Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hello new colleague!

Dovnload 34.63 Kb.

Hello new colleague!Datum12.03.2017
Grootte34.63 Kb.

Dovnload 34.63 Kb.

Hello new colleague!

Probably you already know where the coffee machine is, but if you don’t, it is next to the printers in our hallway (where the scrumboards also are). So let’s start with some coffee ;)


This SOP will hopefully guide you through some of your obstacles you will bump into coming days/weeks. It will explain where you can find the secretary, where you can find info about the different tools/software we are using and some general information.


What can you expect from us coming days?
Since you probably don’t know exactly what every colleague is doing we planned one hour sessions with most of the colleagues in the coming week so you know who does what, which skills everybody has.
General info

UMCG SOP
You can find some information for ‘employees in the UMCG’ at the end of this SOP. It is, unfortunately, written in Dutch.

The GCC is a part of the Genetics department. The head of the department is Cisca Wijmenga. She also has a small researchers group of researchers (around 20 people. These are PhD’s, Postdocs, lab technicians and ‘normal’ employees).

You can attend the following meetings:


 • Cisca meeting: It is every Monday morning from 9:15 – 10:30 a meeting. (Except for the months July, August and December)

 • Genetica breed on Tuesdays from 8:45 – 9:45 (There is an announcement via the umcg mail where and who are going to talk)

 • Seminars

For new employees there is also an organized day tour through the UMCG. This is really a nice way of knowing the UMCG better. This is always at the first working day of each month. Probably you received already an invitation to do this and we all recommend it!


Wiki

For our wiki page (www.molgenis.org) we use Trac, it contains our stories for the coming sprint (see scrum) and also the backlog. The wiki is also used for SOPs (Standard Operating Procedure) and other documentation. There are also some wiki pages of different projects in where we are involved (e.g. Animal, xQTL, NGS etc).


Contact a Trac admin (e.g. Roan) to get an account, the registering is not possible anymore.
Documentation
On the wiki there is a section called Documentation, in this section there are SOPS about our installing mysql,servers etc

Roadmap
In this section of the wiki there is the backlog/roadmap for the sprints and for near future.
Developer environment
Info about the developer environment.
Get accounts for:

 • github (registering)

 • trac (Roan)

 • VM (Pieter Neerincx)

 • Jenkins (registering)

 • Googlegroups (Roan or Morris)

 • Molgenis Google calender (Someone of the team)

 • Dropbox (register)


Installing your computer:

 • Eclipse download Java EE (latest version is Kepler) http://www.eclipse.org/downloads/

 • Git (http://git-scm.com/downloads)

 • Mysql. The database we use is Mysql. Installing mysql is on the wiki: http://www.molgenis.org/wiki/MysqlSetup


Git/Github

To synchronize our code between the different employees we use Git, this is a distributed version control system. Our repositories are stored in Github https://docs.google.com/presentation/d/134WeHhs8bpWNaAO005QoYMLnnPgHCuRzHPeTuQBSXTg


Maven
We use Maven for building and managing projects (http://maven.apache.org/). There was a workshop given by our colleagues Dennis en Erwin https://docs.google.com/presentation/d/1w5lrfnBwGUmEU8td8VK1gOlKvj7Zb3ZdGOvOdtimMfk
Maven is automatically integrated in the Java EE version of Eclipse
Molgenis
A SOP for installing Molgenis is http://www.molgenis.org/wiki/SopMolgenis
Webserver Jetty

To run the localhost we are using Jetty. http://wiki.eclipse.org/Jetty


Deploying a new VM
Via Jenkins we are deploying our servers (http://www.molgenis.org/jenkins/)

To get an account you can register, to get more rights contact Dennis.


Spring MVC

We use the Spring framework. There was a workshop given by Erwin en Dennis.

https://docs.google.com/presentation/d/1z5c9yQLcLxjhdmvk_634ufGNxygT9JIUupdqFeBAtWQ


Overview of the servers (VMs):
To have an overview of the servers we are hosting you can visit www.molgenis.org/wiki/MolgenisServers .

