Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hal fournit son gros contingent. Les habitants de Hal et les Binchois fraternisent de plus en plus

Dovnload 210.78 Kb.

Hal fournit son gros contingent. Les habitants de Hal et les Binchois fraternisent de plus en plusPagina1/8
Datum04.04.2017
Grootte210.78 Kb.

Dovnload 210.78 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Hal fournit son gros contingent. Les habitants de Hal et les Binchois fraternisent de plus en plus.1

Armand Sermon, professeur honoraire d’activités socioculturelles, acteur et passionné par le carnaval, en particulier par celui de Hal, sa ville natale, est l’auteur érudit d’articles, d’un livre, de conférences. Notre cercle a eu le privilège, en mars 2010, de l’écouter évoquer brillamment Breughel et le carnaval dans les Pays-Bas. Dans cet article, avec de très nombreuses références bibliographiques, Armand Sermon rend hommage à Michel Revelard. Ce long recueil, rédigé en néerlandais, contient à l’intention de nos lecteurs qui ne seraient pas bilingues, paragraphe par paragraphe un large résumé traduit en français.

Hommage aan Michel Revelard


Op 20 januari 2011 overleed Michel Revelard te La Louvière. Als historicus was hij archivaris van de Stad Binche alvorens, van begin jaren tachtig tot in 2006, conservator te worden van het onvolprezen Musée International du Carnaval et du Masque in Binche. Aan zijn inzet voor het Musée en voor de Gilles-traditie is het te danken dat Binche als eerste carnavalsstad in 2003 de prestigieuze titel van Werelderfgoed ontving. Hij schreef, ook samen met zijn levenspartner, Guergana Kostadinova, talrijke wetenschappelijke bijdragen en boeken over carnaval en maskers. Hij was ook lid van Conseil Supérieur d'Ethnologie van de Commission du Patrimoine Oral et Immatériel bij de Communauté Française. Met zijn grenzeloze ijver bestudeerde hij jarenlang de relatie tussen de cultuur en het masker in China, Centraal-Afrika of Noord-Amerika. Het traditionele carnaval in de afgelegen dorpen van de Pyreneeën of Karpaten, maar ook grote internationale en beroemde carnavals als Bazel of Rio waren het voorwerp van zijn studies en publicaties. Ook de carnavalsgemeenschap van Halle mag hem erkentelijk zijn want dankzij Michel Revelard weten we dat er omstreeks het jaar 1900 Halse carnavalsgroepen actief waren in Binche.

L'auteur rappelle et résume la biographie de Michel Revelard, décédé le 20 janvier 2011, historien, archiviste de la ville de Binche, conservateur pendant de nombreuses années du Musée International du Carnaval et du Masque à Binche. Binche lui doit d’avoir été en 2003 la première ville de carnaval à recevoir en Belgique le titre prestigieux de Patrimoine Mondial. Grâce aux travaux de Michel Revelard, nous savons que vers 1900, des groupes carnavalesques hallois étaient actifs à Binche. A la collaboration et à l’amitié entre Armand Sermon et Michel Revelard, nous devons la majeure partie de notre connaissance historique actuelle des premiers groupes carnavalesques à Hal. En effet, dès avant 1905, année de l’instauration du premier cortège officiel du carnaval de Hal, il est fait mention de la participation de groupes carnavalesques hallois au carnaval de Binche.

Ik leerde hem kennen op een Mardi Gras als lid van de Gilles-sociëteit der Récalcitrants en al gauw bleek dat we gezamenlijke interesses en inzichten koesterden. Dit was ook de periode dat ik, samen met Sonny Vanderheyden, het tijdschrift De Luuper van Halle uitgaf en regelmatig teksten publiceerde over de geschiedenis van het Halse carnavalsfeest. Uit onze vriendschap en zijn zoekwerk in de oude stadsarchieven van Binche groeide het overgrote deel van onze huidige historische kennis over de eerste carnavalgroepen in Halle.


