Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Havo werkblad Dilemma actualiteit hoofddoek

Dovnload 24.61 Kb.

Havo werkblad Dilemma actualiteit hoofddoekDatum31.07.2017
Grootte24.61 Kb.

Dovnload 24.61 Kb.

Dilemma

12plus ru:•indeling afdelingsdirectory:ru 12+:gamma:dilemma:binnenwerk:dilemma def bestanden:dilemma logo:dilemma_logo.jpg


HAVowerkblad Dilemma ACTUALITEIT HOOFDDOEK

Lees het artikel ‘Mag een agente een hoofddoek dragen?’.
 1. Politiechef Aalbers denkt dat de politie meer agenten met een migratieachtergrond kan werven als het hoofddoekverbod bij de politie wordt opgeheven. Noteer een argument voor en een argument tegen. Beargumenteer je antwoord.

Voor: ……….……………………………………………………………………………………


…...……...........................................................................................................................
Tegen: …..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


 1. De politie heeft verschillende taken waaronder ordehandhaving. Leg op basis van de twee andere taken van de politie uit waarom Aalbers het belangrijk vindt dat er meer agenten met een migratieachtergrond komen.

Taak 1: …..…………………………...…………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………
Taak 2: ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………


 1. Volgens Cyriel Triesscheijn is het noodzaak dat de politie een afspiegeling van de samenleving is. Ben je dit met hem eens? Beargumenteer je antwoord.

……………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………


 1. Minister Blok van Veiligheid en Justitie is tegen het voorstel van Aalbers. Een uniform moet volgens hem neutraliteit en uniformiteit uitstralen. Wat bedoelt de minister precies met beide begrippen? Licht je antwoord toe.

Neutraliteit: ……………………………………………………………………………………..


…………………….……………………………………………………………………………..
Uniformiteit: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………

 1. Stelling: ‘Als er nu al zoveel wordt gediscussieerd over het dragen van een hoofddoek door agenten, dan weet je dat het opheffen van het hoofddoekverbod tot grote problemen zal leiden. Daarom moet het verbod niet worden opgeheven.’ Ben je het met deze stelling eens? Beargumenteer je antwoord.

……...…………..………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


 1. In de gedragscode gaat het over verschillende symbolen en uitingen. Geef voor de volgende uitingen aan of je het terecht vindt dat die niet mogen worden gedragen of getoond. Beargumenteer je antwoord.

Oorbellen: …….………...………………………………………………………………………


…………….……………………………………………………………………………………..
Tatoeages: ..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Opvallende haarkleur: ………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………


 1. ‘De kledingvoorschriften voorkomen de schijn van partijdigheid’, schrijft Afshin Ellian. Leg op basis van één of meerdere kenmerken van de rechtsstaat uit dat Ellian het belangrijk vindt dat de schijn van partijdigheid wordt voorkomen. Verwijs in je antwoord ook naar de rol van de politie binnen een rechtsstaat.

…………...………………………………………………………………………………………


…….……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………


 1. Volgens Marysha Molthoff mag een werkgever bepaalde kledingvoorschriften formuleren. Noteer hiervan een voorbeeld. Licht je antwoord toe en geef daarbij aan waarom jouw voorbeeld niet tot discussies leidt.

………...…………………………………………………………………………………………


……………….…………………………………………………………………………………..
Bij de volgende vragen horen verschillende bronnen. Het is mogelijk om een aantal opdrachten in de klas te maken en andere opdrachten thuis.


 1. Bekijk bron 1. Noteer op basis van dit fragment van AT5 het sterkste argument voor het dragen van een hoofddoek door agenten en het sterkste argument tegen het dragen van een hoofddoek door agenten. Licht je antwoord toe.

Sterkste argument voor: ………………………………………………………………...……


….……………………………………………………………………………………………..…
Sterkste argument tegen: …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………


 1. Professionele journalisten werken op basis van een beroepscode. Leg op basis van bron 1 uit hoe deze code te herkennen is in het nieuwsfragment.

……………………….……….……………...…………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………


 1. Lees bron 2. Een Amsterdamse wijkagente besloot een hoofddoek te dragen. Wat probeerde de agente met deze actie te bereiken? Licht je antwoord toe.

……………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………


 1. In een twitterbericht zegt de politie Amsterdam met de agente in gesprek te gaan. Vind je dat agenten – net als andere burgers – het recht hebben om via een (ludieke) actie hun mening te uiten? Beargumenteer je antwoord en maak daarbij gebruik van voorbeelden.

…………..……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………


 1. Lees bron 3. Wat zou het oordeel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nu zijn als het Nederlandse hoofddoekverbod bij de politie behandeld wordt? Beargumenteer je antwoord.

…………..……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………


© Malmberg
Dovnload 24.61 Kb.