Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Harun yahya

Dovnload 412.34 Kb.

Harun yahyaPagina1/5
Datum02.01.2019
Grootte412.34 Kb.

Dovnload 412.34 Kb.
  1   2   3   4   5

verhalen voor kinderen

die nadenken deel

-1-

HARUN YAHYA


Januari, 2006

''Verhalen voor kinderen die nadenken deel''

Cip-Gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den haag

ISBN 90-76151-15-6

Door: Harun Yahya

Vertaald door: K.A. Bisschop

Tekstcorrectie: P. Mullenders

1e druk 2005

© Uitgeverij Noer Al`ilm,

Postbus 272, 3400 AG IJsselstein

Website:www.harunyahya.comwww.bouyafa.nl

www.arabesques.net

E-mail:info@arabesques.net

Januari 2006

Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd,opgeslagen in een data verwerkend systeem of openbaar gemaakt worden inenige vorm, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke anderewijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij
Noer Al`ilm. Copyright reserved. Subject to the expectations provided for by law, no part qof this publication may be reproduced in print, by photocopying, on microfilm or any other way without the written consent of Publish house Noer Al`ilm

Inhout

Amar en de schildpad

Hoessein en de olifant

Wat Rasjied leerde van zijn broer

Omar en de pinguïn

Djamal en de papegaai

In alles zit iets goeds

Ahmed en de gelukkige eend

Schattige eekhoorntjes met lange staarten

Het is belangrijk om het goede woord na te leven

De reinheid van gelovigen

Naïem en de mooie pauw

Anwar en de kleine vogel

Ali’s kleine vriendje

Maqsoed en het katje

Saïed en de inktvis

Kamal en het zeepaardje

Kariem en opa Hassan

Opa Oethmaan en zijn kleinzoon

Onze klas

Bijlage: Het bedrog van de evolutieleer

Over de Schrijder

Harun Yahya is een pseudoniem dat door Adnan Oktar gebruikt wordt. Adnan Oktar werd in 1956 te Ankara geboren en is een bekende Turkse intellectueel. Oktar begon zijn intellectuele strijd in het jaar 1976 tijdens zijn studie aan de kunstacademie van de Mimar Sinan Universiteit. Daar begon hij zich te wijden aan de morele (ethische) en voor hem heilige waarden, waaraan hij zich tot op de dag van vandaag heeft vastgehouden en die hij ook probeert aan andere mensen over te brengen. Gedurende zijn universiteitsjaren bestudeerde hij uitgebreid de heersende materialistische filosofieën en ideologieën en verkreeg hij zelfs meer kennis dan hun voorvechters. Met deze kennis als uitgangspunt heeft hij verschillende boeken geschreven over het bedrog van de evolutietheorie. Zijn intellectuele inspanningen tegen het Darwinisme en materialisme werden een wereldwijd fenomeen. In hun uitgave van 22 april 2000 betitelt het tijdschrift ‘New Scientist’ de heer Oktar als een “internationale held” omdat hij het bedrog van de evolutietheorie heeft onthuld en een pleidooi voor de realiteit van de schepping heeft gehouden. De schrijver heeft daarnaast verschillende boeken geschreven over het zionistische racisme en de vrijmetselarij en hun negatieve effecten op de wereldgeschiedenis en –politiek. Oktar heeft ondertussen bijna tweehonderd boeken geschreven die de moraal van de Koran en geloofsgerelateerde vragen behandelen.

Zijn schrijversnaam is een samenstelling van de namen Harun (Aaron) en Yahya (Johannes), ter nagedachtenis aan twee respectabele profeten die vochten tegen het gebrek aan geloof onder hun mensen.

Enkele titels van zijn boeken die tot nu toe in het Nederlands vertaald zijn, zijn: “De wonderen van de Qoer’aan”, “Het bedrog van de evolutietheorie”, “Bepleit nooit onwetendheid”, “Vergane volkeren”, “De Islam veroordeelt het terrorisme”, “De terugkeer van Jezus”.

