Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Group s – Sociaal Secretariaat vzw – Fonsnylaan 40 – 1060 Brussel

Dovnload 3.11 Mb.

Group s – Sociaal Secretariaat vzw – Fonsnylaan 40 – 1060 BrusselPagina1/7
Datum19.01.2019
Grootte3.11 Mb.

Dovnload 3.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Tewerkstellingsmaatregelen
Tewerkstellingsmaatregelen
Welk type maatregel voor welk profiel?


Group S – Sociaal Secretariaat vzw – Fonsnylaan 40 – 1060 Brussel

Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd.Group S - Sociaal Secretariaat is een vereniging zonder winstoogmerk

Sociaal secretariaat van werkgevers erkend onder nr. 100 bij MB van 7/3/1946 btw BE 407.214.017

lid van de Unie van erkende Sociale Secretariaten (USS)

Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 40 1060 Brussel - RRP 0407.214.017


A.Tewerkstellingsmaatregelen onder de vorm van een vermindering van de sociale bijdragen 28

Afdeling 1 - Algemene principes van de verminderingen van sociale bijdragen 29

Hoofdstuk 1 – Welke kosten worden bedoeld? 29

1. Principe  29

2. Hoeveel bedraagt de basis patronale bijdrage? 30

3. Voorbeeld 30Hoofdstuk 2 - Wat is het bedrag van de verminderingen? 31

1. De structurele vermindering 31

a. Volledige arbeidsprestaties over het kwartaal (>80%) 31

b. Onvolledige arbeidsprestaties over het kwartaal (

c. Samenvattend schema 32

2. De doelgroepverminderingen 32

a. Volledige arbeidsprestaties (>80%) 33

b. Onvolledige arbeidsprestaties (< of = 80%) 33

c. Samenvattend schema 34

3. Begrenzing 34Hoofdstuk 3 – Zijn de verminderingen van de sociale bijdragen cumuleerbaar? 35

Hoofdstuk 4 – Zijn de verminderingen verloren in geval van verandering van de rechtsvorm van de werkgever? 35

1. Verminderingen toegekend op basis van de vervulling van voorwaarden tijdens het kwartaal waarvoor de vermindering wordt gevraagd 36

2. Verminderingen toegekend op basis van de vervulling van voorwaarden bij indiensttreding en tijdens het kwartaal waarvoor de vermindering wordt gevraagd 36

A. Principe: verlies van de verminderingen 37

B. Matiging: voortzetting van de verminderingen 37

Afdeling 2 – De regionalisering 41

Hoofdstuk 1 – Welke verminderingen kunnen worden geregionaliseerd ? 41

Hoofdstuk 2 – Welke reglementering moet worden toegepast? 41

Régionaal initiatief 41

Régionale doelgroepverminderingen (“DGV”) : de vestigingseenheid 42

Activering van de uitkeringen : de woonplaats van de werknemer 42

Gebrek van regionaal initiatief 42

Hoofdstuk 3 – Tabel van de regionaliseerde verminderingen 42

Afdeling 3 – Federale verminderingen 44

Onderafdeling 3.1 Federale verminderingen die niet kunnen worden gewijzigd door de regio’s 44

Hoofdstuk 1 - De structurele vermindering 44

1. Principe 44

2. Voor welke werkgevers? 44

3. Hoeveel bedraagt de vermindering? 45

Forfaitair basisbedrag 45

Aanvulling in functie van de hoogte van het loon 46

4. Berekening van de vermindering in drie stappen 46

1. We beginnen met het bepalen van het refertekwartaalloon 46

2. Daarna stellen we het basisbedrag van de structurele vermindering en van de aanvulling vast 47

3. Wat zal het eindbedrag van de vermindering zijn? 48

4. Samenvattend schema 48

5. Zijn er formaliteiten te vervullen? 49

6. Mag u deze vermindering cumuleren met een ander voordeel? 49

7. Zijn er andere beperkingen? 49

8. Synthetische tabel 50

Hoofdstuk 2 – De sociale Maribel of de bevordering van de werkgelegenheid in de non-profitsector 51

1. Principe 51

2. Voor welke werkgevers ? 52

3. Voor welke werknemers? 52

4. Hoeveel bedraagt de vermindering ? 53

5. Hoe wordt de vermindering door het sectorale Fonds sociale Maribel gebruikt? 53

Toekenningsvoorwaarden 54

6. Zijn er formaliteiten te vervullen? 54

a) Vermindering 54

b) Tegemoetkoming van de fondsen 55

7. Mag u deze vermindering cumuleren met een ander voordeel? 56

8. Synthetische tabel 57Hoofdstuk 3 - Eerste aanwervingen 58

1. Principe 58

2. Voor welke werkgevers ? 58

A.Nieuwe werkgever 58

B.Geen vervanging in de technische bedrijfseenheid 60

3. Voor welke werknemers ? 67

4. Hoeveel bedraagt de vermindering ? 67

Bedrag van de vermindering 67

5. Bijzondere kenmerken van de vermindering? 71

De vermindering is niet nominatief 71

De werkgever kan kiezen op welk ogenblik hij de vermindering toepast 72

6. Zijn er formaliteiten te vervullen ? 72

7. Mag u deze doelgroepvermindering cumuleren met een ander voordeel? 73

8. Zijn er andere beperkingen? 73

9. Samenvattende tabel – aanwervingen vanaf 1 januari 2017 73

Hoofdstuk 4 - Arbeidsduurvermindering en vierdagenweek 75

1. Principe 75

2. Voor welke werkgevers ? 75

3. Voor welke werknemers? 76

4. Hoeveel bedraagt de vermindering? 76

Bedrag 76

Samenvattende tabel van de vermindering (volledige voltijdse prestaties) 77

Voorbeeld  78

5. Zijn er formaliteiten te vervullen? 79

6. Mag u deze doelgroepvermindering cumuleren met een ander voordeel? 79

7. Zijn er andere beperkingen? 79

Geen recht indien de arbeidsduurvermindering is opgelegd  79

Recht op de vermindering: enkel één keer 80

Proratisering van de vermindering 80

8. Synthetische tabel 80

Hoofdstuk 5 – Vaste werknemers in de Horeca (PC 302) 81

1. Principe 81

2. Voor welke werkgevers ? 81

3. Voor welke werknemers? 81

4. Hoeveel bedraagt de vermindering? 82

5. Zijn er formaliteiten te vervullen? 82

6. Mag u deze vermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 83

7. Zijn er andere beperkingen? 83

8. Samenvattende tabel 83

Hoofdstuk 6 - De werkbonus – vermindering van de persoonlijke bijdragen van de werknemer 85

1. Principe 85

2. Voor welke werkgevers ? 85

3. Voor welke werknemers ? 85

4. Hoeveel bedraagt de vermindering? 86

Bedrag: berekening van de vermindering in drie stappen 86

5. Zijn er formaliteiten te vervullen ? 89

6. Mag u deze specifieke vermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 89

7. Synthetische tabel 89

Hoofdstuk 7 – Herstructurering - vermindering van de persoonlijke bijdragen van de werknemer 91

