Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hendrik Brugt Gerhard Casimir Bibliography Hendrik Brugt Gerhard Casimir—Bibliography

Dovnload 105.73 Kb.

Hendrik Brugt Gerhard Casimir Bibliography Hendrik Brugt Gerhard Casimir—BibliographyDatum03.07.2017
Grootte105.73 Kb.

Dovnload 105.73 Kb.Hendrik Brugt Gerhard Casimir
Bibliography

Hendrik Brugt Gerhard Casimir—Bibliography
The following pages contain—as far as possible—a list of all the scientific publications of Professor Casimir. It is based on lists made available by the Philips Research Laboratories and on a list compiled by Dr. A. Sarlemijn of the Eindhoven Institute of Technology, editor of the book “Tussen Academie en Industrie” (Meulenhoff Informatief Amsterdam, 1984). (“Between Academy and Industry: Casimir’s vision on science and research management”), with contributions by Casimir himself and from Mrs. Casimir-Jonker, from Dr.G. Diemer, Prof. S.J. Doorman, MSc., Prof. C. van Heerden, Dr. Ir. P.A. Kroes, Ir. W. de Ruiter, Dr. A. Sarlemijn, Prof. Dr. M.J. Sparnaay and Ir. G. Verbong.
Abbreviations used:

Communication Communications from the Kamerlingh Onnes Laboratory of the University of Leiden.

KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

NTN Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

PRR Philips Research Reports

PTR Philips Technical Review

PTT Philips Technisch Tijdschrift.
Papers

(1) 1930 ‘Internal conversion of nuclear energy’. In: Nature 1930 (126), p.953-954.

(2) ‘Zur quantenmechanischen Behandlung des Kreiselproblems’. In: Zeitschrift für Physik 1930 (59), p. 623-634.

(3) 1931 Rotation of a rigid body in quantum mechanics (dissertatie Rijksuniversiteit Leiden), Wolters, Groningen 1931.

(4) ‘Innerer und äusserer Photoeffekt’. In: Physikalische Zeitschrift 1931 (32) pp. 665-667.

(5) ‘Über die Konstruktion einer zu den irreduzibelen Darstellungen halbeinfacher kontinuierlicher Gruppen gehörigen Differentialgleichung’. In: Proceedings KNAW te Amsterdam 1931 (34), p. 844-846. Also published as 1978 (290).

(6) 1932 Golfmechanika (5 lezingen van P. Ehrenfest in de winter 1931-’32; bewerkt door Casimir), Van Stockum, Den Haag 1932.

(7) ‘Bemerkung zur Theorie der Storungen in Hyperfeinstrukturen’. In: Zeitschrift für Physik 1932 (77), p. 811-814.

(8) 1933 ‘Über die Intensitat der Streustrahlung gebundener Elektronen’. In: Helvetica Physica Acta 1933 (6), p. 287-304.

(9) ‘Zur korrespondenzmässigen Theorie der Linienbreite’. In: Zeitschrift für Physik 1933 (81) p. 496-506.

(10) 1934 ‘De drie Nobelprijswinnaars voor natuurkunde’. In: Haagsch Maandblad 1934 (21), p. 272-279.

(11) ‘Bemerkung zur Gamowschen Theorie des radioaktiven Zerfalls’. In: Physica 1934 (1), p. 193-198.

(12) ‘On supraconductivity’. Met C.J. Gorter. In: Physica 1934 (1), p. 306-320.

(13) ‘Note on the rotation of diatomic molecules’. In: Physica 1934 (1), p. 1073-1076.

(14) ‘Zur Thermodynamik des supraleitenden Zustandes’. Met C.J. Gorter. In: Zeitschrift für Technische Physik 1934 (15), p. 539-542. Also published as 1935(15)

(15) 1935 ‘Zur Thermodynamik des supraleitenden Zustandes’. Met C.J. Gorter. In: Archives du Musée Teyler 1935 (8), no. 1, p. 55-60. Also published as 1934 (14).

(16) ‘Magnetische eigenschappen van atoomkernen’. In: Handelingen van het Nederlandsch Natuur-en Geneeskundig Congres 1935, p. 91-92

(17) ‘Algebraischer Beweis der vollständigen Reduzibilität der Darstellungen halbeinfacher Liescher Gruppen’. Met B.L. van der Waerden. In: Mathematische Annalen 1935 (111), p.1-12. Also published as 1978 (291).

(18) ‘Über die Hyperfeinstruktur des Europiums’. In: Physica 1935 (2), p. 719-723.

(19) 1936 On the interaction between atomic nuclei and electrons (prize essay published by ‘Teyler’s Tweede Genootschap’), Bohn, Haarlem 1936 Herdruk als 1963 (123).

(20) Theorie der electriciteit, Het Kompas enz., Antwerpen enz. 1936 (De wetenschappelijke bibliotheek; natuurkunde).

(21) ‘Eenige opmerkingen over systemen van orthogonale functies’. In: Nieuw Archief voor Wiskunde 1933-1936 (18), 2e reeks, 3e stuk, p. 56-62.

(22) ‘On the magnetic interaction in the deuteron’. In: Physica 1936 (3), p. 936-938.

(23) 1937 ‘De bouw der materie’. In: Leven en werken; maandblad der Radio Volksuniversiteit Holland 1937 (1), no. 5, p.9-32.

(24) 1938 ‘Stof en straling’. In: Natuurkundige Voordrachten; voordrachten gehouden in de Maatschappij Diligentia te ‘s-Gravenhage, nieuwe reeks, 1938, no. 16, p.34-40.

(25) ‘Het Van der Waals-congres op 25 en 26 nov. 1937 te Amsterdam; verslag van de eerste congresdag’. Met G.P. Ittmann. In: NTN 1938 (5), p.18-25

(26) ‘The electrical resistance of gold below 1º K’. Met W.J. de Haas en G.J. van den Berg. In: Physica 1938 (5), p. 225-229. Also published as Communication suppl. no. 251c.

(27) ‘Note on the conduction of heat in crystals’. In: Physica 1938 (5), p. 495-500. Also published as Communication supp. no. 85b.

(28) ‘Note on the thermodynamic interpretation of paramagnetic relaxation phenomena’. Met F.K. du Pre. In: Physica 1938 (5), p. 507-511. Also published as Communication suppl. no. 85a.

(29) 1939 Waarneming, theorie en toepassing in de natuurkunde (inaugurele rede, Rijksuniversiteit Leiden, 28 apr. 1939), Wolters, Groningen, 1939.

(30) ‘Natuurkunde’. In: Scientia; handboek voor wetenschap, kunst en godsdienst, dl.3, De Haan, Utrecht 1939, p.99-161.

(31) ‘On the equilibrium between spin and lattice’. In: Physica 1939 (6), p. 156-160. Also published as Communication no. 85c, K-O Lab.

(32) ‘Measurements on iron ammonium alum’. Met W. J. de Haas en D. de Klerk. In: Physica 1939 (6), p. 241-254. Also published as Communication no. 256a.

(33) ‘A new method for determining specific heats at extremely low temperatures’. Met W.J. de Haas en D. de Klerk. In: Physica 1939 (6), p.255-261. Also published as Communication no. 256b.

(34) ‘Experiments on adiabatic demagnetization of potassium chromic alum’. Met W.J. de Haas en D. de Klerk. In: Physica 1939 (6), p. 365-368. Also published as Communication no. 256c.

(35) Serie voordrachten voor Philips Natuurkundig Laboratorium over verschillende onderwerpen, waaronder cursus quantummechanica (gestencild).

(36) 1940 Magnetism and very low temperatures, Cambridge University Press, Cambridge 1940 (Cambridge physical tracts). Herdruk als 1961 (112).

(37) ‘De temperatuurschaal beneden 1 K’. In: NTN 1940 (7), p. 22-34.

(38) ‘Een instrument ter demonstratie van de interferentiefiguren van éénassige kristallen in convergent licht’. Met C.A. Crommelin. In: NTN 1949 (7), p. 383-390.

(39) ‘On the determination of the thermodynamic scale of temperature below 1ºK by means of magnetic measurements’. Met W.J. de Haas. In: Physica 1940 (7), p. 70-78. Also published as Communication no. 258d.

(40) ‘The ortho-para conversion of deuterium and the electric quadrupole moment of the deuteron’. In: Physica 1940 (7), p. 169-176. Also published as Communication suppl. no. 89.

(41) ‘Experiments on adiabatic demagnetization’. Met D. de Klerk en D. Polder. In: Physica 1940(7), p.737-746. Also published as Communication no. 261a.

(42) ‘On the variation with temperature of the surface layer of superconducting mercury’. In: Physica 1940 (7), p. 887-896. Also published as Communication no. 261e.

