Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Guy De Brant index op de publikaties van de heemkundige kring d'euzie

Dovnload 0.53 Mb.

Guy De Brant index op de publikaties van de heemkundige kring d'euziePagina1/4
Datum10.10.2017
Grootte0.53 Mb.

Dovnload 0.53 Mb.
  1   2   3   4

Guy De Brant
INDEX OP DE PUBLIKATIES VAN DE HEEMKUNDIGE KRING D'EUZIE
1982 - 2001, jaargangen 1 - 20

Inleiding


Na verschillende jaargangen intensief publiceren, werd het opzoeken van reeds verschenen artikels een zware opgave.

Een indexering van alle artikels was dringend nodig.

Voor velen zal het een kennismaking zijn met ongeveer 600 artikels die we reeds publiceerden, voor anderen een herken­ning van reeds gelezen publikaties.

Vlotte lectuur is deze inventaris niet geworden, maar we hopen dat de vele trefwoorden de nieuwsgierigheid zullen prikkelen en dat er terug­gegrepen zal worden naar reeds lang gele­zen artikels. Via internet kan de index op een grotere schaal worden geraadpleegd. Mogelijke aanvullende vragen zijn mogelijk via…


Gebruiksaanwijzing
Al de publikaties werden doorlopend genummerd.

Daarna volgen de acht buitengewone uitgaven met artikelnummering vanaf 10001.

Van elke publikatie worden het nummer vermeld, de auteur(s), de titel en een beknopte inhoud.

De namen van de auteurs werden eenvormig weergegeven.

vb. De Schrijver, Lucien

De Schrijver, Luc

werd altijd als De Schrijver, Lucien gecatalogeerd.
De jaargangen werden doorlopend genummerd. Uitzondering hierop zijn de jaargangen 6, 7, 8, 9 en 10.
Indices
Na de chronologische opsomming van de artikels werden er twee indices voorzien. Een trefwoordenindex en auteursindex.

De trefwoorden steunen op de titel van de publikaties met enkele aanvullingen. Persoonsnamen kregen speciale aandacht. Naast een eerste trefwoord wordt dikwijls een tweede en een derde trefwoord genoemd, zodat de gebruiker een zo volledig mogelijke indruk krijgt over een bepaald artikel.

Elk trefwoord heeft betrekking op de voormalige gemeente Stekene, zoniet wordt het vermeld.

vb: Brouwerij Sint-Ivo, Kemzeke, De Hovre: 146

Coppens Fidelis, smid, Klein-Sinaai: 84

Het cijfer na de trefwoorden en na de auteurs verwijst naar de publikatie met dat desbetreffend nummer.

De auteursindex bevat de namen van alle auteurs.

Een hondertal verschillende auteurs verleenden reeds hun medewerking aan ons tijdschrift.
Overzicht Publikaties d'Euzie
Jrg. 1 (1982)

1 HEYSE, Herman : Bij het eerste nummer... p.1

Motivatie van de naamkeuze "d' Euzie" bij de stichting van de heemkundige kring voor Groot-Stekene.

Illustratie omslag: Ivo Dewulf.


2 THIRON, Jackie :

Kapel van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, Stekene Oost-Eindeken p.2-3

Kanttekening over de kapel naar aanleiding van haar restaura­tie in 1981.

Illustratie: Ivo Dewulf.
3 DE SCHRIJVER, Lucien : Koaterken Thijs p.5

Alois Thijs, de laatste blaasbalgtrapper van het orgel in de H.Kruiskerk. Illustratie: Ivo Dewulf.


4 BUYSE, John : Stekense Stoelen p.7-12

Beschrijving van de stoelen & genealogische schets van de stoelenmakersfamilie Van Nielandt.


5 HEYSE, Herman : Nostalgie, een jaar na "Jan Van Steene"? p.13

Inleiding bij het 2de en 3de nummer jrg.1.


6 BUYSE, John : Uit de "Gazette van Gend" van Maendag den 4 October 1790 p.14

De tocht naar Gent van het Stekens vrijwilligerskorps tijdens de Brabantse Omwenteling.


7 DE SCHRIJVER, Lucien : Terugblik op het Stekens toneelleven p.15-16

De Stekense Rederijkerskamer " De Distelblomme". 1530 - 1789.

Illustratie: Ivo Dewulf.
8 VAN GOETHEM, Eddy : Onze Schaapherder(s) p.16-18

Alfons Vercruyssen, in 1974 de enige Stekense schaapherder.


