Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Het minste wat je over het Ego zou moeten weten Het minste wat je zou moeten weten over het ego

Dovnload 0.69 Mb.

Het minste wat je over het Ego zou moeten weten Het minste wat je zou moeten weten over het egoPagina1/19
Datum12.04.2017
Grootte0.69 Mb.

Dovnload 0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Het minste wat je over het Ego zou moeten weten

Het minste wat je zou moeten weten over het ego

Dit boek reikt je enorm veel aan wat het Ego precies is en hoe het spel van het Ego en door het EGO wordt gespeeld om ons te misleiden en in de illusies van de “waarheid” vast te houden, in plaats van ons de “werkelijkheid” van het leven te laten zien, als wij weer terugkeren op het pad van éénheid en liefde.


Jezus:

Het is mijn bedoeling met deze serie lezingen jullie een kort overzicht te geven van de uitdagingen waar het menselijk ego alle geestelijke zoekers voor stelt, ongeacht welke uiterlijke leer of godsdienst ze volgen. Dit is, om zo te zeggen, ‘het allerminste wat je over het menselijke ego moet weten’.


De verborgen deugden van heilige verwarring


Een lezing door Jezus

Ik ben me bewust dat de meeste mensen die serieus mijn lezingen over het ego bestuderen, zich uiteindelijk min of meer verward zullen voelen. Ze zullen voelen alsof het bijna onmogelijk lijkt het verschil te zien tussen wat de dualistische ‘waarheid’ van het ego en de werkelijke waarheid van de Christusgeest is. Ze zullen voelen alsof het heel moeilijk lijkt te weten wanneer ze handelen vanuit het ego en wanneer niet. Sommigen zullen zelfs een gevoel van wanhoop ervaren, alsof het onmogelijk lijkt ooit het ego en zijn spitsvondigheden te overwinnen.

Ik begrijp deze gevoelens, maar ik hoop je te helpen inzien dat dit gewoon een noodzakelijke stadium op het spirituele pad is dat alle zoekers moeten doormaken voordat ze boven het ego kunnen uitstijgen. Ieder mens die ooit het Christusbewustzijn heeft bereikt, heeft deze fase ervaren, mezelf inbegrepen. Dus, ik hoop dat ik je kan helpen beseffen dat je niet alleen bent en dat het inderdaad mogelijk is door deze periode heen te komen, zelfs al kan het bij tijden hopeloos lijken.

Wat ik echt hoop je te helpen zien is dat de toestand van oprechte verwarring in feite een prima staat van bewustzijn is. In plaats van vertwijfeling of moedeloosheid te voelen, zou je jezelf moeten feliciteren met het behalen van een belangrijke overwinning. Door bereid te zijn je in een staat van verwarring te begeven, heb je een heel belangrijke stap gezet op het pad jezelf van het ego te bevrijden. Waarom is dat zo?

Wat ik geprobeerd heb uit te leggen in de lezingen over het ego is dat het ego een onverzadigbare zucht heeft om elke situatie te controleren. Het probeert onafgebroken zichzelf als een autoriteitsfiguur op te zetten die niet in twijfel getrokken of tegengesproken kan worden. Maar een autoriteitsfiguur te zijn komt met een subtiele verleiding die ervoor gezorgd heeft dat anderszins oprechte mensen – in het bijzonder op het terrein van de politiek – in hun missie in het leven faalden. En het is zeker dat het ego geen enkele manier vindt om deze verleiding te weerstaan. De verleiding is dat als je een autoriteitsfiguur bent, het lijkt alsof je altijd gelijk moet hebben. Als je geen gelijk krijgt, wordt je autoriteit in twijfel getrokken en dit geeft aanleiding voor de angst dat je je positie en haar privileges kunt verliezen.

Het ego leeft in een voortdurende staat van angst dat als het ongelijk krijgt, het zijn controle over jou zal verliezen en dus sterven zal. Dit is een gegronde angst in de zin dat als de Bewuste Jij eenmaal de misvatting gaat inzien van het dualistische, op angst gebaseerde en machtzoekende redeneren van het ego, het ego zijn zeggenschap over je zal verliezen en uiteindelijk zal sterven.

