Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Herinnering / aanmaning wedstrijdgevende organisatie

Dovnload 6.48 Kb.

Herinnering / aanmaning wedstrijdgevende organisatieDatum01.08.2017
Grootte6.48 Kb.

Dovnload 6.48 Kb.


Herinnering / aanmaning
wedstrijdgevende organisatie

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats
Naam contactpersoon
en telefoonnummer

Naam deelnemer en persoonsnummer KNHS

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats
Sportnaam paard

Combinatienummer

Wedstrijdplaats en datum:

Datum:


Beste ruiter/amazone,
Op [datum factuur] zonden wij u een factuur van € [bedrag factuur] voor de wedstrijd op [wedstrijddatum] in [wedstrijdplaats], welke tot heden niet aan ons is voldaan. Wellicht is één en ander aan uw aandacht ontsnapt?
Wij verzoeken u alsnog – binnen twee weken na vandaag - het totaalbedrag van € [bedrag factuur] over te maken op bankrekeningnummer [nummer] van [tenaamstelling rekeninghouder] te [plaats rekeninghouder], onder vermelding van het factuurnummer en uw naam en persoonsnummer, de naam van de vereniging waarvan u lid bent en de wedstrijddatum.
Wij rekenen op een spoedige betaling!
Met vriendelijke groet,

Namens [wedstrijdgevende organisatie]


[contactpersoon wedstrijdgevende organisatie]


Dovnload 6.48 Kb.