9 PERSOON, Wim : Smokkelaars, de vleiendste bijnaam p.18-20

Korte schets over het ontstaan van het smokkelen te Stekene.


10 VAN DUYSE, Jo : Zo ontstond " De Gazet Van Stekene " p.21-22

Gesticht in 1898 door Pieter De Windt.
 1. THIRON, Jackie :

Historische schets van de predikstoel in de H. Kruiskerk te Stekene p.23-27

De prediedikstoel in 1853 gebeeldhouwd door Joseph Tuerlinckx uit Mechelen.


12 BUYSE, John : Anti-emigratielied "Het lied van den wreeden Argentien" p.28-35

Tekst en historische situering van het lied.


13 DEWULF, Roxane : De Koninklijke handboogmaatschappij " Sint-Sebastiaansgilde van Kemzeke " staande wip p.36-44

Gesticht in 1553, heropgericht 1921 onder de naam "De vereenigde vrienden", sinds 1924 opnieuw onder de naam "Sint-Sebastiaansgilde.


14 HEYSE, Herman : Romeinse munten gevonden te Stekene p.45-48

Een vondst van 24 bronzen munten in de wijk de Papelaar uit de periode van Keizer Commodus geslagen in het jaar 186.


15 BUYSE, John : Een balboekje p.49

Beschrijving van een balboekje dat dateert uit de periode 1730-1770.


16 HEYSE, Herman : Nieuwjaarke zoete, het verken heeft vier voeten p.52

Inleiding bij het 4de nummer jrg 1.


17 BUYSE, John : Liederen over het drama van de gebroeders Mortier p.53-58

Jacobus Mortier °Stekene 15.12.1832, doodgeschoten door de gendarmen op 7.11.1879 te Stekene. Lied van liedjesverkoper Frans Van Osselaer uit Sint-Niklaas.


18 DE SCHRIJVER, Lucien : Terugblik op het Stekense toneelleven p. 59-61

Overzicht van de toneelverenigingen van Stekene in de jaren 1895-1914.

Illustratie: Ivo Dewulf.
19 VAN GOETHEM, Eddy : Plaggenhutten te Stekene gedurende W.O.I p.62-64

Noodwoningen voor Belgische grensbewoners die omwille van het optrekken van een driedubbele grensafscheiding hun woningen moesten verlaten.

Illustratie: Ivo Dewulf.
20 DE BRUYNE, Jan : Ossaart, of ... als je van den duvel spreekt p.65-66

De Ossaart in de Stekense volksverhalen.


21 THIRON, Jackie : Herbergen te Stekene in het jaar 1779 p.67-75

Wettelijke bepalingen i.v.m. herbergen en een opsomming van de Stekense herbergen in het jaar 1779.


22 DEWULF, Roxane : De koninklijke handboogmaatschappij " Sint- Sebastiaansgilde van Kemzeke " staande wip p.76- 89

Organisatie en bestuur tijdens de 16de, 17de en 18de eeuw en de koningsschieting.


23 VAN REMOORTEL, Kris : De lotgevallen van de oude wip van de Sint-Sebastiaans-schuttersgilde van Kemzeke p.90-91

Over een mislukte poging om de oude staande wip over te brengen naar het openluchtmuseum van Bokrijk.Jrg. 2 (1983)
24 HEYSE, Herman : Een jaar is een jaar p.1-2

Inleiding bij het 1ste nummer jrg. 2.

Illustratie omslag, euzie, Kiekenhaag 43: Ivo Dewulf.
25 DE SCHRIJVER, Lucien :

Terugblik op het Stekens toneelleven p.3-6

Overzicht van het amateurtoneel te Stekene gedurende de periode 1914-1920.


26 PERSOON, Wim : Jan Van Steene meer mens als heks p.7-10

Samenvatting van een voordracht van Herman Heyse over Jan Van Steene.


27 Tinnen Lepel p.10

Vondst van een tinnen lepel in de Molenbergstraat.


28 DEWULF, Roxane : De Koninklijke handboogmaatschappij "Sint-Sebastiaansgilde van Kemzeke" staande wip p.12-21

Glossarium van typische plaatselijke benamingen, uitdrukkingen en gezegden.


29 RUELENS, Gaston : Mijn achttiendaagse veldtocht p.22-39

Uittreksel uit het dagboek van Gaston Ruelens, luitenant in het Belgisch leger tijdens WO II.