1. Principe 91

2. Voor welke werkgevers ? 91

3. Voor welke werknemers ? 91

4. Hoeveel bedraagt de vermindering ? 92

5. Zijn er formaliteiten te vervullen ? 92

6. Mag u deze vermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 93

7. Zijn er andere beperkingen ? 93

8. Samenvattende tabel 93

Hoofdstuk 8 - De non-profitsector 95

1. Principe 95

2. Voor welke werkgevers ? 95

3. Hoeveel bedraagt de tussenkomst? 95

Toekenningsvoorwaarden 95

Bedrag 95

4. Zijn er formaliteiten te vervullen? 96

5. Mag u deze specifieke vermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 96

6. Samenvattende tabel 96

Hoofdstuk 9 - Personeel voor wetenschappelijk onderzoek 97

1. Principe 97

2. Voor welke werkgevers? 97

3. Voor welke werknemers? 97

4. Hoeveel bedraagt de vermindering ? 97

5. Zijn er formaliteiten te vervullen ? 97

6. Zijn er andere beperkingen ? 98

7. Samenvattende tabel 98Onderafdeling 3.2 – Federale maatregelen die bij gebrek aan gewestelijke maatregelen of als overgangsmaatregel van toepassing zijn 100

Hoofdstuk 1 - Langdurig werkzoekenden 100

1) Het basisplan Activa 100

1. Principe 100

2. Voor welke werkgevers ? 101

3. Voor welke werknemers ? 101

4. Hoeveel bedraagt het voordeel? 102

5. Zijn er formaliteiten te vervullen ? 107

6. Mag u deze voordelen cumuleren met een ander voordeel? 111

7. Zijn er andere beperkingen ? 111

8. Samenvattende tabel 112

2) Activaplan PVP (preventie- en veiligheidspersoneel) 113

1. Principe 113

2. Voor welke werkgevers ? 114

3. Voor welke werknemers ? 114

4. Hoeveel bedraagt het voordeel? 115

5. Zijn er formaliteiten te vervullen? 116

6. Zijn er andere beperkingen? 118

7. Samenvattende tabel 119

3) Doorstromingsprogramma’s 121

1. Principe 121

2. Voor welke werkgevers ? 122

3. Voor welke werknemers ? 123

4. Hoeveel bedraagt het voordeel? 124

5. Zijn er formaliteiten te vervullen ? 126

Formaliteiten op niveau van de werkgever 126

6. Mag u deze voordelen cumuleren met een ander federaal of regionaal voordeel? 128

7. Zijn er andere beperkingen ? 129

8. Samenvattende tabel 129

4) Sociale inschakelingseconomie (SINE) 130

1. Principe 130

2. Voor welke werkgevers ? 131

3. Voor welke werknemers ? 132

4. Hoeveel bedraagt het voordeel ? 132

5. Zijn er formaliteiten te vervullen ? 135

6. Mag u deze voordelen cumuleren met een ander federaal voordeel? 137

7. Zijn er andere beperkingen ? 137

8. Samenvattende tabel 137

Hoofdstuk 2 – Jonge werknemers 138

1. Principe 138

2. Voor welke werkgevers? 139

Doelgroepvermindering jonge werknemers 139

Werkuitkering 139

3. Voor welke werknemers? 139

4. Hoeveel bedraagt de vermindering? 141

Doelgroepvermindering jonge werknemers 141

Werkuitkering Activa Start 145

5. Zijn er formaliteiten te vervullen? 150

Werkkaart (behalve categorie 1) 150

Werkuitkering Activa Start 151

6. Mag u dit voordeel cumuleren met een ander federaal voordeel? 152

Doelgroepvermindering 152

Werkuitkering 152

7. Zijn er andere beperkingen ? 152

8. Samenvattende tabel 153Hoofdstuk 3 - Oudere werknemers 153

1. Principe 153

2. Voor welke werkgevers ? 153

3. Voor welke werknemers? 154

4. Hoeveel bedraagt de vermindering? 154

5. Zijn er formaliteiten te vervullen? 155

6. Mag u deze vermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 155

7. Zijn er andere beperkingen? 155

8. Samenvattende tabel 156

Hoofdstuk 4 – Herstructurering – vermindering patronale bijdragen 157

1. Principe 157

2. Voor welke werkgevers ? 157

3. Voor welke werknemers ? 158

4. Hoeveel bedraagt de vermindering ? 158

Bedragen 158

Samenvattende tabel 159

5. Zijn er formaliteiten te vervullen ? 159

6. Mag u deze doelgroepvermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 159

7. Zijn er andere beperkingen ? 160

8. Samenvattende tabel 160

Hoofdstuk 5 – Mentors 161

1. Principe 161

2. Voor welke werkgevers ? 161

3. Voor welke werknemers? 162

4. Hoeveel bedraagt de vermindering? 162

Bedrag 162

5. Zijn er formaliteiten te vervullen? 165

6. Mag u deze vermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 166

7. Zijn er andere beperkingen? 166

8. Samenvattende tabel 166Hoofdstuk 6 – Gesubsidieerde contractuelen 168

1. Principe 168

2. Voor welke werkgevers ? 168

3. Voor welke werknemers ? 168

4. Hoeveel bedraagt de vermindering? 169

5. Zijn er formaliteiten te vervullen? 169

6. Mag u deze doelgroepvermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 169

7. Zijn er andere beperkingen? 170

8. Samenvattende tabel 170

Hoofdstuk 7 - Huispersoneel 171

1. Principe 171

2. Voor welke werkgevers? 171

3. Voor welke werknemers? 171

4. Hoeveel bedraagt de vermindering ? 172

5. Zijn er formaliteiten te vervullen ? 172

6. Mag u deze vermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 172

7. Zijn er andere beperkingen? 172

8. Samenvattende tabel 173

Hoofdstuk 8 - Kunstenaars 174

1. Principe 174

2. Voor welke werkgevers ? 174

3. Voor welke werknemers ? 174

4. Hoeveel bedraagt de vermindering ? 174

5. Zijn er formaliteiten te vervullen ? 175

6. Mag u deze vermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 175

7. Zijn er andere beperkingen? 175

8. Samenvattende tabel 175

Hoofdstuk 9 – Contractuele vervangers openbare sector 177

1. Principe 177

2. Voor welke werkgevers ? 177

3. Voor welke werknemers ? 177

4. Hoeveel bedraagt de vermindering? 178

5. Zijn er formaliteiten te vervullen? 178

6. Mag u deze vermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 178

7. Zijn er andere beperkingen? 178

8. Samenvattende tabel 178

Hoofdstuk 10 – Onthaalouders 180

1. Principe 180

2. Voor welke werkgevers ? 180

3. Voor welke werknemers? 180

4. Hoeveel bedraagt de vermindering? 180

5. Zijn er formaliteiten te vervullen? 180

6. Mag u deze vermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 180

7. Zijn er andere beperkingen? 181

8. Samenvattende tabel 181

Afdeling 4 – regionale maatregelen genomen in het kader van de 6de Staatshervorming 182