(43) 1941 ‘Recente onderzoekingen over supergeleiding’. In: NTN 1941 (8), p. 113-123.

(44) ‘Measurements on paramagnetic relaxation in chromium potassium alum’. Met D. Bijl en F.K. du Pré. In: Physica (8), p. 449-460. Also published as Communication no. 262a.

(45) ‘The electric resistance of single crystals of bismuth in a magnetic field’. Met A.N. Gerritsen. In: Physica 1941 (8), p. 1107-1112. Also published as Communication no. 265b.

(46) 1942 ‘On the magnetic octupole moment of a nucleus’. Met G. Karreman. In: Physica 1942 (9), p. 494-502. Also published as Communication suppl. no. 92.

(47) 1943 ‘De werking van röntgenen gammastralen en van corpusculaire stralingen op de materie’. (door A. Bouwers bewerkte tekst van voordracht gehouden op symposium van de Nederlandsche Natuurkundige Vereniging enz. op 28 nov. 1942 te Amsterdam). In: NTN 1943 (10), p.323-327.

(48) ‘Bismuth in een magnetisch veld en de omkeerbaarheid van de tijd’. In: NTN 1942 (10), p. 350-357.

(49) ‘On the transition of a sphere from the superconducting state into the normal state’. In: Physica (10), p. 757-767. Also published as Communication suppl. no. 93b.

(50) 1944 ‘Physische toepassingen van hooge spanningen’. In:Electrotechniek 1944 (22), p. 147-149.

(51) 1945 ‘De statische mechanica der sterke electrolyten’. In: 2e Symposium ‘Sterke Electrolyten’ (op 3-4 juli 1944 te Utrecht), Nederlandsche Chemische Vereniging, Eindhoven 1945, p.6-12.

(52) ‘The limits and achievements of modern X-ray tube constructions’. Met W.J. Oosterkamp. In: Experientia 1945 (1), p. 289-296.

(53) ‘On Onsager’s principle of microscopic reversibility’. In: Reviews of Modern Physics 1945 (17), p. 343-350. Also published as 1946 (56).

(54) 1946 ‘The influence of retardation on the London-van der Waals forces’. Met D. Polder. In: Nature 1946 (158), p. 787-788. Also published as 1948 (63).

(55) ‘Electrische en magnetische eigenschappen van atoomkernen’. In: Natuurkundige Voordrachten; voordrachten gehouden in de Maatschappij Diligentia te ‘s-Gravenhage, nieuwe reeks, 1946, no. 21/22, p,25-30.

(56) ‘On Onsager’s principle of microscopic reversibility’. In: PTR 1946 (1), p. 185-196. Also published as 1945 (53).

(57) ‘A magnetron for D.C. voltage amplification’. In: PTR 1946 (8), p. 361-367. Also published as 1946 (58).

(58) ‘Een magnetron voor gelijkspanningsversterking’. In: PTT 1946 (8), p. 361-368. Also published as 1946 (57).

(59) 1947 ‘On the theory of eddy currents in ferromagnetic materials’. In: PRR 1947 (2), p.42-54.

(60) ‘The thermo-electric behaviour of a superconductor in the neighbourhood of the transition point’. Met A.Rademakers. In: Physica 1947 (13), p.33-40. Also published as Communication no. 270d.

(61) 1948 ‘On the attraction between two perfectly conducting plates’. In: Indagationes Mathematicae 148 (10), fasc. 4, p. 261-263. Also published as 1948 (63).

(62) ‘Algemene inleiding’ (voordracht op symposium ‘Meettechniek, georganiseerd door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs op 24 okt. 1947). In: Ingenieur 1948 (60), p. O35-O37.

(63) ‘On the attraction between two perfectly conducting plates’. In: Proceedings KNAW 1948 (51), ser. B, p.793-795. Also published as 1948 (61).

(64) ‘Symmetrie tussen verleden en toekomst!’ In: Verslag van de Gewone Vergaderingen der Afdeling Natuurkunde van de KNAW 1948 (57), no. 1, p. 4-8.

(65) 1949 ‘Sur les forces Van der Waals-London’. In: Journal de Chimie Physique et Physicochimie Biologique 1949 (46), p.407-410.

(66) ‘Some aspects of Onsager’s theory of reciprocal relations in irreversible processes’. In: Nuovo Cimento 1949 (6), ser. 9, no. 2, p. 227-231. suppl.

(67) 1950 ‘De invloed van magnetische en electrische eigenschappen der attomkernen op de energienniveaux van atomen en moleculen’ (voordracht op symposium ‘Momenten van atoomkernen’ van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging op 14 apr. 1950 te Utrecht). In: NTN 1950 (16), p. 198-206.

(68) 1951 ‘In memoriam J.L. Snoek’. In: NTN 1951 (17), p. 1-3.

(69) ‘On the theory of electromagnetic waves in resonant cavities’. In: PTR 1951 (6), p. 162-182.

(70) 1952 ‘Electriciteit en magnetisme’. In: Eerste Nederlandsche Systematisch Ingerichte Encyclopedie, dl. 4, E.N.S.I.E., Amsterdam 1946-’52, p. 145-160.

(71) ‘Macht en onvermogen der wetenschap’. In: Gesprek der opvoerders (liber amicorum voor R. Casimir), Wereldbibliotheek, Amsterdam enz. 1952, p. 107-115.

(72) ‘The scienfific work of H.A. Kramers’. In: NTN 1952 (18), p. 167-172.

(73) ‘Algemene inleiding’ (algemene beschouwingen over ruis). In: Tijdschrift van het Nederlands Radio Genootschap, 1952 (17), p. 199-206.

(74) ‘Elementaire deeltjes’. In: Faraday 1952 (21), no. 7, p. 69-72 (extra nummer:’Verslag van het negende Nederlands congres van leraren in de wiskunde en de natuurwetenschappen gehouden op 17 april 1952 te Amsterdam’).

(75) 1953 ‘Art, science and technology’ (closing lecture). In: Electro-acoustics; proceedings of the first ICA-congres, Meinema, Delft 1953, p. 295-296. Also published as 1954 (81).

(76) ‘De doorwerking van Lorentz’ denkbeelden in de hedendaagse natuurkunde’ (rede op bijeenkomst ter gedachtenis aan H.A. Lorentz op 31 jan. 1953 te Arnhem). In: Gids 1953 (1), p. 169-173.

(77) ‘Herdenking van Hendrik Anthony Kramers; 17 december 1984 – 24 april 1952’. In: Jaarboek der KNAW 1952-1953, p. 302-305.

(78) ‘Nadere uitwerking van de theorie der Van der Waals-krachten op 21 en 22 mei 1953 te Amsterdam). In: NTN 1953 (19), p. 329-332.

(79) ‘Introductory remarks on quantum electrodynamics’ (voordracht op Lorentz/Kamerlingh Onnes-conferentie). In: Physica 1953 (19), p. 846-849.

(80) 1954 ‘Ferro- und Antiferromagnetismus’. In:Physikertagung Hamburg 1954, Physik Verlag, Mosbach/Baden, 1954, p. 139-152.

(81) ‘Art, science and technology’ (closing lecture). In: Acustica 1954 (4), no. 1, p. 295-296. Also published as 1953 (75).

(82) ‘De statistische grondslagen van de thermodynamica der irreversibele processen’. In: Chemisch Weekblad 1954 (50), p. 318-320.

(83) ‘Dr. F. M. Penning’. In: Nature 1954 (173), p. 614-615.

(84) ‘On multipole expansions in the theory of electromagnetic radiation’. Met C.J. Bouwkamp. In: Physica 1954 (20), p. 539-554.

(85) 1955 ‘On the theory of superconductivity’. In: Pauli, W. (ed.), Niels Bohr and the development of physics, Pergamon Press, 1955, p. 118-133.

(86) ‘L’organisation des recherches nucléaires en Hollande’. (voordracht tijdens ‘Journees d’etudes internationales sur les applications industrielles de l’energie nucleaire’ op 3-4 mei 1955 te Luik). In: Bulletin Scientifique de l’A.I.M. 1955 (68), p. 685-689.

(87) 1956 ‘Overzicht der problemen op het gebied van kerntechniek’. In: Ingenieur 1956 (68), p. A557-A563.

(88) ‘Anticipations… a continental view of physics and its future’. In: Physics Today 1956 (9), no. 4, p. 13-16.

(89) ‘Broken English’. In: Scientific American 1956 (194), no. 3, p. 96-97. Also published as 1963 (124) and 1982 (314).

(90) ‘Niet-omkeerbare uitbreiding van electromagnetische golven’. In: Verslag van de Gewone Vergaderingen der Afdeling Natuurkunde van de KNAW 1956 (65), no. 6, p. 83-85.

