Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Groep 5/6 Ruimteschip Aarde. (leerlingen) datum

Dovnload 31.81 Kb.

Groep 5/6 Ruimteschip Aarde. (leerlingen) datumDatum12.03.2017
Grootte31.81 Kb.

Dovnload 31.81 Kb.

Groep 5/6 Ruimteschip Aarde. (leerlingen)

datum

taak

Uitwerking

9-12-11

Project

les 1

Introductieles

Retourtje ruimte

teksten

Raket maken

Uitleg huiswerk

Verhaal luisteren

Inf. André Kuipers

Teksten lezen, samenvatten en bespreken:

1 Slapen in de ruimte + een dag in de ruimte

2 Gewichtloosheid + gewichtloze experimenten helpen bedrijven op aarde

3 Leren samenleven + bedrust

4 Het menu op Mars + de afwas

5 Botverlies + spierverzwakking

Raket maken, lanceren  als groep van twee

Huiswerk:

Animatie bekijken een dag uit het leven van een astronaut: ga naar http://www.esa.int/esaKIDSnl/Livinginspace.html en klik boven in balkje “leven in de ruimte”

Lees de vier teksten die horen bij onderstaande hoofdstukjes en maak een korte samenvatting (een á twee zinnen per alinea en zet het geheel in een MindMap) zoals we in de klas hebben gedaan:


 • Leven in de ruimte

  • Ruimtewandelingen

  • Beweging

  • Ontspanning in de ruimte

  • Eten in de ruimte

Tekst Leven in het ISS (p31) lezen en MindMap van maken


Thema 1 mens en aarde

16-12-11

Project

les 2

Verhaal

De aarde als systeem

Les 1

11.00-11.30

Huiswerk

Verhaal

In tweetallen ga je elkaar vertellen wat je de afgelopen week hebt gelezen. Je bespreekt en vergelijkt je samenvattingen (MindMap). Geef elkaar tips en tops

Atmosfeer (dampkring) wat is broeikas effect  proefje

Waar moet een ruimte schip aan voldoen om het in de ruimte te kunnen overleven?

Als groepje de werkbladen ( Sferen op aarde) 1 en 2 maken en bespreken. Zorg dat iedereen van de groep hetzelfde heeft. Uitkomsten als groep op 1 A3 vel als groepsopdracht.

Kleur jullie strip in.Kijken naar schooljournaal voor de opdracht: deze inplannen en bespreken hoe we het gaan aanpakken. Ook ik weet niet wat we gaan doen.

Huiswerk:

 • Werkblad 3 de tabel invullen

 • Maak een stripverhaal waarin duidelijk de verschillende sferen te zien zijn. Zet onder aan je stripverhaal welke onderdelen je hebt verwerkt en bij welke sfeer ze horen.

 • Bekijk het filmpje nog eens

 • Denk na hoe we de opdracht van Andre Kuipers kunnen gaan uitvoeren.

23-12-11

Project

les 3

Opdracht Andre

Omstandig-heden op aarde

Les 2

experimenten

Huiswerk


Opdracht Andre bespreken en plannen

Tabel sferen bespreken en het stripverhaal onderling uitwisselen en beoordelen. Daarna inleveren.

Experimenten doen:

Maak goeie aantekeningen omdat je straks een verslag moet maken.Huiswerk:

 • maak een verslag van je experimenten (individueel) (af op 13-1)

 • bekijk filmpje luchtdruk
vakantie

Kerst
06-01-12

Portfolio

Opdracht Andre

Tekenen en taal

Google Earth

Waterraket

Huiswerk

Begin maken met portfolio

Marsmannetje

Waarom kunnen wij hier op aarde leven?

In tweetallen de werkbladen maken (40)

Na de pauze in groepjes van 4 de foto’s

Uitleg groepsopdrachtHuiswerk:

 • Verslag proefjes af maken.

Thema 2 Alles wat leeft en start internet opdracht:Kun je op mars leven? Deze vraag gaat groep 6 in tweetallen in een PowerPoint beantwoorden (6 groepjes). Groep 5 doet deze opdracht niet.

13-01-12

Opdracht Andre

Verslag

filmpje

Les 1: exocysteem

Maken van:

Waterraket

Huiswerk

Proefjes verslag inleveren

Filmpje dampkring en waarom er zoveel dieren kunnen leven:

Voedselketen Noordzee

Groepsopdracht

Begin aan de bouw en organisatie van je raket

Huiswerk:


 • Logboek bijwerken van raketbouw (elke keer 1 persoon)

 • Beschrijf een voedselketen wat je in je tuin ziet: maak hier een poster van. Gebruik materiaal, foto’s etc. Op school zou je informatie kunnen zoeken over de organismen die in je keten voor komen en deze informatie in eigen woorden opschrijven.

 • Groep 6 begin met jullie internet opdracht. Maak een planning.

20-01-12

Opdracht Andre

Voedselketen bespreken

Les 2: Exoten in Nederland

Raket

Huiswerk

We hangen alle voedselketens op en bekijken ze aandachtig. De volgende dingen moeten duidelijk zijn:

 • Wie staat onderaan de keten

 • Is er informatie over de verschillende organismen te lezen

 • Is het netjes gedaan (goed leesbaar, plaatjes)

 • Welke poster valt op en waarom

Je kiest zoekt zo veel mogelijk informatie op over je exoot. Gebruik het werkblad. Je maakt daar een poster van. (2 personen). Maak goeie afspraken.