30 HEYSE, Herman : "Ik hou van mijn dorp" p.41

Inleiding bij het 2de nummer jrg 2. Naar aanleiding van de dorpsfeesten te Kemzeke.


31 VAN DER GUCHT, Alfred : Groot-Stekene in prentkaarten p.42-46

Voordracht van Alfred Van der Gucht naar aanleiding van de tentoonstelling "Stekene in oude prentkaarten"


32 VAN DUYSE, Johan : Hoe maak ik een verkiezingskandidaat ? p.48-52

Poging van Pieter De Windt, drukker van de Gazet Van Stekene, om de in Vorst wonende Adolf Tayaert de Borms als vierde kandidaat op de Katholieke lijst voor de verkiezingen van 25 mei 1908 te krijgen.


33 DE SCHRIJVER, Lucien : Terugblik op het Stekense toneelleven p.53-56

Overzicht van de toneelverenigingen, 1922-1926.


34 VAN GOETHEM, Eddy : Leven en dood aan "den draad" p.57-59

Over het leven van de Belgische vluchtelingen tijdens WO I in Nederland.

Het gevaar van het smokkelen.
35 DE JONG, Marc : Broedpotten...voorlopers van onze nestkastjes p.60-63

De verschillende soorten broedpotten die bij ons in gebruik zijn.
 1. THIRON, Jackie : Bijdrage tot de geschiedenis van het steengelaag te

Stekene p.64-71

De inbreng van de familie Van der Steichel in het steengelaag. 1895-1960.


37 HEYSE, Herman : Gedenken doet nadenken p.75

Inleiding bij het 3de nummer jrg 2.


38 DULLAERT, Luc : De balboog p.76-90

Balboog of kruisboog met als projectiel een loden bal. Balboogmaatschappijen De Vereenigde Vrienden, Broedermin en Sint-Joris.


39 DE BRANT, Luc : Soldaten van Napoleon p.91-96

Lijst met de namen van mannen uit Kemzeke en Stekene die gestorven zijn in het leger van Napoleon, vanaf 1806.


40 DE SCHRIJVER, Lucien : Terugblik op het Stekense toneelleven p.97-99

De Katholieke jonge wacht. 1920-1931. Kartoon: Ivo Dewulf.

Annex, muntvondst
41 THIRON, Jackie : De schandpaal van Stekene p.100-107

De schandpaal van Stekene, gemaakt door steenhouwer De Lateur uit Sint-Niklaas, en te Stekene geplaatst op 2 januari 1775.


42 HEYSE, Herman : Kapel van Onze Lieve Vrouw van Lourdes p.110

De kapel gebouwd op de Zeshoek in 1875. Aankondiging van de restauratie.


43 Dorpsfeesten te Kemzeke p.111
44 Jan Van Steene p.111
45 HEYSE, Herman : Een "pompkoek" met fondants p.113-114

Inleiding bij het 4de nummer jrg 2.


46 VAN REMOORTEL, Kris : De patacons of schildekens p.114-117

Patacons, gekleurde plaasteren schildjes, gebruikt als versiering van traditionele kerstmiskoeken.


47 DE SCHRIJVER, Lucien : Terugblik op het Stekense toneelleven p.118-123

Overzicht van het toneelleven te Stekene 1930-1940.
 1. VAN GOETHEM, Eddy :

Enkele grensanekdoten uit de oorlog 1940-1945 p.124-126

Smokkelverhalen uit WO II.


49 Herinzegening van de Kapel in de Zeshoek p.126
50 DE BRANT, Luc : Soldaten van Napoleon p.127-131

Lijst van de weerspannige dienstplichtigen uit Kemzeke en Stekene.


51 THIRON, Jackie : De Suisse p.132-135

De suisse in de H. Kruiskerk 1855-1973.


52 PERSOON, Wim : "Nonkel" Jozef Behiels hield het lang vol p.136-140

Jozef Behiels (1968) was de laatste klompenmaker van Stekene.

Illustratie: Ivo Dewulf.
53 DEWULF, Ivo : Van Boom tot Klomp p.141-147

De aanmaak van een klomp en de terminologie.


Jrg. 3 (1984)
54 HEYSE, Herman : H.Hippolytus, B.V.O. p.1-2

Inleiding bij het 1ste nummer jrg. 3.

