Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Guyot, yo! Got you!

Dovnload 42.64 Kb.

Guyot, yo! Got you!Datum10.10.2017
Grootte42.64 Kb.

Dovnload 42.64 Kb.

GUYOT, YO!

Got you!

In het midden op de achterwand hangt een horizon (en een scherm). De beamer hangt in het grid.

Als het publiek de zaal binnenkomt, wordt op het scherm het introductiefilmpje geprojecteerd met de titel van het stuk.

Publieklinks staan twee ‘wassen beelden’, Guyot en Desloges, beiden in een speciaaltje. Ze leunen op een houten sokkel. Op de sokkel staat een bordje met hun naam, geboortedatum en datum van overlijden.


De leerkracht en de leerlingen komen op. De leerlingen zijn nogal onstuimig.

 1. Leerkracht


He! Hallo! We zijn hier niet in een disco, we zijn hier in een museum. Gedraag je een beetje. Respect voor het verleden! En denk erom: nergens aankomen.
De leerkracht loopt rond alsof hij een aantal schilderijen bekijkt. Op het scherm het portret van Guyot.

Zodra de leerkracht met de rug naar de leerlingen toe staat, gaan zij uit hun bol.Ze maken grapjes over de kleding van de beelden, over de pruiken van Guyot en Desloges. Sommigen dansen en bewegen.

Een leerling probeert de beelden een pet op te zetten.

Telkens als de leerkracht omkijkt, ‘bevriezen’ de leerlingen. (Zoals in het kinderspelletje.)

 1. Leerlingen


Wat een maffe kleren!

Oude lullen!

Moet je kijken, die pruik! Lijkt wel een flikker!

Wie is dat eigenlijk?


Een leerling kijkt op het bordje dat op de pilaar van het ‘beeld’ van Guyot staat.

 1. Leerlingen


Guyot.

Wanneer leefde hij?

1753 tot 1828.

O, dan is-ie allang dood!

Begraven!

Ziezo!
De leerkracht draait zich om. 1. Leerkracht


Dit is Henri Daniel Guyot. Hij is horend. Guyot heeft onze school opgericht. Hij werd geboren in België in 1753. Guyot ging aan de hogeschool in Friesland studeren voor dominee. In 1781 verhuisde hij naar Groningen. Daar werkte hij jaren achtereen heel hard. Toen werd hij verliefd op een vrouw, maar ze werd ziek en ging dood. Om zijn liefdesverdriet te vergeten ging hij in 1784 op reis. Hij reisde door Zwitserland en Frankrijk, en kwam uiteindelijk terecht in Parijs. Daar bezocht hij de beroemde school voor doven van Abbe de l’Epee.
Projectie van portret van Abbe de l’Epee en van handalfabet met portretten van Guyot en de l’Epée.
Hij was zo onder de indruk van het werk van Abbe de l’Epee, dat hij bij hem in de leer ging. Abbe de l’Epee kon vloeiend gebaren en ook Guyot leerde de gebarentaal. Terug in Groningen ging hij lesgeven aan twee dove leerlingen, een katholieke jonge vrouw van 23 jaar oud en een joodse jongen van 17 jaar oud.

Hij leerde hun vingerspellen, bijvoorbeeld B R O O D. En toen leerde hij hun het gebaar voor ‘brood’. Hoe gebaar je brood?


Leerlingen

De leerlingen gebaren het moderne gebaar voor brood.

 1. Leerkracht


Nee, dat is het moderne gebaar. Vroeger hielden de mensen het brood tegen hun borst en sneden er dan een snee af.
De leerkracht doet het voor en de leerlingen doen het na.

 1. Leerkracht


Het naamgebaar voor Guyot!

En dit is Pierre Desloges. Zijn naamgebaar is ‘P met openhangende mond’. Hij werd geboren in Frankrijk in 1742. Zijn vader en moeder, en zijn jongere zusje waren horend. Toen hij 7 jaar oud was, werd hij doof als gevolg van de pokken. Een ziekte waaraan vroeger veel mensen overleden. Ook zijn mond was verlamd, dus hij kon niet spreken.