(91) 1957 ‘Preface’. In: de Haas-Lorentz, G.I. (ed), H.A.Lorentz; impression of his life and work, North-Holland Publishing Co., Amsterdam 1957, p.3-4.

(92) ‘Science and industry’. In: Oklahoma’s new frontiers: science ,industry and education (international symposium, 17 June 1957), Frontiers of Science Foundation of Oklahoma, Oklahoma 1957, p. 60-66. Also published as 1957(93), 1958 (97), 1958 (99), 1959 (106) en 1966(144)

(93) ‘Wetenschap en Industrie’. In: Akademiedagen KNAW dl.10, 1957 p. 114-121. Also published as 1957 (92), 1958 (97),1959 (106),1966(142)

(94) ‘Gedanken über die Zukunft der Physik’. In: Naturwissenschaften 1957 (44), H.8, p. 245-248.

(95) ‘T.H.-Eindhoven en Philips-research zijn twee geheel onafhankelijke zaken’ (interview). In: Oost-Brabant, 19 september 1957.

(96) 1958 ‘Gronden van zekerheid in de exacte wetenschappen’. In: KNAW 1808-1958, Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Amsterdam 1958, p. 93-101 (titel en tekst ook in Frans en Engels).

(97) ‘Science and industry’. In: Announcer 1958 (12), p. 156-159. Also published as 1957 (92), 1957 (93), 1959 (106) en 1966 (142).

(98) ‘Atoms as units’ (presented at the Open Days of the British Scientific Instrument Research Association, Chislehurst, Kent, October 9, 1957). In: Journal of Electronics and Control 1958 (4), p. 463-465.

(99) ‘Wetenschap en industrie’. In: PTT 1958 (20), p. 65-69. Also published as 1957 (92), 1957 (93), 1959 (106) en 1966 (142).

(100) 1959 Alcune applicazioni delle ferriti nel campo delle comunicazioni (7. convegno internazionale delle comunicazione, Genova, 5-12 Ottobre 1959), Civico Istituto Colombiano, Genova 1959, p. 3-10.

(101) ‘Inleiding’. In: De integratie in Brabant; ontmoeting en samenleven van eigen en ingekomen bevolking (verslag van congres van Brabantia Nostra op 25 April 1959 te Eindhoven), Brabantia nostra, Tilburg 1959, p.18-21.

(102) ‘Introduction’. In: Klein, M.J. (ed), Paul Ehrenfest; collected scientific papers, North-Holland Publishing Co., Amsterdam 1959, p. XI-XII.

(103) ‘Van der Waals’ forces’. In: Proceedings of the Robert A. Welch Foundation Conferences on Chemical Research; vol. 3: molecular structure, Houston, Texas, 1959, p. 47-59.

(104) ‘Levensbericht van Wolfgang Pauli; 25 april 1900 – 15 december 1958’ In: Jaarboek der KNAW 1958-1959, p. 309-313.

(105) ‘Rapport sur quelques recherches dans le domaine du magnétisme aux laboratoires Philips’. Met J.Smit e.a. In: Journal de physique et le Radium 1959 (20), p. 360-373.

(106) ‘Science and industry’ In: PTR 1958/1959 (20), p. 85-88. Also published as 1957 (92), 1957 (93), 1959 (106) en 1966 (144).

(107) 1960 ‘Pauli and the theory of the solid state’. In: Theoretical physics in the twentieth century (a memorial volume to Wolfgang Pauli), Interscience Publishers, New York 1960, p. 137-139.

(108) ‘A note on multipole radiation’. In: Helvetica Physica Acta 1960 (33), fasc. 8, p. 849-854.

(109) ‘Ter herdenking prof. C.J. Bakker 1904-1960’. In: Ingenieur 1960 (70) p. A289-A290.

(110) ‘Levensbericht van Balthasar van der Pol; 27 januari 1889 – 6 oktober 1959’. In: Jaarboek der KNAW 1959-1960, p. 331-334.

(111) ‘Natuurkundigen en artsen, vrienden of vijanden’ (naar voordracht voor Ledencongres van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst op 6-8 okt. 1960 te Eindhoven). In: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1960 (104), p. 2088-2091.

(112) 1961 Magnetism and very low temperatures, Dover Publications, New York 1961. Herdruk van 1940 (36).

(113) ‘Anomale transmissie van röntgenstralen door perfekte kristallen’. In: Verslag van de Gewone Vergaderingen der Afdeling Natuurkunde van de KNAW 1961 (70), no. 3, p. 39-41.

(114) ‘Some aspects of the training of engineers in the Netherlands’. (paper prepared for M.I.T. Centennial Conference on Science and Engineering Education 1961) (gestencild).

(115) 1962 ‘Maxwell, Hertz and Lorentz’ . In: The age of electronics, McGraw-Hill, New York enz. 1962, p. 15-32.

(116) ‘Technological advance: a stimulus to basic research’. In: Casimir, H.B.G. and J.H. van Vleck, The Cherwell-Simon memorial lectures 1961 and 1962, Oliver and Boyd, Edinburgh enz. 1962, p. 6-24.

(117) ‘Door meten tot weten in de natuurwetenschap’. In: Statistica Neerlandica 1962 (16) p. 317-320.

(118) ‘Over bijzondere antennes’. In: Verslag van de Gewone Vergaderingen der Afdeling Natuurkunde van de KNAW 1962 (71), p. 2-6.

(119) ‘Toespraak bij de plechtige uitreiking van de Lorentz-medaille aan prof. dr. R.E.Peierls’. In: Verslag van de KNAW, afdeling natuurkunde , bijzondere vergadering 24 nov. 1962 (71), p. 2-6.

(120) ‘Bij het overlijden van Niels Bohr’. In: Nieuwe Rotterdamse Courant, 21 nov. 1962.

(121) ‘Interview n.a.v. het overlijden van Niels Bohr. In: Nieuwe Eindhovense Courant, 24 nov. 1962.

(122) Institut International des Sciences et de la Technologie, (An International Institute of Science and Technology) Rapport Nab Commissie reprint by J. R. Killian Jr. reprinted from NATO letter vol. 10, April 1962.

(123) 1963 On the interaction between atomic nuclei and electrons, Freeman, San Francisco 1963. Herdruk van 1936 (19).

(124) ‘Broken English’. In: IEEE Student Journal 1963, sept., p. 36-37. Also published as 1956 (89) en 1982 (314).

(125) ‘Levensbericht van Niels Bohr; 7 oktober 1885 – 18 november 1962’. In: Jaarboek van de KNAW 1962-1963, p. 376-379.

(126) ‘General introduction to the symposium of Philips Research Laboratories, Eindhoven, September 26-27, 1963’. In: PTR 1962/1963 (24), p. 340. Also published as 1963 (127).

(127) ‘Some main lines of 50 years of Philips research in physics’. In: PTR 1962/1963(24), p. 341-352. Also published as 1963(129) en 1966(145)

(128) ‘Algemene inleiding to het symposium in het Natuurkundig Laboratorium op 26-27 september 1963’. In: PTT 1963 (25), p. 158. Also published as 1963 (125).

(129) ‘Enige hoofdlijnen van 50 jaren natuurkundig onderzoek bij Philips’. In: PTT 1963 (25), p. 159-170. Also published as 1963 (127) en 1966(145)

(130) ‘Einige neue Untersuchungen auf dem Gebiet der tiefen Temperaturen’. In: Physikertagung Hamburg 1963, Physik Verlag, Mosbach/Baden 1963, p. 26-35.

(131) ‘Reciprocity theorems and irreversible processes’. In: Proceedings of the IEEE 1963 (51), p. 1570-1573.

(132) ‘Toespraak bij de plechtige uitreiking van de Gilles Holst-medaille aan dr W. G. Burgers’. Verslagen van de KNAW, afdeling Natuurkunde, bijzondere vergadering 21 dec. 1963, 1963 (72), p. 2-6.

(133) ‘Über die statistische Begründung des Nernstschen Wärmetheorems’. In: Zeitschrift für Physik 1963 (171), p. 246-249.

(134) 1964 ‘Erindringer fra årene 1929-1931’. In: Rozental, S. (ed), Niels Bohr; hans liv og virke fortalt af en kreds af venner og medarbejdere, Schultz, Kobenhavn 1964, p. 104-108. Also published as 1967 (155).

(135) ‘International collaboration of engineers in modern industry’ (voordracht op meeting van de Eruopean Cultural Foundation te Grenoble). In: Announcer 1964 (18) no. 4, p. 44-46.

(136) ‘Walter Nernst und die Quantentheorie der Materie’. In: Berichte der Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie 1964 (68), p. 530-534.

(137) ‘After the honeymoon… comes the family’. In: IEEE Student Journal 1964 (2), no. 5, p. 49. Also published as 1964 (138).

