Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hartelijke groeten vanuit Matli waar ik alweer twee maanden geleden ben teruggekeerd: De tijd gaat snel

Dovnload 8.9 Kb.

Hartelijke groeten vanuit Matli waar ik alweer twee maanden geleden ben teruggekeerd: De tijd gaat snelDatum05.12.2018
Grootte8.9 Kb.

Dovnload 8.9 Kb.

Hartelijke groeten vanuit Matli waar ik alweer twee maanden geleden ben teruggekeerd: De tijd gaat snel.

Hier volgt dus mijn Kerst-brief; nog net op tijd hoop ik. Indien te lang kunnen jullie het wat inkorten.

Alvast een heel Zalig Kerstfeest toegewenst en een gezegend en voorspoedig Nieuw Jaar.

Met veel dank aan de groep “Mensen met een Missie” in Vianen.

 

Nico Schipper 

Beste Parochianen,

 

Heel hartelijke groeten vanuit Matli waar ik na mijn thuisverlof weer ben teruggekeerd. Ik hheb een heel fijn thuisverlof gehad en het was mooi u weer te ontmoeten tijdens mijn vakantie, zowel op de parochie-dag en in het dagelijkse leven in Vianen.Fr. Reynel Tenalgo en broeder Walfred hebben tijdens mijn afwezigheid de parochie draaidende gehouden in wat een zelfs voor Pakistaanse begrippen een wel zeer warme zomer is geworden. Sinds afgelopen Goede week is Fr. Reynel daadwerkelijk in de parochie na zijn studie Urdu samen met nog een tweetal andere nieuw aangekomen missionarissen en 3 theologie studenten van de missionarissen van St. Columbanus. Een van die student, Br. Louie, loopt nu zijn stage bij ons in Matli parochie. Net als Fr. Reynel komt ook hij uit de Filipijnen. De andere twee studenten komen uit Fiji en Zuid Korea, wat laat zien dat, net als de Missionarissen van Mill, ook de missionarissen van St. Columbanus een zeer internationale groep zijn geworden. Ook al hebben Fr. Reynel en Br. Louie nu zo’n 9 maanden taal-studie achter de rug, ze zullen nog veel meer Urdu moeten leren: Het echt goed beheersen van een taal duurt nu eenmaal erg lang, zelfs ik ben na zoveel jaar hier in Pakistan nog niet 100% vloeiend in Urdu. En daarnaast zullen ze ook wat Parkari Kolhi moeten leren. Gelukkig is die taal wel nauw verwant aan het Urdu, maar het is toch weer een andere taal. Maar ze maken duidelijk vorderingen.

Wat de zusters betreft, die zijn in aantal inmiddels uitgegroeid tot 6: zuster Afia, een jonge zuster, is zuster Catherine komen helpen in de gezondheids-kliniek. De andere zusters zijn moeder Lawrence, hoofd van de zuster-gemeenschap en zusters Gulzaree, Suzanne en Naseem die in de school in Matli werken. Overigens zal waarschijnlijk nog voor de Kerst zuster Catherine ons verlaten en komt zuster Alwina voor haar in de plaats.

Tijdens die zomer is ons pastorale team ook versterkt met een nieuwe catechist (pastoraal werker) die net van de landelijke opleiding was afgekomen: Marcus Jagshi, een Parkari Kolhi afkomstig uit de buur-parochie Badin.

Al was de zomer uitzonderlijk heet, er is ook regen gevallen, met name in het noorden van het land en daar waren dan ook overstromingen omdat het in zo’n korte tijd viel. Het gevolg in het zuiden was dat de rivier de Indus ook daar buiten zijn oevers trad op een aantal plaatsen, maar verder van de rivier was er geen last, ook niet in onze parochie.

In de straten hier is overal het geluid te horen van de verschillende politieke partijen omdat de verkiezingen van de stadsbesturen aan de gang zijn. Het is zeer luid en er is veel politie op de been omdat men mogelijke aanslagen vreest. Want wat betreft militante groepen aanwezig in Pakistan is er niet erg veel veranderd sinds vorig jaar. In het binnenland van Sindh waar wij dus zitten is het overigens relatief kalm en veilig, de meeste onrust en geweld vindt plaats in het westen en Noord-westen van het land. Ook al zullen de verkiezingen op zich niet zo gek veel veranderen, het is wel de hoop dat het feit dat ze gehouden worden en relatief vrij en eerlijk zijn, de democratie hier zullen versterken want Pakistan heeft een lange geschiedenis van diverse militaire dictaturen.

Op het bisdoms-kantoor heb ik het nogal druk gehad de afgelopen paar maanden. Allereerst is er natuurlijk de berg werk die op je wacht na 2 ½ maand weg te zijn geweest, maar daarnaast is alles nog nieuw voor onze nieuwe bisschop Samson en moest hij ook op reis voor diverse internationale bijeenkomsten. Hopelijk zal de werk-druk in het kantoor wat afnemen in het nieuwe jaar naarmate hij meer ingewerkt raakt en ik de achterstand weer heb weten weg te werken.

 

Aan het eind van deze Kerst-brief wil ik u graag allemaal bedanken voor alle hartelijkheid, belangstelling, steun en gebed.Ik wens u allemaal graag een heel gelukkig en vredig Kerstfeest toe en God’s zegen voor het komende Nieuwe Jaar.

Met de beste wensen. 

Nico Schipper MHM


Dovnload 8.9 Kb.