Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Heidegger en Sartre, een existentialistische vergelijking van hun ontologie

Dovnload 308.95 Kb.

Heidegger en Sartre, een existentialistische vergelijking van hun ontologiePagina5/5
Datum12.03.2017
Grootte308.95 Kb.

Dovnload 308.95 Kb.
1   2   3   4   5
  Navigeren deze pagina:
 • Noten

Literatuurlijst


 • Butler, J.: review untitled, The Philosophical Review, Vol.91, No. 4 (Oct., 1982), pp.641-645

 • Crowell, S.: Existentialism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), { HYPERLINK: http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/existentialism/ }

 • Daigle, C.: Jean-Paul Sartre, Routledge Critical Thinkers, 2010

 • Dreyfus, Hubert L. en Wrathall, Mark A.: A Companion to Phenomenology and Existentialism, Blackwell Publishing, 2006

 • Esengrini , S.A.: proefschrift: Preparation to the question of the sense of being in Martin Heidegger’s thought, Radboud Universiteit Nijmegen, 8 november 2004

 • Habermas, J.: Work and Weltanschauung: The Heidegger Controversy from a German Perspective, 1989, vertaald door John McCumber, Critical Inquiry, Vol. 15, No. 2, p. 431-456

 • Farias, V: Heidegger en het Nazisme, 1988, ingeleid en vertaald door prof.dr. Willem van Reijen, Gooi&Sticht

 • Fell, J.P.: Heidegger and Sartre, an Essay on Being and Place, Columbia University Press, New York, 1979

 • Groot, G.: De Uitgelezen Sartre, Uitgeverij Lannoo nv, Tielt en Uitgeverij Boom

 • Hall, Harrison: Intentionality and world: Division I of Being and Time, in The Cambridge Companion to Heidegger, editor: Guignon, Charles B., 1993

 • Heeffer, P.: Ontologie en subjectiviteit Een inleiding in Sein und Zeit, Vantilt, 2010

 • Heidegger, M:

  • De landweg, Heidegger, vertaling door Jacob van Sluis, 2001, Uitgeverij DAMON Budel

  • Der Spiegel, 31 mei 1976: “Nu rein Gott kann uns noch retten”

  • Martin Heidegger, Letters to His Wife 1915-1970, selected, edited and annotated by Gertrud Heidegger, vertaald door R.D.V. Glasgow, 2010

  • Over het Humanisme, ingeleid en vertaald door Chris Bremmers, Uitgeverij DAMON budel, 2005

 • Ingwood, M.: A Heidegger Dictionary, Oxford-Malden, Blackwell, 1999

 • Kaufman, W.: Existentialism from Dostoevsky to Sartre, 1975, Penguin Group, USA

 • Löwith, K: New German Critique, No. 45, Special Issue on Bloch and Heidegger, 1988

 • Nobel prize committee: { HYPERLINK: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1964/press.html }

 • Ott, H: Martin Heidegger, A Political Life, vertaald door Allan Blunden, 1988, Campus Verlag GmbH

 • Pöggeler, O.: Der Denkweg Martin Heideggers, 1963, vertaling: Martin Heideggers Path of Thinking, vertaling door Daniel Magurshak en Sigmund Barber, Humanity Books, 1991

 • Richardson, W.J., Heidegger, M: Through Phenomenology to Thought (The Hague: Nijhoff, 1963), voorwoord geschreven door Heidegger

 • Sartre, J-P.:

  • Les Mots, Paris Gallimard, 1964

  • L'existentialisme est un humanisme, uitgesproken op 29 oktober 1945, gepubliceerd in 1946

  • De Heilige Genet, Bijleveld, 1987

 • Safranski, R: Heidegger en zijn tijd, Olympus, 2010

 • Schroeder, W.R.: Sartre, in The World Greatest Philosophers, Robert L. Arrington, 2008

 • Sharr, A.: Heideggers Hut, 2006, Massachusetts Institute of Technology

 • Sheehan, T.: Heidegger, The Man and the Thinker, 2010, Transaction Publishers, New Jersey

 • Smith, D. Woodruff: Phenomenology, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), { HYPERLINK: http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/phenomenology }

 • Wheeler, M.: Martin Heidegger, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), { HYPERLINK: http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/heidegger/ }

 • Wolin, R: The Heidegger Controversy, MIT Press, 1993

 • Wolin The Polics of Being – The Political Thought of Martin Heidegger, Colombia University Press 1990Noten


1 Fell, J.P.: Heidegger and Sartre, an Essay on Being and Place, Columbia University Press, New York, 1979, p.66.

2 Zie de discussie die Sartre en Heidegger indirect met elkaar hierover gevoerd hebben in hun werken L’existentialisme est un Humanisme (Sartre, 1946) en Brief über den Humanismus (Heidegger, 1947).

