Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Het gesproken woord en de stilte op ‘de internationale dag van de tolerantie’

Dovnload 69.79 Kb.

Het gesproken woord en de stilte op ‘de internationale dag van de tolerantie’Datum01.08.2017
Grootte69.79 Kb.

Dovnload 69.79 Kb.HET GESPROKEN WOORD EN DE STILTE OP

DE INTERNATIONALE DAG VAN DE TOLERANTIE’


ONS LIEVE HEER OP SOLDER MUSEUM – AMSTERDAM DAG VAN DE TOLERANTIE – 21 DECEMBER 2015


Een verslag van de themamiddag in Museum

Ons’ Lieve Heer op Solder.

Vriendschap, begint bij jezelf. Liefde, begint bij jezelf. Maar hoe kun je winnen als je amper wint van jezelf?’ Dit zijn de woorden van Spoken Word Performer Akwasi uit zijn nummer Een wedstrijd dat hij op de internationale dag van de tolerantie op maandag 16 november 2015 liet horen in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder.


De dag van de tolerantie stond door de aanslagen in Parijs plots in een ander daglicht. De speech van jongerenverte- genwoordiger van UNESCO Esther van Duin, de muziek van Akwasi en de woorden van een aantal middelbare scholieren raakten de bezoekers. Deze middelbare scholieren zijn de

‘Voices of Tolerance’ en maken deel uit van een initiatief van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, mede mogelijk gemaakt door het vfonds. Het event en de werksessie op de Internationale Dag van de Tolerantie zijn onderdeel van de het project ‘Voices Of Tolerance’. Na een korte inleiding van Judikje Kiers, directeur Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, liet Akwasi zijn eerste nummer 1 Goede Reden horen.


‘Toen ik klein was wilde ik toch grootst worden

Maar dit doet pijn, want de wereld heeft een kuur nodig’


- Akwasi -
Vervolgens onderzocht Esther van Duin in haar speech de

vraag ‘wat vind je van tolerantie?’. Voor haar is tolerantie de kuur tegen haat en onbegrip. Eén van de ‘Voices of Tolerance’, gaf volgens Van Duin een goede associatie bij het begrip. De leerling stelde dat de wereld van ons allemaal is, maar mensen degenen zijn die er grenzen op hebben gelegd. Deze subtiele grenzen hebben volgens Van Duin alles te maken met tolerantie omdat deze niet voor ieder land, mens of cultuur gelijk zijn. Hierdoor kan wrijving ontstaan tussen verschillende groepen. Van Duin stelt dat tolerantie alles te maken heeft met ‘de ander’. ‘Tolerantie doet namelijk niets

af aan jouw waarden, jouw idealen of jouw ideeën. Het zorgt er slechts voor dat jij ook niks afdoet aan de waarden, idea- len en ideeën van ‘die ander’ door deze te respecteren en niet te onderdrukken.’ Aldus van Duin.
Respect voor de ideeën, normen en waarden van de ander kwam niet alleen naar voren in de toespraak van Esther maar ook in de ideeën van de ‘Voices of Tolerance’ over tolerantie. Zij koppelden het onderwerp aan de aanslagen in Parijs van 13 november 2015, maar ook aan hun eigen hou- ding tegenover het gedrag van anderen. Een indrukwekkend

moment voor iedereen was de minuut stilte die door een van de leerlingen werd gevraagd voor onschuldige burgers in

de Gazastrook. De jongen vertelde dat hij het verschrikke- lijk vond wat er in Parijs was gebeurd. ‘Dit soort aanslagen zijn echter aan de orde van de dag in andere gebieden op de wereld, daarom wil ik graag een minuut stilte voor de

mensen die door dit geweld getroen worden.’ Akwasi sloot

af met het lied Een wedstrijd en vervolgens was er voor de

bezoekers de gelegenheid om een tour door het museum bij te wonen.
Na afloop van dit open gedeelte van de middag startte de

besloten werksessie. In deze werksessie van een uur zaten

24 mensen van verschillende partijen (o.a. ouders, scholen, musea en de gemeente Amsterdam) rond de tafel. Onder bezielende leiding van Felix Rottenberg vlogen in korte tijd de volgende onderwerpen over tafel: het ontwikkelen van een methodiek voor tolerantie-educatie, de benodigdheden voor een samenwerking met scholen en de mogelijkheid

om de methodiek nationaal of zelfs internationaal uit te breiden. Uit de werksessie werd duidelijk dat ook ouders in dit traject een rol kunnen krijgen, eens in de drie maanden moet worden besproken hoe de methodiekontwikkeling omtrent tolerantie-educatie een stap verder wordt gebracht. Daarnaast is het belangrijk dat vmbo leerlingen niet enkelals ontvanger optreden, maar ook naar buiten kunnen treden met hun creativiteit en hun ervaringen.
Uit de middag bleek: tolerantie heeft veel te maken met respect voor de ander. Het is volgens Esther van Duin, de leerlingen en Akwasi een beginpunt van een lange reis maar ook een doel om naar te streven.

  • Een verslag van de

  • Dovnload 69.79 Kb.