Kinderboeken die tot nu toe in het Nederlands vertaald zijn: “De honingbijen die perfecte honingraten bouwen”, “De wereld van onze vriendjes de mieren”, “Verhalen voor kinderen die nadenken, deel 1 en 2”, 24 uur in het leven van een moslim”.

De werken van Harun Yahya worden overal ter wereld gelezen, van India tot Amerika, van Engeland tot Indonesië, van Polen tot Bosnië en van Spanje tot Brazilië. De boeken zijn in vele talen, zoals Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans, Spaans, Portugees, Deens, Urdu, Arabisch, Albanisch, Russisch, Bosnisch, Chinees, Bulgaars en Maleis, vertaald.

Het gehele werk van de schrijver is gebaseerd op en geïnspireerd door de Koran. Zelfs wetenschappelijke onderwerpen, die door de meeste mensen als moeilijk en verwarrend worden ervaren, worden in de boeken van Harun Yahya zeer helder en uitgebreid uiteengezet. Hierdoor spreken de boeken in het algemeen lezers van elke leeftijd en sociale lagen aan. De boeken van Harun Yahya die zich met de geloofsgerelateerde onderwerpen bezighouden, behandelen ook altijd het Bestaan en de Eenheid van Allah, en werden hoofdzakelijk geschreven met het doel de Islam dichter bij diegenen te brengen die onbekend zijn met de religie, en om hen te helpen innerlijke conflicten met behulp van de waarheid op te lossen.

Voor moslims bevatten deze boeken zowel raad als aanmaningen. De schrijver heeft werken over alle basisthema’s die in de Koran aan de orde komen, gepubliceerd. Zij helpen moslims om hun kennis over hun religie, en daarbij hun bewustzijn hierover, te verruimen.

Alle boeken van de schrijver over wetenschappelijke onderwerpen benadrukken de Almacht, Verhevenheid en Koninklijkheid van Allah. Deze boeken laten niet-moslims de tekenen van het bestaan van Allah en de uitmuntendheid van Zijn schepping op een zeer indrukwekkende en zorgvuldige manier zien. Anderzijds sterken zij de gelovigen in hun genegenheid en geloof en zijn zij uitermate geschikt om de mensen dichterbij de Islam te brengen daar waar de religie niet in haar ware betekenis beleden wordt. Een subcategorie binnen deze werken zijn die boeken die de misleiding van de evolutietheorie aan de kaak stellen. Het hoofddoel van deze boeken bestaat uit het weerleggen van deze materialistische en atheïstische filosofie, die als een soort alternatieve religie werd neergezet en die de gehele wereld sinds de 19e eeuw opgedrongen wordt. De goede ontvangst, die de boeken bij de lezers vonden, bewijst dat dit doel voor het grootste deel bereikt is. Deze boeken weerleggen de denkwijze, logica en ideologie van het systeem van het ongeloof op de wijze zoals in de Koran vermeld wordt: “Wij werpen de Waarheid tegen het valse, waarop het vernietigd wordt...” (Soerah al-Anbiya 21:18). Om deze redenen spelen de boeken een belangrijke rol in de intellectuele strijdt tegen het ongeloof.

Het zegel van de Profeet, dat op de voorkant van deze boeken is afgebeeld, hangt samen met de inhoud ervan. Dit zegel vertegenwoordigt de Koran als het laatste boek van Allah en de profeet Mohammed (vrede zij met hem) als laatste van de profeten. De schrijver heeft in al zijn werken de Koran en de soennah (overleveringen) van de profeet Mohammed als zijn leidraad gebruikt. Van hieruit is het zijn doel om de leerstellingen die de basis leggen voor antireligieuze ideologieën, één voor één te ontmaskeren. Hij wil, bij wijze van spreken, het “laatste woord” hebben om zodoende de bezwaren tegen religie volledig de mond te snoeren. Hij gebruikt het zegel van de Profeet (vzmh), die de hoogste wijsheid en morele perfectie verwierf, als een teken van zijn intentie en een smeekbede om dit laatste woord ook daadwerkelijk te mogen hebben.
Beste Kinderen!

