Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hartcursus voor Huisartsen-in-opleiding

Dovnload 273.31 Kb.

Hartcursus voor Huisartsen-in-opleidingPagina1/11
Datum05.04.2017
Grootte273.31 Kb.

Dovnload 273.31 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Mark Brueren, VOHA, UMC Nijmegen

Meike Bruinsma, Rijksuniversiteit Groningen

J. Konings, Huisartsopleiding Utrecht

Arjen Muller, Erasmus MC Rotterdam

Ineke Dolmans, LUMC Leiden

SyllabusHartcursus voor

Huisartsen-in-opleiding

Versie september 2012

Coördinerend docent: Arjen Muller,

Ester Wesseling, kaderarts hart- en vaatziekten


InhoudsopgaveVoorwoord, verantwoording. 5

1 Cardiovasculair Risicomanagement 7

1.1 Inleiding 9

1.2 Ingangsniveau 9

1.3 Competenties en eindtermen 9

1.4 Doel van de cursus/eindniveau: 10

1.5 Literatuur: 10

1.6 Kernpunten voor consulenten 12

1.7 Huiswerkopdrachten: leergesprekken in de praktijk 13

1.8 Quickscan Cardiovasculair risicomanagement 14

1.9 Toetsvragen 16

1.10 Casuïstiek 18

Casus diagnostiek 18

1.11 Aandachtspunten uit de standaard 22

2 Coronaire hartziektes 24

2.1 Inleiding; verantwoording/relevantie 26

2.2 Ingangsniveau 26

2.3 Competenties/eindtermen 26

2.4 Doelstelling/eindniveau cursus 27

2.5 Literatuur: 27

2.6 Lesplan: 28

2.7 Casuïstiek 30

Casus 1 30

Hartcursus A Een man van 62 jaar met nachtelijke onrust 30

Casus 2 34

3 Atriumfibrillatie en andere ritmestoornissen 36

3.1 Inleiding 38

38

3.2 Ingangsniveau: 383.3 Competenties en eindtermen: 38

3.4 Doel van de cursus en eindniveau: 39

39

3.5 Literatuur: 393.6 Casuïstiek 40

Casus 1 40

Een 64-jarige vrouw met hartkloppingen 40

Casus 2 AV-cirkeltachycardie 44

Casus 3 45

Sinustachycardie 45

4. Hartfalen 52

4.1 Inleiding 54

4.2 Voorbereidingsopdracht (minstens vier weken voorafgaand aan cursusdag) 54

4.3 Programma cursusdag 55

4.4 Literatuur 55

4.5 Therapieschema 57

4.6 Protocol ACE-remmers 58

4.7 Optitreerschema ACE-remmer 59

4.8 Optitreren hoe doe je dat ? 59

4.9 Protocol bètablokker therapie 59

4.10 Competenties/eindtermen 60

4.11 Ingangsniveau: 60

4.12 Leerdoelen/eindniveau 61

4.13 Casuïstiek 62

Casus 62

3.7 4.14 Bijlage: hartbulletin 66


Voorwoord, verantwoording.


Omdat het door enkele huisartsopleidingen wenselijk werd geacht in gezamenlijk overleg een cursus te ontwikkelen, is begin deze eeuw een werkgroep in het leven geroepen waarin vertegen­woordigers van de opleidingen in Groningen, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht participeerden. Voorop stond dat een hartcursus voor huisartsen-in-opleiding in elk geval de volgende onderdelen moet bevatten: cardiovasculair risico, hartfalen, pijn op de borst en ritmestoornissen. De taken zijn als volgt verdeeld: het onderdeel cardiovasculair risico werd door de werkgroep toebedeeld aan Nijmegen/Leiden, hartfalen aan Rotterdam, pijn op de borst aan Utrecht en ritmestoornissen aan Groningen.

Bij het maken van het cursusmateriaal heeft de werkgroep het volgende voor ogen gestaan:


  • Het in de cursus besprokene moet aansluiten bij het dagelijks werk van de huisarts.

  • De cursus moet ‘lokaal’ kunnen worden gegeven.

  • De werkgroepen tijdens de cursusdagen kunnen geleid worden door een huisartsbegeleider, ook wanneer deze geen speciale expertise op het gebied van hart- en vaatziekten heeft.

  • Bij elk onderdeel is de inbreng van een consulent van belang: voor de onderdelen hartfalen, pijn op de borst en ritmestoornissen zal dat in de meeste gevallen een cardioloog of kaderarts hart-vaatziekten zijn, voor het onderdeel cardiovasculair risico adviseert de werkgroep als consulent een huisarts of internist met speciale deskundigheid op het gebied van primaire preventie.

Inmiddels circuleren er nu toch weer locale versies binnen de instituten, al maken we nog dankbaar gebruik van elkaars materiaal. Dit is de Rotterdamse versie.

Tips voor gebruik

Het al dan niet ‘succesvol’ zijn van deze cursus is afhankelijk van de voorbereiding per onderdeel in de opleidingspraktijk. Achtergrondidee bij deze cursus is dat ‘leren’ een continu proces is dat zich voor een groot deel in de praktijk afspeelt, en dat doorgaat zo lang als de huisarts als zodanig werkzaam is. Drie tot vier weken voor de cursus krijgen de huisartsen-in-opleiding huiswerkopdrachten mee. De opdrachten worden zo veel mogelijk in samenwerking met de opleider doorgenomen. Wanneer sprake is van veel opdrachten kan er vooraf een verdeling worden gemaakt.


Door de werkgroep wordt aanbevolen om tijdens de cursus elk dagdeel met een uitvoerige bespreking van de huiswerkopdrachten te beginnen. Inzet van de cursus is dat men iets leert, niet dat het cursusmateriaal van A tot Z wordt doorgewerkt. De inhoud van deze cursusmap stemt in grote lijn overeen met die van de aios. U vindt in deze klapper per onderdeel wat extra wenken voor de cursusgevers en de antwoorden en achtergronden van de antwoorden.
We willen graag met u en de aios evalueren in hoeverre u als gebruiker daar mee uit de voeten kunt en het de inhoud van de cursus verbetert.

Tevens zijn voor elk onderdeel voor de verschillende competenties het minimale ingangsniveau en de eindtermen geformuleerd welke bereikt dienen te worden.


De werkgroep hoopt met deze opzet een bijdrage te leveren aan het onderwijs over hart- en vaatziekten voor aankomende huisartsen. De evaluaties zullen uitsluitsel moeten geven of ze daarin is geslaagd.
Rotterdam, april 2011,

Arjen Muller, huisarts, Rotterdam,

Ester Wesseling huisarts, kaderarts hart- en vaatziekten, Roosendaal,


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  • Voorwoord, verantwoording.

  • Dovnload 273.31 Kb.