Groeps opdrachtHuiswerk:

 • zoek informatie en plaatjes voor jullie poster

 • Groep 6: internet opdracht
27-01-12

Opdracht Andre

Eerst nog overleggen

Huiswerk

Half uurtje om samen de poster af te maken

Per twee tal presenteren 5 min  4 groepjes voor de pauze en 4 groepjes na de pauze

Als er nog tijd over is aan de slag met de raket

Huiswerk:


 • Bedenk een vraag die naar aanleiding van het huidige project bij je is komen opborrelen en die je graag zou willen beantwoorden.
03-02-12

Opdracht Andre

Huiswerk

Afronden en opsturen

Tussenles een nieuw dier ontdekt

Biodiversiteit

huiswerk:


 • zoek een plekje in je tuin (1m bij 1m) en kijk wat je allemaal vindt en probeer van een aantal dieren/planten informatie te vinden

10-02-12

Les 3 Biodiversiteit

presentaties

Huiswerk

Bespreken wat iedereen heeft gevonden

Groep 6 presenteert (10 min) internet opdracht groep 5 beoordeelt

Formuleer een vraag. Tijdens dit project heb je hopelijk veel geleerd, maar er zijn vast nog wel vragen waar je nog wat dieper op in zou willen gaan. Portfolio deel: mijn onderzoeksvragen.

Voor dat je naar huis gaat bespreek je de vragen met mij en ga je met één vraag aan de slag.We gaan het project afsluiten met een wetenschappelijke conferentie. Aan de hand van alle kennis die je hebt opgedaan maak je een wetenschappelijke poster. Met die poster laat je zien dat je je vraag met je huidige kennis en de extra informatie die je nog hebt gevonden kunt beantwoorden. Als het niet is gelukt moet je duidelijk kunnen maken hoe dit komt en hoe je dit nu wel zou kunnen doen of waar nog niet genoeg kennis over te vinden is.

Gebruik informatie die je de afgelopen weken gedurende het project hebt verzameld en zoek de missende informatie er nog bij. (TASC-wheel: wat weet ik al, wat moet ik nog te weten komen, hoe ga ik dit doen, aan de slag, evalueren, rapporteren, evalueren) Je kunt het internet gebruiken, maar vergeet niet dat in boeken ook heel veel informatie te vinden is.

Huiswerk:

17-02-12

Poster

Groepsopdracht

Aan de slag met je vraagstelling en op zoek naar antwoorden

Raket


Mogelijk vrij in verband met de verhuizing Vliegenier

24-02-12

vrij
02-03-12

Waar staan we en waar is nog hulp bij nodig

Groepsopdracht

Huiswerk

Aan de slag met je vraag

Raket


Werken aan je vraag

09-03-12

Afronden van de raket

Huiswerk

Bespreken waar iedereen staat met de raket

Huiswerk:

 • Vragen over de poster

 • Werken aan poster

16-03-12

vrij

Ik cursus

23-03-12

afsluiting

De uitkomst van je antwoord op je vraag presenteren

Afschieten van de raketten

Doel: Meer te weten te komen over wat leven is en wat leven hier op aarde mogelijk maakt.

Algemeen: • de kinderen leren experimenten uit te voeren en deze te rapporteren

 • de kinderen leren informatie beoordelen, te ordenen, samenvatten en in eigen woorden schriftelijk en mondeling verwoorden.

 • Kinderen leren verslag te doen van zelf uitgeoefende experimenten.

 • Kinderen leren onderzoeksvragen te bedenken.

 • Kinderen leren hun bevindingen te presenteren

 • Kinderen leren organiseren en plannen

 • Kinderen leren feedback geven en kritiek ontvangen

Groepsopdracht: • Kinderen leren samenwerken

 • Kinderen leren taken verdelen

 • Kinderen leren plannen

 • Kinderen leren een budget bij te houden (tijdens de groepsopdracht)

Mogelijke Informatie:

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20100402_raket01

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101027_zwaartekracht01

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20100402_raketbouwen01

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20090623_newton01

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20051031_aarde01

http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/2157310/aardrijkskunde/item/1468594/de-aarde/

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20110425_koolstofkringloop01

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071113_luchtdruk01

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060208_dagennacht01

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20100721_ecosysteem01

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20110212_zon01

http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/2157310/aardrijkskunde/item/1473539/het-zonnestelsel/

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101027_waterkringloop01

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060209_kringloop01

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101018_luchtdruk01

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101210_koolstofdioxide01

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20110601_zwaartekracht01

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101210_broeikaseffect01http://www.esa.int/esaKIDSnl/Livinginspace.html

 • Uitwerking 9-12-11 Project les 1 Introductieles
 • Thema 1 mens en aarde 16-12-11 Project les 2 Verhaal
 • Kijken naar schooljournaal voor de opdracht: deze inplannen en bespreken hoe we het gaan aanpakken. Ook ik weet niet wat we gaan doen. Huiswerk
 • 23-12-11 Project les 3 Opdracht Andre Omstandig-heden op aarde Les 2
 • Thema 2 Alles wat leeft en start internet opdracht:Kun je op mars leven
 • Waterraket Huiswerk
 • 20-01-12 Opdracht Andre Voedselketen bespreken Les 2: Exoten in Nederland Raket
 • 27-01-12 Opdracht Andre Eerst nog overleggen Huiswerk
 • 03-02-12 Opdracht Andre Huiswerk
 • 10-02-12 Les 3 Biodiversiteit presentaties Huiswerk
 • 17-02-12 Poster Groepsopdracht
 • 24-02-12 vrij 02-03-12
 • 09-03-12 Afronden van de raket Huiswerk

 • Dovnload 31.81 Kb.