Aan dit boek is een speciaal hoofdstuk toegevoegd over de weerlegging van de evolutietheorie. De reden daarvoor is dat deze theorie de basis is van alle niet-godsdienstige filosofieën. Omdat het Darwinisme het feit van de schepping verwerpt, en daarmee ook het bestaan van Allah, heeft dit er de laatste 140 jaar toe geleid dat veel mensen hun geloof verwierpen of daarover begonnen te twijfelen. Het is daarom noodzakelijk en een heel belangrijke
zaak, om aan te tonen dat deze theorie een misleiding is. Omdat sommige lezers slechts de mogelijkheid hebben om maar één van onze boeken te lezen, denken wij dat het passend is om een hoofdstuk met de samenvatting van dit onderwerp toe te voegen.


In alle boeken van de schrijver worden geloofsgerelateerde onderwerpen uitgelegd in het licht van teksten uit de Koran, en worden lezers uitgenodigd om Allah’s woord te leren en ernaar te leven. Alle onderwerpen die betrekking hebben op Allah’s verzen worden op een duidelijke en heldere wijze uitgelegd. De oprechte, eenvoudige en vloeiende stijl van schrijven garandeert dat iedereen van elke leeftijd en uit elke sociale groep deze boeken gemakkelijk kan begrijpen. Dankzij hun effectieve, heldere vertelstijl kunnen ze in één keer uitgelezen worden. Zelfs degenen die spiritualiteit volkomen afwijzen, worden beïnvloed door de feiten die door deze boeken worden aangetoond en zij kunnen de waarheidsgetrouwe inhoud ervan niet weerleggen.

• Dit boek en alle andere werken van de schrijver kunnen individueel gelezen of in een groep bediscussieerd worden. Lezers die graag willen profiteren van de boeken zullen discussies als erg waardevol ervaren, door


de mogelijkheid om hun eigen gedachten en ervaringen met anderen uit te wisselen.

Bovendien verleent men een grote dienst aan de Islam indien men bijdraagt aan het openbaar maken en het laten lezen van deze boeken, welke uitsluitend geschreven zijn om Allah te behagen. Alle boeken van de schrijver zijn uitermate overtuigend. Daarom is het aanmoedigen van anderen om deze boeken te lezen, één van de meest effectieve methoden om de ware religie over te brengen.

We hopen dat de lezer de recensies van andere boeken die achter in dit boek staan, zal doorlezen. De rijke bron aan informatie met betrekking tot de onderwerpen die gerelateerd zijn aan het geloof, is erg nuttig en is een plezier om te lezen.

Je zult in deze boeken niet, zoals in sommige andere boeken, de persoonlijke visie van de schrijver vinden, uitleg die gebaseerd is op twijfelachtige bronnen, stijl die zonder respect en eerbied voor de heilige
is, evenmin als uitzichtloze verklaringen die twijfel zaaien in gedachten en afdwalingen in het hart veroorzaken.


Het Arabische woord voor God is Allah en de moslims geven er de voorkeur aan om Allah met Zijn naam aan te roepen. Aangezien dit boek bedoeld is voor zowel moslims als voor niet-moslims, gebruiken we overal het woord Allah.

AMAR EN DE SCHILDPAD

Op een dag zat Amar één van zijn favoriete verhalen te lezen: “De haas en de schildpad”. Hij moest lachen om wat er gebeurde met de haas en hij leerde van de schildpad hoe belangrijk het is om je hoofd te gebruiken en dat slimheid belangrijker is dan lichamelijke kracht. Terwijl Amar over deze dingen nadacht, ontdekte hij opeens dat de schildpad op de bladzijde in zijn boek tot leven was gekomen en tegen hem begon te praten.