(138) ‘Physical phenomena and new devices’. In: Proceedings of the IEEE 1964 (52), p. 882. Also published as 1964 (137).

(139) Fondation Européene de la Culture, Caractère et Culture de l’Europe Nr. 9, Feb. 1964. In: Announcer, XVIII, nr. 4.


(140) 1965 ‘When does jam become marmelade’. In: Announcer 1965 (19), no.1 p. 47. Also published as (248).

(141) ‘Physicists in industry’. In: Nuovo Cimento 1965 (3), ser. 1, no. 4, p. 545-550, suppl.

(142) ‘Resistance of type II superconductors in the mixed state’. In: Physics Letters 1965 (17), p. 177-178.

(143) 1966 ‘Introduction’. In: Casimir, H.B.G. and S. Gradstein (eds.), An anthology of Philips research (edited on the occasion of Philips 75th anniversary), Philips, Eindhoven 1966, p. 5-7.

(144) ‘Science and industry’. In: Casimir and Gradstein (eds.), (zie 134), p. 75-80. Also published as 1957 (92), 1957 (93), 1958 (97), 1958 (99) en 1959 (106).

(145) ‘Some main lines of 50 years of Philips research in physics’. In: Casimir and Gradstein (eds.), (zie 141), p. 81-93. Also published as 1963 (127) 1963 (129).

(146) ‘Preface’. In: The education of physicists for work in industry (proceedings of an international seminar held at Eindhoven, 2-6 December 1968), Centrex Publishing Co., Eindhoven, 1966, p. 5-6.

(147) ‘Energies and hamiltonians in magnetic fields’. In: Preludes in theoretical physics (in honor of V.F. Weisskopf), North-Holland Publishing Co., Amsterdam 1066, p. 287-293.

(148) ‘Zeeman effect and the structure of matter’ (bijdrage aan conferentie ter gelegenheid van 100e geboortedag van Pieter Zeeman op 6-11 sept. 1965 te Amsterdam). In: NTN 1966 (32) p.44-47. Also published as 1967 (169).

(149) Bijdrage discussie n.a.v. ‘The connection between physics and other branches of science’, door V.F.Weisskopf. In: Nuovo Cimento 1966 (4), ser. 1, p. 473-475, suppl.

(150) ‘Note on macroscopic theory of optical rotation and double refraction in cubic crystals’. In: PTR 1966 (21), p. 417-422.

(151) ‘On Einstein-Bose condensation’. In: Proceedings KNAW 1966 (69), ser. B, p. 223-229. Komt gedeeltelijk overeen met 1968 (172).

(152) ‘Progresso della recerca scientifica e della tecnica elettronica negli ultimi 75 anni’ (lecture on the occasion of the 75th anniversary of Philips (27 October 1966, Milan).

(153) ‘Electronische industrie wars van geheimzinnigheid’. In: Tijd, 17 sept. 1966.

(154) ‘De toekomst is al jaren oud voor professor Casimir’ (interview). In: Volkskrant, 17 sept. 1966.

(155) 1967 ‘Recollections from the years 1929-1931’ (bewerkte tekst van voordracht tijdens ‘Commemoration of the fiftieth anniversary of Niels Bohr’s first papers on atomic constitution’ op 8-13 juli 1963 te Kopenhagen). In: Rozental, S. (ed.), Niels Bohr; his life and work as seen by his friends and collegues, North-Holland Publishing Co., Amsterdam 1967, p. 109-113. Also published as 1964 (134).

(156) ‘Van der Waals forces’, 1-2. In: Semaine d’étude sur les forces molêculaire, Ponteficia Academia Scientiarum, Roma 1967, p. 137-141 en 287-300 (Ponteficiae Academiae Scientiarum Scripta Varia, dl. 31).

(157) ‘A few comments on the role of basic science in technology’ (discussie-bijdrage). In: Technology and world trade (proceedings of symposium, Nov. 16-17, 1966, National Bureau of Standards, Washington 1967 Miscelleneous Publication 284.

(158) ‘De waarneming van onzichtbare deeltjes’. In: Waarneming in de verschillende wetenschappen, Aula-boeken, Utrecht enz. 1967, p. 54-68.

(159) ‘The technology gap’. In: Announcer 1967 (21), no. 3, p. 2-3.

(160) ‘Science and technology in the U.S. and Europe’. In: Common Market 1967 (7), p. 147-149.

(161) ‘Chimistes, physiciens et ingenieurs, leur collaboration dans la recherche industrielle’ (voordracht op 36e Congrès International de Chimie Industrielle op 4-12 nov. 1967). In: Industrie Chimique Belge 1967 (98), T.32, no. 19 bis (speciaal nummer), p. 64-66.

(162) ‘Van der Waals-Wechselwirkungen’. In: Naturwissenschaften 1967 (54) p. 435-438.

(163) ‘The skin-effect, 1: introduction; the current distribution for various configurations’. Met J. Ubbink. In: PTR 1967 (28), p. 271-283. Also published as 1967 (163).

(164) ‘The skin-effect, 2: the skin-effect at high frequencies’. Met J. Ubbink. In: PTR 1967 (28), p. 300-215. Also published as 1967 (167).

(165) ‘The skin-effect, 3: the skin-effect in superconductors’. In: PTR 1967 (28), p. 366-381. Also published as 1967 (168).

(166) ‘Het skin-effect, 1:inleiding; de stroomverdeling in diverse situaties’. Met J. Ubbink. In: PTT 1967 (28), p. 173-185. Also published as 1967(163)

(167) ‘Het skin-effect, 2: het skin-effect bij hoge frequenties’. Met J. Ubbink. In: PTT 1967 (28), p. 206-221. Also published as 1967 (164).

(168) ‘Het skin-effect 3:het skin-effect in supergeleiders’. Met J. Ubbink. In: PTT 1967 (28), p. 376-392. Also published as 1967 (165).

(169) ‘Zeeman effect and the structure of matter’. In: Physica 1967 (33), p. 14-17. Also published as 1966 (148).

(170) ‘Auf der Suche nach der Technik von Morgen’ (interview). In: Funkschau 1967 (39), p. 265-267.

(171) ‘Technologische “achterstand” op Amerika heeft meer politieke dan praktische betekenis’. (interview). In: Nederlandse Industrie 1967, no. 5 p. 155-157.

(172) 1968 ‘On Bose-Einstein condensation’. In: Fundamental problems in statistical mechanics, vol. 2 (lectures and seminars of the 1967 Summerschool on Fundamental Problems in Statistical Mechanics, June 20 – July 8, Noordwijk), North-Holland Publishing Co., Amsterdam 1968, p. 188-196. In part, the same as (151).

(173) ‘Natuurwetenschap, techniek en maatschappij’. In: Leven met de wetenschap (wetenschapscongres van de KNAW en de Academische Raad op 8-9 apr. 1968 te Den Haag), Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij, Utrecht 1968, p. 75-82. Also published as 1968 (177).

(174) ‘Low temperatures and their applications’ (voordracht tijdens wereldtentoonstelling Montreal, mei 1967). In: Man and his world/Terre des Hommes (The Noranda lectures, Expo 67), University of Toronto Press, Toronto 1968, p. 357-364.

(175) ‘Industrial aspects’. In: Reviews of national science policy (United States) Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris 1968, p. 417-424.

(176) ‘Symptoms of the technology gap’. In: Announcer 1968 (22), no. 2. p. 35. Also published as 1968 (188).

(177) ‘Facing up to the science-technology spiral’. In: Announcer 1968 (22) no. 5, p. 23-25. Also published as 1968 (173).

(178) ‘In memoriam prof. G. Holst’. In: Announcer 1968 (22), no. 9, p. 17-18.

(179) ‘Science and technology in the U.S. and in Europe’. In: Economic quarterly Review 1968, no. 14, p. 13-17. Also published as 1968 (180)

(180) ‘Wetenschap en techniek in Amerika en Europa’. In: Economisch Kwartaaloverzicht Amsterdam-Rotterdambank N.V. 1968, no. 14. Also published as 1968 (179).

(181) ‘On electromagnetic units’. In: Helvetica Physica Acta 1968 (41), fasc.6/7 p. 742-742. Also published as 1973 (249).

(182) ‘Maatschappij, wetenschap en wetenschapsbeleid’. In: Ingenieursblad 1968 (37), p. 383-388. Also published as 1968 (182).

(183) ‘Wetenschap en techniek in de Verenigde Staten en Europa’. In: Jaarboek Gezelschap van Jonge Academici, 1967-’68, p. 39-41.

(184) ‘Maatschappij, wetenschap en wetenschapsbeleid’. In: Kultuurleven 1968 (35), p. 588-600. Also published as 1968 (182).

(185) ‘In memoriam prof. G. Holst’. In:PTR 1968 (29), p. 293. Also published as 1968 (186).