An account to access the servers you should contact Pieter Neerincx


Team

Googlegroups and Molgenis agenda

There are 2 different googlegroup groups we are using, one for internal use (so the employees of Morris), this is the gcc-groningen@googlegroups.com

The other one is more for public announcements we also want to share with ‘friends’ of the GCC, e.g. people from the CIT of the RUG (Ger, Wietse) is called gcc-announcements@googlegroups.com

There is also a google agenda, this is used by the team to put days off, holidays and meetings in.


Scrum
We are working according to the scrum principle. We do 3 week sprints, in the end there are demo’s (EOS, End of Sprint). http://scrummethodology.com/.
Sharing data
Data like presentations and documents are shared via dropbox and google drive. Raw data and ‘sensitive’ data is put on our sFTP server. The address of the server is sftp.molgenis.rug.nl.
Printing

Installing drivers for xerox printer. (You need to be on an UMCG connection).

http://www.support.xerox.com/support/workcentre-5735-5740-5745-5755/downloads/enus.html

Printer P0061, is the closest (next to the coffeemachine)
End of Sprint (EOS) borrel

After the demo’s (is mostly finishing at around 17:00), we are going to get some drinks in a bar (e.g. Pacific, De Bastille) or when it is really nice weather we pick a sidewalk café (e.g. Peter Pan). This is a really nice way of knowing your colleagues better.UMCG SOPGENF000


Algemeen

Het bezoekadres van de afdeling Genetica is: Afdeling Genetica van het UMCG
Ingang 47 a/d Oostersingel
2de etage, kamer E2.030

tel.: 050-3617100 fax: 050-3617230

Met uw leidinggevende maakt u een werktijden- afspraak. Op de eerste werkdag bezoekt u het afdelingssecretariaat. U wordt gevraagd een aantal persoonlijke gegevens te laten registreren. Wijziging van uw adresgegevens ook hier melden.Aangezien ons gebouw vrij toegankelijk is, moeten alle waardevolle zaken achter slot en grendel worden opgeborgen. Onbekenden aanspreken en vragen wat of wie ze zoeken.

Ziekmelding

Meld uw afwezigheid in verband met ziekte bij voorkeur vóór het tijdstip waarop u gewoonlijk met uw werk begint bij uw direct leidinggevende. De herstelmelding meldt u op het afdelingssecretariaat.

In overleg met de bedrijfsarts en met de manager bedrijfsvoering kan men evt. op vakantie tijdens het ziek zijn. U wordt verzocht dit door te geven aan het afdelingssecretariaat. Een katern “Zelf Ziek” is daar in te zien.

Zie link op website Genetica verzuimbeleidjubilea

Voor een afscheidscadeau gaat een potje rond of wordt een bepaald bedrag uit de kleine kas besteed bij een kort dienstverband. Door het afdelingssecretariaat wordt het jubileumoverzicht bijgehouden.Computerondersteuning

Voor het computergebruik maakt de afdeling gebruik van het netwerk van het UMCG. Ondersteuning krijgt u via de helplijn, telefoonnummer: 11111. Voor bepaalde acties en/of het aanvragen van bevoegdheden is de aanvraag via de Functioneel Beheerder noodzakelijk. Tel: 17171 Voor het aanvragen van WinPAS correcties is er een formulier beschikbaar op de website Genetica onder Formulieren - algemeen.