Hoofdstuk 1 – Vlaams Gewest 182

Hoofdstuk 2 – Brussel Hoofdstedelijk Gewest 182

Hoofdstuk 3 – Waals Gewest 182

Hoofdstuk 4 – Duitstalige Gemeenschap 182

DGV langdurig werkzoekenden – doorstromingsprogramma’s 182B. Tewerkstellingsmaatregelen onder de vorm van subsidies en premies 183

Afdeling 1 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 185

Hoofdstuk 1 - Gesubsidieerde contractuelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (geco’s) 185

1. Betrokken werkgevers 185

2. Betrokken werknemers 186

1. Niet- werkende werkzoekenden, namelijk: 186

2. Worden gelijkgesteld met een inschrijvingsperiode als niet-werkende werkzoekende, de periodes van: 186

3. Worden niet beschouwd als inschrijvingsperiodes als niet-werkende werkzoekende, de periodes: 187

3. Procedure 187

4. Overeenkomst 188

1. Arbeidsovereenkomst 188

2. Loon 188

3. Jaarlijkse vakantie 188

4. Verbreking van de overeenkomst 188

5. Verbintenis van de werkgever 189

6. Modaliteiten 189

7. Premie 189

1. Algemeen premiestelsel 189

2. Bijzondere of overgangpremies 190

3. Teugvordering van ten onrechte ontvangen premies 191

8. Samenvattende tabel 191

Hoofdstuk 2 - Beroepsoverstappremie 192

1. Principe 192

2. Betrokken werkgevers 192

3. Betrokken werknemers 193

4. Toegekende voordelen 194

5. Modaliteiten 194

6. Procedure 195

7. Cumulatie 195

8.Samenvattende tabel 195

Hoofdstuk 3 - Peterschapspremie 196

1. Principe 196

2. Betrokken werkgevers 196

3. Betrokken werknemers 197

4. Toegekende voordelen 197

5. Procedure 197

6.Samenvattende tabel 197

Hoofdstuk 4 - Financiële tussenkomst voor ondernemingen in oprichting, uitbreiding of omschakeling 199

1. Principe 199

2. Betrokken werkgevers 199

3. Betrokken werknemers 199

4. Toekenningsvoorwaarden 199

5. Toegekend voordeel 199

6. Cumulatie 200

7. Procedure 200Afdeling 2 - Waals Gewest 202

Hoofdstuk 1 - Tewerkstellingspremie in het Waals Gewest na 1 juli 2004 202

Principe 203

Betrokken werkgevers 203

Betrokken werknemers 208

Toegekend voordeel 208

Arbeidsovereenkomst 209

Procedure 209

Behoud of intrekking van de premie 210

Cumulatie 211

Bevoegde instelling 211Hoofdstuk 2 – S.E.S.A.M 214

1. Principe 214

2.Betrokken werkgevers 214

3.Betrokken werknemers 216

4.Toegekend voordeel 216

5.Beperkingen 218

6.Procedure 219

7.Arbeidsovereenkomst 220

8.Verplichtingen van de werkgever 220

9.Schorsing of intrekking van het voordeel 220

10.Cumulatie 220

Hoofdstuk 3 - Steun ter bevordering van de tewerkstelling (A.P.E.) 222

3.1 PROFITSECTOR 222

3.2. NON-PROFITSECTOR 222

1. Principe 222

2.Toegekende steun 222

3.Betrokken werkgevers 223

4.Toekenningsvoorwaarden 223

5.Beoogde werknemers 223

6.Procedure 224

Aanwerving van werknemers 224

7.Betaling van de subsidie 225

Hoofdstuk 4 - Doorstromingsprogramma’s 227

Betrokken werkgevers 227

Betrokken werkgevers 228

Tewerkstelling 229

Arbeidsovereenkomst 229

Voordelen 229

1. Vermindering van RSZ-bijdragen 229

2. Sociale uitkering 229

3. Premie van het Waals Gewest en eventueel van de Franse of Duitstalige Gemeenschap 229

4. Federale tussenkomst (Minister van Binnenlandse Zaken) 230

Procedure 230

Verbintenis van de werkgever 231Afdeling 3 - Vlaams Gewest 233

Hoofdstuk 1 – Tewerkstellingspremie voor 50-plussers vanaf 1 januari 2015 tot 30 juni 2016 233

1. Principe 233

2. Betrokken werkgevers 233

3. Betrokken werknemers 234

4. Arbeidsovereenkomst 234

5. Voordelen 234

6. Procedure 235

7. Controle en beperkingen 235

8. Cumulatie 235

Hoofdstuk 2 – Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden 237

1. Principe 237

2. Betrokken werkgevers 237

3. Betrokken werknemers 237

4. Toegekende steun 238

5. Procedure 238

6. Cumulatie 239

C. Opleidingsmaatregelen met het oog op een aanwerving 240

Afdeling 1 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 241

Hoofdstuk 1 - Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) of individuele beroepsopleiding ter integratie in de onderneming (FPI-E) voor Franstalige werkzoekenden 241

1. Inleiding 241

2. Betrokken werkgevers 241

3. Betrokken werknemers 241

4. Procedure 242

5. Overeenkomst individuele opleiding 242

6. Toegekende voordelen 242

7. Verbintenis van de werkgever 243

8. Cumulatie 245

9. Samenvattende tabel 245Hoofdstuk 2 - Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) voor Nederlandstalige werkzoekenden – wetgeving van toepassing in de Vlaamse Gemeenschap 246

1. Principe 246

2. Betrokken werkgevers 246

3. Betrokken werknemers 246

4. Toegekende voordelen 246

5. Toekenningsvoorwaarden 247

6. Procedure 248

7. Cumulatie 248

8. Samenvattende tabel 248

Hoofdstuk 3 – Instapstage Brussel-Hoofdstad 250

1. Principe 250

2. Beoogde werkgevers 250

3. Beoogde stagiairs 250

4. Procedure 250

5. Instapovereenkomst 251

6. Toegekende hulp 251

7. Verplichtingen van de werkgever 251

8. Cumul 251

9. Samenvattende tabel 252Hoofdstuk 4 - premies voor alternerende opleiding 253

1.Mentorpremie 253

1.1.Doelpubliek  253

1.2.Voorwaarden 253

1.3.Toegekende steun 254

1.4.Formaliteiten 254

1.5.Uitbetaling van de steun 255

2. Jongerenpremie 255

2.1. Doelpubliek  255

2.2. Voorwaarden 255

2.3.Toegekende steun 255

2.4.Formaliteiten  255

2.5.Uitbetaling van de steun 256

3.Anticumulatie 256Hoodstuk 4.1- Taalcheque in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 257

1. Principe 257

2. Betrokken werknemers 257

3. Toegekend voordeel 257

4. Procedure 257

Hoofdstuk 4.2 – Opleidingscheque in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 258