(186) ‘In memoriam prof. G. Holst’. In:PTT 1968 (29), p. 301. Also published as 1968 (185).

(187) ‘Les circuits intégrés et les micro-techniques’. In: Revue électricité, électrotechnique générale; courants forts et applications 1968 (5), p. 323-326. suppl.

(188) Gapology, both scientific and managerial, a cause for concern in Europe’. In: New York Times, 8 jan. 1968. Verkorte versie van 1968 (176).

(189) ‘Europäisches Industrie-Forschungs-Management’. In: Süddeutsche Zeitung, 27 juni 1968.

(190) ‘In memoriam prof. G. Holst’ (herdenkingsrede in Philips Ontspanningscentrum op 17 okt. 1968 te Eindhoven) (gestencild).

(191) ‘Industrial Aspects’, Chapter III OEC. Report “Reviews of National Science Policies” USA, 1968.

(192) 1969 ‘Technologie en research’ (voordracht op Economenconferentie op 27-28 mrt. 1969 te Amsterdam). In: Concentratie in het bedrijfsleven, Kluwer, Deventer 1969, p. 31-35.

(193) ‘On Maxwell’s equations and the theory of optical rotation’. In: Polarisation matière et rayonnement (volume jubilaire en l’honneur d’Alfred Kastler), Presses Universitaires de France, Paris 1969, p. 185-190.

(194) ‘Basic science as a source of innovation, and vice versa’. In: Process of technological innovation (symposium of the National Academy of Engineering, 24 April 1968), National Academy of Sciences, Washington, D. C., 1969, p. 20-25.

(195) ‘De natuurwetenschappelijke achtergrond van de moderne industrie’. In: Akademiedagen KNAW dl. 20 1969, p. 7-17.

(196) ‘Remarks on the formulation of magnetic theory’. In: IEEE Transactions on magnetics 1969 (Mag-5), p. 159-161.

(197) ‘Levensbericht van Gilles Holst; 20 maart 1886 – 11 oktober 1968’. In: Jaarboek van de KNAW 1968-1969, p. 225-230.

(198) ‘Anniversary dinner 1969 of the Royal Society of London’. In: Notes and records of the Royal Society of London 1969 (25), no. 1, p. 1-7.

(199) ‘G. Holst and his ideas on industrial research’. In: PTR 1969 (24), p. 161-167.

(200) ‘In memoriam ir. P. F. S. Otten’. In: PTR 1969 (30), p.1. Also published as 1969 (202).

(201) ‘Electrostatic machines, particle accelerators and industry’. In: PTR 1969 (30), p.309-311. Also published as 1969 (203).

(202) ‘In memoriam ir. P. F. S. Otten’. In: PTT 1969 (30) p. 1. Also published as 1969 (200).

(203) ‘Elektriseermachines, deeltjesversnellers en de industrie’. In: PTT 1969 (30), p. 319-321. Also published as 1969 (201).

(204) ‘Physics and industry’. In: Rivista del Nuovo Cimento 1969 (1), ser. 1, p. 17-29 (speciaal nummer).

(205) ‘G. Holst: profile of a research director’. In: Science Journal 1969 (5A), no. 1 p. 80-84.

(206) ‘Man van de wetenschap moet wereldburger zijn’ (interview). In: Algemeen Dagblad, 18 maart 1969.

(207) ‘Informatique et politique de recherche de l’entreprise’ (voordracht op congres S.I.C.O.B. op 28 sept. 1969 te Parijs).

(208) ‘De maatschappij in de maalstroom van de wetenschap’ (voordracht in Utrecht op 21 november 1969 in het kader van het V.C.S.B. lustrum, door N.O.S. gepresenteerd als gastcollege op 28 december 1969) (gestencild). Also published as 1970 (219) en 1976 (273).

(209) 1970 ‘Industries and academic freedom’ (voordracht at EIRMA conferentie te Dublin). In: EIRMA conference papers, vol. 9: relations between industry and the universities, European Industrial Research Management Association, Paris, 1970. Also published as 1972 (243).

(210) ‘On supergain antennae’. In: Old and new problems in elementary particles, dedicated to Gilberto Bernardini on his 60th birthday), Academic Press, New York enz. 1970, p. 73-79. Also published as 1970 (216).

(211) ‘Naturwissenschaftliche Grundlagenforschung und industrielle Nutzung’. In: Theorie und Praxis (Mainzer Universitätsgespräche Wintersemester in 1969-1970, Studium generale der Johannes Gutenberg –Universität, Mainz 1970, p. 40-43.

(212) ‘Training a student for industry’ (talk during the presentation exhibition of the Research Laboratory to the foreign press, October 1969). In: Announcer 1969/1070 (23), no. 10, p.51. Also published as 1970 (214).

(213) ‘Computers in medicine – why?’. In: Heart Bulletin 1970 (1), p. 33-35. Also published as 1971 (227).

(214) ‘Snel afstuderen een garantie voor vrijheid en onafhankelijkheid’. In: Informatiebulletin voor het onderwijs, no. 25 mrt. 1970, p. 12-13. Also published as 1970 (212).

(215) ‘Microwave and optical generation and amplification’ (voordracht op congres MOGA 70 op 7 sept. 1970 te Amsterdam). In: Ingenieur 1970 (82), p. ET181-ET183.

(216) ‘On supergain antennae’. In: PRR 1970 (25), p. 237-243. Also published as 1970 (210).

(217) In memory of S. Gradstein’. In: PTR 1970 (31), p. 1. Also published as 1970 (218).

(218) In memory of S. Gradstein’. In: PTT 1970 (31), p. 1. Also published as 1970 (217).

(219) ‘De maatschappij in de maalstroom van de wetenschap’. In: Wending 1970 (25), p. 499-510. Also published as 1969 (208) en 1976 (273).

(220) ‘Budget van f 150 mln. Voor centrale research-organisatie’. In: Financieel Dagblad, 19 au. 1970 (speciale editie).

(221) ‘Basic Science: will it influence technology in the next decade?’ (voordracht op Dessauer-symposium op 29 sept. 1970) (gestencild).

(222) 1971 ‘Relations between university and industry’. In: Southern Science and Technology Forum (‘Education, technology, industry, society’, international conference, University of Southampton, 1971), Southern Science and Technology Forum, Southampton 1971, p. 1-3.

(223) ‘De technische kloof , droom of werkelijkheid?’ (stellingen). In: Accountant 1970-1971 (77), p.5.

(224) ‘De technische kloof, droom of werkelijkheid?’ (voordracht op Accountantsdag ter gelegenheid van 75 jaar NIVRA op 20 okt. 1971 te Amsterdam). In: Accountant 1970/1971, p. 195-202.

(225) ‘Electronics and environment’. In: Announcer 1971 (25), no. 8, p. 7-9.

(226) ‘l’Oeuvre scienfific de Louis Néel’. In: Bulletin de la Société Française de Physique, nouvelle série, 1971, no. 7, p. 2-4.

(227) ‘Computers in medicine – why?’ In: Medicamundi 1971 (16), p.174-176. Also published as 1970 (213).

(228) ’50 jaar theoretische natuurkunde’. In: NTN 1971 (37), p. 135-146.

(229) ‘In memoriam dr. W. de Groot’. In: NTN 1971 (37), p. 347-348.

(230) ‘Theoretical physics and industrial research’. In: PTR 1971 (32), p. 149-153. Also published as 1971 (231).

(231) ‘Theoretische natuurkunde en industrieel onderzoek’. In: PTT 1971 (32), p. 297-302. Also published as 1971 (230).

(232) ‘Some basic rules for good industry-university relations’. In: Research Management 1971 (14), no. 6, p. 12-18.

(233) ‘The ominous spiral’. In: Studium Generale 1971 (24), p. 1459-1462. Also published as 1975 (266).

(234) 1972 ‘The impact of computers on industrial research and development’. In: The impact of computers on physics (proceedings of the 1st European conference on computational Physics, CERN, Geneva 10-14 April, 1972), North-Holland Publishing Co., Amsterdam enz. 1971, p. 174-178. Also published as 1972 (237).

(235) ‘General introduction’. In: Increasing versatility in research: challenge to industry and public institution (5th international TNO conference, 23-25 febr. 1972, Den Haag), TNO Den Haag 1972, p. 3-9.

(236) ‘Physics and society’. In: Kosmos 1972, Svenska, Fysikersamfundet, Uppsala 1972, p.105-111. Also published as 1972 (240), 1973 (249)en 1973 (253).

(237) ‘Impact of computers on industrial research and development’. In: Computers Physics Communications 1972 (3), p. 174-178, suppl. Also published as 1972 (234).

(238) ‘Levensbericht van Adriaan Daniel Fokker; 17 augustus 1887 – 24 sept. 1972’. Met S. R. de Groot. In: Jaarboek der KNAW 1972, p. 114-118.

