Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Havenconcurrentie in China

Dovnload 228.95 Kb.

Havenconcurrentie in ChinaPagina1/9
Datum30.04.2017
Grootte228.95 Kb.

Dovnload 228.95 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Havenconcurrentie in China
Onderzoek naar de ontwikkeling en concurrentie tussen de havens van Sjanghai, Hong Kong en Ningbo.
ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Faculteit der Economische Wetenschappen

Capaciteitsgroep Toegepaste Economie

Urban, Port and Transport Economics

Scriptiebegeleider: Larissa M. van der Lugt

Academiejaar 2010 - 2011

Naam: Hiu-Mei Chau

Studentennummer: 311050
Aanleiding tot het onderzoekHVoorwoord
In 2007 heb ik ervoor gekozen om de opleiding Algemene Economie & Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit te volgen en dat heb ik zonder enige spijt gedaan. De cursussen waren zeer interessant, leerzaam en vooral toepasbaar op allerlei zaken in mijn dagelijks leven.

Zo nu en dan was het weliswaar moeilijk voor mij om de studie met het dagelijks helpen in het afhaalrestaurant van mijn ouders te combineren. Hiervoor wil ik graag mijn familie, vrienden en medestudenten (mama, oma, Nicole, Jennifer, Marianne en Anita) bedanken voor hun steun in zulke zware periodes.

Ter afronding van de bacheloropleiding heb ik deze scriptie geschreven. Hiervoor wil ik mijn scriptiebegeleider, Larissa van der Lugt, bedanken voor al haar tijd en waardevolle suggesties.

Inhoudsopgave


Aanleiding tot het onderzoekH 1

Hoofdstuk 1: Introductie 3

1.1Afbakening 3

1.2 Methodologie 7

Hoofdstuk 2: Algemene informatie 7

2.1 Definitie van een haven 8

2.2 Definitie van havenconcurrentie 9

2.3 Soorten havens 9

2.4 Soorten havenconcurrentie 14

Hoofdstuk 4: de ontwikkeling van Chinese havens 18

4.1 De ontwikkeling van de haven van Sjanghai 20

4.2 De ontwikkeling van de haven van Hong Kong 22

4.3 De ontwikkeling van de haven van Ningbo 23

Hoofdstuk 5: Toepassing van de gevonden concurrentiefactoren op de Chinese havens 25

5.1 Concurrentiefactoren – Sjanghai 26

5.2 Concurrentiefactoren – Hong Kong 27

5.3 Concurrentiefactoren – Ningbo 28

Hoofdstuk 6: Conclusie 30

Referenties 34

Bijlage 38
Hoofdstuk 1: Introductie

Deze scriptie onderzoekt de concurrentie tussen de haven van Sjanghai, Hong Kong en Ningbo. Concurrentie tussen havens speelt al jaren af. Zo is er bijvoorbeeld in Europa al jarenlang sprake van sterke havenconcurrentie binnen de Hamburg-Le Havre range. Ook in Azië is er nu sprake van sterke concurrentie tussen de Chinese havens.

In het verleden hebben Yap & Lam (2006) naar de dynamiek van concurrentie tussen containerhavens in Oost- Azie gekeken. Yap, Lam & Notteboom (2006) hebben ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de concurrentie tussen Aziatische havens. Verder hebben Cullinane, Teng & Wang (2005) een wetenschappelijk artikel geschreven over havenconcurrentie tussen Sjanghai en Ningbo. Eerder heeft Fung (2001) onderzoek naar de concurrentie tussen Singapore en Hong Kong gedaan.

Havenconcurrentie heeft in het verleden al wetenschappelijk aandacht getrokken van verschillende wetenschappers. Het is dus wetenschappelijk interessant om de dynamiek van de havenconcurrentie tussen Chinese havens en de ontwikkelingen van deze havens te onderzoeken. Daarom kijken we hier naar de ontwikkelingen van de havens van Sjanghai, Hong Kong en Ningbo. Verder gaan we ons verdiepem in de concurrentie tussen deze havens en proberen we te achterhalen welke factoren invloed hebben gehad op de sterke concurrentiepositie van deze drie havens en in hoeverre deze factoren specifiek voor deze drie havens gelden. We gaan dus kijken in hoeverre de havenconcurrentie in China verschilt met de havenconcurrentie in het algemeen.
1.1Afbakening

In dit onderzoek kijken we naar de ontwikkeling van drie van de grootste havens in Azië, namelijk Sjanghai, Hong Kong en Ningbo. Sjanghai is een sterk opkomende haven in China en is Hong Kong inmiddels voorbijgegaan wat betreft jaarlijkse containervolume. Dit heeft mijn interesse getrokken om te onderzoeken hoe de concurrentie zich tussen Sjanghai en Hong Kong verhoudt. Ook wordt er naar de concurrentie tussen Sjanghai en een later opkomende haven, Ningbo, gekeken. In figuur 1 is de ligging van de drie havens te zien.

Figuur 1: De geografische ligging van Sjanghai, Hong Kong en Ningbo.http://www.cnnb99.com/images/map.gif
Ningbo ligt vlakbij Sjanghai en is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Ningbo is dus een sterk opkomende concurrent van Sjanghai. Sjanghai en Ningbo bedienen hetzelfde achterlandgebied, namelijk de provincies Jiangsu en Zhejiang (Cullinane et al., 2005). In figuur 2 is het achterlandgebied van Sjanghai en Ningbo te zien.

Figuur 2: Het achterlandgebied van Sjanghai en Ningbo (Cullinane et al., 2005).
Sjanghai en Hong Kong, daarentegen, liggen verder van elkaar verwijderd. Desondanks concurreren Sjanghai en Hong Kong met elkaar. Hong Kong functioneert al jaren als de gateway tot China. Figuur 3 laat de geografische ligging van Hong Kong en haar achterland, Guangzhou en het gebied rondom de Pearl River Delta, zien.

Figuur 3: De geografische ligging van Hong Kong en haar achterland (Song, 2002).
De containers vormen de grootste goederenstroom van deze havens en daarom is de aandacht van dit onderzoek alleen op containers gevestigd. Alle overige goederenstromen, zoals bulk en olie, worden niet in rekening genomen. Dit onderzoek benadert dus alleen de containerhavens.
Verder onderzoeken we hier de concurrentie tussen de havens onderling, dus dit onderzoek houdt zich bezig met inter-port concurrentie.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

  • Aanleiding tot het onderzoekH
  • Inhoudsopgave
  • Hoofdstuk 1: Introductie
  • 1.1Afbakening

  • Dovnload 228.95 Kb.