1907.jpgIn Halse archieven zijn niet veel herinneringen aan dit vroegere carnaval. Inderdaad, voordien was zo goed als niets geweten over de geschiedenis van het Halse carnaval. De enige studie van belang was lange tijd deze uitgegeven door de Geschied- en Oudheidkundige Kring waarin Dhr. Clement een overzicht gaf van de eerste jaren van Hal-Attractions.2 Maar zijn verhaal start pas omstreeks 1905 met de eerste officiële carnavalstoet en moet het doen met weinig oudere gegevens. Het bewijs dat carnaval vieren al langer in het bloed van de Hallenaren zit, vonden we, dank zij Michel Revelard. De Halse carnavalgroepen bleken te dateren van voor de officiële inrichting van de Halse carnavalstoet.

Hij bezorgde ons correspondentie tussen Halse carnavalgroepen en het gemeentebestuur van Binche uit de periode 1900 – 1907. Samen met de opeenvolgende kopieën van de Ordre du Cortège, de samenstelling en de volgorde van de groepen in de carnavalstoet van Binche, bleken deze documenten de start van een reeks historische zoektochten. Zo schreven we in 1997 een gedetailleerd dossier over de Halse carnavalgroepen in Binche omstreeks 1900. Dit werd aanvankelijk gepubliceerd in ons tijdschrift De Luuper van Halle3 en later uitgebreid met nota's van Vanderheyden overgenomen in de lokale historische publicatie Hallensia.4 Op basis van dit dossier organiseerden we ook een druk bijgewoonde voordracht.5 Dhr. Walschot schreef nadien in Hallensia enkele notities bij ons onderzoek. De betrokken paragrafen neem ik hier over mits enkele kleine wijzigingen 6

Het vinden van de brieven van de Halse carnavalgroepen leek ons de aanzet tot heel wat ontdekkingen. Zo lazen we ook in enkele van die brieven dat de statuten waren neergelegd bij het gemeentebestuur van de stad Halle. De oudste carnavalgroepen waren tevens spaarmaatschappijen en dit is de reden dat hun statuten aan de burgemeester moesten voorgelegd worden. Het onderlinge sparen in een café was toegelaten maar om misbruiken te voorkomen was er enige controle vanwege het stadsbestuur. Niets logischer dan in het archief van de stad te gaan snuisteren, de reglementeringen te zoeken betreffende de vroegere carnavalgroepen en zodoende een schat aan informatie te vinden: benamingen, doelstellingen, lokalen, deelnemers, ja de filosofie.

We vonden niet heel veel, de Halse archieven zijn deerlijk gehavend uit de opeenvolgende oorlogen en nog meer uit de jarenlange verwaarlozing gekomen. Met ons onervaren enthousiasme geraakten we niet verder dan Dhr. Dirk Pasteleurs, die het Halse stadsarchief onderzocht en klasseerde. Hij leerde ons dat het stadsarchief weinig om het lijf heeft want het meeste is waarschijnlijk weggegooid. We dachten dat alle statuten verdwenen waren en we schreven al met spijt dat ze ons heel wat hadden kunnen leren over het toenmalige carnaval, tot een (beperkt) aantal toch werd teruggevonden door onze (gewezen) stadsarchivaris, Mevr. Hermione L'Amiral.

Sur base de documents binchois, ordre du cortège du carnaval, notamment, mais aussi de documents d’archives halloises, malheureusement peu nombreux, Armand Sermon, en collaboration avec d’autres auteurs, a publié dès 1997, dans diverses revues locales, comme de Luuper van Halle, Hallensia, des articles relatant l’histoire du carnaval de Hal, les relations entre carnavals de Binche et de Hal. Cet article, actualisation de ce premier dossier, a été rédigé en mémoire de Michel Revelard.

Het artikel dat volgt is een actualisering van ons eerste dossier, met wegwerken van enkele foute interpretaties en met toevoegen van later gevonden informatie. Het is als aandenken aan Michel Revelard dat ik de hierna geciteerde documenten analyseer en verwerk tot een vernieuwd dossier.


  1   2   3   4   5   6   7   8

  • Hommage aan Michel Revelard

  • Dovnload 210.78 Kb.