Nu, hier komt de sluwe redenatie. Het pad dat tot vrijheid van het ego leidt is dat het Bewuste Jij moet ophouden zichzelf te identificeren met het ego en de dualistische overtuigingen van het ego. Wanneer iemand volledig met zijn of haar ego geïdentificeerd is, zal de persoon de angst van het ego voelen om zijn zeggenschap kwijt te raken. Daarom zal deze persoon zich gedwongen voelen om de overtuigingen van het ego te verdedigen als was het een kwestie van leven en dood. Me andere woorden, de persoon zal voelen dat het uitermate belangrijk is om nooit ongelijk te krijgen.

Hoe probeert het ego te vermijden dat het ongelijk krijgt? Door overtuigingen te scheppen die gebaseerd zijn op het zwart-wit denken of het grijze denken. Het ego schept een wereldbeeld en zolang iemand dit wereldbeeld accepteert, kan de persoon nooit ongelijk krijgen. De persoon zal altijd in staat zijn elke situatie of argument zo om te buigen dat het lijkt dat hij of zij nooit ongelijk heeft.

Zie je de gevolgen van deze wijze van benadering van het leven? Het geeft iemand werkelijk een gevoel van zekerheid, dat er voor zorgt dat mensen heel zeker weten dat ze gelijk hebben, dat ze okay zijn of zelfs dat ze superieur aan anderen zijn. Maar dit is een valse zekerheid die in voortdurend gevaar verkeert bedreigd of vernietigt te worden door gebeurtenissen waarover noch de persoon noch het ego enige controle heeft.

Ik wees op dit valse gevoel van zekerheid toen ik zei:26 En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand.
27 Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’ (Matteüs, hoofdstuk 7)

Wanneer iemand volledig geïdentificeerd is met het ego, gebruikt die persoon het zwart-wit denken of het grijze denken om elk idee of gezichtspunt te weerleggen, dat het dualistisch wereldbeeld van het ego in twijfel trekt. Dus, zo iemand is eenvoudig niet ‘onderwijsbaar’ en een spirituele leraar heeft weinig kans de persoon te bereiken, zoals ik onlangs heb uitgelegd.

Zie je nu mijn punt? Wanneer jij jezelf met het ego identificeert, heb je de vluchtige zekerheid van het ego en kun je elke verwarring ontkennen. In zekere zin voel je je nooit verward, omdat het ego altijd pasklare antwoorden heeft op elke vraag of in elke situatie. Dus, juist het feit dat jij je nu verward voelt en dat je bereid bent te erkennen dat je je verward voelt is een duidelijk bewijs dat het Bewuste Jij niet langer volledig met het ego geïdentificeerd is.


Het herkennen van de ware leraar
Ik besef dat in zekere zin het wegvallen van de oppervlakkige zekerheid van het ego als een verlies zal aanvoelen, maar alleen wanneer je dit vanuit een nauw perspectief bekijkt. Als je even een stap achteruit wilt zetten en naar het bos in plaats van de bomen kijkt, zie je dat ‘verward zijn’ een belangrijke stap voorwaarts is, want nu ben je ‘onderwijsbaar’ geworden voor zowel je Christuszelf als je spirituele leraren. Zoals het oude gezegde luidt, ‘Wanneer de student klaar is, verschijnt de leraar’. Dus, in plaats van terug te kijken naar de goeie oude tijd waarin je dacht alles te weten en het leven onder controle had, moet je opnieuw je aandacht richten en naar de leraar zoeken die hier op dit moment bij je is en klaar staat je te helpen de volgende stap te nemen.

Ik zie veel spirituele zoekers die eindelijk de valse zekerheid van het ego doorzien en die de zekerheid van het oude geloofssysteem en het oude wereldbeeld van het ego opgeven. Ze doen dit echter met tegenzin en beginnen onmiddellijk naar een andere bron van zekerheid te zoeken. Door dit te doen, worden ze vaak door een guru of organisatie aangetrokken die heel sterke, zelfs absolute beweringen doen. Dit geeft hen vaak het gevoel dat, omdat ze nu bij de ware guru of redder zijn, ze zich weer zeker kunnen voelen. Uiteraard geeft deze benadering het ego eenvoudig een nieuwe kans op leven, want het zal nu het nieuwe geloofssysteem gebruiken om je tot slaaf te maken.

Ik zie ook een aantal zoekers die de zekerheid van een oud geloofsysteem opgeven, maar een nieuwe aannemen, die hen laat denken op het pad naar verlichting te zijn. Ze denken dat als ze die staat eenmaal bereiken, ze zich opnieuw veilig zullen voelen en de zekerheid hebben alles te weten. Maar zelfs een verlicht iemand weet niet alles, wat ik zo zal uitleggen.