Intranet

Voor informatievoorziening betreffende personeelsaangelegenheden (van personeel in ziekenhuisdienst) kunt u gebruik maken van Intranet UMCG en de afdelingssite Genetica.Persoonsgegevens en privacy

Een ieder die in het UMCG werkt draagt bij aan het waarborgen van ‘privacy’ van zowel patiënten als collega’s. De Wet Persoonsregistraties (WPR) regelt de wijze waarop zorgvuldig beheer moet gebeuren. Het katern Registratie persoons- gegevens en Privacy is in te zien op het afdelingssecretariaat.Bedrijfsvoering

Een is een rechtspositieformulier voor:

- zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof
- langdurig buitengewoon verlof
- verandering aanstelling en formulieren voor:

- stageovereenkomst

- ontslagaanvraag

- aanstellingsgesprek

- wijziging persoonsgegevens

- melding incidenten/ongevallen/gevaarlijke situaties
Deze kunt u via uw direct leidinggevende of via het afdelingssecretariaat verkrijgen

De UMCG-pas is te verkrijgen in de personeels- winkel.

Bouwkundige gebreken, storingen en wijzigingsaanvragen voor telefonie melden bij het afdelingssecretariaat of via de stafmedewerker Beheer tel. 17171

Een kopie van alle projectaanvragen (met de eventuele toekenningbrief) en van elke verschenen publicaties waar een afdelingsmedewerker auteur is dient ingeleverd te worden bij het afdelingssecretariaat. Dit geldt ook voor cursusaanmeldingen.

Voor reisdeclaraties, buitenlandse reis aanvraag formulieren en bestellingen kunt u terecht bij de medewerker financiële administratie.

Huisregels

Deze huisregels zijn van toepassing op alle medewerkers van de afdeling Genetica UMCG en gelden voor het gebouwdeel 50 aan de Oostersingel, ingang 47.Algemeen

 • Roken is in het hele gebouw verboden (rookbeleid UMCG)

 • Eten en drinken is op de laboratoriumzalen verboden. In kantoorruimten, waaronder de microscoopkamers, is het wel toegestaan.

 • Privé jassen hangen niet op het laboratorium

 • Dossiers worden in afgesloten kasten 
bewaard.

 • Aan het einde van de werkdag, waar mogelijk, de lichten uitdoen, apparatuur dat niet operationeel is uitschakelen en de computers en beeldschermen uit zetten.

 • Binnen het UMCG geldt een kledingrichtlijn Voor informatie zie intranet UMCG Veiligheid

 • Iedereen dient zich op de hoogte te stellen wat te doen bij een calamiteit.

 • Bij calamiteiten: bel de L(okale) H(ulp) V(erlening) telnr: 19991. Zie afdelingssite Genetica SOS knop

 • Alle vluchtwegen en gangen moeten worden vrijgehouden.

 • Alle branddeuren moeten worden gesloten. Dit zijn alle tussendeuren op de gangen. Bij calamiteiten worden deze automatisch gesloten.

 • Iedereen dient zich op de hoogte te stellen van de vluchtroutes.

Afvalverwerking geschiedt in overeenstemming met de afspraken binnen het UMCG . Raadpleeg de afvalwijzers in de klapper aan de wand op de laboratoria of zie intranet UMCG.

Tijdens laboratoriumwerkzaamheden dient een labjas te worden gedragen zie GD-P014 Veilig werken in het laboratorium.

Andere beschermende maatregelen worden genomen zoals beschreven in de betreffende SOPs bv. het dragen van handschoenen.

Werktijden


 • De werktijdenregeling van het UMCG wordt gevolgd. Voor informatie zie intranet UMCG.

 • Flexibele werktijden zijn mogelijk in overleg met het sectiehoofd, met inachtneming van de continuïteit van de werkzaamheden.

 • Een ieder die voor 7.00 uur en na 19.00 uur in het gebouw is of in het weekend moet zich melden bij de bewakingsdienst tel. 12678. Bij het verlaten van het gebouw moet men zich ook weer afmelden. 
Voor verdere informatie: zie de intranetsite van het UMCG of de afdelingssite Genetica.

UMCG SOP (English, mostly google translate)GENF000
The address of the Genetics department : Department of Genetics of the UMCG

Input 47 a / d Oostersingel

2nd floor , Room E2.030

Tel : 050-3617100 Fax: 050-3617230


Sickness

Report your absence due to illness , preferably before the time you usually start with your immediate supervisor. You should inform the secretary also. If you are feeling better again, then you also say this to the secretary.

