Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Golden age investment club

Dovnload 21.94 Kb.

Golden age investment clubDatum07.10.2017
Grootte21.94 Kb.

Dovnload 21.94 Kb.GOLDEN AGE INVESTMENT CLUB
Minutes of the June 11, 2009 meeting at the Kamerling residence, Oakville, Ont.
The following 16 members were present: Rolf Bolhuis (President), Paul Heuts (Vice-President), Gijs Cnoop Koopmans (Treasurer), Hugo Kamerling (Secretary), Jan Feberwee, Peter Bloemen, Herman Troost, Henk Bijkerk, Wal van Riemsdijk, Bernard Kruyne, Tijn Bonebakker, Jacob Abas, Frits Begemann, Pol Maenhout, Joop v.d. Wall and Frans Blom, resulting in a quorum for any voting procedures.
Opening

The meeting was opened at 20:05 hours with words of welcome by President Rolf Bolhuis.


Appointment of Signing Officers.

Gijs Cnoop Koopmans, GAIC Treasurer, introduced this item as follows:


Background:

 1. We have two “active” cash and/or stock trading accounts for the GAIC club:

 • TD Canada Trust Account 1084 -- 383

 • TD Waterhouse Discount Brokerage, Accounts 51L649 A/B (CAD/USD)

 1. Currently our Signing Officers for both accounts are:

 1. G. Cnoop Koopmans, Treasurer

 2. J. Abas, member

 3. J.J. Feberwee, past president.


Documentation.

Our latest documentation, including a complete list of all active members with their signatures, dates back to 2000. It is proposed to get our documentation “up-to-date”. Both the bank and the broker have new forms since we opened our accounts some 10 years ago, and many new forms have now to be signed by all designated signing officers. This was done earlier tonight.


Motion:

The Articles of Agreement of the GAIC instruct the Treasurer to “designate and train a substitute who will also have single signing authority to act in case of the Treasure’s absence”.


Proposal by Guy Cnoop Koopmans, seconded by Paul Heuts:

We propose to appoint signing officers for our TD Canada Trust Cash Account and “Trading Members” for our TD Waterhouse Discount Brokerage Account as follows -- and in that order:
 1. G. Cnoop Koopmans, treasurer;

 2. P.E.Heuts, vice chairman;

 3. J. Abas, member;

 4. R. Bolhuis, president.

Motion approved by unanimous votes.
Follow up:

 1. To satisfy the administrative requirements of TD Waterhouse, all members attending this meeting who have been voting in favour of this motion, will sign an appropriate membership list, as provided by our treasurer.

 2. Gijs will file all required documentations with TD Canada Trust and TD Waterhouse.

After the special agenda point of Signing Officers was finalized, the meeting continued with the regular subjects, which are minuted hereafter, as usual, in the Dutch language.

- 2 -

Ingezonden stukken:


 • Opzegging lidmaatschap door Frans Blom, wegens vertrek naar Quebec. Dank werd uitgesproken voor zijn maandelijkse buitengewoon interessante “state of the union” bijdragen, welke gemist zullen worden en zijn voortreffelijke teneur als Vice-Voorzitter in het voorafgaande jaar.

 • Verzoek van Frits Begemann om speciaal lid te worden.

 • Beleggingscomite voorstellen.

 • Email van Herman Troost met interessant overzicht van 10 veel gemaakte beleggingsfouten.

 • Notulen en financiele overzichten, naar aanleiding waarvan Gijs opmerkt dat we het in Mei, vergeleken met de TSX, niet goed gedaan hebben door koers verliezen (volgens Peter 8.6%).


Leden en lidmaatschappen

Na het vertrek van Frans Blom, zijn er momenteel 18 gewone leden, 4 speciale leden en 2 emeritus leden.

Een motie wordt door Rolf gemaakt en door Gijs gesecondeerd om Frits Begemann speciaal lid te maken. Unaniem aangenomen.

Hierna is het nieuwe ledenbestand als volgt: 17 gewone leden, 5 speciale leden (maximum) en 2 emeritus leden.

Er is dus een mogelijkheid om 3 nieuwe gewone leden aan te trekken. De namen van 3 nieuwe kandidaten werden ter tafel gebracht en hierover zal bij de volgende vergadering verder over worden gesproken.
Notulen van de vorige vergadering:

Motie Rolf, gesecondeerd door Wal, OK.


