Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hannie van Genderen/Remco van der Wijngaart

Dovnload 19.8 Kb.

Hannie van Genderen/Remco van der WijngaartDatum05.12.2018
Grootte19.8 Kb.

Dovnload 19.8 Kb.


Schematherapie voor Cluster C
een 25 uur cursus voor gevorderden in Eindhoven

Hannie van Genderen/Remco van der Wijngaart

Schematherapie voor de behandeling van patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis is veel bekender in Nederland dan de behandeling van patiënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis. Toch behandelen de meeste therapeuten vaker patiënten met cluster C persoonlijkheidsstoornissen. Patiënten met hardnekkige angst- en stemmingsstoornissen hebben nogal eens (trekken van) een ontwijkende-, afhankelijke- of een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis.

Deze patiënten lijken makkelijker te behandelen, omdat zij minder vaak in crisis raken, maar hun hardnekkige vermijdende en controlerende copingstrategieën zijn tamelijk moeilijk te doorbreken.
Recent zijn een aantal modusmodellen voor cluster C ontwikkeld door Arnoud Arntz en anderen (Arntz, 2010) en zijn meer specifieke behandeltechnieken ontwikkeld om deze problematiek te behandelen. Leidraad voor deze cursus is een protocol van Bamelis en Arntz om cluster C persoonlijkheidspathologie in 50 sessies te behandelen.
Onderdelen van de cursus zijn


 • Formuleren van modusmodellen voor patiënten met een cluster C persoonlijkheidsstoornis

 • Het focus van de behandeling in verschillende fasen van therapie

 • Herkennen wanneer welke modus actief is

 • Toepassen van Schematherapeutische technieken bij typische cluster C modi

 • Motiveren en confronteren van patiënten die blijven vastzitten in hun “veilige” copingstrategieën

 • Zorgen dat jij je niet verantwoordelijk gaat voelen voor het welzijn van de (afhankelijke) patiënt

 • Volhouden als de patiënt de moed al heeft opgegeven


Literatuur
- Genderen, H. van, Jacob, G. & Seebauer, L. (2012). Patronen doorbreken, negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

- Jacob G. & Arntz A., (2012), Schematherapie in de Praktijk. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.


- Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie.

Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Doelgroep
Hulpverleners met een postdoctorale opleiding* of vaktherapeuten (RVB), die werken

met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en

angststoornissen. Een voorwaarde voor deelname is het hebben van kennis en

vaardigheden van cognitieve therapie bij As I problematiek.


* In het reglement van het register schematherapie staat kort samengevat:

Hulpverleners die GZ, PT, KP, psychiater of vaktherapeut (RVB) zijn kunnen deelnemen en degenen die in opleiding zijn tot deze registratie. Ook (aspirant) leden van specialistische verenigingen mogen deelnemen.

Anderen (bv. basispsychologen en overige HBO-ers) mogen alleen deelnemen als zij nauw samenwerken met geregistreerde schematherapeuten. Voor de precieze formulering zie www.schematherapie.nl onderdeel reglement cursussen
Voorwaarde voor deelname is het beschikken over kennis en vaardigheden op het gebied van schematherapie op basisniveau (d.w.z. minimaal 25 uur Basiscursus).
Accreditatie
Voor deze cursus is/wordt erkenning aangevraagd bij:
Register Schematherapie

VGCt - Vervolgcursus

FGzP - Herregistratie KP

Datums en plaats
2 oktober, 30 oktober, 20 november en 11 december 2015

in Eindhoven (de volgende cursus begint weer in 2016)
Kosten
925,-- incl. lunch en reader

maximaal 14 deelnemers


Docenten
Drs. Hannie van Genderen,

Klinisch psycholoog, Psychotherapeut en Supervisor/opleider VGCt en Schematherapie


Drs. Remco van der Wijngaart,

psychotherapeut en supervisor/opleider VGCt en SchematherapieContact
Van Genderen Opleidingen

Eburonenweg 42

6224 HX Maastricht,

043-3623342

 • Onderdelen van de cursus zijn
 • Literatuur - Genderen, H. van, Jacob, G. Seebauer, L. (2012). Patronen doorbreken, negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen .
 • Voorwaarde voor deelname
 • Datums en plaats 2 oktober, 30 oktober, 20 november en 11 december 2015 in Eindhoven (de volgende cursus begint weer in 2016) Kosten
 • Drs. Remco van der Wijngaart

 • Dovnload 19.8 Kb.