De schildpad zei eerst: “Hallo Amar! Wat goed dat je zo jong bent en toch slim genoeg om iets te leren van het verhaal over de haas en mij.”
Amar vroeg: “Hoe oud ben jij?”
De schildpad antwoordde: “Ik ben niet zo jong als ik eruit zie; ik ben eigenlijk al 45 jaar. Schildpadden leven ongeveer 60 jaar; en er is zelfs een soort schildpad, genaamd de ‘Testudo’, die wel 189 jaar kan worden.”

“Wat is jouw favoriete seizoen?” vroeg Amar.


De schildpad antwoordde: “Warm weer is heel erg belangrijk voor ons om te kunnen overleven. Onze lichaamstemperatuur verandert met de temperatuur van de lucht om ons heen en is meestal tussen de 0,1 en de 0,2 graden lager dan die van de lucht. Ons spijsverteringsysteem versnelt wanneer de temperatuur omhoog gaat. Toen Allah ons schiep, gaf Hij ons dit kenmerk om het makkelijker voor ons te maken om te overleven wanneer het erg heet is. Wij hebben alles nodig wat Allah ons geeft, maar Hij heeft niets nodig.”
Amar vroeg zich toen af: “Wat is jouw favoriete eten?”

“Wij houden van gele pompoenen. Onze ogen zijn erg scherp en we zien geel het beste. Dat betekent dat we ons favoriete eten heel gemakkelijk kunnen vinden,” antwoordde de schildpad.


Amar had nog een andere vraag voor de schildpad: “Houd je ook een winterslaap?”
De schildpad legde uit: “Ja. Wanneer het kouder wordt, vanaf oktober, en als het steeds moeilijker wordt om voedsel te vinden, gaan onze lichamen langzamer werken en beschermen we onszelf door een paar maanden te gaan slapen. Onze hartslag en onze ademhaling gaan langzamer. Wij houden onze winterslaap tussen oktober en maart. Omdat Allah ons zo geschapen heeft, hoeven we in de winter niet wakker te blijven terwijl er geen eten is, wat fataal voor ons zou zijn. Allah heeft ons al generaties lang beschermd door ons precies op tijd te laten slapen.”
Amar had nog meer te vragen: “Ik weet dat jij op het land leeft, maar ik geloof ook dat sommigen van jullie in het water leven. Kun je me over hen vertellen?”
De schilpad glimlachte: “Je hebt gelijk, Amar. Er zijn landschildpadden, zoetwaterschildpadden en zeeschildpadden. Ik leef bijvoorbeeld op het droge land. Ik geef de voorkeur aan velden, zachte bodem en boomgaarden. Zoetwaterschildpadden, het soort dat jullie in aquariums houden, houden van meren en rivieroevers. Zeeschildpadden leven in de warme zeeën en komen aan land om hun eieren te leggen. Laat me je iets interessants vertellen over de Caretta zeeschildpad.

Caretta’s gaan naar warme stranden om hun eieren te leggen. Allah heeft de jonge schildpadjes geïnspireerd om, zodra ze uit hun ei komen, direct naar de glinsterende zee toe te rennen. Met andere woorden,


direct naar waar ze zullen gaan leven. Hoe weten deze baby schildpadjes dat de zee de beste plaats voor hen is om in te leven? Het kan niet anders dan dat onze Heer deze kennis aan hen heeft gegeven.”
Amar zei: “Je hebt gelijk. Iedereen die verstand heeft gekregen om te denken, moet weten dat de wereld vol is met Allah’s wonderen. We moeten er altijd aan denken dat jij en ik, alle dieren en bomen en alle andere dingen een teken zijn van Hem. Het was leuk om met jou te praten. Bedankt dat je me zo veel hebt verteld. Tot ziens.”