Toen hij 19 jaar oud was, ging hij naar Parijs. Op zijn 37ste schreef hij een boek Observaties van een Dove & Stomme. Hij was de eerste dove ter wereld die een boek heeft geschreven.
De leerlingen en de leerkracht gaan op de bank zitten.

De beelden komen tot leven.

 1. Guyot


Ik ken u toch? Ik heb u eerder ontmoet!

 1. Desloges


Ja, dat klopt, op de school van Abbe de l’Epée in Parijs. Weet u nog?

 1. Guyot


Jazeker.

 1. Victor


Ik ben Victor (V die schaatst) en ik ben dol op geschiedenis. Vooral de oudheid boeit me, de Romeinen en de Grieken. En de Maja’s in Zuid-Amerika.

 1. Guyot


Maar heb je geen belangstelling voor onze tijd?

 1. Victor


Jawel. Ik heb gelezen over Abbe de l’Epée, maar ik weet er niet alles van. Wie was hij en wat deed hij?

 1. Desloges


Abbe de l’Epée was een priester. Hij stichtte de eerste school voor doven in Europa.

Eenmaal per week gaf Abbe de l’Epée een openbare les aan zijn leerlingen en iedereen was welkom. 1. Desloges


loopt naar de rand van het podium en wijst naar het publiek

Prinsen en Prinsessen. 1. Guyot


loopt ook naar de rand van het podium en wijst naar het publiek

Koningen en Keizers. Uit heel Europa stromen de mensen toe om te zien hoe Abbe de l’Epée lesgeeft aan zijn leerlingen. En wij waren daar ook. 1. Desloges


Hij leert hun Frans.

 1. Guyot


Spaans.

 1. Desloges


Italiaans.

 1. Guyot


Latijn.

 1. Desloges


Hij leert hun lezen.

 1. Guyot


Schrijven.

 1. Desloges


Liplezen.

 1. Guyot


Zelfs spreken!

 1. Desloges


Loopt naar de leerlingen en wijst op hen.

En terwijl er zoveel mensen toekijken, blijven de dove leerlingen ontspannen. Ze zijn trots en zelfverzekerd. En ze geven antwoord op alle vragen van het publiek. 1. Leerlingen


staan op van de bank en gebaren ritmisch, steeds wisselend van hand:

Vraag vraag vraag? Antwoord antwoord antwoord! Vraag vraag vraag? Antwoord antwoord antwoord! 1. Desloges


Zelfs de moeilijkste vragen beantwoorden zij. Weet u nog, die dame met haar hoepelrok, decolleté, handschoenen, het haar kunstig opgestoken, een waaier in haar hand? Zij zat daar op de eerste rij, zichzelf koelte toewuivend met haar waaier. En toen vroeg ze met een uitdagende uitdrukking op haar gezicht:

 1. Guyot/Desloges


richten zich tot de leerlingen en gebaren spottend:

Wat is muziek?! 1. Leerlingen


lopen naar het midden van het podium, Desloges en Guyot wijken verbaasd uit naar links en veranderen in een beeld. De leerlingen gebaren een rap en bewegen daarbij ritmisch.

Muziek? Ik hoor niet!

Muziek? Ik hoor niet!

Muziek? Ik weet niet!

Muziek? Ik weet niet!

Muziek? Wat is dat?

Muziek? Wat is dat?

Trilling, dat voel ik!

Trilling, dat voel ik!

Trilling is een droom gelijk!

Trilling is een droom gelijk!

Trilling is inspiratie!

Trilling is inspiratie!

Van binnenuit

Van binnenuit.

Bewegen, dansen, kan!

Bewegen, dansen, kan!

 1. Tijl


Voor dove kinderen is muziek moeilijk te begrijpen, vooral als ze geen gehoorapparaat hebben.

Muziek maakt dove kinderen onzeker. Je kunt muziek wel voelen, via de vloer of via de meubelen. Trommels kan ik wel horen, maar een piano of een viool begrijp ik niet. Ik weet niet wat muziek betekent, wat de inhoud is. Ik ben stokdoof. Ik hoor het niet, dus kan ik me er niets bij voorstellen.