Wat ik graag zou zien gebeuren is dat zoekers voorbij de behoefte aan uiterlijke zekerheid en veiligheid gaan door bewust contact te maken met de ultieme leraar, namelijk de innerlijke leraar van hun Christuszelf en daarmee met hun opgevaren leraren. De reden dat ik zei dat het koninkrijk van God in je is, is dat je het koninkrijk van God – het Christusbewustzijn – alleen door een innerlijk proces kunt binnengaan. Hieruit volgt dat om dit proces te voltooien, je contact met je innerlijke leraar moet maken.

Ik keur een uiterlijke leraar of leer niet af, omdat beiden heel nuttig kunnen zijn. Wat ik hier zeg is dat je altijd zowel de ware leraar zult aantrekken, die je met de volgende stap kan helpen, als de valse leraar die je laat voelen dat je de volgende stap niet moet zetten. Als je voor zekerheid gaat, zul je onontkoombaar door de valse leraar worden aangetrokken. Alleen wanneer je bereid bent in verwarring te blijven, zul je de ware leraar vinden. Waarom is dit zo?

Het ego probeert zeggenschap over je te krijgen en het laatste wat het ego wil is dat je geestelijk onafhankelijk wordt. In ruil voor die zeggenschap over je, biedt het ego je het valse gevoel van zekerheid aan – dat je altijd gelijk hebt, dat je de garantie hebt gered te worden, dat je superieur aan anderen bent of wat je bijzonder behoefte ook mag zijn. In tegenstelling hiermee wil de ware leraar dat je onafhankelijk wordt en zo zal een ware leraar nooit proberen zeggenschap over je te krijgen. In plaats van je een vluchtige zekerheid te bieden, reikt de ware leraar je het ware, innerlijk pad aan – en dit is een voortgaand proces van het zich ontwikkelen van je bewustzijn.

Het pad eindig nooit, wat inhoudt dat er geen beperkingen zijn in hoeveel je in bewustzijn en inzicht kunt groeien. Maar, wat betekent dat eigenlijk precies? Wanneer je openstaat voor de mogelijkheid van nooit eindigende groei in bewustzijn, betekent dat, dat er geen geloof of gezichtspunt is dat als absoluut of onfeilbaar beschouwd kan worden. Met andere woorden, het ware innerlijke pad bied je niet de uiterlijke zekerheid van het ego, namelijk dat dit of dat uiterlijke geloof absoluut is. In tegendeel, op het innerlijke pad zijn er geen absolute overtuigingen, want elke overtuiging kan door een ruimer bewustzijn ontwikkeld of vervangen worden.

Dit leidt tot twee belangrijke overwegingen:

• Het is niet het wezen van het innerlijke pad dat je afhankelijk van de innerlijke leraar wordt. Het wezen van het pad is dat je onafhankelijk wordt zodat je niet langer je Christuszelf nodig hebt. Dit betekent dat de ware leraar je niet zal vertellen wat je moet doen, wat het ego en de valse leraar heel graag wel zullen doen. De ware leraar zal je een groter inzicht geven, zodat je een betere basis hebt om keuzes te maken. Maar JIJ bent het die moet kiezen, want alleen door te kiezen zul je groeien in onafhankelijkheid. Tenzij je bereid bent je eigen keuzes te maken, kun je gemakkelijk de aanwijzingen van de innerlijke leraar over het hoofd zien, en zo de staat van verwarring onnodig lang verlengen.

• Op het innerlijke pad bestaat er geen uiterlijke zekerheid of veiligheid. Het is daarom heel belangrijk dat je een innerlijk gevoel van zekerheid en veiligheid ontwikkelt. Het ego probeert te zeggen dat zolang je in zijn onfeilbare doctrines gelooft, JIJ okay bent. Wat je moet doen is deze behoefte aan een uiterlijke zekerheid te ontstijgen en een innerlijke bron van zekerheid vinden. Dit zal ons volgende punt van overweging zijn.
Het vinden van ware zekerheid
De sleutel om innerlijke zekerheid te vinden is door mijn opdracht te volgen:

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matteüs 6:33)