Illustratie omslag, euzie Polken 93: Ivo Dewulf.
55 PERSOON, Wim : René, als was het Bruegel... p.3-4

René De Decker, honderdjarige. Illustratie: Ivo Dewulf.


56 DE BRUYNE, Jan : René De Decker Honderd jaar Stekenaar! p.5-9

Beknopte biografie met kwartierstaat.


57 DULLAERT, Luc : Over een tram die nooit kwam, of tramlijn Lokeren-Stekene, een korte droom p.10-21

Plannen van het gemeentebestuur van Lokeren om in 1904 een tramlijn aan te leggen Lokeren - Axel via Stekene.


58 DE SCHRIJVER, Lucien : Terugblik op het Stekense toneelleven p.22-24

De Distelblomme in de jaren 1936-1938.


59 THIRON, Jackie : Een gesprek met Dorsan Merckx over de velodroom p.25-26

Velodroom van Stekene, gebouwd in 1919.
 1. HEYSE, Herman :

Waarom staat de kapel van O.L.V. van Lourdes waar ze staat? p.27-32

Kapel O.L.V. van Lourdes in de Zeshoekstraat te Stekene, gebouwd door de gezusters Henriette en Julia Vijdt.


61 HEYSE, Herman : Sintepieter heeft zijne voet verbrand p.33-35

Inleiding bij het 2de nummer jrg. 3.


62 DE SCHRIJVER, Lucien : Het Negerken p.36-37

Herinneringen over een jongen uit de Molenstraat kort na WO I.


63 RUELENS, Gaston : Leven en dood van een pottenbakkerij te Stekene p.38-42

"Potbakkerij Ruelens" 1840-1976. Molenstraat te Stekene.


64 HEYSE, Herman : Portret van Pieter De Windt, alias boerke, waardichter, opsteller van de Gazet Van Stekene, door hemzelf p.43-47

Pieter De Windt stelt zijn eigen kandidatuur om opgenomen te worden in een letterkundig album "Vlaamse Weelde, een keus van zestig koppen uit onze letterkunde, met foto's en tekeningen van Edgard Barbaix".


65 HEYSE, Herman : Koewacht: Een toponymische benadering p.48-55

Koewacht wijk in Stekene en Moerbeke en deelgemeente van Axel Nl. werd voor het eerst vermeld in het Memorieboek van de heer van Wissekercke in 1590.


66 DE LOOSE, Hugo : Ambachtelijk weekeinde in het Waasland p.56-57
67 Geschiedenis van land en volk van Beveren p.58

Boekbespreking


68 Jan Van Steene p.59
69 VAN WABEKE, Alfons : Ik zoek de mare, maar ik weet niet ware... p.59-60

Hoe je controleert of de Mare je huis niet in bezit genomen heeft.


70 HEYSE, Herman : Für Elise p.61-63

Inleiding bij het 3de nummer jrg. 3. Illustratie: Ivo Dewulf.


71 DE BRANT, Luc : Kroniek van Stekene ( 1790 - 1796 ) I p.64-81

Gebeurtenissen te Stekene, aan de hand van de resolutieboeken.


72 VAN DOOREN, Jan : Boudelo anno 1984 p.82-88

De opgravingen naar de Boudeloabdij in 1984. Het opgraven van de infirmerie en de lokalisatie van de omheiningsmuur.

Illustratie: Ivo Dewulf.
73 DE WIN, Paul: MOENS, Frans; THIRON, Jackie:

De schandpaal op de grote markt te Beveren-Waas p.89-100

Advies gegeven door de auteurs op aanvraag van de Orde van het Pilorijn over het opnieuw bekronen van de Schandpaal van Beveren.


74 DE RECHTER, Stany : Lodden " Den IJzeren " p.101-103

Louis Noens, ° Stekene 26-10-1913. Beroepsrenner van 1935 tot 1940.


75 HEYSE, Herman : Peer Annaert p.105-107

Inleiding bij het 4de nummer jrg. 3. Illustratie: Ivo Dewulf.


76 DE WIN, Paul; THIRON, Jackie :

Schandpalen in de provincie Oost-Vlaanderen p.109-119

De schandpaal van Vrasene opgericht in 1765 en buiten gebruik gesteld in 1792. Vervaardigd door Matthias Monnoye uit Archennes Brabant.