Dansen is wel leuk, maar het is moeilijk om het te leren, frustrerend. Daarvoor moet je veel oefenen, net zo lang totdat je het kan. Je moet goed kijken hoe andere mensen het doen.
Lidewij

Ik zie vaak horenden in de bus of trein met een discman op. Dat lijkt me nou zo leuk. Dat zou ik ook graag willen, dus daarom ben ik jaloers. 1. Regillio


De leerlingen en de leerkracht vormen een halve cirkel, met het gezicht naar het publiek, rechts op het podium. Guyot en Desloges lopen naar midden links. Regillio danst.

 1. Guyot


Wanneer heeft u gebaren geleerd?

 1. Desloges


In mijn geboortedorp waren geen doven. Geen gebarentaal. Ik schreef alles op, op een leitje. Zo communiceerde ik met de horenden. Pas in Parijs heb ik gebaren geleerd.

Alle voorwerpen in de wereld dragen een gebaar in zich, zijn zwanger van een gebaar. Kijk naar de lucht en zie de vogel vliegen. 1. Leerlingen en leerkracht


Vleugels. Vogel.

 1. Desloges


Kijk naar de bloem, zij opent haar knop.

 1. Leerlingen en leerkracht


Bloem.

 1. Desloges


Kijk naar de vlinder die voorbij fladdert.
Leerlingen en leerkracht

Vlinder.


Anis stapt naar voren in een speciaaltje. Hij begint te gebaren. De andere leerlingen kijken verbaasd toe. Ook Guyot en Desloges.

 1. Anis


Vlinder. Vlinders in mijn buik. Soms zie je een heel mooi meisje. Dan ben je heel verlegen. Verliefd, vlinders in je buik. Je maakt contact met haar. Je plaagt haar een beetje, je daagt haar uit en maakt grapjes. Je glimlacht tegen haar. Als ze horend is, dan versta je haar niet. Een horende vriendin moet je eerst leren vingerspellen en gebaren. Toch heb ik liever een dove vriendin, met haar kan ik communiceren in gebarentaal. Met een horende vriendin heb je snel misverstanden. Dan moet je opschrijven wat je bedoelt.

Vlinder. Vlinders in mijn buik. 1. Leerlingen, leerkracht, Guyot en Desloges


Vlinders in mijn buik. Vlinder.

 1. Desloges


Kijk naar mij en zie mijn ogen.

 1. Leerlingen en leerkracht


Ogen. Kijken. Kijken.
 1. Dennis


Ik ben blij dat ik doof ben. Ik kan mijn eigen identiteit ontwikkelen in de dovenwereld. De dovenwereld is kleiner en intiemer. Iedereen kent elkaar en heeft contact met elkaar. De horende wereld is veel groter en horenden kennen elkaar niet allemaal.

Ik ben ook blij dat ik doof ben, want daardoor heb ik geen last van storende geluiden, van lawaai en kan ik me goed concentreren. Ik slaap ook goed, omdat ik stokdoof ben.

Ik heb geen gehoorapparaat en ook geen CI. Ik ben doof met een grote D.

Ik ben gelukkig met gebarentaal, want dat is de eigen taal van de doven, waarin ze met elkaar kunnen communiceren. Wij zijn geen achterlijke doofstommen, maar mensen met een eigen taal. Daarin kunnen we alles uitdrukken. Gebarentaal heeft een eigen grammatica met eigen regels, zoals lokalisatie. In gebarentaal is gezichtsexpressie ook erg belangrijk. Ik vind dat gebarentaal moet worden erkend.


Dennis wendt zich tot Guyot.

U bent horend. Hoe geeft u les aan uw dove leerlingen?

 1. Guyot


Lesgeven aan de doven is niet moeilijk. We moeten eenvoudig dat wat ons bereikt heeft via het oor, aan de doven overdragen via hun oog. Wat niet door de deur kan, kan wel door het raam.

 1. Leerlingen en leerkracht


Wat niet door de deur kan, kan wel door het raam!

 1. Guyot


Als de dove leerlingen op school komen, dan hebben zij reeds een taal die hun eigen is, de taal der natuur. Zij kunnen zich uiten in gebarentaal, wat ze willen, hun verlangens, hun twijfels, hun zorgen, hun angst, hun vreugde en droefheid.

