Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Handleiding: Afkortzaag t b. v hout

Dovnload 94.63 Kb.

Handleiding: Afkortzaag t b. v houtPagina2/2
Datum05.12.2018
Grootte94.63 Kb.

Dovnload 94.63 Kb.
1   2

Handleiding: Afkortzaag t.b.v. hout
Veiligheidsinstructies
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving kan tot ongelukken leiden.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de machine niet in een vochtige of natte omgeving. Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht (250 – 300 Lux). Gebruik de machine niet op plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat, b.v. in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het werkgebied en laat ze de machine of de elektriciteitskabel niet aanraken.
4 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door de bewegende delen worden gegrepen. Houd lang haar bijeen. Draag bij het werken buitenshuis bij voorkeur geschikte werkhandschoenen en schoenen met profielzolen.
5 Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen vrijkomen. Draag eveneens een hittebestendig schort indien de vrijkomende spanen aanzienlijk heet kunnen zijn. Draag altijd gehoorbescherming. Draag altijd een veiligheidshelm.
6 Bescherming tegen elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten). Bij gebruik onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling
vanmetaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)-schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
7 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
8 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk. Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan met beide handen worden bediend.
10 Stekker uit stopcontact verwijderen
Schakel de machine uit en wacht totdat de machine volledig tot stilstand is gekomen voordat u deze achterlaat. Verwijder de stekker uit het stopcontact als u de machine niet gebruikt, voordat u gereedschappen, accessoires of onderdelen van de machine verwisselt en voordat u onderhoud aan de machine uitvoert.
11 Voorkom onbedoeld inschakelen
Wees ervan verzekerd dat de machine is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
Afkortzaag gebruik

Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.


• Gebruik de machine niet als de beschermkap niet op zijn plaats zit, of als de beschermkap niet functioneert of niet goed onderhouden is.
• Gebruik de zaag nooit zonder de sleufplaat.
• Houd handen uit de buurt van het zaagblad wanneer de machine is aangesloten op de elektrische voeding.
• Probeer nooit om een draaiende machine te stoppen door het zaagblad te blokkeren; op deze manier kunnen de ernstigste ongelukken gebeuren.
• Lees altijd eerst de handleiding voordat u een accessoire gebruikt. Onjuist gebruik van een accessoire kan schade veroorzaken.
• Selecteer het juiste zaagblad voor het te zagen materiaal.
• Neem de op het zaagblad aangeduide maximum snelheid in acht.
• Gebruik een houder of draag handschoenen bij het hanteren van zaagbladen.
• Zorg ervoor dat voor gebruik het zaagblad correct is gemonteerd.
• Let erop dat het zaagblad in de juiste richting draait. Houd de zaagbladen scherp.
• Gebruik geen zaagblad met een grotere of kleinere diameter dan is voorgeschreven. Voor de juiste specificaties van het zaagblad, zie technische gegevens. Gebruik alleen de bladen die in deze handleiding worden gespecificeerd en voldoen aan EN 847-1.
• Overweeg om speciaal ontwikkelde geluidsarme bladen te gebruiken.
• Gebruik geen HSS-bladen.
• Gebruik geen gescheurde of beschadigde zaagbladen.

Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. de parallelgeleiding
• Maak de verstekhendel los en druk de verstekgrendel in om de verstekarm vrij te geven.
• Draai de verstekarm totdat deze in de stand 0° verstek wordt vergrendeld. Maak de hendel niet vast.
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf valt.
• Plaats een winkelhaak tegen de parallelgeleiding links en het zaagblad.
Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden van het zaagblad.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de schroeven los en beweeg de verstekarm met verstekschaal naar links of naar rechts, totdat de met de winkelhaak gemeten hoek tussen het zaagblad en de parallelgeleiding 90° bedraagt.
• Draai de schroeven weer vast. Let hierbij nog niet op de uitlezing van de verstekwijzer.

Instellen van de verstekwijzer
• Maak de verstekhendel los en druk de verstekgrendel in om de verstekarm vrij te geven.
• Beweeg de verstekarm om de verstekwijzer in de nulpositie te brengen.
• Laat de verstekvergrendeling in de juiste positie klikken door de verstekarm langs de nulstand te draaien, terwijl de verstekhendel nog niet vastgezet is.
• Kijk naar de wijzer en de verstekschaal. Als de wijzer niet exact nul aanwijst, draai dan de schroef los, beweeg de wijzer zodat hij 0° aangeeft en draai de schroef vast.