1. Principe 258

2. Betrokken werkgevers 258

3. Betrokken werknemers 258

4. Toegekend voordeel 259

5. Procedure 259Hoofdstuk 4.3 – ICT-cheque in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 259

1. Principe 259

2. Betrokken werkgevers 259

3. Betrokken werknemers 260

4. Toegekend voordeel 260

5. Procedure 260Afdeling 2 – Waals Gewest 261

Hoofdstuk 1 - Plan Opleiding-Inschakeling (PFI) 261

1.Principe 261

2.Betrokken werkgevers 261

3.Betrokken werknemers 262

4.Procedure 262

5.Overeenkomst opleiding-inschakeling 262

6.Duur van de opleiding 263

7.Proefperiode 264

8.Evaluatie van de opleiding 264

9.Bedrag van de tegemoetkoming 265

10.Cumulatie 265

Hoofdstuk 2 – Instapstage in het Waals Gewest 266

1.Principe 266

2.Beoogde werkgevers 266

3.Beoogde stagiairs 266

4.Procedure 266

5.Stagecontract 267

6.Voortijdig einde van het stagecontract of van de opleiding 267

7.Verplichtingen van de werkgever en stagiair 268

Verplichtingen van de werkgever 268

Verplichtingen van de stagiair 269

8.Toegekende hulp 269

9.Cumul 269Hoofdstuk 3 – Incentives voor alternerende opleidingen 270

A. Incentive voor bedrijven 271

Toegekend voordeel 271

Begunstigden van het voordeel 271

Te vervullen voorwaarden 271

Procedure 271

B. Incentive voor "zelfstandigen" 272

Toegekend voordeel 272

Begunstigden van het voordeel 272

Procedure 272

C.Incentive voor alternerende leerlingen 273

Toegekend voordeel 273

Begunstigden van het voordeel 273

Procedure 273

D.Incentive voor de aanwerving van sectorale coaches 273

Toegekend voordeel 273Hoofdstuk 4 - Opleidingscheques en taalcheques in het Waals Gewest 275

1.Principe 275

2.Betrokken werkgevers 275

3.Betrokken werknemers 275

4.Opleiding 276

5.Opleidingsverstrekkers 276

6.Voordelen 276

7.Procedure 277

8.Cumulatie 278

9.Bevoegde instellingen 278Hoodstuk 5 - Aanpassingskrediet in het Waals Gewest 279

1.Principe 279

2.Betrokken werkgevers 279

3.Betrokken werknemers 280

4.Opleiding 280

5.Voordelen 281

6.Toekenningsvoorwaarden 282

7.Procedure 282

8.Cumulatie 282

9.Bevoegde instellingen 282Hoofdstuk 6 - Opleidingscheques bij het opstarten van een onderneming in het Waals Gewest 284

