Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hermeneutische knooppunten levensbeschouwelijke en religieuze vorming

Dovnload 9.37 Kb.

Hermeneutische knooppunten levensbeschouwelijke en religieuze vormingDatum31.07.2017
Grootte9.37 Kb.

Dovnload 9.37 Kb.

Hermeneutische knooppunten
   levensbeschouwelijke en religieuze vormingSpreken over een cultuur van de kick bij jongeren kan bij hen op weerstanden stoten. Vaak wordt dit spreken immers gedragen door een reeks negatieve vooronderstellingen over de hedendaagse jongerencultuur in het algemeen. Hier zullen vragen en meningsverschillen rijzen: Is de kickcultuur wel representatief voor de beleving van 'de' jongeren vandaag? Is de kickcultuur typisch voor jongeren? Of nemen de jongeren slechts over wat in de volwassenencultuur bestaat? Zijn kicks wel typisch voor onze tijd en voor onze westerse cultuur?Zijn kicks wel (altijd) slecht? Moet niet aandacht besteed worden aan waarden en onwaarden in de kickcultuur? Moet geen onderscheid gemaakt worden tussen verschillende soorten van kicks (bijvoorbeeld: 'leegtekicks', 'oppervlaktekicks' en 'dieptekicks')? Moeten jongeren die naar kicks streven niet aan het woord gelaten worden? Steken in kicks ook geen waardevolle aspecten zoals de klemtoon op 'beleving', 'intensiteit', 'lichamelijkheid', 'horizonten verleggen', 'spel' als opvoedingsmetafoor, etc.


Wat zijn de drijfveren van de hedendaagse kickcultuur? Hier moeten zowel sociologische, psychologische als biologische verklaringsmodellen bij elkaar gebracht worden. Worden mensen in hun kickzucht niet gemanipuleerd door economische en ideologische factoren?Hoe verhouden zich kickervaringen en ervaringen van geluk? Wat is het verschil tussen een kick en een zingevingsmoment? Is er een verband tussen de kick en de religieuze ervaring? En over welke religieuze ervaring gaat het dan? Kan een opeenvolging van kicks een volwaardig alternatief vormen voor een geïntegreerde uitbouw van een omvattend, persoonlijk of in gemeenschap beleefd zingevingsproject? Zijn kicks een surrogaat of een alternatief voor een meer omvattend zingevingsverhaal (waarin synchrone en diachrone samenhang centraal staan)? Hoe het verschil uitleggen tussen kicks en zinervaringen?
Enkele voorbeelden:

  • een kick speelt in op een behoefte, een zinervaring is een antwoord op een verlangen;

  • in een kick zoek ik de grens op, in een (religieuze) zinervaring komt de grens naar mij toe of wordt de grens vanuit de overkant opengebroken;

  • in een kick staat het genietend ik centraal, in een (religieuze) zinervaring staat de expressie van verbondenheid met een Ander centraal;

  • in een kick verlies ik mezelf, in een zinervaring vind ik mezelf op een nieuwe wijze terug;

  • een kick verslaaft, een zinervaring bevrijdt mij.

En toch: is dit geen te zwart-wit voorstelling? Hebben religies en andere levensbeschouwelijke systemen vandaag niet minder aantrekkingskracht precies omdat ze mensen zo weinig 'opkikkeren'?Wie kan kicks betalen? Leiden kicks niet tot nieuwe vormen van discriminatie (in een klasgroep: wie kan bepaalde gadgets, kledij, cd's, etc. betalen en wie niet)? Mag een school wel inspelen op dergelijke hypes (wie kan/mag van thuis meegaan op een kicksportdag en wie niet)?
Aan de andere kant zijn er kicks die niet 'duur' zijn: roddelen, pesten, agressie, etc.: hoe gaat de school daar mee om?Hoe vinden jongeren dat hun op kicks beluste vrienden het best kunnen benaderd worden?: stimulerend ('doe maar, je leeft maar één keer'), tolererend ('doe maar, als je maar de andere en jezelf geen schade aandoet'), kritisch-constructief ('ik veroordeel je niet, maar ik geloof niet dat je daar je heil in zult vinden'), moraliserend ('je bent oppervlakkig bezig'), weerbaar makend ('laat je daardoor toch niet opslorpen'), een alternatief aanbiedend ('ik zou een grens stellen aan het geld dat ik daaraan maandelijks uitgeef, dan heb ik nog iets over voor iets anders', 'met onze school zouden we dit jaar een anderssoortige klasuitstap kunnen maken'), etc.?


Dovnload 9.37 Kb.