Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Het interview uitwerken

Dovnload 11.58 Kb.

Het interview uitwerkenDatum05.12.2018
Grootte11.58 Kb.

Dovnload 11.58 Kb.

Het interview uitwerken

Werk een interview altijd meteen uit! De uitspraken en het verband waarin ze zijn gedaan liggen dan nog vers in het geheugen. Gebruik de opname alleen om stukken terug te luisteren die je niet helemaal paraat hebt.Algemene schrijftips


 • Wissel zinslengtes af, lange zinnen zijn moeilijker te lezen dan korte; gebruik maximaal vijftien woorden per zin.

 • Voorkom herhaling van woorden.

 • Vermijd vaktermen en specialistische woorden; is het niet mogelijk een term te omzeilen, geef er dan een korte, duidelijke toelichting bij.

 • Gebruik alleen afkortingen als u zeker weet dat de lezer weet waar de afkorting voor staat. Als u twijfelt, geeft u de eerste keer de volledige naam, de vertaling of een omschrijving, met de afkorting tussen ronde haakjes erachter. Bijv. Jongeren Pastoraal Team (JPT). In het vervolg kunt u dan alleen de afkorting gebruiken.

 • Hanteer een correcte stijl, spelling en grammatica. Raadpleeg bij twijfel een woordenboek of de Woordenlijst Nederlandse taal, beter bekend als: het Groene Boekje. Zie bijvoorbeeld ook de online Van Dale. Een zeer handige website is taaladvieswebsite van de Nederlandse Taalunie. Hier vindt u een schat aan informatie over taalkwesties.

 • Formuleer kort en nauwkeurig, maar ook puntig en kleurrijk, zoek naar het markante, ga niet ambtelijk te werk en verplaatst u in de situatie van de ‘gewone’ lezer.

 • Gebruik geen vage termen, zoals vrij, tamelijk, regelmatig, dikwijls.

 • Vermijd het gebruik van superlatieven waarmee u uzelf op de borst klopt, zoals de grootste, de beste of de belangrijkste. Wees concreet.

 • Gebruik spaarzaam ‘de heer’ of ‘mevrouw’.

 • Vermijd het gebruik van afkortingen (etc., e.d., dhr.)

 • Wees consequent in het weergeven van informatie. Dus niet de ene keer (070) 323 78 66 en de andere keer 070 – 3237866.

 • Schrijf getallen voluit, behalve wanneer het gaat om datum en tijd.

 • Geef maanden met hun naam aan en niet met een cijfer.

 • Vermijd verkleinwoorden.

Gebruik van (tussen)koppen


(Tussen)koppen worden vooral gebruikt om een groot stuk tekst in kleine, behapbare stukken te verdelen. Gebruik ze dus alleen bij lange teksten en wanneer het echt nodig is (bijvoorbeeld in een lange nieuwsbrief of in een folder met veel tekst).

Hieronder volgen enkele handvatten voor het gebruik van tussenkoppen: • een (tussen)kop is nooit langer dan één regel: hoe korter, hoe beter

 • de (tussen)kop slaat bij voorkeur op de hele tekst die volgt, niet alleen op het begin of eind

 • zorg voor gelijksoortige kopjes (als u kiest voor vragende kopjes, hanteer die dan consequent)

 • maak (tussen)koppen vet

 • er komt geen witregel tussen de kop en de tekst die volgt.


Tekststijl per berichtsoort


Welke tekststijl hoort bij welk soort bericht?
Bij elk soort bericht hoort een bepaalde manier van schrijven. Het is belangrijk dat u daar tijdens het schrijven rekening mee houdt. Hieronder volgt een korte opsomming van verschillende berichtsoorten en de daarbij behorende schrijfstijl.

Berichtend

Opinievormend
 • column: naar de stijl van de schrijver

 • redactioneel commentaar: naar de stijl van de redacteur, bij voorkeur een strakke stijl

 • beschouwing: weging van feiten, onderbouwde mening van de schrijver

 • opiniërend artikel: beschrijving van de inhoud en onderbouwde mening van de schrijver

 • ingezonden brief: naar de stijl van de schrijver

 • Gebruik van (tussen)koppen
 • Tekststijl per berichtsoort

 • Dovnload 11.58 Kb.