3 Crowell, Steven: Existentialism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), { HYPERLINK: http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/existentialism/ }.

4 Kaufmann, Walter: Existentialism from Dostoevsky to Sartre, Revised and Expanded Edition, Penguin Group,1975, p.12.

5 Crowell, Steven: Existentialism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), { HYPERLINK: http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/existentialism/ }.

6 Idem.

7 Zie: Ingwood, Michael: A Heidegger Dictionary, Oxford-Malden, Blackwell, 1999, p.60-62.

8 Safranski, R.: Heidegger en zijn tijd, Olympus, 2010, p.15.

9 Heidegger, M.: De landweg, vertaling door Jacob van Sluis, 2001, Uitgeverij DAMON Budel.

10 Voor een goede impressie van de hut en Heideggers leven erin zie: Sharr, A.: Heideggers Hut, 2006, Massachusetts Institute of Technology.

11 Ott, H: Martin Heidegger, A Political Life, vertaald door Allan Blunden, 1988, Campus Verlag GmbH, p.125.

12 Zo spreekt Heidegger over werktuig en het bewerken van hout (zie bijvoorbeeld paragraaf 18 of 34).

13 Sheehan, T.: Heidegger, The Man and the Thinker, 2010, Transaction Publishers, New Jersey, p.28.

14 Zie met name: Wolin, R: The Heidegger Controversy, MIT Press, 1993 en Wolin The Polics of Being – The Political Thought of Martin Heidegger, Colombia University Press 1990. Ook andere auteurs zoals Thomas Sheehan, Julian Young en Tom Rockmore hebben belangrijke bijdragen geleverd met betrekking tot dit onderwerp.

15 Farias, V: Heidegger en het Nazisme, 1988, ingeleid en vertaald door prof.dr. Willem van Reijen, Gooi&Sticht, p. 121-123.

16 Heidegger in Der Spiegel, 31 mei 1976: “Nu rein Gott kann uns noch retten”.

17 Zie Heidegger, M.: Martin Heidegger, Letters to His Wife 1915-1970, selected, edited and annotated by Gertrud Heidegger, vertaald door R.D.V. Glasgow, 2010. In deze publicatie is een bescheiden portie antisemitische opmerkingen van Heideggers hand te vinden (p.77, 80, 99, 115, 133, 137, 140). Deze collectie bevat niet alle brieven die Heidegger schreef aan zijn vrouw, er is zelfs bewijs dat een gedeelte van hun briefwisseling is vernietigd. Heideggers kleindochter geeft aan dat haar oma haar hele leven een antisemiet is geweest, over haar opa laat ze zich niet uit. Zie voor een uitgebreidere bespreking: { HYPERLINK: http://sharonhagenbeek.nl/boekrecensies/review-martin-heidegger-letters-to-his-wife-1915-1970 }.

18 Löwith, K: New German Critique, No. 45, Special Issue on Bloch and Heidegger, 1988, p.115-116.

19 BBC documentary Human to all Human, 1999, 3:57-4:10.

20 Habermas, J.: Work and Weltanschauung: The Heidegger Controversy from a German Perspective, 1989, vertaald door John McCumber, Critical Inquiry, Vol. 15, No. 2, p.448, p.450 en p.452.

21 Pöggeler, O.: Der Denkweg Martin Heideggers, 1963, vertaling: Martin Heideggers Path of Thinking, vertaling door Daniel Magurshak en Sigmund Barber, Humanity Books, 1991, p.280.

22 Richardson, W.J., Heidegger, M: Through Phenomenology to Thought (The Hague: Nijhoff, 1963), voorwoord geschreven door Heidegger, voorwoord geschreven door Heidegger p. XVI.

23 Wheeler, M.: Martin Heidegger, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), { HYPERLINK: http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/heidegger/ }.

24 De vorm van zijn latere filosofie is goed te lezen in: Heidegger, M.: Over het Humanisme, ingeleid en vertaald door Chris Bremmers, Uitgeverij DAMON Budel, 2005.

25 Zie bijvoorbeeld paragraaf 6 van SZ, p.40-48.

26 Wheeler, M.: Martin Heidegger, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), { HYPERLINK: http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/heidegger/ }.

27 SZ, p.58.

28 Wheeler, M.: Martin Heidegger, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), { HYPERLINK: http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/heidegger/ }.