(239) ‘Kleine parade’. In: NTN 1972 (38), p. 212-216 (speciaal nummer ter gelegenheid van het NatLab op 16 juni 1972).

(240) ‘Casimir’s parabletica’. In: PTR Suppl. 1972, no. A.

(241) ‘Physik und Gesellschaft’. In: Physikalische Blätter, 1972 (28), p. 481-490. Also published as 1972 (236), 1973 (249) en 1973 (253).

(242) ‘On electromagnetic momentum and ponderomotoric forces’. In: Proceedings KNAW 1972 (75), ser. B, p. 6-11.

(243) ‘Industry and academic freedom’. In: Research Policy 1971/1972 (1), p. 3-8. Also published as 1970 (209).

(244) ‘Topman Philips: wel groeien, maar anders’ (interview). In: Algemeen Dagblad, 28 april, 1972.

(245) ‘H. B. G. Casimir, President of EPS’. In: Europhysics News 1972 (3), april, p. 1-2.

(246) ‘Theoretische natuurkunde en industrieel onderzoek’. In: PTR Casimir 32, 10/11/12, 1972.

(247) 1973 ‘The banquet of the symposium; in honour of Paul Dirac’ (toespraken van Casimir e.a. tijdens banket ter gelegenheid van Dirac’s 70e verjaardag). In: Mehra, J. (ed), The physicist’s conception of nature, Reidel Publishing Co., Dordrecht 1973, p. 481-498.

(248) ‘When does jam become marmelade?’ (speech at a dinner of the Institute of Electrical Engineers, 1965). In: Weber, R. L. (ed.), A random walk in science, Institute of Physics, London, enz. 1973, p. 1-3. Also published as 1965 (140).

(249) ‘Electromagnetic units: 2’. In: Weber, R. L. (ed.),(zie 243) p. 71-73. Also published as 1968 (181).

(250) ‘Physics and society’. In:Trends in physics (volume of plenary lectures at the 2nd general conference of the European Physical Society, 3-6 oktober 1972, Wiesbaden, Fed. Rep. of Germany), European Physical Society, Geneva 1973, p. 125-136. Also published as 1972 (236), 1972 (241) en 1973 (254).

(251) ‘Wetenschapsbeleid, onmogelijk, maar onmisbaar’. In: Acta et Agenda; informatieen opinieblad der Leidse universiteit, 1 maart 1973, p. 1-3 (extra nummer).

(252) ‘Chemische research begint pas’. In: Industrie Chimique Belge 1973 (38), p. 726-728.

(253) ‘De hedendaagse natuurkunde in historisch perspectief’. In: Natuurkundige Voordrachten; voordrachten gehouden in de Maatschappij Diligentia te ‘s Gravenhage, nieuwe reeks, 1973, no. 51, p. 23-27.

(254) ‘Physics and Society’ (address at the 14th general assembly of IUPAP, September 1972, Washington and at the 2nd EPS general conference, October 1972, Wiesbaden). In: Physics Bulletin 1973 924), p. 209-212. Also published as 1972 (236), 1972 (241) en 1973 (249).

(255) Rede ter gelegenheid van aanvaarding van ambt van president van de KNAW. In: Verslag van de bijzondere bijeenkomst der beide afdelingen van de KNAW, 12 nov. 1973, p. 7-13.

(256) 1974 Voordracht op EIRMA conferentie op 20-31 mei 1974 te Brussel. In: EIRMA conference papers 16, European Industrial Research Management Association, Paris 1974, p. 57-64.

(257) ‘Rohstoff und Energieverknappung’. In: Begedorfer Gesprächkreis zu Fragen der freien industriellen Gesellschaft 1974, no. 48, p.6-9.

(258) ‘Contemporary Physics: a Europhysics Journal’. In: Contemporary Physics 1974 (15), no. 5.

(259) ‘Technology for the future’ (voordracht op Eurocongres op 22 apr. 1974 te amsterdam). In: Europhysics News 1974 (5), no. 9, p. 1-4. Also published as 1974 (261).

(260) ‘Orders of magnitude and rules of thumb’. In: Fysisk Tidskrift 1974 (72), no. 2/3, p. 74-83.

(261) ‘Technology for the future’ (voordracht op Eurocongres op 22 apr. 1974 te Amsterdam). In: Ingenieur 1974 (86), p. 378-382. Also published as 1974 (259).

(262) ‘Industrial research and fundamental physics or the lessons that physics can learn from technology’. In: Physics Bulletin 1974 (25), p. 445-447.

(263) ‘Editorial’. In: Plasma Physics 1974 (16), p. 779.

(264) ‘Physik und Arzt’ (Eröffnung des Jahreskongresses der Deutschen Röntgengesellschaft Baden-Baden). In: Röntenstrahlen; aus der Welt der medizinischen Radiologie, 1974 (31), p. 2-7.

(265) 1975 ‘Opkomst van de wetenschappelijke techniek’. In: Geschiedenis van de techniek, Studium Generale Technische Hogeschool Eindhoven, Eindhoven, 1975, p. 185-195, (collegedictaat Studium Generale, no. 9.015).

(266) ‘The ominous spiral’. In: Weiss, P. A. (ed), Knowledge in search of understanding; the Frensham papers, Futura, Mount Kisco, New York 1975, p. 171-174. Also published as 1971 (233).

(267) ‘Ruimte, energie en grondstoffen’. In: Nederland en de grenzen aan de groei, Het Spectrum, Utrecht enz., p. 39-45, (Aula 548).

(268) ‘Bedreigd talent’. In: Niet bij wetenschap alleen… (liber amicorum aangeboden aan A. J. Piekaar bij zijn afscheid als directeur-generaal van het Ministerie van O. en W. op 27 febr. 1975), Ministerie van O. en W., Den Haag, 1975, p. 36-44.

(269) ‘Tempel of stal’. In: Z. W. O. 25 (redes gehouden tijdens de feestelijke viering van het zilveren jubileum der Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek op 31 mei 1975 te ‘s Gravenhage), Nederlandse Organisatie voor Z. W. O., Den Haag 1975, p. 85-98.

(270) ‘Laser modes; an imperfect tribute to C. J. Bouwkamp’. In: PTR 1975 (30), p. 1*-4*.

(271) 1976 ‘The concept of energy’. In: Energy and physics (proceedings of the 3rd general conference of the European Physical Society, Geneva 1976, p. 7-14.

(272) ‘The role of universities’. In: Physics in industry (proceedings of the international conference in Dublin, March 9-13, 1976), Pergamon Press, Oxford enz. 1976, p. 11-17.

(273) ‘De maatschappij in de maalstroom van de wetenschap’. In: Een raad, zijn leden en gasten; het gezicht van de Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie, staatsuitgeverij, ‘s Gravenhage 1976, p. 31-39. Also published as 1969 (208) en 1970 (219).

(274) ‘Natuurwetenschap en de Nederlandse taal’. In: Verslag van het vijfde colloquium van hoogleraren en lectoren in de nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten; Noordwijkerhout, 27-31 augustus 1973, Internationale Vereniging voor Nederlandistiek, DenHaag enz. 1976, p. 25-41.

(275) ‘Waves as man-made phenomena’. In: Nachrichtentechnische Zeitschrift 1976 (29), no. 1, p. 74-78.

(276) ‘Education, physics and technology’. In: Physics Education 1976 (11), jan., p. 11-15.

(277) ‘Maxwell and the theory of magnetism’ (9th Clerk Maxwell Memorial Lecture). In: Radio and Electronic Engineer 1976 (46), p. 373-378.

(278) ‘Economics, pokitics and R and D’. In: Research Management 1976 (19), no. 6, p. 7-8.

(279) ‘De paradox van Bohm en magnetische monopolen’. In: Verslag van de Gewone Vergaderingen der afdeling natuurkunde van de KNAW 1976 (85), p. 79-85.

(280) 1977 ‘Development of solid-state physics’. In: Weiner, C. (ed.), History of twentieth century physics (proceedings of the international school of physics ‘Enrico Fermi’, course 57, Varenna 31st July – 12 August 1972), Academic Press, New York enz. 1977, p. 158-169.

(281) ‘Superconductivity’. In: Weiner (ed.), (zie 275), p. 170-181.

(282) ‘Some recollections’. In: Weiner (ed.), (zie 275), p. 182-187.

(283) ‘The relations between science and technology’. In: Weiner (ed.), (zie 275), p. 447-457.

(284) ‘Social impact of micro-technology’ (voordracht op 3e Euromicro symposium op 3-6 okt. 1977 te Amsterdam). In: Microprocessing and microprogramming, North-Holland Publishing Co., Amsterdam enz. 1977, p. 14.