Beleggingscomite

Paul Heuts (als voorzitter van het beleggingscomite) spreekt eerst over aan- en verkoop van aandelen, waarbij niet altijd de juiste redenen worden gevolgd. Er wordt gedacht aan de invoering van speciale corporate data sheets, met korte beschrijving van het betrokken bedrijf, reden tot aankoop, targets, etc.

Voorbeelden zullen via email naar de leden worden verzonden, voor verdere bespreking op de volgende vergadering.

De navolgende aandelen werden door het beleggingscomite naar voren gebracht voor nadere bestudering en eventuele aankoop: RY/CIBC/BMO/POT/AGU/MOS/GE en SQM-N


Bernard: Potash, Agrium, Mosaic en SQM zijn alle vier vergelijkbare bedrijven, behalve dat SQM ook sterk vertegenwoordigd is op de lithium en iodine markt.

Na uitgebreide discussie en gedetailleerde overzichten, werd besloten geen van deze 4 bedrijven voor aankoop voor te stellen.Wal: Banken Nu 4 ½% van onze portfolio. Stelt voor stop loss BMO 41.00 na huidige sterke stijging. Bernard stelt voor stop loss op 40.00.

Jan: Grote banken overgewaardeerd. Moeten kijken naar kleine banken, zoals Laurentian, Canadian Western en National, die solide balance sheets hebben.

Bernard: Toekomstige moeilijkheden bij banken zeker nog mogelijk. Kijk naar USA. Dit gebeurt hier ook nog. Daarom stop loss goede bescherming.

Bernard: GE – Suggereert aankoop van 1000 aandelen op 13.46, echter geen voorstel. Volgens Pol moeilijkheden met kontrakt tekenen met Chinezen.

- 3 -


Portfolio besprekingen (alleen belangrijke observeringen)

 • Cameco Corp. (CCO) - Herman: aanhouden. Sterk gestegen.

 • Can. Hydro Developers (KHD) - Nieuwe stock bewaarder: Jan

 • Enbridge (ENB): Rolf: zeer goed 1e kwartaal. Misschien bijkopen in de toekomst.

 • Ishare Comex Gold (IGT) - Peter: Prijs omhoog, dollar zelfde percentage omhoog. Houden.

 • Paladin (PDN)Hugo: volgens Tijn: zeer positieve berichten. Aanhouden.

 • Archer Daniels Midland (ADM) – Rolf – 4 sterren. Goede vooruitzichten – opgewaardeerd van “sell” naar “hold”.


Watchlist

 • Tech Cominco (TCK.B) – Afgelopen maanden sterk gestegen. Bernard zal dit aandeel volgen.

 • AKZO (AKZ-OY) – Peetvader: Dick. Rolf voor Dick: Niet goed gedaan. Tweede helft zeer grote verliezen. Omzet sterk onder druk. Suggereert van watchlisst af te voeren wanneer Dick terug is.


Aankoop/verkoop voorstellen

 • BMO: Voorstel Wal: 300 aandelen staan nu op ongeveer 45.00. Stelt voor stop loss voor 1 maand op 40.00. Henk: Geen stop loss. Alles verkopen. Second Peter. Aangenomen.

 • CGX: Tijn: Onder lease agreements moeten concessie houders boren, anders verliezen ze hun concessies. Er zal gedurende de komende maanden op 8 plaatsen geboord worden. Boorkosten zijn laatste tijd met 50% gedaald. Grote kans dat olie in een van de concessies gevonden zal worden.

Voorstel: aankoop 10.000 aandelen op marktwaarde (nu ongeveer 1.30). Jacob secondeert. Aangenomen.
Volgende beleggingscomite

Henk Bijkerk en Jan Feberwee


Toekomstige gastheren

9 Juli - John van Leeuwen

13 Augustus - Jan Feberwee

10 September - Tijn Bonebakker


Rondvraag

Jan: Bestaat mogelijkheid om kosten van jaarvergadering en gewone vergadering aftrekbaar te maken. Jan/Gijs/Tijn zullen dit bekijken.

Pol: Op 3 Juni werd Jacob 80!

Frans: Veel winst in de toekomst toegewenst, dank, sukses en tot ziens.


Sluiting: 22:15 sluiting officiele gedeelte.

 • Opening
 • Motion approved by unanimous votes. Follow up
 • Leden en lidmaatschappen
 • Notulen van de vorige vergadering
 • Potash, Agrium, Mosaic en SQM
 • Portfolio besprekingen
 • Ishare Comex Gold
 • Tech Cominco
 • Aankoop/verkoop voorstellen BMO
 • Volgende beleggingscomite

 • Dovnload 21.94 Kb.