Als horende directeur heb ik de gebarentaal moeten leren om hen te kunnen onderwijzen. 1. Desloges


En wat leren zij dan?
Guyot

Zij leren denken en worden gezellig en communicatief; zij leren God hun Schepper kennen en de plichten jegens hun medemens. Zij beseffen dat zij een ziel hebben en leren zich gedragen als verstandige mensen. Zij leren ook een ambacht, een vak, zodat zij niet afhankelijk zijn van de maatschappij. Onderwijs is als een trap, tree voor tree omhoog. 1. Desloges


Ik heb het vak geleerd van boekbinder en behanger.

Welke vakken leren zij bij u op het instituut? 1. Leerlingen


gebaren in een ritmische beweging, eerst een voor een, dan allemaal tegelijkertijd

schoenmaken

zeil maken

boekbinden

koekbakken

kleermaken

tekenen en schilderen

zilversmeden

pijpenbakken

hoeden maken

kleren breien

letters zetten

stof borduren

glas blazen

wagenwiel maken

meubel maken


Brendan

Dat was vroeger. Nu is het anders.

De basisschool heb ik gevolgd op de Ammanschool in Amsterdam. Daar vond ik het wel okay. Maar toen kwam ik op de middelbare school in de eerste klas, op een andere school, op Effatha. Daar voelde ik me niet prettig. Sommige leraren konden niet goed gebaren. Daardoor moest ik steeds liplezen en daar kreeg ik zo genoeg van. Dat heb ik tegen mijn ouders gezegd. Ik wilde liever dove leraren. Ik kwam hier in Groningen en zag dat daar veel gebaren werden gebruikt. Dus heb ik me meteen aangemeld en nu heb ik het veel meer naar mijn zin.

Als ik klaar ben met mijn opleiding, ga ik terug naar Amsterdam. Want ik wil naar de HTS. Dat is helaas een horende school, maar dat moet maar. Dan moet ik maar met tolken werken.


Dennis

Ik word leraar Nederlands op het VSO.


Nadia

Het lijkt me niets om met computers te werken, want dat kan ik niet. Ik ben niet goed in computers. Ik wil uiteindelijk in de verzorging gaan werken, met dove kinderen.


Lidewij

Over de toekomst maak ik me geen zorgen, dat komt wel goed. Ik wil graag visagiste worden.


Engelien

Ik wil uiteindelijk gaan werken met kinderen met gedragsproblemen, autistische of zwakbegaafde kinderen. Ik vind het heel jammer dat ik na de HAVO naar een horende school moet. Er is in Nederland namelijk geen dove HBO opleiding. Ik zou liever dove leerkrachten hebben en dove leerlingen in de klas. Het liefst ga ik naar Gallaudet gaan. Dat is de enige universiteit voor doven ter wereld. In Washington, Verenigde Staten. Maar die opleiding is duur en ik kan er geen beurs voor krijgen.


Engelien wendt zich tot Desloges.
Hoe was uw contact met de horenden?
Desloges

Ik ben doof vanaf mijn zevende jaar. Ik kreeg geen onderwijs. Ik kon een beetje lezen en schrijven. Ouders, vrienden en buren noemden mij een beest, een gek. Mijn ouders geloofden niet dat ik kon leren. Toch ging ik naar Parijs en werd leerjongen. Ik leerde het vak van boekbinder en behanger. En in Parijs waren andere doven met wie ik communiceren kon.


Victor

Tussen u en mij zit meer dan 200 jaar. Maar ik herken wat u zegt.

Ik heb eerst op een slechthorende school gezeten. Daar werd veel gepraat en maar heel weinig gebaren gebruikt. Op die school heb ik goed leren praten. Dus zeiden mijn ouders: ga maar naar een horende school. In het begin vonden de leerlingen in de klas mij heel interessant. Ze wilden het handalfabet leren en gebaren. Maar na een jaar waren ze aan me gewend en vonden me niet meer bijzonder meer. Toen begonnen ze het vervelend te vinden dat ik steeds weer vroeg: wat zeg je? Het ging toen bergafwaarts met mij. Mijn sociale leven ging achteruit. Ik vond mijn leven niet meer leuk. Ik was ontzettend verdrietig. Mijn ouders wisten niet wat ze moesten doen. Toen hoorde ik van een vriend van wie de broer op Guyot had gezeten. Die zei dat dat een hele goede school is.