In plaats van een menselijk gevoel van zekerheid te zoeken – door in een door mensen gemaakte leer te geloven of binnen een aantal door mensen gemaakte regels te leven – zoek je naar Gods waarheid. Maar, en hier is een punt dat vaak over het hoofd gezien wordt, je zult de Christus waarheid niet vinden totdat je bereidt bent de zekerheid van het ego los te laten en bereidt bent in verwarring te leven. Je moet het egogevoel van zekerheid laten sterven, zoals ik mijn fysieke lichaam aan het kruis liet sterven. En alleen wanneer je bereid bent een stap in het onbekende te zetten – door een tijd lang in verwarring te willen zijn – zul je voorbij de door het ego geschapen sluier van dualiteit, gaan zien. Daarom zei ik:Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’ (Matteüs 19:21)

Het betekent niet letterlijk dat je alles moet weggeven wat je hebt. De geestelijke betekenis is dat je bereid bent de zekerheid van het ego op te geven en bereid bent tijdelijk in de war te zijn. Zoals ik geprobeerd heb in de vorige lezingen over het ego uit te leggen, staat de Christus waarheid volkomen boven de dualistische ‘waarheden’ van de geest van antichrist. Omdat je echter bent opgegroeid in een wereld die zo sterk beïnvloed is door de geest van antichrist, zal het een tijdje duren om je geest van deze invloed te bevrijden.

In werkelijkheid betekent dat, dat je eenvoudig door een periode moet heengaan, waarin het lijkt dat er niets zekers bestaat, niets wat je zeker weet. Zoals ik heb aangevoerd, moet dit als een positief signaal omarmd worden dat je boven het ego uitstijgt en je moet proberen je geest voor een hoger begrip te blijven openstellen. Helaas stellen veel zoekers hun geest slechts voor korte tijd open, die voldoende is om hun Christuszelf een kans te geven hen naar een uiterlijke leer of leraar te leiden. Maar zodra ze die ‘veiligheidszone’ binnenkomen, sluiten ze hun geest weer af voor innerlijke leiding en richten zich op de uiterlijke leiding.

In plaats daarvan, moet je je best doen je geest voor innerlijke leiding open te houden. De kneep hier is dat innerlijke leiding je altijd voorbij je huidige mentale denkkader brengt door je ‘onbetwistbare’ overtuigingen in twijfel te trekken. Zo zijn er in feite een aantal mensen die de innerlijke leraar afwijzen omdat die hun onbetwistbare overtuigingen bedreigt, en ze houden zich vast aan het ego en een valse leraar die hun meest dierbare overtuigingen niet in twijfel trekken.

Slechts één ding kan je voorbij deze reacties en de hele noodzaak voor uiterlijke zekerheid brengen, namelijk dat je een innerlijke bron van zekerheid vindt. De sleutel om dit te doen is door je van een heel eenvoudige, maar diepzinnige waarheid bewust te worden. Achter het verlangen van het ego zichzelf als een onfeilbare autoriteit op te zetten, zit de aangeboren onzekerheid van het ego. Het ego voelt dat het van nature onwaardig is en dit is waar omdat het ego nooit door God geschapen is. Maar het ego begrijpt dit niet en kan dit niet bevestigen, reden waarom het ego probeert een schijn van waardigheid te creëren door gebruik te maken van wat in de stoffelijke wereld voorhanden is. Het ego probeert een toren van waardigheid op te bouwen en het wordt onvermijdelijk een toren van Babel. Het zal nooit tot in de Hemel reiken maar zal uiteindelijk onder zijn eigen gewicht instorten.

Het probleem is natuurlijk dat zolang je jezelf met het ego identificeert, je je ook onwaardig zult voelen en bang zult zijn dat je onwaardig in de ogen van God bent en dat je ‘voor eeuwig in de hel zult branden’ of hoe je dat uiteindelijke onheil ook wilt benoemen. Dus, wanneer je je niet langer aan de zekerheid van het ego vasthoudt, zal je innerlijke angst van verdoemenis naar bovenkomen en zul je ermee moeten omgaan. Sommigen weigeren dit te doen en werpen zich zo in een (ander) uiterlijk geloofsysteem dat hen opluchting biedt. Maar op een bepaald punt in je leven moet je deze geest tegemoet treden en ik raad je sterk aan hier niet mee tot je sterfbed te wachten.