77 DULLAERT, Luc; BUYSE, John :

De Stekense brouwerij "Den Arend" 1900-1950 p.121-127

Brouwerij "Den Arend" in 1896 opgericht door Alfons De Vogelaer, Kerkstraat 23 Stekene. Illustratie: Ivo Dewulf.


78 BUYSE, John : Stekens prive-bezit : Een rokersstoel p.128

Illustratie: Ivo Dewulf.

79 DEWULF, Ivo : Stekens prive-bezit: Een kurkpers p.129
80 De Schrijver, Luc : Onze kerktoren p.130-131
81 BUYSE, John : Foto's van de kerk van Stekene, anno 1897 p.132-140

Vijf foto's van de H. Kruiskerk, uit het fotoarchief van oud-koster Wilfried Van Durme die dateren van voor de verbouwing van 1898.


82 DE BRANT, Luc : Kroniek van Stekene (1790-1796) II p.141-156

Gebeurtenissen te Stekene aan de hand van de resolutieboeken.


Jrg. 4 ( 1985 )
83 HEYSE, Herman : 1985 is een Reinaertjaar p.1-2

Inleiding bij het 1ste en het 2de nummer jrg. 4.

Illustratie omslag, euzie Schoenmakerstraat 2: Ivo Dewulf.


 1. DEWULF, Ivo :

Geschiedenis van de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Klein-Sinaai p.3-53

Voorgeschiedenis, ontstaan en groei van de kerk, het interieur en de opeenvolgende pastoors. Beschrijving van het eeuwfeest op 1 augustus 1964.


85 DEWULF, Ivo : De geschiedenis van de beeweg O.L. Vrouw van Zeven Weeën ( smarten ) te Klein-Sinaai p.54-66

Over het onstaan van de beeweg en een beschrijving van de zeven kapellen.


86 THIRON, Jackie : Schandpalen in de Provincie O.-Vlaanderen p.67-70

Historische schets van de schandpaal van Nieuwkerken-Waas.


87 DE BRANT, Luc : Kroniek I & II relaas 1794-1795 p.71-108.

Gebeurtenissen te Stekene, aan de hand van de resolutieboeken.


88 MOORS, Henri : Herinneringen p.109-122

Henri Moors ° Stekene 1885  Gent 1948. Deze herinneringen werden op papier gezet in 1939 en handelen over zijn jeugd en over zijn vader Jules Moors, politiecommissaris te Stekene.


89 Kapel van O.L.Vrouw van Lourdes p.122

Vermelding, de restauratie van de kapel werd bekroond als "geslaagde restauratie".


90 Rechtzetting p.123

Rechtzetting bij het artikel " De Stekense brouwerij Den Arend".


91 HEYSE, Herman : Een snode lijn... p.125-127

Inleiding bij het 3de nummer jrg. 4.


92 Teken-, Foto- en Diawedstrijd "Stekense Euzies" p.128-131

Aankondiging van een teken-, foto- en diawedstrijd ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de heemkundige kring "d'Euzie".


93 DE SCHRIJVER, Lucien : Emmeranske p.132-135
94 DE RECHTER, Stany; DEWULF, Ivo; Vervaet,Roger :

Het bolspel, nostalgie uit lang vervlogen tijden p.136-144

Beschrijving van het Stekbollen, Pierbollen en het Krulbollen.


95 VAN HOEY, Albert : Hoe een dubbeltje rollen kan p.145-158

Verhaal van de deportatie naar Duitsland van Albert Van Hoey en zijn verblijf in de kampen. Dit verhaal werd opgenomen in het boek

" Verschleppt zur sklavenarbeit" van Hoch.
96 ROOMS, Siegfried : Stekene en de Klei p.159-163

Het ontstaan van de kleilaag te Stekene.


97 DE BRANT, Luc : Volkskunst als stille getuigen p.164-166

Over het verdwijnen van de "Jubilékapel" 1773-1914 en de schenking van het Mariabeeld aan d'Euzie. Illustratie: Ivo Dewulf.


98 DE BRUYN, Etienne : Een vergeten figuur p.167-169

René Vertongen, vliegtuigpionier en oorlogspiloot W.O. I


99 DE BRANT, Luc : Kroniek - Relaas van 1795 p.170-187

Het Waasland onder Franse bezetting, de "Bende Raeman" uit Kemzeke.


100 HEYSE, Herman : De Sinaaische muur p.189-191

Inleiding bij het 4de nummer jrg. 4 Het Boudelomonument.

