bent’. Deze opdracht, werken aan een koninkrijk Gods, is onze opdracht.

Daarin trekt God met ons mee, toen en nu in een levende verbondenheid

Toen: Aan Mozes en zijn volk. Toen: in het visioen bij Abraham en Sarah. Er wordt hun toekomst beloofd: een kind. Uitgedrukt in deze icoon: Triniteitsicoon. Icoon van verbond

De Russische monnik Rublëv heeft dit op bijzondere wijze weergegeven.

- uitbeelding van een mystiek geheim.

Drie vreemdelingen worden door Abraham en Sara gastvrij aan hun tafel ontvangen.

Het blijken boden Gods te zijn. Zij zijn met elkaar in een stil gesprek;

de één laat zijn ogen schijnen over het gelaat van de ander en neemt

de ander in zichzelf op. Het is een nooit ophoudende ommegang van relatie en communicatie.

Centraal staat de beker die door de engel in het midden gezegend wordt.

Het is de beker van het laatste avondmaal en de kelk van het lijden.

De engel in het midden is Jezus die alles ontvangt van zijn Vader, God die niets voor zichzelf houdt. Alles wat Hij is, geeft Hij aan de Zoon. Hij houdt zijn Zoon niet, maar geeft Hem aan ons. De lege plaats vooraan is bestemd voor de toeschouwer. voor U

Ieder van ons wordt uitgenodigd: Kom erbij, raak betrokken in ons stil gesprek.
Alles in relatie met elkaar. In de talloze onnoembare levenservaringen van verwondering /verbazing ervaren we iets van Vader - Zoon en Geest

Vele malen maken wij een teken, een kruisteken, Vader , Zoon en H Geest.

We raken ons zelf aan.

Deze drie, hoe zijn ze werkzaam in ons, in ons denken, voelen en handelen.

Een teken dat naast het mooie, ook het lijden niet bespaart blijft.

Dit teken, Drie-eenheid, maakt zichtbaar dat God ons niet loslaat in dat verbond met onsIn de naam van de Vader de almachtige

- die groter is dan wij, mysterie dat ons te boven gaat -en de Zoon die ons vlees heeft aangenomen

- in wie God afdaalt,en de Heilige Geest, die Vader en Zoon verbindt

- Gods Adem in ons.


Amen


Dovnload 14.62 Kb.