De sleutel tot het overwinnen van het gevoel van onwaardigheid is je te realiseren dat de kern van je lagere wezen het Bewuste Jij is, en dat het meer dan het ego is. In feite is het Bewuste Jij meer dan je hele wereldse identiteitsgevoel. Het Bewuste Jij is een verlengstuk van Gods eigen Wezen, en daarom is het van nature waardevol. Je bent waardevol vanwege het feit dat God je uit zijn eigen Wezen schiep.

Ik besef dat je je misschien niet waardevol voelt en jou te vertellen dat je waardevol bent, wellicht weinig resultaat heeft zolang jij je verward voelt. Dus laten we proberen de verwarring wat open te breken. Voor veel mensen kan het denkbeeld van de Bewuste Jij abstract lijken, maar zien is geloven. Wanneer je het Bewuste Jij ervaart, zul je weten dat je meer dan je lagere identiteitsgevoel bent. En het is een feit dat als je inziet dat je verward bent, je het Bewuste Jij al ervaren hebt.

Je ego voelt zich nooit verward, want het zal eenvoudig een tekortgeschoten absolutistisch geloof door een ander vervangen. Maar de Bewuste Jij heeft het vermogen van zelfbewustzijn, en daarom kan het inzien dat het verward is en zich afvragen of het wel waardevol is. Je ego is niet in staat zichzelf waar te nemen; het kan geen stap achteruit zetten en naar je leven kijken en tot de conclusie komen dat het veranderen wil. Maar het bewuste Jij kan dit wel doen en het feit dat je een spirituele leer bestudeert, betekent dus dat je begonnen bent jezelf van het ego af te scheiden. Je bent begonnen je bewust te worden dat je een spiritueel wezen bent dat meer is dan je aardse identiteit.

Mijn punt is dat je het Bewuste Jij al ervaart, want alleen het Bewuste Jij kan een stap achteruit zetten in je leven en zelfs zien dat je een ego hebt en dat je meer bent dat het ego. En alleen dit besef zal je bewust maken van en geïnteresseerd doen zijn in het volgen van het spirituele pad. Je moet eenvoudig deze ervaring verdiepen zodat je je het feit eigen maakt dat je MEER bent dan je uiterlijke standpunten en overtuigingen. Dit te doen heeft een heel belangrijk psychologisch effect.
Je bent meer dan je overtuigingen
In werkelijkheid heeft het ego geen aangeboren of onafhankelijk identiteitsgevoel. Het ego IS zijn overtuigingen en standpunten. Daarom moet het ego zijn identiteitsgevoel en waarde op zijn overtuigingen baseren. En wanneer een van die overtuigingen bedreigd wordt, voel het ego dat zijn waarde, zelfs zijn bestaan, bedreigd wordt. Daarom zijn mensen die zich met het ego identificeren, bereid andere mensen om te brengen om daarmee een bedreiging voor hun geloofssysteem te vernietigen.

Het Bewuste Jij heeft van nature geen identiteitsgevoel en waarde die onafhankelijk van je uiterlijke opvattingen, meningen en gezichtspunten zijn. Wanneer je begint je aandacht op het feit te richten dat jij het bewuste zelf bent, kun je geleidelijk weer met dat zuiver gevoel van zijn in verbinding komen te staan. Je kunt zelfs een staat van bewustzijn ervaren waarin je bewust bent, maar je geest vrij is van speciale gedachten. Je ervaart zuiver bewustzijn en wanneer je zo’n transcendente of mystieke ervaring hebt, weet je dat je meer bent dan de inhoud van je geest.

Alle spirituele zoekers hebben in ieder geval een vluchtige glimp van dit zuivere bewustzijn opgevangen of ze zouden geen verlangen hebben naar iets buiten wat deze wereld te bieden heeft. Maar niet alle zoekers zijn zich bewust van wat ze ervaren hebben. Velen vinden deze ervaringen heel gewoon omdat ze zo natuurlijk lijken of omdat hen nooit geleerd is welke betekenis ze hebben. Maar als je over deze denkbeelden begint na te denken, zul je beseffen dat je weet dat je meer dan je overtuigingen bent.