Toen ik hier voor het eerst kwam, voelde ik me meteen thuis. Ik kon nog niet goed gebaren, maar toch vond ik het fantastisch. Het was zo stil. Ik begreep al heel veel door de gezichtsexpressie. Ik heb toen binnen een half jaar leren gebaren. Mijn cijfers gingen omhoog.


Nadia

Ik ben in Marokko geboren. Toen ik acht maanden was ben ik met mijn ouders met het vliegtuig naar Nederland gekomen. Ik zag al die mensen Nederlands praten, maar ik begreep er niets van. Ik kreeg een gehoorapparaat en daarmee hoorde ik wel harde geluiden, maar verder niets.

Ik heb pas later gebarentaal geleerd en toen kon ik communiceren met anderen.
Cenet

Mijn moeder spreekt vooral Turks. Ze is niet echt tweetalig, want Nederlands vindt ze moeilijk.


Dennis

Ik ben heel tevreden met het contact met mijn ouders. Mijn ouders geven me steun op allerlei gebied, bij alles wat ik doe. Ze steunen me bij mijn schoolwerk, ze stimuleren me om vol te houden. Als ik problemen heb, kan ik bij hen terecht. Mijn ouders hebben er begrip voor dat ik mij in twee werelden begeef, niet alleen in de horende wereld, maar ook in de dovenwereld. Mijn ouders kunnen goed gebaren. Ze hebben lang gebarencursussen gevolgd, samen met mijn oma en opa.


Guyot

De mensen van alle landen wensen zich een taal die iedereen kan verstaan. Die taal is er: de gebarentaal! Alle kinderen, horenden en doven, kunnen die taal op school leren. De meesters in alle landen moeten de opdracht krijgen om de gebarentaal aan hun leerlingen te leren. Iedereen over de hele wereld zou met elkaar kunnen communiceren.


Leerlingen en leerkracht

Kijk naar mijn handen, gebarende handen.


Kijk naar mijn handen, gebarende handen.
In het ritme van mijn hart

In het ritme van mijn hart.

Kijk naar mijn handen, gebarende handen.
Kijk naar mijn handen, gebarende handen.
In het ritme van mijn hart

In het ritme van mijn hart.


Remco

beetje brutaal, tegen Guyot

Wat u zegt over gebarentaal, daar ben ik het mee eens. Maar u bent 250 jaar geleden geboren. U bent allang dood en begraven.

Wij, wij leven nu. Wij leven anders. Er zijn zoveel dingen die u niet weet, die u niet kent, die u nooit heeft gezien.
Desloges

Jij durft! Je gaat toch geen ruzie met ons maken?


Remco

Ik heb soms ruzie met mijn broer. Hij plaagt me vaak. Ik vraag of hij daarmee wil ophouden, maar dan gaat hij toch door. Ik ga dan naar boven naar mijn kamer en doe de deur op slot. Als hij op mijn deur bonkt, hoor ik dat toch lekker niet!


Guyot

Jij zegt: wij zijn dood en begraven. Wat weten we dan niet?


Leerlingen en leerkracht

(ABC verhaal. Iedere leerling neemt steeds een gebaar. Eerst een voor een, dan allemaal tegelijk, met een ritmische beweging. Desloges en Guyot kijken verbaasd toe.)
A Tandarts
B  Fax File Journaal Tolk
C  Computer Clinton Cultuur Beatrix
D  Mobiel SMS DVD
E  Europa
F Fuif (Vlaams gebaar)
G Maxima Gay Ondertiteling Gallaudet Piercing Dreads
H Hasj
I  Identiteit
J
K kak
L Vagina Lesbisch Camera Teletubbies Lay out
M MacDonalds
N Hints Officier (streepjes op de schouder)
O Internet Olympische Spelen
P  DVD
Q
R Ronald Reagan Ramadan
S Creditcard Crossfiets Emancipatie Feminisme Osama Bin Laden
T Condoom Therapie Travestiet
U Euro Internationaal
V Video Aids DNA Politiek Hash
W Website Heroine
X Oorhanger Seks
Y Telefoon New York Yoghurt
Z Raket Zorro
Guyot

Wat een nieuwigheden! Wij zijn dood en begraven, dat blijkt! Jullie hebben de toekomst.