Kartoon: Ivo Dewulf.
101 BUYSE, John : Het proces van onnozele-kinderdag p.192-195

Hoe een grap uitgroeide tot een gerechtszaak.

Lied van Boerke Waardichters "Een aardig proces".
102 HEYSE, Herman : Klapdorp een "misplaatst" toponiem p.196-242

De bewijsvoering dat Klapdorp in Kemzeke gelegen is.


103 DEWULF, Ivo : De restauratiewerken aan de H. Kruiskerk p.243-244

Start van de eerste fase van de restauratiewerken.


104 DE BRANT, Luc : Kroniek van Stekene (1790-1796) p.245-251

o.a. lijst van gevluchte geestelijken die te Stekene verbleven, kapiteins van de burgerwacht, tellingen van vee en de herbergen met de herbergiers in 1795.

5de jaargang
105 HEYSE, Herman : Ten ingane van aprille p.1-3

Inleiding bij het 1ste nummer 5de jrg.

Illustratie omslag, euzie Meerstraat 33: Ivo Dewulf.
106 DULLAERT, Luc : De O.L.Vrouwkapel Hellestraat p.4-13

't begin van een volwaardige parochie Hellestraat


107 VERVAET, Roger : Meiboomplanting in "De Polken" p.14

Het hernieuwen van een oud gebruik. Illustratie: Ivo Dewulf.


108 HEYSE, Herman : Ook dit is Stekene... p.15-16

Boekbespreking "Bijbel aan de wand" een boek over het picturaal en sculpturaal patrimonium van de parochiekerk van de Hellestraat.


109 HEYSE, Herman : 4 mei 1986 - Gouwdag te Stekene p.17

Aankondiging van de gouwdag van het Verbond van de Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen.


110 HEYSE, Herman : Archeologische opgravingen in Stekene p.18

Vraag om vrijwilligers voor de opgravingen in de Kwakkel.


111 DE SCHRIJVER, Lucien : De scheerschool p.19-21

Toon de tries, sigarenmaker en barbier.


112 THIRON, Jackie : Schandpalen in de provincie O.-Vlaanderen p.22-35

Historische schets van de schandpalen van Lokeren.


113 DE BRUYNE, Jan : In 1860 kwamen de eerste zusters te Stekene aan p.36-48

Overzicht 125 jaar vrij onderwijs te Stekene.


114 HEYSE, Herman : "Stekense Euzies" op de jaarmarkt te Stekene p49-53

Uitslag van de Euzie wedstrijd. Illustratie: Ivo Dewulf.


115 DE BRANT, Luc : De bende van Raeman uit Kemzeke p.54-61

Michel Raeman ° Dendermonde 1739 wonende Kemzeke leider van een bende. Veroordeeld tot 24 jaar in de ijzers.
 1. HEYSE, Herman : Alnus honorii honoris onere onerata ofte : Hij is uit het goede hout gesneden p.63-67

Over Stekense schaapherders. Illustratie: Ivo Dewulf.

Inleiding bij het 2de nummer jrg.5.


117 VAN DAELE, Rik : Reynaerts avonturen in Stekens perspectief p.68-88

Reynaerthypothesen en Stekene.

Lezing gehouden op de 21ste gouwdag van het Verbond van de kringen voor heemkunde in Oost-Vlaanderen
118 De abdij van Boudelo - opgravingscampange 1986 p.89-90

Programma van de voordrachten die gehouden worden tijdens de opgravingscampagne 1986.


119 DE SCHRIJVER, Lucien : Huiszoeking p.91-92

Een verhaal uit W.O. I


120 THIRON, Jackie : Gouwdag 1986 Stekene 4 mei 1986 p.93-98

Verslag over de Gouwdag en een reactie van Roger Poelman.


121 DE BRANT, Guy : Stekene in de Successieoorlog : De Linie p.99-124

De aanval van de Hollanders op de Linie te Stekene in 1703.


122 DE BRANT, Luc : De sediteuze discoursen van een chirurgijn p.125-129

Chirurgijn N. Poppe, aanhanger van de Oostenrijkers ten tijde van de Brabantse Omwenteling.


123 HEYSE, Herman : Op zoek naar gisteren... p.189-192

Inleiding bij het 3de nummer jrg. 5.


124 DE BRANT, Luc : Het doodschieten van Marcelis Baert p.193-199

Marcelis Baert, lid van het Stekense Vrijcorps, werd gedood in een ongeval

op 17 november 1790.