1.Principe 284

2.Betrokken personen 284

3.Toegangsvoorwaarden 284

4.Opleiding 285

5.Erkend opleidingsverstrekker 285

6.Voordelen 286

7.Procedure 286Afdeling 3 – Vlaams Gewest 288

Hoofdstuk 1 - Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) 288

1. Principe 288

2.Betrokken werkgevers 288

3.Betrokken werknemers 288

4.Toegekend voordeel 288

5.Toekenningsvoorwaarden 289

6.Procedure 290

7.Cumulatie 290Hoofdstuk 2 – Instapstage in het Vlaams Gewest 291

1. Principe 291

2.Beoogde werkgevers 291

3.Beoogde stagiairs 291

4.Procedure 292

5.Instapovereenkomst 292

6.Verplichtingen van de werkgever 292

7.Toegekende hulp 293

8.Cumul 293

Hoofdstuk 3 - Werkervaringsstage voor werkzoekenden (VDAB) 294

1. Principe 294

2. Beoogde werkgever en beoogde stagiair 294

3. Vergoeding 294

4. De overeenkomst 295

5. Schorsing 296

6. Einde 296

7. Dimona 296

1. Principe 297

2. Beoogde stagiair 297

3. Vergoeding 297

4. De overeenkomst 298

5. Einde 298

6. Dimona? 299Hoofdstuk 5 - Stagebonus en startbonus (alle gewesten behalve het Waals gewest) 300

D. Maatregelen ten gunste van werknemers met een handicap 305

Afdeling 1 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 306

1.1. Inschakelingspremie 306

1. Principe 306

2. Betrokken werkgevers 306

3. Betrokken werknemers 306

4. Toegekend voordeel 306

5. Toekenningsvoorwaarden 306

6. Procedure 306

7. Cumulatie 307

8. Bevoegde instelling 307

1.2. Integratiepremie 307

1. Principe 307

2. Betrokken werkgevers 307

3. Betrokken werknemers 307

4. Toekenningsvoorwaarden 307

5. Toegekend voordeel 308

6. Beperkingen 308

7. Procedure 308

8. Cumulatie 308

9. Bevoegde instelling 308Afdeling 2 – Waals Gewest 309

1.1. Integratiepremie 309

1. Principe 309

2.Betrokken werkgevers 309

3.Betrokken werknemers 309

4.Toegekend voordeel 309

5.Procedure 310

6.Cumulatie 310

7.Bevoegde instelling 3101.2. Compensatiepremie 310

1. Principe 310

2.Betrokken werkgevers 310

3.Betrokken werknemers 310

4.Toegekend voordeel 310

5.Beperkingen 311

6.Procedure 311

7.Cumulatie 311

8.Bevoegde instelling 311

1.3. Bevoogdingspremie 311

1. Principe 311

2.Betrokken werkgevers 312

3.Betrokken werknemers 312

4.Toegekend voordeel 312

5.Beperkingen 312

6.Procedure 312

7.Cumulatie 312

8.Bevoegde instelling 313

1.4. Tegemoetkoming in de aanpassing van de arbeidspost 313

1. Principe 313

2.Betrokken werkgevers 313

3.Betrokken werknemers 313

4.Toekenningsvoorwaarden 313

5.Toegekend voordeel 314

6.Procedure 314

7.Cumulatie 314

8.Bevoegde instelling 314

1.5. Omscholingsovereenkomst 314

1.Principe 314

2.Betrokken werkgevers 314

3.Betrokken werknemers 315

4.Toegekend voordeel 315

5.Procedure 315

6.Cumulatie 315

7.Bevoegde instelling 315Afdeling 3 – Vlaams Gewest 316

1. Tewerkstelling in een beschutte werkplaats 316

a. Principe 316

b. Betrokken werkgevers 316

c. Betrokken werknemers 316

d. Toegekende voordelen 316

e. Procedure 3172. Tewerkstelling in een sociale werkplaats 318

a. Principe 318

b. Betrokken werkgevers 318

c. Betrokken werknemers 318

d. Toegekende voordelen 318

e. Procedure 319

f. Cumulatie 319

319

3. Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) 320

a. Principe 320

b. Betrokken werkgevers 320

c. Betrokken werknemers 320

d. Toegekend voordeel 321

e. Beperking 322

d. Procedure 322

f. Cumulatie 323

g. Bevoegde instelling 323

4. Tegemoetkoming voor aanpassing van de arbeidspost 324

a. Principe 324

b. Betrokken werkgevers 324

c. Betrokken werknemers 324

d. Toekenningsvoorwaarden 324

e. Toegekend voordeel 324

f. Procedure 324

g. Cumulatie 324

h. Bevoegde instelling 324

5. Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten 325

a. Betrokken werkgevers 325

b. Betrokken werknemers 325

c. Toegekend voordeel 325

d. Procedure 325

e. Cumulatie 325

f. Bevoegde instelling 325

6. Tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap en kleding 325

a. Betrokken werkgevers 325

b. Betrokken werknemers 325

c. Toegekend voordeel 326

d. Procedure 326

e. Cumulatie 326

f. Bevoegde instelling 326


A. Tewerkstellingsmaatregelen onder de vorm van een vermindering van de sociale bijdragen 15

Afdeling 1 - Algemene principes van de verminderingen van sociale bijdragen 16

Hoofdstuk 1 – Welke kosten worden bedoeld? 16

1. Principe 16

2. Hoeveel bedraagt de basis patronale bijdrage? 17

3. Voorbeeld 17Hoofdstuk 2 - Wat is het bedrag van de verminderingen? 18

1. De structurele vermindering 18

a. Volledige arbeidsprestaties over het kwartaal (>80%) 18

b. Onvolledige arbeidsprestaties over het kwartaal (

c. Samenvattend schema 19

2. De doelgroepverminderingen 19

a. Volledige arbeidsprestaties (>80%) 20

b. Onvolledige arbeidsprestaties (< of = 80%) 20

c. Samenvattend schema 21

3. Begrenzing 21Hoofdstuk 3 – Zijn de verminderingen van de sociale bijdragen cumuleerbaar? 22

Hoofdstuk 4 – Zijn de verminderingen verloren in geval van verandering van de rechtsvorm van de werkgever? 22

1. Verminderingen toegekend op basis van de vervulling van voorwaarden tijdens het kwartaal waarvoor de vermindering wordt gevraagd 23

2. Verminderingen toegekend op basis van de vervulling van voorwaarden bij indiensttreding en tijdens het kwartaal waarvoor de vermindering wordt gevraagd 23

A. Principe: verlies van de verminderingen 24

B. Matiging: voortzetting van de verminderingen 24

Afdeling 2 – De regionalisering 27

Hoofdstuk 1 – Welke verminderingen kunnen worden geregionaliseerd ? 27

Hoofdstuk 2 – Welke reglementering moet worden toegepast? 27

Régionaal initiatief 27

Régionale doelgroepverminderingen (“DGV”) : de vestigingseenheid 28

Activering van de uitkeringen : de woonplaats van de werknemer 28

Gebrek van regionaal initiatief 28

Hoofdstuk 3 – Tabel van de regionaliseerde verminderingen 28

Afdeling 3 – Federale verminderingen 30

Onderafdeling 3.1 Federale verminderingen die niet kunnen worden gewijzigd door de regio’s 30

Hoofdstuk 1 - De structurele vermindering 30

1. Principe 30

2. Voor welke werkgevers? 30

3. Hoeveel bedraagt de vermindering? 31

Forfaitair basisbedrag 31

Aanvulling in functie van de hoogte van het loon 32

4. Berekening van de vermindering in drie stappen 32

1. We beginnen met het bepalen van het refertekwartaalloon 32

2. Daarna stellen we het basisbedrag van de structurele vermindering en van de aanvulling vast 33

3. Wat zal het eindbedrag van de vermindering zijn? 34

4. Samenvattend schema 34

5. Zijn er formaliteiten te vervullen? 35

6. Mag u deze vermindering cumuleren met een ander voordeel? 35

7. Zijn er andere beperkingen? 35

8. Synthetische tabel 35

Hoofdstuk 2 – De sociale Maribel of de bevordering van de werkgelegenheid in de non-profitsector 35

1. Principe 35

2. Voor welke werkgevers ? 36

3. Voor welke werknemers? 37

4. Hoeveel bedraagt de vermindering ? 37

5. Hoe wordt de vermindering door het sectorale Fonds sociale Maribel gebruikt? 38

Toekenningsvoorwaarden 38

6. Zijn er formaliteiten te vervullen? 39

a) Vermindering 39

b) Tegemoetkoming van de fondsen 39

7. Mag u deze vermindering cumuleren met een ander voordeel? 40

8. Synthetische tabel 41Hoofdstuk 3 - Eerste aanwervingen 42

1. Principe 42

2. Voor welke werkgevers ? 42

A.Nieuwe werkgever 42

B.Geen vervanging in de technische bedrijfseenheid 44

3. Voor welke werknemers ? 51

4. Hoeveel bedraagt de vermindering ? 51

Bedrag van de vermindering 51

5. Bijzondere kenmerken van de vermindering? 54

De vermindering is niet nominatief 54

De werkgever kan kiezen op welk ogenblik hij de vermindering toepast 55

6. Zijn er formaliteiten te vervullen ? 55

7. Mag u deze doelgroepvermindering cumuleren met een ander voordeel? 55

8. Zijn er andere beperkingen? 56

9. Samenvattende tabel – aanwervingen vanaf 1 januari 2017 56

Hoofdstuk 4 - Arbeidsduurvermindering en vierdagenweek 58

1. Principe 58

2. Voor welke werkgevers ? 58

3. Voor welke werknemers? 59

4. Hoeveel bedraagt de vermindering? 59

Bedrag 59

Samenvattende tabel van de vermindering (volledige voltijdse prestaties) 60

Voorbeeld 61

5. Zijn er formaliteiten te vervullen? 61

6. Mag u deze doelgroepvermindering cumuleren met een ander voordeel? 62

7. Zijn er andere beperkingen? 62

Geen recht indien de arbeidsduurvermindering is opgelegd 62

Recht op de vermindering: enkel één keer 63

Proratisering van de vermindering 63

8. Synthetische tabel 63

Hoofdstuk 5 – Vaste werknemers in de Horeca (PC 302) 64

1. Principe 64

2. Voor welke werkgevers ? 64

3. Voor welke werknemers? 64

4. Hoeveel bedraagt de vermindering? 65

5. Zijn er formaliteiten te vervullen? 65

6. Mag u deze vermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 66

7. Zijn er andere beperkingen? 66

8. Samenvattende tabel 66

Hoofdstuk 6 - De werkbonus – vermindering van de persoonlijke bijdragen van de werknemer 67

1. Principe 67

2. Voor welke werkgevers ? 67

3. Voor welke werknemers ? 67

4. Hoeveel bedraagt de vermindering? 68

Bedrag: berekening van de vermindering in drie stappen 68

5. Zijn er formaliteiten te vervullen ? 71

6. Mag u deze specifieke vermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 71

7. Synthetische tabel 71

Hoofdstuk 7 – Herstructurering - vermindering van de persoonlijke bijdragen van de werknemer 72