Naarmate je meer bewust wordt van de jij die achter de inhoud van je bewustzijn leeft, wordt je vanzelf minder aan die inhoud gehecht. Je gaat beseffen dat elke overtuiging of elke gezichtspunt dat je op Aarde hebt, eenvoudig een bepaalde uitdrukking van de waarheid is. Maar omdat jij meer bent dan de inhoud van je geest, is waarheid meer dan elke bijzondere uitdrukking. Daarom zei ik:God is geest, en zij die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid (Johannes 4:24)

. . . namelijk de Geest van waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, omdat ze Hem niet ziet en ook niet kent; jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. (Johannes 14:17)

Wanneer je inziet dat waarheid meer is dan ELKE uitdrukking van waarheid die op Aarde gevonden wordt, hoe kun je dan aan één bepaalde uitdrukking gehecht blijven? En zo verlies je je angst voor het loslaten van je huidige begrip van waarheid en laat je het door een hoger inzicht vervangen.

Wanneer je ophoudt vast te houden aan de dualistische overtuigingen van het ego, zul je geleidelijk meer open komen te staan voor de niet-dualistische aanwijzingen van je Christuszelf en je spirituele leraren. Dit zal je uiteindelijk een bewuste verbinding geven met de universele Christusgeest en je zult dan een basis gaan verkrijgen om de negatieve aspecten van verwarring te vermijden, namelijk het gevoel dat je niet weet wat juist of onjuist, wat waar of onwaar is. Je zult de Geest van waarheid rechtstreeks ervaren en dit zal de verwarring wegnemen hoewel het je geen uiterlijke zekerheid zal geven zoals veel mensen aannemen.


Ongelijk hebben zonder ongelijk te hebben
Het grootste voordeel van deze verandering in bewustzijn is dat je je angst om ongelijk te krijgen verliest. Neem wat tijd om een stap achteruit te zetten en kijk naar wat voor zware last het ego en misschien ook je opvoeding, op je geladen heeft. Kijk eens eerlijk naar hoe zeer de wereld draait om de dwangmatige zucht van altijd gelijk te hebben. Zie hoe het conflicten tussen mensen voortbrengt, die vaak tot oorlog leiden. Zie hoe het conflicten in jezelf schept die je vaak op een neerwaarts pad zetten, waar al je energie besteed wordt aan het bewijs dat je gelijk hebt en er dus geen ruimte meer over is om van het leven te genieten.

Deze bezeten dwangmatige zucht om gelijk te hebben komt voort uit het geloof van het ego dat als zijn standpunten als verkeerd worden gezien, HIJ dan verkeerd is. En dit geloof is volkomen waar – voor het ego. Maar het is niet waar voor het Bewuste Jij omdat je meer bent dan je standpunten. Dus, als een van je overtuigingen als onjuist wordt aangemerkt, betekent het niet dat jij fout bent of dat je een slecht mens bent. En dit betekent dat je het hele gewicht van altijd gelijk te moeten krijgen, kunt loslaten.

Ik kan je verzekeren dat als je dit eenmaal doet, je letterlijk zult voelen alsof het gewicht van de hele wereld van je schouders is afgenomen. Je zult je als herboren voelen en dat je een kans hebt gekregen het leven opnieuw te beginnen. Daarom zei ik:

Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. (Marcus 10:15)

Kijk naar een kind dat leert te lopen. Het draagt niet het zware gewicht dat het elke keer het perfect moet doen of dat het zich schuldig moet voelen voor zijn vallen. Het staat eenvoudig op en probeert het opnieuw en lacht om zijn eigen fouten en leert er bovendien van. Wanneer jij je losmaakt van de behoefte van het ego om gelijk te hebben, kun jij ook even opgewekt als een kind worden en dan wordt het spirituele pad een vreugdevolle reis in plaats van een Via Dolorosa.

Let er op dat kinderen altijd heel graag willen leren, wat inhoudt dat ze niet denken alles te weten of dat ze alles moeten weten. Zo is er bij hen geen weerstand om iets nieuws te leren. He ego zal zich altijd tegen zijn ongelijk verzetten, maar wanneer je je eenmaal verbindt met wie je bent, kun je het als een geweldige gelegenheid zien dat je overtuiging als onjuist wordt aangemerkt. In plaats van met een beperkte of onjuiste opvatting te blijven leven, kun je nu tot een hoger begrip komen dat je leven alleen maar kan verrijken. Dus dat een van je overtuigingen als onjuist wordt aangemerkt, wordt een opstapje voor groei in plaats van een verlies.