 1. DE BRANT, Luc :

Lijst van de vrijwilligers in het Vrijcorps van Stekene en Kemzeke p.199-202
126 Uit de oude doos p.203

Foto van leerlingen van de meisjesschool in 1926.


127 VERVAET, Roger; PIETERS, Robby : Over flossen en nonnen p.204-209

Beschrijving en uitdrukingen bij het nonnen. (draaitol)

Illustratie: Ivo Dewulf.
128 VERVAET, Roger : Grasduinen in de tuin van de pedagoog p.210-213

De toestand aangaande de kuisheid bij de kinderen van de lagere school 1928; Verslag van een landbouwkundige les 1888.

Kartoon: Ivo Dewulf.
129 THIRON, Jackie : Schandpalen in de provincie O.-Vlaanderen p.214-223

Historische schets van de schandpaal van Sint-Gillis-Waas


130 En Reinaert ? p.224

Schilden van abten ontleend aan "Geschiedkundige schets der abdij van Boudeloo" door P.F. Vyncke.


131 DE RECHTER, Stany : Grenspalen : Palen zonder grenzen p.225-230

Verscheidene grenspalen op Stekens grondgebied.


132 DE BRUYNE, Jan : Over Bosdorpse en andere vlegels p.231-233

Het kampioenschap vlegeldorsen op 3 oogst 1986.


133 LAEKEMAN, Gert : Dansend en zingend door het museum p.234-235

Het orgelmuseum 't Zand vrijdagmarkt 11 Brugge.


134 THIRON, Jackie : Bij een jubileum p.236-241

Het Koninklijk werk voor de volkstuinen van Stekene-Centrum gesticht in 1926. Een historische schets bij het toekennen van de titel "Koninklijke Vereniging".


135 HEYSE, Herman :

Waas en Waarachtig, een nieuwe gids voor het Waasland p.242-243
136 HEYSE, Herman : Thuis heb ik nog een ansichtkaart... p.245-249

Inleiding bij het 4de nummer jrg. 5.


137 Afscheid van E.H. Verhelst p.250

Benoeming van E.H. Verhelst tot pastoor te Denderbelle.


138 DEWULF, Ivo : De Heilig-Kruiskerk te Stekene p.251-264

Historiek en overzicht van de restauratiewerkzaamheden in 1986.


139 THIRON, Jackie; DE WIN, Paul :

Schandpalen in de provincie Oost-Vlaanderen p.265-276

Historische schets van de schandpalen te Sint-Niklaas.


140 DE SCHRIJVER, Lucien : Het Stekense Kaaistraatje p.277-280

Mijmeringen over de verdwenen bedrijvigheid aan de kaai.


141 VERVAET, Roger : Een pop in de boom p.281-282

Folklore: het hangen van een pop bij een jongen of meisje wiens lief met een ander huwde.


142 DE BRANT, Luc : 2 X Geen moord p.283-285

Vermandel Maria, Eijkant Stekene verdronken 4 maart 1801

Soetheer Jacobus, garde champetter van Kemseke, overvallen door de koude op 10 februari 1802.
143 DULLAERT, Luc; DE RECHTER, Stany :

Stekense studenten aan de Rijksuniversiteit Gent p.286-287

Over de eerste Stekense studenten aan de RUG

Edouard De Cock ingeschreven academiejaar 1832-33.

Roza Minnaert ingeschreven academiejaar 1938-1939.


144 DEWULF, Ivo; HEYSE, Herman :

Een zeer interessante vondst : Potten uit de 14de eeuw p.288-292

Toevallige vondst van potten uit de 14de eeuw in de tuin van

Dirk Seghers Hellestraat 53 Stekene.
145 DE BELIE, Alfons : De Boudelo-Abdij p.293-297

Algemeen plan van de abdij na zestien jaar opgravingen en de vondst van een waterput tijdens de opgravingen van 1986.

Illustratie: Ivo Dewulf.
146 VAN MELE, Willy : De Brouwerijen p.298-304

Brouwerij "Sint-Ivo" Kemzeke brouwersfamilie De Hovre.

  1   2   3   4

 • Jrg. 1 (1982)
 • Jrg. 2 (1983)
 • Jrg. 3 (1984)
 • Jrg. 4 ( 1985 )

 • Dovnload 0.53 Mb.