1. Principe 72

2. Voor welke werkgevers ? 72

3. Voor welke werknemers ? 72

4. Hoeveel bedraagt de vermindering ? 73

5. Zijn er formaliteiten te vervullen ? 73

6. Mag u deze vermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 74

7. Zijn er andere beperkingen ? 74

8. Samenvattende tabel 74

Hoofdstuk 8 - De non-profitsector 76

1. Principe 76

2. Voor welke werkgevers ? 76

3. Hoeveel bedraagt de tussenkomst? 76

Toekenningsvoorwaarden 76

Bedrag 76

4. Zijn er formaliteiten te vervullen? 77

5. Mag u deze specifieke vermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 77

6. Samenvattende tabel 77

Hoofdstuk 9 - Personeel voor wetenschappelijk onderzoek 78

1. Principe 78

2. Voor welke werkgevers? 78

3. Voor welke werknemers? 78

4. Hoeveel bedraagt de vermindering ? 78

5. Zijn er formaliteiten te vervullen ? 78

6. Zijn er andere beperkingen ? 79

7. Samenvattende tabel 79Onderafdeling 3.2 – Federale maatregelen die bij gebrek aan gewestelijke maatregelen of als overgangsmaatregel van toepassing zijn 80

Hoofdstuk 1 - Langdurig werkzoekenden 80

1) Het basisplan Activa 80

1. Principe 80

2. Voor welke werkgevers ? 81

3. Voor welke werknemers ? 81

4. Hoeveel bedraagt het voordeel? 82

5. Zijn er formaliteiten te vervullen ? 86

6. Mag u deze voordelen cumuleren met een ander voordeel? 90

7. Zijn er andere beperkingen ? 90

8. Samenvattende tabel 91

2) Activaplan PVP (preventie- en veiligheidspersoneel) 92

1. Principe 92

2. Voor welke werkgevers ? 93

3. Voor welke werknemers ? 93

4. Hoeveel bedraagt het voordeel? 94

5. Zijn er formaliteiten te vervullen? 95

6. Zijn er andere beperkingen? 97

7. Samenvattende tabel 98

3) Doorstromingsprogramma’s 99

1. Principe 99

2. Voor welke werkgevers ? 100

3. Voor welke werknemers ? 101

4. Hoeveel bedraagt het voordeel? 102

5. Zijn er formaliteiten te vervullen ? 104

Formaliteiten op niveau van de werkgever 104

6. Mag u deze voordelen cumuleren met een ander federaal of regionaal voordeel? 106

7. Zijn er andere beperkingen ? 106

8. Samenvattende tabel 106

4) Sociale inschakelingseconomie (SINE) 107

1. Principe 107

2. Voor welke werkgevers ? 108

3. Voor welke werknemers ? 109

4. Hoeveel bedraagt het voordeel ? 109

5. Zijn er formaliteiten te vervullen ? 111

6. Mag u deze voordelen cumuleren met een ander federaal voordeel? 113

7. Zijn er andere beperkingen ? 113

8. Samenvattende tabel 113

Hoofdstuk 2 – Jonge werknemers 114

1. Principe 114

2. Voor welke werkgevers? 115

Doelgroepvermindering jonge werknemers 115

Werkuitkering 115

3. Voor welke werknemers? 115

4. Hoeveel bedraagt de vermindering? 117

Doelgroepvermindering jonge werknemers 117

Werkuitkering Activa Start 119

5. Zijn er formaliteiten te vervullen? 122

Werkkaart (behalve categorie 1) 122

Werkuitkering Activa Start 123

6. Mag u dit voordeel cumuleren met een ander federaal voordeel? 125

Doelgroepvermindering 125

Werkuitkering 125

7. Zijn er andere beperkingen ? 125

8. Samenvattende tabel 125

Hoofdstuk 3 - Oudere werknemers 125

1. Principe 125

2. Voor welke werkgevers ? 126

3. Voor welke werknemers? 126

4. Hoeveel bedraagt de vermindering? 126

5. Zijn er formaliteiten te vervullen? 127

6. Mag u deze vermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 127

7. Zijn er andere beperkingen? 127

8. Samenvattende tabel 128

Hoofdstuk 4 – Herstructurering – vermindering patronale bijdragen 129

1. Principe 129

2. Voor welke werkgevers ? 129

3. Voor welke werknemers ? 130

4. Hoeveel bedraagt de vermindering ? 130

Bedragen 130

Samenvattende tabel 131

5. Zijn er formaliteiten te vervullen ? 131

6. Mag u deze doelgroepvermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 131

7. Zijn er andere beperkingen ? 132

8. Samenvattende tabel 132

Hoofdstuk 5 – Mentors 133

1. Principe 133

2. Voor welke werkgevers ? 133

3. Voor welke werknemers? 134

4. Hoeveel bedraagt de vermindering? 134

Bedrag 134

5. Zijn er formaliteiten te vervullen? 136

6. Mag u deze vermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 138

7. Zijn er andere beperkingen? 138

8. Samenvattende tabel 138Hoofdstuk 6 – Gesubsidieerde contractuelen 140

1. Principe 140

2. Voor welke werkgevers ? 140

3. Voor welke werknemers ? 140

4. Hoeveel bedraagt de vermindering? 141

5. Zijn er formaliteiten te vervullen? 141

6. Mag u deze doelgroepvermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 141

7. Zijn er andere beperkingen? 142

8. Samenvattende tabel 142

Hoofdstuk 7 - Huispersoneel 143

1. Principe 143

2. Voor welke werkgevers? 143

3. Voor welke werknemers? 143

4. Hoeveel bedraagt de vermindering ? 144

5. Zijn er formaliteiten te vervullen ? 144

6. Mag u deze vermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 144

7. Zijn er andere beperkingen? 144

8. Samenvattende tabel 145

Hoofdstuk 8 - Kunstenaars 146

1. Principe 146

2. Voor welke werkgevers ? 146

3. Voor welke werknemers ? 146

4. Hoeveel bedraagt de vermindering ? 146

5. Zijn er formaliteiten te vervullen ? 147

6. Mag u deze vermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 147

7. Zijn er andere beperkingen? 147

8. Samenvattende tabel 147

Hoofdstuk 9 – Contractuele vervangers openbare sector 148

1. Principe 148

2. Voor welke werkgevers ? 148

3. Voor welke werknemers ? 148

4. Hoeveel bedraagt de vermindering? 149

5. Zijn er formaliteiten te vervullen? 149

6. Mag u deze vermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 149

7. Zijn er andere beperkingen? 149

8. Samenvattende tabel 149

Hoofdstuk 10 – Onthaalouders 150

1. Principe 150

2. Voor welke werkgevers ? 150

3. Voor welke werknemers? 150

4. Hoeveel bedraagt de vermindering? 150

5. Zijn er formaliteiten te vervullen? 150

6. Mag u deze vermindering cumuleren met een ander federaal voordeel? 150

7. Zijn er andere beperkingen? 151

8. Samenvattende tabel 151

Afdeling 4 – regionale maatregelen genomen in het kader van de 6de Staatshervorming 152

Hoofdstuk 1 – Vlaams Gewest 152

Hoofdstuk 2 – Brussel Hoofdstedelijk Gewest 152

Hoofdstuk 3 – Waals Gewest 152

Hoofdstuk 4 – Duitstalige Gemeenschap 152

DGV langdurig werkzoekenden – doorstromingsprogramma’s 152B. Tewerkstellingsmaatregelen onder de vorm van subsidies en premies 153

Afdeling 1 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 155

Hoofdstuk 1 - Gesubsidieerde contractuelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (geco’s) 155