“Tot ziens, slimme jongen,” zei de schildpad.Ooievaars met hun lange benen
Ooievaars zijn grote trekvogels van ongeveer 1 tot 1,5 meter hoog met grote, witte vleugels. Doordat ze een rode bek en benen hebben, zien ze er schattig uit. Ieder jaar trekken ooievaars in grote groepen naar warmere oorden omdat ze niet in koude gebieden kunnen leven. Op die manier vertellen ooievaars ons dat de warme zomerdagen voorbij zijn. Het is een wonder hoe zij weten dat het koeler gaat worden. Het volgende jaar, wanneer het voorjaar er weer aankomt, komen de ooievaars terug van hun kilometerslange reis en vinden ze hun oude nesten weer terug. Natuurlijk is het Allah die dit goede geheugen en richtingsgevoel in hen inspireert.

HOESSEIN EN DE OLIFANT

In een weekend nam Hoessein’s moeder hem mee naar de dierentuin. Het was de eerste keer dat hij zo veel verschillende dieren op één plaats zag. Ze gingen naar het olifantenhuis. Een jonge olifant over zijn slurf en viel, de moeder van de baby hielp hem iedere keer.


De moederolifant zag dat Hoessein keek en legde hem uit: “Kijk, mijn baby is nog zo klein, hij weet nog niet hoe hij zijn slurf moet gebruiken. Hij zal 12 jaar bij mij blijven, en de eerste zes maanden zal ik hem leren hoe hij zijn slurf goed moet gebruiken.”
Hoessein antwoordde: “Ik heb me altijd afgevraagd waar olifanten hun slurven voor gebruiken. Ademen jullie erdoor? .”
De moeder olifant vertelde hem: “Het is onze slurf die ons anders maakt dan alle andere dieren. Onze neusgaten zitten aan het eind van de slurf en we gebruiken hem om eten en water naar onze mond te brengen. We pakken dingen op en ruiken ermee. We kunnen er wel vier liter water in opnemen. En wist je dat we er zelfs een klein erwtje mee kunnen oppakken? We hebben onze slurven niet zomaar gekregen. Ze zijn een gift van de barmhartigheid van de Almachtige Allah, die alles heeft geschapen.”
Hoessein vroeg toen: “Hoe kunnen jullie genoeg eten vinden?”
De moederolifant legde uit: “Wij zijn het grootste dier op de aarde. Een olifant eet iedere dag ongeveer 330 kilo planten. We zijn 16 uur per dag bezig met eten.”
Hoessein had een andere vraag bedacht: “Hoe zit het met jullie tanden?”
De moederolifant antwoordde: “Zoals je kunt zien, heb ik aan beide kanten van mijn mond twee lange, scherpe tanden. We verdedigen onszelf met deze tanden en we gebruiken ze ook om gaten
te graven om water te vinden. Natuurlijk slijten onze tanden veel door dit werk en daarom heeft de Almachtige Allah ons een speciale gave gegeven. Een nieuwe tand groeit erachter om de oude, versleten tand te vervangen. Omdat Allah ons op deze manier heeft geschapen, krijgen we een nieuwe tand en kunnen hem goed gebruiken.”
Hoessein dacht een ogenblik na: “Je zult wel hongerig zijn, je maag rommelt.”
De moederolifant glimlachte: “Wij maken deze geluiden om met elkaar te praten. We kunnen met elkaar praten terwijl we wel vier kilometer van elkaar verwijderd zijn.”
Hoessein stond voor een raadsel: “Hoe praten jullie dan met elkaar?”

De moederolifant zei: “Allah heeft een speciaal orgaan in onze voorhoofden geschapen dat een geluid maakt dat mensen niet kunnen horen. Dus spreken we in een code die andere dieren niet kunnen
begrijpen en we kunnen elkaar over grote afstanden horen. Zoals je kunt zien, is Allah’s fantastische schepping duidelijk te zien in ons. Vergeet niet dat we over deze dingen moeten nadenken en Allah altijd dankbaar moeten zijn!”
Hoessein knikte: “Dank je wel dat je me al deze dingen hebt verteld. Nu moet ik terug naar mijn moeder.”

“Tot ziens Hoessein,” zei de moederolifant.