(285) ‘Mathematics, mechanics and our conception of the physical world’. In: Theoretical and applied mechanics (proceedings of the 14th IUTAM congress, Delft, The Netherlands, 30 August – 4 September 1976), North-Holland Publishing Co., Amsterdam enz. 1977, p. 1-3.

(286) ‘Miniaturisation: the art of making things small’ (Hartley Lecture 1977). In: Measurement and Control 1977 (10), p. 241-244.

(287) ‘Developments of fundamental concepts in magnetism’. In: Physica 1977 (86-88B), p. 4-8.

(288) 1978 ‘Nernst’s theorem’. In: Cohen, E. G. D. (ed.), Fundamental problems in statistical mechanics, vol. 4 (proceedings of the International Summer School in Statistical Mechanics 4, Jadwisin, Poland, 14-24 September 1977), Zaklad narodowy imienia Ossdin’skich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wroclaw enz. 1978, p. 385-394.

(289) ‘Mijn laatste ontmoeting met György von Hevesy’. In: Liber amicorum Adriaan H. W. Aten, Amsterdam 1978, p. 27-31.

(290) ‘Über die Konstruktion einer zu den irreduzibelen Darstellungen halbeinfacher kontinuierlicher Gruppen gehörigen differentialgleichung’. In: Bertin, E. M. J. (ed.), Two decades of mathmatics in the Netherlands 1920-1940; a retrospection on the occasion of the bicentennial of the Wiskundig Genootschap, Mathmatical Centre, Amsterdam 1978, p. 195-199. Also published as 1931 (5).

(291) ‘Algebraischer Beweis der vollständigen Reduzibilität der Darstellungen halbeinfacher Liescher Gruppen’. Met B. L. van der Waerden. In: Bertin (ed.), (zie 285), p. 200-204. Also published as 1935 (17).

(292) ‘Introductory remarks’. In: 50 Years of quantum mechanics (a discussion at the symposium on the Foundations of Modern Physics, Loma-Koli, Finland, August 11-18, 1977), University of Helsinki, Helsinki 1978, p. 7-12.

(293) ‘Early efforts to achieve low temperatures’ (to the editors). In : American Scientist 1978 (29), p. 406-408.

(294) ‘Contribution of industrial physics’. In: Physics Bulletin 1978 (29), p. 413-415.

(295) ‘Remarks on the fine-structure constant’. In: Revue Romaine de Physique 1978 (23), p. 723-726.

(296) ‘Nobelprijs heeft bijgedragen aan erkenning wetenschap’ (interview). In: Nederland 28 okt. 1978.

(297) 1979 De kringloop van natuurkunde en techniek in de 20e eeuw (voordracht gehouden in de algemene vergadering van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen van 19 mei 1979), Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem 1979 (Haarlemse voordrachten, no. 39).

(298) ‘Als Demokrits Ideen Realität wurden’. In: Max-Planck-Gesellschaft; Feier der 100. Geburtstage von Albert Einstein, Otto Hahn, Lise Meitner, Max von Laue, Max-Planck-Gesellschaft, München 1979, p. 33-44. Also published as 1979 (302).

(299) ‘Big science and technological progress’. In: Speeches made on 23 June 1979 at the 25th anniversary ceremony, European Organization for Nuclear Research (CERN), Geneva 1979 (CERN/PUED 7906), p. 10-12.

(300) ‘Can research projects be evaluated? Experiences in industry’. In: International journal of Institutional Management in Higher Education 1979 (3), p. 217-223.

(301) ‘Levensbericht van S. A. Goudsmit; 11 juli 1902 – 4 december 1978’. In: Jaarboek van de KNAW 1978-1979, p. 158-160.

(302) ‘Als Demokrits Ideen Realität wurden; die Entwicklung der Physik in den ersten Dezennien unseres Jahrhunderts’. In: Physikalische Blätter 1979 (35), H. 7, p. 291-299. Also published as 1979 (298).

(303) 1980 ‘Superconductivity in the thirties’. In: Cohen, E. G. D. (ed.), Fundamental problems in statistical mechanics, vol. 5 (proceedings of the Fifth International Summer School on Fundamental Problems in Statistical Mechanics, Enschede, The Netherlands, June 23 – July 5, 1980), NorthHolland Publishing Co., Amsterdam enz. 1980, p. 377-385. Also published as 1980 (305).

(304) ‘De ontwikkeling der techniek van 1945 tot heden’. In: Kooy, G. A. (ed.), Nederland na 1945; beschouwingen over ontwikkeling en beleid, Van Loghum Slaterus, Deventer 1980, p. 130-140.

(305) ‘Supergeleiding in de jaren dertig’. In: NTN 1980 (A46), p. 137-140. Also published as 1980 (303).

(306) ‘Wetenschappelijk congres of gewoon snoepreisje’ (interview). In: NRC-Handelsblad, 2 apr. 1980.

(307) 1981 Gilles Holst, pionier van industrieel onderzoek in Nederland (Holst-lezing 1981), Technische Hogeschool Eindhoven, Eindhoven 1981. Also published as 1982 (319) en 1982 (320).

(308) ‘Wetenschap, techniek en maatschappij, of de ingenieur in de moderne samenleving (rede bij opening academisch jaar 1980-’81 in de Technische Hogeschool Delft), Technische Hogeschool Delft, Delft 1981.

(309) ‘Cornelis Jacobus Gorter’ (biographical memoir). In: The American Philosophical Society; yearbook, 1980, p. 587-590.

(310) ‘Levensbericht van John Hasbrouck van Vleck; 13 maart 1899 – 27 okt. 1980’. In: Jaarboek van de KNAW 1980-1981, p. 184-185.

(311) ‘Snow: reflections on physics in our time’ (boekbespreking van ‘The Physicists; a generation that changed the world’ door C. P. Snow). In: Nature 1981 (294), p. 26-27.

(312) ‘Die Bedeutung des Stern-Gerlach-Experimentes für die Entwicklung der Quantentheorie’. In: Physikalische Blätter 1981 (37), p. 57-58.

(313) 1982 ‘De natuurkunde ten tijde van Einstein’. In: Debroek, G. (red.), Albert Einstein; bijdragen over zijn wereld, zijn wetenschap, zijn denken, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen 1982, p. 19-27 (Nijmeegse studies in de filosofie van de natuur en haar wetenshcap, no. 1).

(314) ‘Broken English’. In: Weber, R. L. (ed.) More random walks in science, Institute of Physics, Bristol enz. 1982, p. 2-4. Also published as 1956 (89) and 1963 (124).

(315) ‘Preface’. In: Physics in the Netherlands; a selection of Dutch contributions to physics in the first 30 years after the Second World War (2dln.), Foundation for Fundamental Research on Matter, Utrecht 1982, p. XIII-XIV.

(316) ‘My life as a scientist’. In: Zichichi, A. (ed.), Pointlike structures inside and outise hadrons, Plenum Press, New York 1982, p. 697-712.

(317) ‘Serendipisme en industrieel onderzoek’. In: Serendipiteit, de paradox van de ongezochte vondst, Buro Studium Generale Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht 1982, p. 27-32.

(318) ‘Anno mirabile MCMXXXII’. In: NTN 1982 (A48), p. 76-77.

(319) ‘Gilles Holst, pioneer of industrial research in the Netherlands’. In: PTR 1982 (40), p. 121-128. Also published as 1981 (307) en 1982 (320).

(320) ‘Gilles Holst, pionier van het industriële onderzoek in Nederland’. In: PTT 1981/1982 (40), p. 125-132. Also published as 1981 (307) en 1982 (319).

(321) ‘In defence of errors’. In: Physics Bulletin 1982 (33), p. 314.

(322) 1983 Haphazard reality; half a century of science, Harper and Row, New York 1983. Also published as 1983 (323).

(323) Het toeval van de werkelijkheid; een halve eeuw natuurkunde, Meulehoff Informatief, Amsterdam 1983. Bewerkte uitgave van 1983 (322).

(324) ‘Voorwoord’. In: Beek, L., Pioniers der natuurwetenschappen; van Mercator tot Zernike, Van Gorkum, Assen 1983.

(325) ‘De wetenschap-technologie-spiraal’. In: Intermediair, 1983, vol. 19, no. 46, p. 19-25. Voorpublikatie deel laatste hoofdstuk van 1983 (318).

(326) ‘Aspects of freedom’. In: Physics Bulletin 1983 (34), p.53.

(327) ‘The ultimate paradox’. In: Physics Bulletin 1983 (34), p. 315.

(328) ‘Radioaction pressure in liquids’. In: Proceedings KNAW 1983 (86), ser.B no. 1, p. 55-59.

(329) ‘Twee zielen autogeen gelast’ (interview). In: NRC-Handelsblad, 7 okt. 1983.