1. Betrokken werkgevers 155

2. Betrokken werknemers 155

1. Niet- werkende werkzoekenden, namelijk: 156

2. Worden gelijkgesteld met een inschrijvingsperiode als niet-werkende werkzoekende, de periodes van: 156

3. Worden niet beschouwd als inschrijvingsperiodes als niet-werkende werkzoekende, de periodes: 157

3. Procedure 157

4. Overeenkomst 157

1. Arbeidsovereenkomst 158

2. Loon 158

3. Jaarlijkse vakantie 158

4. Verbreking van de overeenkomst 158

5. Verbintenis van de werkgever 158

6. Modaliteiten 159

7. Premie 159

1. Algemeen premiestelsel 159

2. Bijzondere of overgangpremies 160

3. Teugvordering van ten onrechte ontvangen premies 160

8. Samenvattende tabel 161

Hoofdstuk 2 - Beroepsoverstappremie 162

1. Principe 162

2. Betrokken werkgevers 162

3. Betrokken werknemers 163

4. Toegekende voordelen 164

5. Modaliteiten 164

6. Procedure 165

7. Cumulatie 165

8.Samenvattende tabel 165

Hoofdstuk 3 - Peterschapspremie 166

1. Principe 166

2. Betrokken werkgevers 166

3. Betrokken werknemers 166

4. Toegekende voordelen 167

5. Procedure 167

6. Samenvattende tabel 167

Hoofdstuk 4 - Financiële tussenkomst voor ondernemingen in oprichting, uitbreiding of omschakeling 168

1. Principe 168

2. Betrokken werkgevers 168

3. Betrokken werknemers 168

4. Toekenningsvoorwaarden 168

5. Toegekend voordeel 168

6. Cumulatie 169

7. Procedure 169Afdeling 2 - Waals Gewest 171

Hoofdstuk 1 - Tewerkstellingspremie in het Waals Gewest na 1 juli 2004 171

Principe 172

Betrokken werkgevers 172

Betrokken werknemers 177

Toegekend voordeel 177

Arbeidsovereenkomst 178

Procedure 178

Behoud of intrekking van de premie 179

Cumulatie 180

Bevoegde instelling 180Hoofdstuk 2 – S.E.S.A.M 183

1. Principe 183

2.Betrokken werkgevers 183

3.Betrokken werknemers 185

4.Toegekend voordeel 185

5.Beperkingen 187

6.Procedure 188

7.Arbeidsovereenkomst 189

8.Verplichtingen van de werkgever 189

9.Schorsing of intrekking van het voordeel 189

10.Cumulatie 189

Hoofdstuk 3 - Steun ter bevordering van de tewerkstelling (A.P.E.) 191

3.1 PROFITSECTOR 191

3.2. NON-PROFITSECTOR 191

1. Principe 191

2.Toegekende steun 191

3.Betrokken werkgevers 192

4.Toekenningsvoorwaarden 192

5.Beoogde werknemers 192

6.Procedure 193

Aanwerving van werknemers 193

7.Betaling van de subsidie 193

Hoofdstuk 4 - Doorstromingsprogramma’s 196

Betrokken werkgevers 196

Betrokken werkgevers 197

Tewerkstelling 198

Arbeidsovereenkomst 198

Voordelen 198

1. Vermindering van RSZ-bijdragen 198

2. Sociale uitkering 198

3. Premie van het Waals Gewest en eventueel van de Franse of Duitstalige Gemeenschap 198

4. Federale tussenkomst (Minister van Binnenlandse Zaken) 199

Procedure 199

Verbintenis van de werkgever 200Afdeling 3 - Vlaams Gewest 202

Hoofdstuk 1 – Tewerkstellingspremie voor 50-plussers vanaf 1 januari 2015 tot 30 juni 2016 202

1. Principe 202

2. Betrokken werkgevers 202

3. Betrokken werknemers 202

4. Arbeidsovereenkomst 203

5. Voordelen 203

6. Procedure 204

7. Controle en beperkingen 204

8. Cumulatie 204

Hoofdstuk 2 – Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden 205

1. Principe 205

2. Betrokken werkgevers 205

3. Betrokken werknemers 205

4. Toegekende steun 206

5. Procedure 206

6. Cumulatie 207

C. Opleidingsmaatregelen met het oog op een aanwerving 208

Afdeling 1 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 209

Hoofdstuk 1 - Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) of individuele beroepsopleiding ter integratie in de onderneming (FPI-E) voor Franstalige werkzoekenden 209

1. Inleiding 209

2. Betrokken werkgevers 209

3. Betrokken werknemers 209

4. Procedure 210

5. Overeenkomst individuele opleiding 210

6. Toegekende voordelen 210

7. Verbintenis van de werkgever 211

8. Cumulatie 212

9. Samenvattende tabel 213Hoofdstuk 2 - Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) voor Nederlandstalige werkzoekenden – wetgeving van toepassing in de Vlaamse Gemeenschap 214

1. Principe 214

2. Betrokken werkgevers 214

3. Betrokken werknemers 214

4. Toegekende voordelen 214

5. Toekenningsvoorwaarden 215

6. Procedure 216

7. Cumulatie 216

8. Samenvattende tabel 216

Hoofdstuk 3 – Instapstage Brussel-Hoofdstad 217

1. Principe 217

2. Beoogde werkgevers 217

3. Beoogde stagiairs 217

4. Procedure 217

5. Instapovereenkomst 218

6. Toegekende hulp 218

7. Verplichtingen van de werkgever 218

8. Cumul 218

9. Samenvattende tabel 219Hoofdstuk 4 - premies voor alternerende opleiding 220

1. Mentorpremie 220

1.1. Doelpubliek 220

1.2. Voorwaarden 220

1.3. Toegekende steun 221

1.4. Formaliteiten 221

1.5. Uitbetaling van de steun 222

2. Jongerenpremie 222

2.1. Doelpubliek 222

2.2. Voorwaarden 222

2.3.Toegekende steun 222

2.4.Formaliteiten 222

2.5.Uitbetaling van de steun 223

3.Anticumulatie 223Hoodstuk 4.1- Taalcheque in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 224

1. Principe 224

2. Betrokken werknemers 224

3. Toegekend voordeel 224

4. Procedure 224

Hoofdstuk 4.2 – Opleidingscheque in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 225

