Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Going to Extremes with Bond, James Bond Onderzoeksverslag Master Thesis Door : Daphne Selhorst Studentnr : 294603 Begeleider : Marc Verboord Datum : 22-06-2009 Going to extremes with Bond, James Bond

Dovnload 0.72 Mb.

Going to Extremes with Bond, James Bond Onderzoeksverslag Master Thesis Door : Daphne Selhorst Studentnr : 294603 Begeleider : Marc Verboord Datum : 22-06-2009 Going to extremes with Bond, James BondPagina1/17
Datum30.06.2017
Grootte0.72 Mb.

Dovnload 0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Going to Extremes with

Bond, James Bond

Onderzoeksverslag Master Thesis
Door : Daphne Selhorst

Studentnr : 294603

Begeleider : Marc Verboord

Datum : 22-06-2009
Going to extremes with Bond, James Bond

Een longitudinaal onderzoek naar de mate van extremisering op het gebied van actie en geweld, relaties en de (context van) film als product in James Bondfilms
Master thesis Media en Journalistiek

Programma Media en Cultuur

Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen

Erasmus Universiteit Rotterdam
Daphne Selhorst

E-mailadres: 294603ds@student.eur.nl

Studentnummer 294603
Begeleidend docent Dr. M.N.M. Verboord

Tweede lezer: Drs. P.P.L. Berkers

22 juni 2009

Voorwoord


Mijn studie zit erop. Bijna een jaar lang heb ik uitgekeken om deze woorden in het voorwoord van mijn thesis te typen, maar nu ik ze zo opschrijf, dringt het eigenlijk niet tot me door. Tijdens mijn master Media en Journalistiek heb ik veel geleerd over de media met betrekking tot cultuur. Ik heb veel van de vaardigheden die ik tijdens de seminars heb geleerd, kunnen gebruiken bij het schrijven van mijn eindthesis. Daar ben ik alle docenten van de opleiding dankbaar voor. Mijn dank gaat echter vooral uit naar mijn begeleider Dr. Marc Verboord. Hij heeft me geholpen op momenten dat ik het zelf even niet zag en heeft door kritische vragen te stellen mijn scriptie naar een hoger niveau geholpen. Ook gaat mijn dank uit naar mijn moeder, die telkens weer stukken tekst van mij kreeg toegestuurd om na te kijken op logica en spelling. Als laatste wil ik mijn vriend, vriendinnen en familie bedanken voor hun aanmoediging en geduld. Na vier jaar studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ligt hier voor u het eindresultaat van mijn leerweg: een thesis waar ik trots op ben.
Samenvatting

Er is in deze thesis onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre James Bondfilms extremer zijn geworden op het gebied van actie en geweld en op het gebied van onderlinge relaties. Ook is gezocht naar een verklaring hiervoor vanuit een productioneel perspectief.

Er is gebruik gemaakt van de culturele diamant (Griswold, 1994, Alexander, 2003) en de productie van cultuur-benadering (Peterson, 1998). Omdat de productie van cultuur-benadering niet zozeer ingaat op media, is gekozen om de filmindustrie in beeld te brengen volgens Hesmondhalgh (2007).

Voor het onderzoek is gekozen voor het mixed method design. Er is eerst desk research uitgevoerd om belangrijke kenmerken als box office cijfers en de context van het filmlandschap van Bondfilms in kaart te brengen. Ook is een kwalitatieve inhoudsanalyse uitgevoerd van de recensies van twee Amerikaanse kranten (Los Angeles Times, New York Times) en twee Engelse kranten (The Times, The Guardian) in de tijd van het uitkomen van de films. Op deze manier werd duidelijk welke elementen uit Bondfilms in die tijd opvielen. Vijf thema’s bleken interessant; Bondacteur, locaties, relaties, actie en (context van) film als product. Deze zijn in kaart gebracht en aan de hand daarvan is een codeerschema gemaakt om met een kwantitatieve inhoudsanalyse met behulp van een steekproef de inhoud van de films op deze thema’s te toetsen. Geconcludeerd kon worden dat de inhoud van de films aansloot bij wat er in de recensies over de films werd geschreven.

Uit het onderzoek is gebleken dat (een bepaalde mate van) extremisering plaatsvindt bij James Bondfilms op het gebied van locaties, relaties, actie en de (context van) film als product. Bij het doorvoeren van veranderingen, of het extremer maken van films, wordt onder andere gekeken naar andere films uit de top5 box office hitlijsten. Een andere belangrijke verklaring voor het extremer worden van Bonfilms vanuit het productionele perspectief bekeken, is te vinden in het feit dat de makers van de Bondfilms willen dat de films met de tijd meegaan. Opvallend is dat vooral bij de komst van een nieuwe Bondacteur verandering duidelijk zichtbaar is. De Bondfilms worden dus niet extremer om het extremer worden, maar omdat de makers de films aanpassen aan de tijd waarin zij worden gemaakt. Dat het tijdsbeeld een bepalende factor is bij de productie van Bondfilms, sluit aan bij het feit dat de films een medium zijn. Tomlinson (1999) stelt namelijk dat het overbruggen van ruimte en tijd typerend is voor media. En niet alleen het tijdbeeld is van belang, ook de kenmerken van de filmindustrie spelen een belangrijke rol bij de beslissingen die worden genomen over de inhoud van de films (Hesmondhalgh, 20037. Alle hoeken van de linkerkant van de culturele diamant (Alexander, 2003) worden hierbij in ogenschouw genomen en de zes constraints van Peterson en Anand (2004) hebben bewezen hierbij goed bruikbaar te zijn.

InhoudsopgaveVoorwoord 3

1. Inleiding 6

1.2 Onderzoeksvraag en deelvragen 7

1.3 De maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 9

102. Productie van cultuur in de filmwereld 11

2.1 Afbakening van kunst 11

2.2 Het culturele diamant model 11

2.3 De Productie van cultuur-benadering 13

2.4 Zes elementen in het veld van de productie van cultuur 14

2.5 Kritiek op de productie van cultuur-benadering 163. De Filmindustrie 18

3.1. Kenmerken van de filmindustrie 184. De inhoud van films 24

4.1 Media als verhalenvertellers 24

4.2 Actie en geweld in films 25

5. Methoden van onderzoek 27

5.1 Mixed method design 27

5.2 Gegevensverzameling en werkwijze 27

6. Resultaten van het kwalitatieve onderzoek 31

6.1 Het ontstaan van een legende 31

6.2 James Bondfilms in kaart gebracht; feiten en cijfers 34

6.3 Recensies over de Bondfilms 397. Resultaten van de kwantitatieve inhoudsanalyse 48

7.1 Veranderingen van Bondfilms naar jaren 48

7.2 Veranderingen van Bondfilms naar Bondacteurs 58

8. Een verklaring voor extremisering vanuit productioneel perspectief 65

8.1 De inhoud, de productie en de recensies van Bondfilms gekoppeld 65Literatuurlijst 73

Bijlagen 78

1. Codeerschema’s 78

2. Uitleg bij van codeerschema’s 85

3. Lijst van de geanalyseerde recensies 87


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

  • Bond, James Bond Onderzoeksverslag Master Thesis
  • Door : Daphne Selhorst Studentnr : 294603 Begeleider : Marc Verboord Datum : 22-06-2009
  • Samenvatting
  • Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 6
  • 3. De Filmindustrie 18
  • 7. Resultaten van de kwantitatieve inhoudsanalyse 48

  • Dovnload 0.72 Mb.