(330) ‘Professor hendrik B. G. Casimir, fysicus van wereldklasse’ (interview) In: Volkskrant, 10 dec. 1983.

(331) ‘Dichtkunst en wetenschap’ (voordracht voor de Johann Wolfgang van Goethe-Stichting op 14 okt. 1983 in het Vredespaleis te Den Haag).

(332) ‘The early history of superfine structure’, Hyperfine Interactions 15, 1.

(333) ‘Paul Ehrenfest’. In: NTN, A49, p. 66-67.


(334) 1984 ‘De schuldvraag in de natuurwetenschap’ (voordracht op symposium van de KNAW op 9 dec. 1983 te Utrecht, p. 31-36; discussie met prof. ir. E. J. Tuininga, p. 37-41). In: Dresden (red.), Wetenschap ten goede en ten kwade, Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij, Amsterdam enz., 1984, p. 31-41.

(335) ‘Een vergeten genie, Hugo Martin Tetrode’. In: NRC-Handelsblad, 23 febr. 1984.

(336) ‘Prof. Dr. H. B. G. Casimir’ (interview). In: NOS-televisieprogramma ‘Markant’, 26 jan. 1984.

(337) ‘Marginal notes for an anniversary’. In: PTR, 1986 Vol. 42, No. 10/11/12, p. 295-296.

(338) ‘De bibliotheek en de toekomst van het boek: rede uitgesproken tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van de herdenking van het vierhonderdjarig bestaan van de Leidse Universiteitsbibliotheek 30 oktober, 1987. (Casimir, Brill). (zie ook nr. 348, 1988)

(339) ‘Physics in the making: essays on developments in 20th century: in honour of H.B.G. Casimir on the occasion of his 80th birthday’. Sarlemijn, Andries, 1989.

(340) ‘Mijn visie op wetenschap en researchmanagement’, in:A. Sarlemijn (ed.), Tussen academie en industrie, Meulenhoff informatief, Amsterdam 1984, p. 19-73.

(341) ‘Repliek’. In: A. Sarlemijn (ed)., Tussen academie en industrie, Meulenhoff informatief, p. 181-189

(342) ‘Over de oude instellingen omtrent het horror vacui’. In: De Gids 1984, p. 595-597.

(343) ‘Peter Debije’. In: Natuur en Techniek 12, p. 922-937.

(344) 1985 ‘Paul Dirac 1902-1984’, Naturwissenschaftliche Rundschau 38.6 (1985), p. 219-223.

(345) ‘Ter herdenking van Niels Bohr, in: De Gids 1985, p. 633-643.

(346) 1986 Woord vooraf bij ‘Het psychofysisch probleem’. In: De Gids, 1986, p. 762-763.

(347) 1987 ‘Van der Waals forces and zero point energy’, in: Physics of Strong Fields Proceedings of a NATO Advanced Study Institute, edited by W. Greiner, Plenum, New York, 1987, 957.

(348) 1988 ‘De bibliotheek en de toekomst van het boek’. In: De Gids 1988, p. 243-249. (zie ook nr. 338, 1984)

(349) ‘De universiteit zestig jaar geleden’. In: De Gids 1988, p. 666-668.

(350) ‘De bom’. In: De Gids 1988, p. 924-925.

(351) 1989 ‘Stijl in de wetenschap’. In: De Gids 1989, p. 713-715.

(352) 1990 ‘Vijf maal vijf’. In: De Gids 1990, p. 1015-1017.

(353) ‘Vacuüm versus vaste stof’, Academiae Analecta, 1990.

(354) ‘Een technicus moet streven naar perfectie, maar de beperkte beschikbaarheid van geld, tijd en deskundige werkkrachten maakt dit ideaal onbereikbaar’. Studium Generale-avond ‘De perfecte Machine’.

(355) ‘Vakliteratuur: Zoeken en vinden’. T.H. Eindhoven

(356) 1991 ‘Deutsch als Wissenschaftssprache’. In: Phys. Bl.47, No. 7.

(357) ‘Low temperatures’. Manchester Memoirs.

(358) ‘Leon Charles Prudent van Hove’. (10 february 1924-2 september 1991

(359) ‘De wetenschap-technologie spiraal, Wat is wetenschap?’ 1991.

(360) 1992 ‘Über eine alte Anekdote’. In: Physikalische Blätter, nr. 3.

(361) ‘La théorie fondamentale et ses applications: L’héritage de Louis de Broglie’. Académie Française Académie de sciences centenaire de Louis de Broglie.

(362) ‘The highs and lows of superconductivity’. In: Physics World nr. 12

(363) ‘Interview met H. B. G. Casimir, In: Stroom, nr. 26.

(364) ‘Door koude bewogen: Lage-temperatuuronderzoek in de jaren dertig’. In: Natuur en Techniek’ nr. 9.

(365) 1993 ‘Duits als taal der wetenschap’. In: De Gids 1993, p.787-788.

(366) ‘Verantwoordelijkheidsbesef’. In: A. Vlug (ed).,: Balanceren op de rand van de rede, Lemniscaat, Rotterdam, 1993, p. 105-116.

(367) ‘Zijn creativiteit en serendipiteit nuttige begrippen?’ In: H.J. Huisjes (ed.): Creativiteit serendipiteit en wetenschapsbeleid, Van Gorcum, Assen, 1993 p. 10-15

(368) Brief, in: Gedeelde herinneringen, liber amicorum aangeboden aan Jan Tinbergen ter gelegenheid van zijn negenstigste verjaardag, EUR, Rotterdam, 1993, p. 13-15.

(369) 1994 ‘Alle begin is moeilijk’. In: De Gids 1994, p. 603-604.

(370) ‘Niels Bohr’. Kritisch denkerslexicon.

(371) 1995 ‘Fysici en filosofen’. In: De Gids 1995, p. 988-991.

(372) ‘Tale of the century: Physics since 1900’. In: Physics World no. 12.

(373) ‘In memoriam Sir Rudof Peierls’.

(374) 1996 ‘A lifetime reading books: interview met Hendrik Casimir’. In: ITW nieuws nr. 1.

(375) ‘Grüße und Glückwünsche aus aller Welt’. In: Physikalische Blätter nr. 2.

(376) ‘Schilderszoon, fysicus en oud-rector Ralph Kronig’. In: Delft Integraal nr. 2.

(377) ‘Ralph Kronig: 10 maart 1904-16 november 1995, Levensberichten en herdenkingen.

(378) ‘Gedenkworte für Bartel Leendert van der Waerden’. Orden pour le mérite für Wissenschaften und Künste, Reden und Gedenkworte.

(379) ‘Max Planck’. Kritisch denkerslexicon.

(380) 1997 ‘Boekbespreking van K. Henschel (ed.) Physics and National Socialism: an anthology of primary sources, mededelingen van het wiskundig genootschap nr. 2.

(381) 1998 ‘Van der Waals forces and zero point energy’. In: Physics and society, essays in honour of Victor Frederick Weisskopf by the international community of physicists, Springer-Verlag, New York, 1998.

(382) ‘Vaarwel collegezaal, verwacht een ander heer’. In: Stielz nr.1.

(383) 2000 ‘Vitruvius en de opleiding van architecten’. In: De Gids 2000, p. 30-31.

(384) ‘On the history of the so-called Casimir effect, Comments on modern physics, Vol. 1, nr. 5-6, p. 175-177.
Books

Rotation of a rigid body in quantum mechanics Thesis, Rijksuniversiteit Leiden, Wolters, Groningen, 1931

On the interaction between atomic nuclei and electrons 1st edition, Bohn, Haarlem, 1936 2nd edition, Freeman, San Francisco, 1963.

Theorie der Electriciteit Kompas, Antwerpen, 1936

Magnetism and very low temperatures Cambridge, University Press, 1940

Anthology of Philips research; published on the occasion of the 75th anniversary of the N.V. Philips’ gloeilampenfabrieken Editors: Casimir, HBG en Gradstein, S., Philips, Eindhoven, 1966

Gilles Holst; pionier van industrieel onderzoek in Nederland; Holst-lezing THE Eindhoven, 1981

Haphazard Reality: half a century science Harper & Row, 1983

Physics in the making,1989: Essays on 20th century physics in honour of H B G Casimir on his 80th Birthday.

Edited by A. Sarlemiyn and M.J. Sparnaay, North-Holland, Elsevier, Amsterdam, 1989Het toeval van de werkelijkheid: een halve eeuw natuurkunde Dutch translation by Casimir, Meulenhoff, Amsterdam, 1983

Mens en kosmos Meulenhoff, Amsterdam, 1993

Waarneming en visie, over wetenschap en maatschappij Meulenhoff Informatief, Amsterdam, 1987


Casimir
Dovnload 105.73 Kb.