Instellen van de verstekvergrendel/blokkeerstang
Als het onderstel van de zaag kan worden bewogen terwijl de verstekhendel vergrendeld is, dan moet de verstekvergrendel/blokkeerstang worden afgesteld.
• Zet de verstekhendel los.
• Zet de verstekvergrendel/blokkeerstang volledig vast met behulp van een schroevendraaier. Draai de stang vervolgens een kwartslag linksom.
• Controleer of de tafel niet beweegt wanneer de verstekhendel is vastgezet op een willekeurige (niet voorafingestelde) hoek.


Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. het tafelblad

• Draai de afschuinklemknop los en til de afschuinvergrendeling op om de verstekarm vrij te geven.


• Beweeg de zaagarm totdat deze in de stand 0° afschuinpositie wordt vergrendeld. Maak de hendel niet vast.
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf valt.
• Plaats een winkelhaak op de tafel en omhoog langs het blad. Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden van het zaagblad.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de moeren los en beweeg de zaagarm met verstekschaal naar links of naar rechts, totdat de met de winkelhaak gemeten hoek tussen het zaagblad en de parallelgeleiding 90° met de tafel bedraagt. Draai de moeren weer vast.
• Als de stand van de afschuinwijzer op de afschuinschaal ongelijk is aan 0, draai dan de borgschroef los en stel de wijzer op 0 in. Herhaal dit voor de afschuinwijzer die zich aan de tegenovergelegen zijde bevindt.

Instellen van de geleider
Het bovenste deel van de parallelgeleiding kan worden bijgesteld. Zo kan ruimte worden gemaakt om de zaag tot de maximale verstekpositie van 48° zowel naar links als naar rechts te kunnen draaien. Om de parallelgeleiding links in te stellen:
• Draai de plastic knop los en beweeg de parallelgeleiding naar links.
• Voer een test uit met UITgeschakelde zaag en kijk hoe groot de beschikbare ruimte is. Zet de parallelgeleiding op een zo klein mogelijke afstand van het zaagblad, zonder de op- en neerwaartse beweging van de zaagarm te belemmeren. Zo wordt het werkstuk optimaal gesteund.
• Draai de knop stevig aan. Om de parallelgeleiding rechts in te stellen:
• Draai de plastic knop los en beweeg de parallelgeleiding naar rechts.
• Ga verder te werk zoals bij het instellen van de parallelgeleiding links. De geleidegroeven van de parallelgeleiding kunnen verstopt raken met zaagsel. Gebruik een stokje of wat lage-druklucht om deze groeven schoon te maken.

Het controleren en aanpassen van de afschuinhoek
Controleren en instellen van de afschuinhoek naar links
• Draai de klemknop van de linker parallelgeleiding los en beweeg het bovenste deel van de linker parallelgeleiding zo ver mogelijk naar links.
• Draai de afschuinklemknop los en til de afschuinvergrendeling op om de verstekarm vrij te geven.
• Beweeg de zaagarm naar links totdat de vergrendeling in de stand 45° afschuinpositie wordt vergrendeld. Maak de hendel niet vast.
• Controleer of de afschuinindicatie 45° op de afschuinschaal aangeeft.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de moer los en draai de stopschroef naar binnen of buitentotdat de wijzer 45° aanwijst. Draai de moeren weer vast.
• Om een afschuinhoek van 50° in te stellen, draait u de schroef op de hoekpositie-aanslag naar buiten om zo de zaagarm te bewegen. Controleren en instellen van de afschuinhoek naar rechts
• Draai de klemknop van de rechter parallelgeleiding los en beweeg het bovenste deel van de rechter parallelgeleiding zo ver mogelijk naar links.
• Draai de afschuinklemknop los en til de afschuinvergrendeling op om de verstekarm vrij te geven.
• Beweeg de zaagarm naar rechts totdat de vergrendeling in de stand 45° afschuinpositie wordt vergrendeld. Maak de hendel niet vast.
• Controleer of de afschuinindicatie 45° op de afschuinschaal aangeeft.
• Ga voor het afstellen te werk als bij de afschuinhoek naar links.


Afstellen van het afschuinklemsysteem
Indien de zaagarm kan bewegen wanneer de afschuinklemhendel is vergrendeld, moet het klemsysteem worden afgesteld.
• Verwijder de schroef terwijl u de hendel vasthoudt.
• Til de hendel eraf en draai hem 1/8 naar rechts. Plaats de schroef terug.
• Controleer of de zaagarm niet beweegt wanneer de afschuinklemhendel is vastgezet op een willekeurige (niet voorafingestelde) hoek.

Instellen van de railgeleiding
• Controleer de rails regelmatig op speling.
• Draai de instelschroef geleidelijk rechtsom om de speling te verminderen terwijl de zaagkop naar voren en achteren wordt geschoven.

In- en uitschakelen
De aan/uit-schakelaar is voorzien van een gat om een hangslot door te steken om de zaag uit bedrijf te vergrendelen.
• Druk de aan/uit-schakelaar in om de machine in te schakelen.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.