1. Principe 225

2. Betrokken werkgevers 225

3. Betrokken werknemers 225

4. Toegekend voordeel 226

5. Procedure 226Hoofdstuk 4.3 – ICT-cheque in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 226

1. Principe 226

2. Betrokken werkgevers 226

3. Betrokken werknemers 227

4. Toegekend voordeel 227

5. Procedure 227Afdeling 2 – Waals Gewest 228

Hoofdstuk 1 - Plan Opleiding-Inschakeling (PFI) 228

1. Principe 228

2. Betrokken werkgevers 228

3. Betrokken werknemers 228

4. Procedure 229

5. Overeenkomst opleiding-inschakeling 229

6. Duur van de opleiding 230

7. Proefperiode 231

8. Evaluatie van de opleiding 231

9. Bedrag van de tegemoetkoming 232

10. Cumulatie 232

Hoofdstuk 2 – Instapstage in het Waals Gewest 233

1. Principe 233

2. Beoogde werkgevers 233

3. Beoogde stagiairs 233

4. Procedure 233

5. Stagecontract 234

6. Voortijdig einde van het stagecontract of van de opleiding 234

7. Verplichtingen van de werkgever en stagiair 235

Verplichtingen van de werkgever 235

Verplichtingen van de stagiair 235

8. Toegekende hulp 236

9. Cumul 236Hoofdstuk 3 – Incentives voor alternerende opleidingen 237

A. Incentive voor bedrijven 237

Toegekend voordeel 237

Begunstigden van het voordeel 237

Te vervullen voorwaarden 238

Procedure 238

B. Incentive voor "zelfstandigen" 239

Toegekend voordeel 239

Begunstigden van het voordeel 239

Procedure 239

C.Incentive voor alternerende leerlingen 239

Toegekend voordeel 239

Begunstigden van het voordeel 239

Procedure 239

D.Incentive voor de aanwerving van sectorale coaches 240

Toegekend voordeel 240Hoofdstuk 4 - Opleidingscheques en taalcheques in het Waals Gewest 242

1.Principe 242

2.Betrokken werkgevers 242

3.Betrokken werknemers 242

4.Opleiding 243

5.Opleidingsverstrekkers 243

6.Voordelen 243

7.Procedure 244

8.Cumulatie 245

9.Bevoegde instellingen 245Hoodstuk 5 - Aanpassingskrediet in het Waals Gewest 246

1.Principe 246

2.Betrokken werkgevers 246

3.Betrokken werknemers 247

4.Opleiding 247

5.Voordelen 248

6.Toekenningsvoorwaarden 248

7.Procedure 249

8.Cumulatie 249

9.Bevoegde instellingen 249Hoofdstuk 6 - Opleidingscheques bij het opstarten van een onderneming in het Waals Gewest 251

1.Principe 251

2.Betrokken personen 251

3.Toegangsvoorwaarden 251

4.Opleiding 252

5.Erkend opleidingsverstrekker 252

6.Voordelen 252

7.Procedure 253Afdeling 3 – Vlaams Gewest 255

Hoofdstuk 1 - Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) 255

1. Principe 255

2.Betrokken werkgevers 255

3.Betrokken werknemers 255

4.Toegekend voordeel 255

5.Toekenningsvoorwaarden 256

6.Procedure 257

7.Cumulatie 257Hoofdstuk 2 – Instapstage in het Vlaams Gewest 258

1. Principe 258

2.Beoogde werkgevers 258

3.Beoogde stagiairs 258

4.Procedure 259

5.Instapovereenkomst 259

6.Verplichtingen van de werkgever 259

7.Toegekende hulp 260

8.Cumul 260

Hoofdstuk 3 - Werkervaringsstage voor werkzoekenden (VDAB) 261

1. Principe 261

2. Beoogde werkgever en beoogde stagiair 261

3. Vergoeding 261

4. De overeenkomst 262

5. Schorsing 263

6. Einde 263

7. Dimona 263Hoofdstuk 4 - Activeringsstage voor werkzoekenden (VDAB) 264

1. Principe 264

2. Beoogde stagiair 264

3. Vergoeding 264

4. De overeenkomst 265

5. Einde 265

6. Dimona? 266

Hoofdstuk 5 - Stagebonus en startbonus (alle gewesten behalve het Waals gewest) 267

D. Maatregelen ten gunste van werknemers met een handicap 272

Afdeling 1 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 273

1.1. Inschakelingspremie 273

1. Principe 273

2. Betrokken werkgevers 273

3. Betrokken werknemers 273

4. Toegekend voordeel 273

5. Toekenningsvoorwaarden 273

6. Procedure 273

7. Cumulatie 274

8. Bevoegde instelling 274

1.2. Integratiepremie 274

1. Principe 274

2. Betrokken werkgevers 274

3. Betrokken werknemers 274

4. Toekenningsvoorwaarden 274

5. Toegekend voordeel 275

6. Beperkingen 275

7. Procedure 275

8. Cumulatie 275

9. Bevoegde instelling 275Afdeling 2 – Waals Gewest 276

1.1. Integratiepremie 276

1. Principe 276

2.Betrokken werkgevers 276

3.Betrokken werknemers 276

4.Toegekend voordeel 276

5.Procedure 276

6.Cumulatie 277

7.Bevoegde instelling 2771.2. Compensatiepremie 277

1. Principe 277

2.Betrokken werkgevers 277

3.Betrokken werknemers 277

4.Toegekend voordeel 277

5.Beperkingen 278

6.Procedure 278

7.Cumulatie 278

8.Bevoegde instelling 278

1.3. Bevoogdingspremie 278

1. Principe 278

2.Betrokken werkgevers 278

3.Betrokken werknemers 279

4.Toegekend voordeel 279

5.Beperkingen 279

6.Procedure 279

7.Cumulatie 279

8.Bevoegde instelling 279

1.4. Tegemoetkoming in de aanpassing van de arbeidspost 280

1. Principe 280

2.Betrokken werkgevers 280

3.Betrokken werknemers 280

4.Toekenningsvoorwaarden 280

5.Toegekend voordeel 280

6.Procedure 281

7.Cumulatie 281

8.Bevoegde instelling 281

1.5. Omscholingsovereenkomst 281

1.Principe 281

2.Betrokken werkgevers 281

3.Betrokken werknemers 282

4.Toegekend voordeel 282

5.Procedure 282

6.Cumulatie 282

7.Bevoegde instelling 282Afdeling 3 – Vlaams Gewest 283

1. Tewerkstelling in een beschutte werkplaats 283

a. Principe 283

b. Betrokken werkgevers 283

c. Betrokken werknemers 283

d. Toegekende voordelen 283

e. Procedure 2842. Tewerkstelling in een sociale werkplaats 285

a. Principe 285

b. Betrokken werkgevers 285

c. Betrokken werknemers 285

d. Toegekende voordelen 285

e. Procedure 286

f. Cumulatie 286

3. Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) 287

a. Principe 287

b. Betrokken werkgevers 287

c. Betrokken werknemers 287

d. Toegekend voordeel 288

e. Beperking 289

d. Procedure 289

f. Cumulatie 289

g. Bevoegde instelling 290

4. Tegemoetkoming voor aanpassing van de arbeidspost 291

a. Principe 291

b. Betrokken werkgevers 291

c. Betrokken werknemers 291

d. Toekenningsvoorwaarden 291

e. Toegekend voordeel 291

f. Procedure 291

g. Cumulatie 291

h. Bevoegde instelling 291

5. Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten 292

a. Betrokken werkgevers 292

b. Betrokken werknemers 292

c. Toegekend voordeel 292

d. Procedure 292

e. Cumulatie 292

f. Bevoegde instelling 292

6. Tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap en kleding 292

a. Betrokken werkgevers 292

b. Betrokken werknemers 292

c. Toegekend voordeel 293

d. Procedure 293

e. Cumulatie 293

f. Bevoegde instelling 293

  1   2   3   4   5   6   7


Dovnload 3.11 Mb.