Onderweg terug naar zijn moeder vroeg Hoessein zich af: “Wie weet hoe groot Allah’s wonderen zijn bij andere dieren?”

Wat Rasjied leerde van zijn broer
Op een dag liep Rasjied naar de bushalte om van school naar huis te gaan. Terwijl hij op de bus wachtte, luisterde hij naar een gesprek van een groep andere kinderen. Eén van hen sprak met een harde stem, terwijl hij naar zijn shirt wees en naar een elektrische auto die hij in zijn hand hield. Rasjied spitste zijn oren en hij kon horen wat ze zeiden.

De naam van de jongen die zo luid sprak was Asiem. Hij vertelde zijn vrienden over zijn dure kleding en zijn nieuwe . Toen Rasjied thuiskwam, bleef hij maar denken aan wat de jongen had gezegd. Toen zijn broer Zoebair zag dat Rasjied diep in gedachten verzonken was, ging hij naast hem zitten.

“Wat is er aan de hand Rasjied? Waar denk je aan?”, vroeg hij.
Rasjied antwoordde: “Ik zag onderweg naar huis een jongen. Hij vertelde aan zijn vrienden dat hij zo’n mooie kleding en speelgoed had. Hij dacht er echt niet bij na, het kon hem niets schelen dat sommige van zijn vrienden zich dat soort dingen niet kunnen veroorloven. Ik vond zijn gedrag fout”.
Zoebair vond dat ook: “Je hebt gelijk, Rasjied, wat hij deed was helemaal niet goed. Allah heeft ons allemaal verschillende zegeningen gegeven. Het feit dat iemand meer mooie dingen heeft, er beter uitziet of meer succes in zijn leven heeft, is helemaal niet te danken aan zijn eigen verdiensten. Allah heeft ons deze dingen gegeven om ons te testen en om te zien hoe wij ons gedragen als Hij ons zulke zegeningen geeft.

Het gedrag dat Allah het meest plezier doet, is wanneer iemand niet vergeet dat Allah hem alles heeft gegeven. We moeten niet opscheppen of verwend raken door deze zegeningen die Allah ons heeft gegeven; we moeten altijd bescheiden blijven.Het is de duivel die ons zo trots laat zijn. Herinner je je het vers dat we gisteren lazen gaat over dit onderwerp. Allah zegt tegen ons: “Opdat jullie niet zullen treuren over wat jullie is ontgaan en jullie niet opgetogen zullen raken over wat Hij jullie heeft gegeven. En Allah houdt van geen enkele verwaande opschepper.” (Soerah al-Hadid 57:23)
Rasjied knikte: “Dus we moeten niet verwend raken door wat Allah ons heeft gegeven en we moeten niet verdrietig en teleurgesteld zijn wanneer we iets verliezen. Klopt dat, Zoebair?”
Zoebair glimlachte: “Klopt! Allah bezit alles. Hij geeft ons zo veel zegeningen als Hij ons wil geven. Of het nu veel of weinig zijn, ze zijn allemaal een onderdeel van de testen van deze wereld.”
Rasjied had een vraag voor zijn broer: “In een vers zegt Allah:
En kijk niet met uitpuilende ogen naar wat Wij sommigen van hen aan genietingen hebben geschonken, (het is slechts) de versiering van het wereldse leven, om hen ermee op de proef te stellen. En de voorziening van jouw Heer is beter en blijvender.’ (Soerah Thaa Haa 20: 131)
Wat Asiem deed was fout, maar was het dan ook niet fout van zijn vrienden om onder de indruk te zijn en zich te gedragen op een manier waar Allah niet van houdt? Terwijl het Allah is die ons onze kleding, eten, huizen en auto’s geeft, is verwend zijn eigenlijk vernederend, nietwaar?”
Zoebair dacht een ogenblik na: “Jazeker, dat is een goede manier om het uit te leggen. Laat me je een verhaal uit de Koran vertellen als voorbeeld. In de Koran geeft Allah het voorbeeld van twee mannen. Eén van hen heeft twee tuinen. Allah vulde alletwee de tuinen met dadels en verschillende gewassen. Toen de tijd rijp was, hadden de twee tuinen veel opbrengsten. Er was een rivier tussen de twee tuinen en daardoor had de man fruit in overvloed. Toen de eigenaar van de tuinen tegen zijn vriend sprak, vernederde hij hem door te zeggen: “Ik ben jouw meerdere op het gebied van bezit en ik ben eervoller als persoon.” (Soerah al-Kahf 18:34) Opscheppend met alle eigendommen die hij bezat, ging hij naar zijn tuinen en terwijl hij deze aan zijn vriend liet zien zei hij:
.Ik denk niet dat die (tuinen) ooit zullen vergaan. Ik denk niet dat het Uur der Opstanding zal plaatsvinden en zelfs al zal ik tot mijn Heer teruggebracht worden: ik zal zeker een betere plaats van terugkeer vinden.” (Soerah al-Kahf 18: 35-36)
Zijn vriend waarschuwde hem:
En had jij maar, toen jij je tuin binnentrad, gezegd: ‘Wat Allah wil, er is geen kracht dan door Allah’, indien jij van mij ziet, dat ik minder dan jou ben, op het gebied van bezit en kinderen. Moge mijn Heer mij iets beters geven dan jouw tuin... (Soerah al-Kahf 18: 39-40)
De eigenaar van de tuinen nam deze waarschuwingen niet serieus en uiteindelijk heeft Allah hem gestraft. Op een nacht zond Hij een storm die al de gewassen vernielde. Toen de eigenaar van de tuinen ’s ochtends opstond en zag dat hij zijn geliefde gewassen had verloren, begreep hij dat Allah oneindige kracht heeft en dat alles onder Zijn controle is. We moeten dit verhaal nooit vergeten, Rasjied, en we moeten ons altijd gedragen op de manier die ons hier wordt uitgelegd.”