Instellen van de variabele snelheid
Het stelwiel voor elektronische snelheidsregeling kan worden gebruikt om vooraf de maximum snelheid in te stellen.
• Draai het stelwiel voor elektronische snelheidsregeling naar de gewenste waarde, die met een nummer wordt aangegeven.
• Gebruik een hoog toerental voor het zagen van zachte materialen zoals hout. Gebruik een laag toerental voor het zagen van metaal.

Basis zaagsneden
Verticale rechte afkortsnede
• Maak de verstekhendel los en druk de verstekgrendel in om de verstekarm vrij te geven.
• Zet de verstekgrendel in de 0°-positie en zet de verstekhendel vast.
• Leg het te zagen hout tegen de parallelgeleiding.
• Pak de bedieningshendel vast en druk op de zaagkop-ontgrendeling om de zaagkop vrij te geven.
• Druk op de bedieningsknop om de motor aan te zetten.
• Druk de zaagkop naar beneden om door het hout te zagen. Het zaagblad gaat de sleuf in de sleufplaat in.
• Laat na het zagen de knop los en wacht tot het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen voordat u de zaagkop laat terugkeren naar zijn bovenste rustpositie.
Schuifzaagsnede
Met behulp van de geleiderails is het mogelijk om, gebruik makend van een voor-, neer- en achterwaartse schuifbeweging, grotere werkstukken van 50 x 100 mm tot 500 x 1000 mm te zagen.
• Zet de vergrendelknop vrij.
• Trek de zaagkop naar u toe en schakel de machine in.
• Laat het zaagblad in het werkstuk zakken en duw de zaagkop terug om de zaagsnede te voltooien.
• Ga te werk zoals hierboven beschreven.
• Maak geen schuifzaagsneden bij werkstukken die kleiner zijn dan 50 x 100 mm.
• Vergeet niet om de zaagkop in de achterste positie te vergrendelen als de werkzaamheden zijn voltooid.

Verticaal zagen met verstek
• Maak de verstekhendel los en druk de verstekgrendel in.
• Beweeg de arm naar links of naar rechts om de juiste hoek in te stellen.
De vaste verstekgrendelposities zijn 10°, 15°, 22,5°, 31,62° en 45° zowel links als rechts, en 60° links en 50° rechts. Houd voor tussenliggende hoeken de zaagkop stevig vast en zet hem vast door
de verstekhendel vast te zetten.
• Zorg er voor het zagen altijd voor dat de verstekhendel is vastgezet.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen. Als een stuk hout met een beschadigde kant wordt gezaagd, leg het hout dan zo tegen de zaag, dat de beschadigde kant
zich aan de kant met de grootste hoek t.o.v. de parallelgeleiding bevindt; d.w.z. bij zagen met verstek naar links de beschadiging links, bij zagen met verstek naar rechts de beschadiging rechts.

Afschuinen
De afschuinhoek kan worden ingesteld tussen 48° naar links en 48° naar rechts. Hierbij kan de verstekarm tussen 0° en maximaal 45° naar links of naar rechts worden ingesteld. Afschuinhoek naar links
• Beweeg het bovenste deel van de linker parallelgeleiding zo ver mogelijk naar links.
• Draai de afschuinklemknop los, til de afschuinvergrendeling op en stel de afschuinhoek op de gewenste waarde in.
• De afschuinvergrendeling vergrendelt automatisch bij 22,5°, 33,85° bij 45°. Houd voor tussenliggende hoeken de zaagkop stevig vast en zet hem vast door de afschuinklemknop (21) vast te zetten.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen. Afschuinhoek naar rechts
• Beweeg het bovenste deel van de rechter parallelgeleiding zo ver mogelijk naar rechts.
• Ga te werk als bij afschuinzagen naar links.


Voor verhuur of informatie kunt u bellen met 0900-7474747

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via 0515-745019
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.
1   2

 • 2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
 • 3 Houd kinderen uit de buurt
 • 5 Persoonlijke bescherming
 • 6 Bescherming tegen elektrische schok
 • 7 Zorg voor een veilige houding
 • 9 Klem het werkstuk goed vast
 • 11 Voorkom onbedoeld inschakelen
 • Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. de parallelgeleiding
 • Instellen van de verstekwijzer
 • Instellen van de verstekvergrendel/blokkeerstang
 • Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. het tafelblad
 • Instellen van de geleider
 • Het controleren en aanpassen van de afschuinhoek
 • Afstellen van het afschuinklemsysteem
 • Instellen van de railgeleiding
 • Instellen van de variabele snelheid
 • Basis zaagsneden Verticale rechte afkortsnede
 • Verticaal zagen met verstek
 • 0900-7474747 Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via 0515-745019

 • Dovnload 94.63 Kb.