Laat zekerheid los en omarm heilige verwarring
Het ego wil je laten geloven dat als een van je overtuigingen als foutief wordt aangemerkt, je iets zult verliezen en je in een zwart gat zult terechtkomen. De reden is dat het identiteitsgevoel van het ego gebaseerd is op zijn overtuigingen, dus als er één wordt weggenomen, verliest het ego een deel van zijn identiteit. Maar als je eenmaal beseft dat het Bewuste Jij MEER is dan je overtuigingen, kun je deze valkuil vermijden.

In plaats daarvan kun je zien dat het verlies van een beperkte overtuiging je nooit in een vacuüm laat achterblijven, want de beperkte overtuiging wordt altijd door een ruimer begrip vervangen. Je innerlijke leraar zal je beperkte overtuigingen in twijfel trekken, maar zal je nooit leeg achterlaten. Je innerlijke leraar zal je altijd een hoger inzicht aanbieden om het beperkte begrip te vervangen. En wanneer je dit proces omarmt, zul je nooit geen verlies voelen. In plaats daarvan zal je leven een voortdurend proces van ontdekkingen worden dat tot een steeds groter begrip van het leven leidt.

Maar om dit te laten gebeuren, moet je je bewust worden van de angst van het ego voor verlies en je moet er bewust voor kiezen om het van je af te zetten. In plaats daarvan moet je het ware innerlijke pad als een voortgaande reis zien, die nooit ophoudt. Op het ware pad zul je nooit meer de uiterlijke zekerheid kennen die op bepaalde overtuigingen en gezichtspunten gebaseerd is. In plaats daarvan zul je een innerlijke zekerheid ontwikkelen die gebaseerd is op het weten wie je bent en dat wie je bent volkomen waardevol in de ogen van God is.

Het ware spirituele pad is de Rivier van Leven die altijd stroomt. Alles in de Rivier van Leven overstijgt zichzelf voortdurend en wordt MEER. Het ego kan geen deel zijn van dit proces, maar het Bewuste Jij wel – zolang je bereid bent met de rivier mee te stromen in plaats van je er tegen te verzetten. Mensen die zichzelf met hun ego identificeren, verzetten zich tegen de rivier, ze weigeren erin mee te stromen.

Ze zijn als mensen die zich vertwijfeld aan een tak bij de rivieroever vastgrijpen. Ze denken dat het meestromen met de rivier gevaarlijk is en daarom hechten ze zich vast aan het gevoel van zekerheid en stabiliteit die de oever lijkt te bieden. Af en toe wordt de stroom zo sterk dat ze hun greep verliezen en los moeten laten. Ze ervaren een paniekgevoel en grijpen wanhopig naar iets waar ze zich aan vast kunnen houden. Zo wordt hun hele leven in beslag genomen door het zich bedreigd voelen en door zich tegen hun eigen groei te verzetten.

De wijze spirituele zoeker beseft dat ware groei betekent dat je nooit stil staat en daarom ken je nooit het valse gevoel van zekerheid dat alleen van stil te staan kan komen. Deze zoekers daarentegen omarmen het proces en beginnen te genieten van de reis in plaats van geobsedeerd of bang te zijn voor de bestemming. Spontaan laten ze alles los waar ze zich op de rivieroever aan kunnen vasthouden en laten zich liefdevol door de rivier meenemen. Ze besluiten met de stroom mee te gaan in plaats van zich er tegen te verzetten. En al gauw beseffen ze dat het meestromen met de rivier zo veel plezieriger en rustiger is dan tegen de stroom te vechten, de stroom die alleen maar probeert hen naar de oceaan van het zelf te brengen.

De echte wijzen beseffen zelfs dat de oceaan lang niet zo belangrijk als de reis is. Per slot van rekening bestaat de oceaan uit water en dat doet de rivier ook. Dus zul je in de oceaan niet natter zijn dan je in de rivier al was. In feite is er een onmiskenbare vreugde in het voelen dat het water beweegt en je zelf met dat water voelt meebewegen. Als je de stroom omhelst, zul je niet bang zijn de oever achter je te laten, noch zul je je incompleet voelen voordat je de oceaan bereikt. Je zult je compleet voelen door in de stroom te zijn en je zult ervan genieten de reis om je heen en in je te zien ontvouwen. Je zult dan EEN ZIJN met de Rivier van leven en zo zul je een zijn met de doorgaande dans van zelftranscendentie van de schepper.