OMAR EN DE PINGUÏN

Op een avond, voordat hij naar bed ging, keek Omar met zijn vader naar een documentaire op tv. Ze ging over dieren, en Omar was verbaasd toen hij zag hoe sommige dieren onder de moeilijkste omstandigheden overleven. Toen hij in zijn bed lag, dacht hij na over wat hij had gezien. Hij stelde zich voor dat hij leefde waar die dieren leefden, en plotseling bevond hij zich op een plek die helemaal met sneeuw bedekt was. Hij begon rond te lopen.


Plotseling hoorde hij een stem die zei: “Welkom Omar!”
“Wie ben jij?”, Vroeg Omar.
“Ik ben een pinguïn”, luidde het antwoord.

Het schepsel dat sprak zag eruit alsof hij een smoking droeg. Omar herinnerde het zich direct. Er was een onderdeel over pinguïns in de documentaire die hij samen met zijn vader had gezien die avond.


“Oh ja,” zei Omar: “Ik heb net iets over jouw leven op tv gezien. Het is werkelijk ijskoud hier. Heb jij het nooit koud?”
  1   2   3   4   5

 • “Wij werpen de Waarheid tegen het valse, waarop het vernietigd wordt...”
 • De schildpad zei eerst
 • vroeg Amar . De schildpad antwoordde
 • Amar vroeg zich toen af
 • Amar had nog meer te vragen
 • zei de schildpad . Ooievaars met hun lange benen
 • De moederolifant zag dat Hoessein keek en legde hem uit
 • Hoessein vroeg toen
 • Hoessein dacht een ogenblik na
 • Hoessein knikte
 • Wat Rasjied leerde van zijn broer
 • Rasjied had een vraag voor zijn broer
 • Zoebair dacht een ogenblik na
 • “Ik ben jouw meerdere op het gebied van bezit en ik ben eervoller als persoon.”
 • Plotseling hoorde hij een stem die zei

 • Dovnload 412.34 Kb.