Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Handleiding bij het indienen van een pf bezwaar- of beroepschrift

Dovnload 10.08 Kb.

Handleiding bij het indienen van een pf bezwaar- of beroepschriftDatum01.08.2017
Grootte10.08 Kb.

Dovnload 10.08 Kb.

Handleiding bij het indienen van een PF bezwaar- of beroepschrift

Voor het indienen van een pro forma bezwaar/beroepschrift zijn de volgende 2 zaken van belang:Ten eerste zorg ervoor dat uw bezwaar/beroepschrift binnen de termijn van 6 weken is verzonden. De termijn begint op de dag nadat de beslissing is verzonden. (datum besluit). Gemakshalve neem u de datum van het besluit en telt daarbij 6 weken op, uw bezwaar/beroep moet voor die datum zijn verzonden.

Voorbeeld: Besluit is gedateerd woensdag 3 juli 2013, 6 weken later is het woensdag 14 augustus 2013. Zorg ervoor dat uw bezwaar/beroepschrift voor 14 augustus aangetekend is verzonden.

Ten tweede, verstuur het PF bezwaar/beroepschrift ALTIJD aangetekend. Als uw brief bij de post kwijtraakt, dan kunt u altijd bewijzen dat u binnen de termijn bezwaar/beroep heeft aangetekend. Bewaar het bewijs van verzending bij uw spullen.

Op de volgende bladzijdes vindt u een voorbeeld van een pro forma bezwaarschrift en van een pro forma beroepschrift. Kies het juiste voorbeeld uit en verwijder de koptekst (PRO FORMA BEZWAARSCHRIFT/BEROEPSCHRIFT).


Vul uw gegevens in (zie rode tekst). Bij het PF beroepschrift voegt u een kopie van de beslissing op bezwaar toe.
Maak een kopie van het PF bezwaar/beroepschrift, zoals u die gaat versturen.
Verstuur het PF bezwaar/beroepschrift aangetekend.
PRO FORMA BEZWAARSCHRIFT

AANTEKENEN
ADRESGEGEVENS GEMEENTE/CIZ/BJZ/…

Betreft : Pro forma bezwaarschrift tegen het besluit van d.d. DATUM

Uw kenmerk : xxxxxxxxx

PLAATS, DATUM


Geachte heer, mevrouw,

Middels deze brief wil ik bezwaar maken tegen uw besluit van DATUM.


Gezien de complexiteit van deze zaak ik meer tijd nodig om mijn bezwaarschrift grondig te motiveren. Hierbij verzoek ik u om mijn bezwaarschrift als een pro forma bezwaarschrift te beschouwen en alle onderliggende stukken naar mij op te sturen.

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd,


Met vriendelijke groeten,

 
NAAM EN ADRES
PRO FORMA BEROEPSCHRIFT

AANTEKENEN
ADRESGEGEVENS RECHTBANK

PLAATS, DATUM

Betreft : Pro forma beroepschrift

Geachte heer, mevrouw,

Het CIZ/BJZ/ De gemeente …/…. heeft op DATUM een beslissing op mijn bezwaarschrift genomen. Tegen deze beslissing wil ik beroep aantekenen bij uw rechtbank. Een kopie van de beslissing op bezwaar vindt u als bijlage 1 bij deze brief.
Gezien de complexiteit van deze zaak, verzoek ik u om dit beroepschrift als een pro forma beroepschrift te beschouwen. Zo spoedig mogelijk zal ik middels een aanvullend beroepschrift de gronden van bezwaar aan u kenbaar maken
Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten, 
NAAM EN ADRES

Bijlage 1: Beslissing op bezwaar

  • Ten tweede, verstuur het PF bezwaar/beroepschrift ALTIJD aangetekend
  • PRO FORMA BEZWAARSCHRIFT AANTEKENEN
  • PRO FORMA BEROEPSCHRIFT AANTEKENEN
  • Bijlage 1: Beslissing op bezwaar

  • Dovnload 10.08 Kb.