In consultation with the company and with the operations manager can spot. on holiday during sick . You are requested to inform the section secretariat so. A booklet "Home Sick" is there to see .

See link on website Genetics absenteeism


Computer Support

For computing enables the use of the network department of the UMCG . Support is provided by the helpline , telephone number: 11111 . For certain actions and / or requesting powers is the request from the Functional Administrator necessary . Tel : 17171 To request corrections WinPAS there is a form available on the website under Forms Genetics - general.


Intranet

For information on personnel matters (personnel in hospital service) you can use Intranet UMCG and the Genetics department site .


Personal data and privacy

Anyone who works in the UMCG contributes to ensuring 'privacy' of both patients and colleagues. The Data Protection Act ( WPR ) regulates how careful management to be done . The booklet Registration Personal Data Privacy and can be viewed on the section secretariat .


Operational

Forms :


- Maternity and parental leave

- Long-term special leave

- Appointment and change forms for :

- apprenticeship

- Resignation

- Appointment call

- Change personal

- Reporting of incidents / accidents / dangerous situations

This can be through your immediate supervisor or obtain through the section secretariat

The UMCG is only available in the staff shop.

Structural failures, malfunctions and change requests for telephony notify the department secretary or the executive management tel 17171

A copy of all project applications ( with the possible grant letter ) and any published works where a department employee author should be to the section secretariat . Handed This includes course registrations .

For travel claims , foreign travel request forms and orders please contact the financial administration .
House Rules

These rules apply to all employees of the Genetics department UMCG and apply to the building section 50 of the Oostersingel , input 47 .General

• Smoking is prohibited throughout the building ( smoking policy UMCG )

• Eating and drinking is prohibited in the laboratories . In offices , including the microscope rooms , it is permitted .

• Private coats do not depend on the laboratory


• Files are stored in locked cabinets .

At the end of the day , where possible , turn off the lights , turn off equipment that is not operational, turn off the computers and monitors .

• Within the UMCG is a dress Directive For information see intranet UMCG
Safety

• Everyone must ask what to do in an emergency. Informed

In case of emergency , call the L ( ocal ) H ( ulp ) V ( ischarging ) tel : 19991 . See Section site Genetics SOS button

• All routes and corridors must be kept clear .

• All fire doors must be closed . These are all the doors between the corridors . In emergencies are automatically closed .

• Everyone must ask the flight routes informed.

Disposal shall be in accordance with the agreements within the UMCG . Refer to the waste pointers in the coconut to the wall at the laboratories or see intranet UMCG .

During laboratory work , a lab coat should be worn, see GD P014 Working safely in the laboratory .

Other protective measures as described in the relevant SOPs eg wearing gloves .

spells


• The working schedule of the UMCG is followed . For information see intranet UMCG .

• Flexible working hours are possible in consultation with the Head , taking into account the continuity of the work .• Anyone for 7:00 am and after 19:00 in the building or on weekends must report to the security tel 12678 . On leaving the building , one must also log out. For further information, see the intranet site of the UMCG or department site Genetics .

 • What can you expect from us coming days
 • Documentation
 • Installing your computer
 • Molgenis A SOP for installing Molgenis is http://www.molgenis.org/wiki/SopMolgenis Webserver Jetty
 • Overview of the servers (VMs)
 • Scrum We are working according to the scrum principle. We do 3 week sprints, in the end there are demo’s (EOS, End of Sprint). http://scrummethodology.com/. Sharing data
 • End of Sprint (EOS) borrel
 • UMCG SOP GENF000
 • Op de eerste werkdag bezoekt u het afdelingssecretariaat.
 • Persoonsgegevens en privacy
 • 19991.
 • UMCG SOP (English, mostly google translate) GENF000
 • Intranet
 • House Rules

 • Dovnload 34.63 Kb.