29 SZ, p.66.

30 SZ, p.68.

31 SZ, p.90.

32 SZ, p.180.

33 SZ, p.245.

34 SZ, p.429.

35 SZ, p.299.

36 SZ, p.311.

37 SZ, p. 67.

38 Daigle, C.: Jean-Paul Sartre, Routledge Critical Thinkers, 2010, p.2.

39 Sartre, J-P.: Les Mots, Paris Gallimard, 1964.

40 Daigle, C.: Jean-Paul Sartre, Routledge Critical Thinkers, 2010, p. 4.

41 Schroeder, W.R.: Sartre, in The World Greatest Philosophers, Robert L. Arrington, 2008, p.292.

42 L'existentialisme est un humanisme, uitgesproken op 29 oktober 1945, gepubliceerd in 1946.

43 Daigle, C.: Jean-Paul Sartre, Routledge Critical Thinkers, 2010, p.5.

44 { HYPERLINK: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1964/press.html } - eigen vertaling.

45 Daigle, C.: Jean-Paul Sartre, Routledge Critical Thinkers, 2010, p.8.

46 EN p.60.

47 EN, p. 57-138.

48 EN, p.67-68.

49 EN p.65-69.

50 EN, p.72.

51 EN, p. 83-84.

52 EN, p.696

53 EN, p. 75-77.

54 Fell, J.P.: Heidegger and Sartre, an Essay on Being and Place, Columbia University Press, New York, 1979, p,98.

55 SZ, p. 350.

56 Fell, J.P.: Heidegger and Sartre, an Essay on Being and Place, Columbia University Press, New York, 1979, p.99.

57 EN, p.694.

58 EN, p.90-91.

59 Sartre, J-P.: vertaling: Schemeroorlog, opgenomen in Groot, G.: De Uitgelezen Sartre, Uitgeverij Lannoo nv, Tielt en Uitgeverij Boom, p.90-117.

60 Groot, G.: De Uitgelezen Sartre, Uitgeverij Lannoo nv, Tielt en Uitgeverij Boom, p.91.

61 Groot, G.: De Uitgelezen Sartre, Uitgeverij Lannoo nv, Tielt en Uitgeverij Boom, p.95.

62 EN, p.110.

63 EN, p. 93.

64 Kaufman, W.: Existentialism from Dostoevsky to Sartre, 1975, Penguin Group, USA, p.11.

65 Sartre, J-P.: L'existentialisme est un humanisme, 1945.

66 EN, p. 141.

67 EN, p. 141.

68 EN, p. 141.

69 Heeffer, P.: Ontologie en subjectiviteit Een inleiding in Sein und Zeit, Vantilt, 2010.

70 Idem, p.152-156.

71 Idem, p.83.

72 Idem, p.14 en p.136-152.

73 EN, p.146

74 EN, p.142.

75 EN, p.144-145.

76 EN, p.148-153.

77 EN, p.151.

78 EN, p.153.

79 EN, p.687.

80 EN, p.311-312.

81 EN, p.347.

82 EN, p.352.

83 EN, p.576.

84 EN, p.577.

85 Sartre, J-P.: De Heilige Genet, Bijleveld, 1987.

86 Sartre, J-P.: De Heilige Genet, Bijleveld, 1987, p.24.

87 Groot, G.: De Uitgelezen Sartre, Uitgeverij Lannoo nv, Tielt en Uitgeverij Boom, p.33.

88 Idem, p.65.

89 Esengrini , S.A.: proefschrift: Preparation to the question of the sense of being in Martin Heidegger’s thought, Radboud Universiteit Nijmegen, 8 november 2004, p.110.

90 Heidegger, M.: Over het Humanisme, ingeleid en vertaald door Chris Bremmers, Uitgeverij DAMON Budel, 2005.

91 Groot, G.: De Uitgelezen Sartre, Uitgeverij Lannoo nv, Tielt en Uitgeverij Boom, p.33.

92 Zie mijn eigen verslag van mijn onderzoek van meerdere bronnen (waaronder Sartre zelf) naar de ontmoeting tussen Heidegger en Sartre: { HYPERLINK: http://sharonhagenbeek.nl/blog/de-irl-ontmoeting-van-heidegger-en-sartre }.

93 Fell, J.P.: Heidegger and Sartre, an Essay on Being and Place, Columbia University Press, New York, 1979.

94 Butler, J.: review untitled, The Philosophical Review, Vol.91, No. 4 (Oct., 1982), pp.641-645.

95 Butler, J.: review untitled, The Philosophical Review, Vol.91, No. 4 (Oct., 1982), pp.641-645, p. 642

96 Fell, J.P.: Heidegger and Sartre, an Essay on Being and Place, Columbia University Press, New York, 1979, p. 26-27.

97 Kaufman, W.: Existentialism from Dostoevsky to Sartre, 1975, Penguin Group, USA, p.37.

98 Fell, J.P.: Heidegger and Sartre, an Essay on Being and Place, Columbia University Press, New York, 1979, p.29.

99 Fell, J.P.: Heidegger and Sartre, an Essay on Being and Place, Columbia University Press, New York, 1979, p.364.
1   2   3   4   5

 • Noten

 • Dovnload 308.95 Kb.