Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Goede vrijdag vendredi saint karfreitag good friday

Dovnload 19.14 Kb.

Goede vrijdag vendredi saint karfreitag good fridayDatum01.02.2019
Grootte19.14 Kb.

Dovnload 19.14 Kb.GOEDE VRIJDAG – VENDREDI SAINT

KARFREITAG – GOOD FRIDAY
Welkomstwoord – Mot d’acceuil – Priestergruss – Greeting
NL Broeders en zusters, vakantiegangers en passanten, van harte welkom.

Het is goed dat wij hier samen zijn om hulde te brengen aan Iemand,

die ons zo nabij is geweest: Jezus van Nazaret. Hij werd gemarteld,

bespot en ter dood gebracht. Verraden door Judas, verloochend door Petrus en in de steek gelaten door zijn apostelen, stierf Hij verlaten op

het kruis.

Met de dood voor ogen is Jezus ook angstig en bedroefd geweest. Maar toch is Hij trouw gebleven aan God en aan de mensen. God heeft Hem ontrukt aan de eeuwige dood. Het kruis dat eens de schandpaal was,

werd een teken van overwinning en zegepraal. Daarom kunnen wij

roemen op het kruis. Laten wij dankbaar zijn om Jezus Christus, die ons door zijn kruis heeft verlost.


FR Frères et soeurs, vacanciers et passants, soyez les bienvenus.

Nous ne sommes pas venus ce soir autour de la croix comme autour d’une tombe d’un mort, car le Christ ne souffre plus: il est ressuscité et vivant.

Mais ses souffrances et sa mort sur le Calvaire continuent toujours à nous

parler.


Elles nous disent d’abord que, si Jésus a été arrêté, condamné et supplicié,

c’est parce qu’Il n’a pas reculé devant sa mission.

Les souffrances et la mort de Jésus nous posent question et nous interrogent: “Si moi, Jésus, je me suis fait solidaire des petits, des pécheurs, des méprisés et de tous les mal-vus de mon temps, toi, où sont tes solidarités?”

Enfin les souffrances et la mort de Jésus nous redisent sans cesse l’immense amour de Dieu.


DE Brüder und Schwestern, Feriengäste und Passanten, herzlich willkommen.

Durch das heilige Ostergeschehen hat Christus, der Herr, die Menschen erlöst und Gott auf vollkommene Weise geehrt.

Er hat durch seinen Tod unseren Tod überwunden, durch seine Auferstehung hat er das Leben neu geschaffen.
EN Brothers and sisters, tourists and visitors, welcome in our midst.

Today in sorrow the Church mourns the Master’s death, reverences the cross on which our salvation was achieved, and marvels at this life of obedience unto death.


Woorddienst – Liturgie de la Parole – Wortgottesdienst – Liturgy of the Word
Eerste lezing – Première lecture – Erste Lesung – First reading
NL LEZING UIT HET BOEK JESAJA (52, 13-53, 12).

De lijdende Dienaar draagt onze pijnen en is doorboord om onze zonden.

Die man zal na zijn lijden worden verheerlijkt.


FR LECTURE DU LIVRE D’ISAÏE.

Sept siècles avant Jésus Christ, la ‘passion selon Isaïe’ annonçait un ‘Serviteur de Dieu’ chargé de nos blessures et nous apportant la guérison,

humilié par les hommes et exalté par Dieu.
DE LESUNG AUS DEM BUCH JESAJA.

Mein Knecht trug die Sünden der Vielen und trat für die Verbrecher ein.


EN A READING OF THE BOOK OF THE PROPHET ISAIAH.

Written six centuries before Christ, this is a remarkable description of the

Lord’s servant who suffers willingly and ignominiously for all, and whose death benefited all.
Tweede lezing – Deuxième lecture – Zweite Lesung – Second reading
NL UIT DE BRIEF AAN DE HEBREEËN (4, 14-16; 5, 7-9).

Jezus, onze verheven hogepriester, werd op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. Zo is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, bron van eeuwig geluk geworden.


FR LECTURE DE LA LETTRE AUX HEBREUX.

En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons un grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi.


DE LESUNG AUS DEM BRIEF AN DIE HEBRÄER.

Wir haben in Jesus einen Hohenpriester, dem wir vertrauen können.


EN A READING FROM THE LETTER TO THE HEBREWS.

We have a great priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God.


Evangelie – Evangile – Evangelium – Gospel
NL HET PASSIEVERHAAL VOLGENS JOHANNES (18, 1 - 19, 42).

FR EVANGILE DE LA PASSION SELON SAINT JEAN.

DE DIE LEIDENSGESCHICHTE NACH JOHANNES.

EN THE PASSION ACCORDING TO JOHN.


* (18, 1-11) De doodsstrijd en de gevangenneming van Jezus. - L’agonie et l’arrestation de Jésus au jardin des oliviers. - Jesus in Todeskampf und gefangengenommen. - The agony of Jesus in the garden of Gethsemane.

* (18, 12-27) Jezus voor Annas en Kajafas en de verloochening van Petrus. - L’interrogation chez Anne et Caïphe et le reniement de Pierre. - Jesus geführt zu Hannas und Kajafas und die Verleugnung Petri. - The soldiers led Jesus first to Annas who sent him to Caiaphas; the renouncement of Peter.

* (18, 28; 19, 16) Jezus voor Pilatus. - Jésus devant Pilate. - Jesus vor Pilatus.- Jesus before Pilate.

* (19, 17-30) De kruisdraging en de kruisdood van Jezus. - La mise en croix et la mort de Jésus. - Jesus trägt sein Kreuz und stirbt auf Calvarien. - The way of the Cross and the death of Jesus.

* (19, 31-42) De begrafenis van Jezus. - Jésus est porté au tombeau. - Jesus wird begraben. - Jesus is laid in the tomb.
Voorbeden – Prières universelles – Fürbitten – Prayer of the faithful
NL Broeders en zusters,

Vandaag gedenken wij dat Jezus gestorven is voor het geluk van alle mensen. Laten wij ons verenigen met het gebed van de Kerk en bidden voor alle noden van Kerk en wereld.


FR Frères et soeurs,

Au récit de la Passion, l’Eglise répond en priant pour tous les hommes.

Avançons-nous avec pleine assurance vers le Dieu tout-puissant qui fait grâce, pour obtenir miséricorde.
DE Brüder und Schwestern,

Wir beten die grossen Fürbitten: dass Gott Frieden schenke auf der ganzen Erde.


EN Brothers and sisters,

Let us pray for the holy Church of God through the world, that God the almighty

Father may guide her and gather her together so that we may worship him in peace

and tranquillity.


Kruishulde – Vénération de la Croix – Kreuzverehrung – Veneration of the Cross
NL Aanschouwt dit kostbaar Kruis, waaraan de Heer voor ons wou sterven.

Komt laten wij aanbidden.


FR Voici le bois de la Croix, qui a porté le salut du monde.

Venez, adorons.


DE Seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt.

Kommt, lasset uns anbeten.


EN This is the wood of the cross, on which hung the Saviour of the world.

Come, let us worship.

  • Woorddienst – Liturgie de la Parole – Wortgottesdienst – Liturgy of the Word Eerste lezing – Première lecture – Erste Lesung – First reading
  • Tweede lezing – Deuxième lecture – Zweite Lesung – Second reading
  • Evangelie – Evangile – Evangelium – Gospel
  • Voorbeden – Prières universelles – Fürbitten – Prayer of the faithful
  • Kruishulde – Vénération de la Croix – Kreuzverehrung – Veneration of the Cross

  • Dovnload 19.14 Kb.