Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


H7 materie samenvattin

Dovnload 50.72 Kb.

H7 materie samenvattinDatum13.11.2017
Grootte50.72 Kb.

Dovnload 50.72 Kb.

H7 materie samenvatting.2
Stoffen  moleculen


Er bestaan verschillende stoffen. Het kleinste deel van een zuivere stof noemen we een molecuul. Ieder molecuul bestaat uit een aantal atomen. Atomen zijn de bouwstenen waaruit moleculen zijn opgebouwd.

Er bestaan iets meer dan 100 verschillende atomen. Met deze atomen kunnen miljoenen verschillende moleculen worden gemaakt.


Wat is een ‘Zuivere stof’:
Natuurkunde/scheikunde: De stof bevat maar één soort moleculen (lukt vrijwel niet) Dagelijks leven: een stof zonder ongezonde toevoegingen.

Deeltjesmodel


Om het gedrag van moleculen te verklaren gebruiken we een deeltjesmodel.

Moleculen trekken elkaar in een stof aan.

Moleculen veranderen niet.

Moleculen hebben, afhankelijk van de temperatuur, een bepaalde snelheid. Hoe hoger de temperatuur hoe hoger de snelheid.

In een vaste stof hebben alle moleculen een vaste plaats en trillen een beetje.
Bij een vloeistof bewegen de moleculen vrij langs elkaar maar ze blijven wel door de onderlinge aantrekkingskracht bij elkaar.
Als de stof de gasvormige toestand heeft dan bewegen de (snelle) moleculen vrij door de ruimte en is de aantrekkingskracht niet groot genoeg om ze bij elkaar te houden.
Als moleculen van dezelfde stof elkaar aantrekken noemen we dat Cohesie.

Als moleculen van een verschillende stof elkaar aantrekken noemen we dat Adhesie.Veel vaste stoffen vormen kristallen. Dit is een regelmatige vorm. Iedere (zuivere) vaste stof heeft zijn eigen kristalvorm.

Temperatuur


De laagste temperatuur waarop een stof kan voorkomen is –273o C. Dan bewegen moleculen niet meer. Om hier handig mee te werken heeft men de temperatuurschaal van Kelvin ingevoerd. Deze is 273 graden lager dan Celsius waardoor je altijd een positief getal hebt.

Je kunt ze makkelijk naar elkaar omrekenen

Celsius = Kelvin + 273 of Kelvin = Celsius –273


Zie hiernaast de thermometer met de beide schalen.

De temperatuur van 0 Kelvin noemen we het absolute nulpunt. (kouder kan het niet worden)


Gasdruk (en deeltjesmodel)

Als een gas zit opgesloten in een ruimte (bijv. een autoband) dan botsen de bewegende moleculen tegen de binnenkant van de autoband. Daardoor staat deze bol. Om de druk te verhogen (de band wordt boller) kun je meer gas in de band pompen (de autoband wordt boller door meer botsende moleculen tegen de binnenkant). Je kunt ook de temperatuur verhogen (hogere snelheid waarmee de moleculen botsen).Scheidingsmethoden

We moeten soms mengsels van stoffen gaan scheiden. In een practicum hebben we zand en zout weer uit elkaar gehaald achtereenvolgens:

Door Extraheren: Zout lost op in het toegevoegde water.

Door Filtreren: Het zoute water loopt door het filter heen maar het zand blijft hangen.Door Indampen: Het overgebleven zoute water wordt verwarmd waardoor het water verdampt en het zout achterblijft.

Atomen


Met atomen kun je moleculen bouwen. Maar een atoom bestaat ook uit delen;
Elektronen, Protonen en Neutronen.
Ieder Atoom heeft een kern met Protonen; dit zijn deeltjes met een positieve lading. in die kern zitten ook een aantal Neutronen; dit zijn deeltjes zonder lading(neutraal). Om die kern heen draaien op een behoorlijke afstand een aantal Elektronen rond. Elektronen hebben een negatieve lading.
Bij een atoom geldt;
Het aantal Protonen in de kern is gelijk aan het aantal Elektronen wat er omheen draait. De Neutronen in de kern dienen ervoor om de kern wat stabieler te laten zijn.
Het aantal Protonen (en Elektronen) wat in een atoom zit bepaald welk atoom het is. Ieder atoom heeft een ‘atoomnummer’. Het atoom met atoomnummer 1 heeft 1 Proton in de kern (en 1 elektron buiten de kern) en noemen we Waterstof. Atoomnummer 2 heeft 2 protonen (en 2 elektronen) en heet Helium. Zo heeft Koolstof atoomnummer 6 (en dus 6 protonen) en Zuurstof atoomnummer 8
Hiernaast zie je een tekening van een atoom met atoomnummer 5. Het gaat hier om de stof Borium. het is een kern met 5 Protonen en er draaien 5 elektronen om de kern heen.
Verder zitten er in de kern ook nog 5 Neutronen.
Het aantal deeltjes in een kern (Protonen en Neutronen samen) noemen we het massagetal.

Periodiek systeem


Al deze atomen hebben ze netjes in een systeem gezet. Dit ‘periodiek systeem’ heeft scheikundigen al vaak geholpen om te voorspellen hoe een atoom zich zou moeten gedragen.

Isotopen


Het is mogelijk dat je ditzelfde atoom ook tegenkomt met niet 5 maar juist 4 of zelfs 6 Neutronen in de kern (maar nog steeds 5 Protonen in de kern en en 5 Elektronen die om de kern zweven). Deze varianten noemen we de verschillende isotopen van deze stof. Voor veel scheikundige verbindingen maakt het niet veel uit welke isotoop je gebruikt. Hoe stabiel de kern is maakt soms wel een verschil.
Een isotoop van Koolstof met 6 protonen en 8 neutronen noemen we
het ‘C-14 isotoop’ (‘C’ van Koolstof en ‘14’ van het massagetal)

  • Deeltjesmodel
  • Temperatuur
  • Celsius = Kelvin + 273 of Kelvin = Celsius –273
  • Atomen
  • Periodiek systeem

  • Dovnload 50.72 Kb.