Maar wat willen jullie?
Nadia

?
Anis

Il wil respect!

Ik heb laatst met een horende jongen gevochten op straat. Hij lachte me uit, omdat ik doof ben. Ik was zo kwaad en gefrustreerd. Dus sloeg ik die jongen. Mijn vader zag vanuit het raam dat ik met die jongen vocht en hij heeft ons uit elkaar gehaald.

Ik heb tegen die jongen gezegd: je moet me niet uitlachen maar me met respect behandelen.

Toen begreep hij het en hebben we het goedgemaakt.


Cenet

Ik wil naar de stad Groningen, de Grote Markt, met mijn moeder of een vriendin. Winkels kijken, etalages. Ik vind het leuk om naar kleding te kijken. Ik hou van bijzondere, aparte kleren.


Ahmed

Ik wil gebarentaal. Dat maakt me gelukkig.


Dennis

Ik wil dat iedereen zijn eigen mening kan uiten. Theo van Gogh durfde te zeggen wat hij dacht. Hij hield ervan om prikkelende en uitdagende uitspraken te doen en discussie uit te lokken. Als je het niet met hem eens bent, dan moet je met hem in discussie gaan. En hem niet vermoorden. Dat mag niet voorkomen in Nederland.


Lidewij

?
Corinne

Ik wil met dove vrienden uitgaan, naar de bioscoop of naar het zwembad.
Mariet

?
Brendan

Ik wil uiteindelijk een dove vriendin omdat ik daar veel gemakkelijker mee kan communiceren.
Victor

?
Remco

?
Engelien

Ik wil studeren in Amerika, aan Gallaudet University.


Regillio

Ik wil dansen en dansles geven.


Linde

Ik wil dat gebarentaal wordt erkend. Gebarentaal is de taal van de doven. Horenden hebben Nederlands. Doven gebruiken de Nederlandse Gebarentaal. Ik vond de demonstratie in Den Haag wel goed, maar een beetje slap. Wij moet vechten voor erkenning!


De overige leerlingen komen uit de zaal op met hun spandoeken.

Ze gaan op het podium staan en alle leerlingen samen, de leerkracht, Guyot en Desloges dansen en gebaren samen.
Bang, bang, bang

Frustratie, frustratie

Dom, dom, dom

Frustratie, frustratie

Kan niet, kan niet, kan niet

Frustratie, frustratie

Durf, durf, durf

Emancipatie, emancipatie

Vechten, vechten, vechten

Emancipatie, emancipatie

Volhouden, volhouden, volhouden

Emancipatie, emancipatie.


Beelden van de demonstratie in Den Haag

Applaus (zwart-wit film vroeger), applaus (nu).
 • Guyot Ik ken u toch Ik heb u eerder ontmoet! Desloges
 • Guyot Maar heb je geen belangstelling voor onze tijd Victor
 • Desloges loopt naar de rand van het podium en wijst naar het publiek Prinsen en Prinsessen. Guyot
 • Desloges Hij leert hun Frans. Guyot Spaans. Desloges
 • Desloges Liplezen. Guyot Zelfs spreken! Desloges
 • Guyot/Desloges richten zich tot de leerlingen en gebaren spottend: Wat is muziek! Leerlingen
 • Guyot Wanneer heeft u gebaren geleerd Desloges
 • Leerlingen en leerkracht Vleugels. Vogel. Desloges
 • Leerlingen, leerkracht, Guyot en Desloges Vlinders in mijn buik. Vlinder. Desloges
 • Leerlingen en leerkracht Wat niet door de deur kan, kan wel door het raam! Guyot
 • Desloges Ik heb het vak geleerd van boekbinder en behanger. Welke vakken leren zij bij u op het instituut Leerlingen

 • Dovnload 42.64 Kb.