Er is geen grotere zekerheid dan deze eenheid met de Geest van Waarheid, toch is die niet op uiterlijke overtuigingen gebaseerd. In eenheid met het proces van zelftranscendentie is er in feite geen overtuiging die niet ontwikkeld en door een ruimere vervangen kan worden. Want als je huidige opvatting niet ontwikkeld zou kunnen worden, hoe zou zelftranscendentie dan mogelijk zijn? En als er geen zelftranscendentie is, zal het leven zelf gestopt zijn. Dus is stilstand nooit een werkelijkheid, enkel een illusie van het ego.

Omarm het proces van leven en ga met de stroom mee. Hoe gauwer je de behoefte van altijd gelijk te hebben of de behoefte aan zekerheid loslaat, hoe gauwer je de staat van heilige verwarring kunt omarmen. Dit betekent dat je geen uiterlijke zekerheid hebt maar de innerlijke zekerheid van te weten dat je een met de Rivier van Leven zelf bent.

Om je te helpen begrijpen dat het in een staat van verwarring verkeren een noodzakelijk en nuttig stadium van het pad is, wil ik graag dat Kim zijn eigen ervaring beschrijft. Kim, hoe lang verkeerde je in een staat van verwarring voordat je een duidelijker gevoel van de Geest van Waarheid begon te krijgen?Kim: Waarschijnlijk meer dan tien jaar. Ik werd me bewust van het spirituele pad toen ik 18 jaar was en Autobiografie van een Yogi las. Voor mij vertegenwoordigt Yogananda iemand die vrij van het ego is en hij was altijd bereid verder te gaan. Maar toen begreep ik dat niet helemaal, dus had ik nog steeds behoefte aan uiterlijke zekerheid. Ik vond dat in Transcendente Meditatie, dat een zeer intellectuele lering had over scheppende intelligentie en hoe het universum tot stand gekomen was. Ik begreep dit verstandelijk en het gaf me een gevoel van uiterlijke zekerheid, zelfs een gevoel van trots dat ik het allemaal in mijn hoofd voor elkaar had.

Na een aantal jaren heb ik een aantal intuïtieve ervaringen gehad, die me bewust maakten dat de leider van TM, de Maharishi, niet een authentieke spirituele leraar was en ik verliet de beweging. Ik voelde me daar heel ongerust over en ik voelde ook dat ik dom geweest was om hun vergaande beloften te geloven. Dus ik was in feite een aantal jaren behoorlijk verward, maar ik zou het geen verlichte verwarring willen noemen omdat ik niet erg open stond om iets nieuws te leren. Ik feite beloofde ik mezelf nooit weer voor een spirituele organisatie te vallen. Ik bestudeerde nog wel een aantal spirituele leringen, maar ik stond lang niet zover voor innerlijke leiding open dan ik gedaan kon hebben en ik kijk er nog steeds op terug als de minst productieve periode van mijn leven.

Toch wist ik intuïtief dat ik naar het spirituele pad terug moest keren, dus toen ik hoorde van de opgevaren meesters, accepteerde ik met tegenzin de leringen van de Summit Lighthouse en ook van de I AM Movement. De eerste jaren gaf me dat weer een gevoel van zekerheid, maar ik begon me geleidelijk te realiseren dat de leringen van de meesters voortdurend mijn oude overtuigingen in twijfel trokken. Op een bepaald punt, vroeg in de negentiger jaren, herinnerde ik me dat ik een fase inging waar ik letterlijke voelde dat er niets was wat ik zeker wist.

Het was niet dat ik door twijfel werd opgevreten en dat ik niet wist wat ik moest denken. Ik leefde nog steeds een heel spirituele levensstijl en trok nooit het bestaan van God en de werkelijkheid van het spirituele pad in twijfel. Maar ik kreeg een bereidheid om al mijn uiterlijke overtuigingen in twijfel te trekken en ik kan nu zien dat hoewel het niet altijd plezierig was, het tot zeer snelle groei leidde. Maar ik kan me ook nog herinneren dat ik nog steeds aan bepaalde overtuigingen vasthield en het proces een beetje tegenhield, bijna alsof ik bang was om te snel te gaan.

Toen, op het moment dat ik mijn ervaring van totale overgave kreeg, overwon ik die weerstand en nu voel ik me alsof ik weet wie ik ben en waar ik sta, maar het is niet op uiterlijke overtuigingen gebaseerd of op iets wat ik in woorden kan uitdrukken.


Jezus: Heb je nu overtuigingen die je als onfeilbaar beschouwd of waarvan je denkt dat die nooit tegengesproken kunnen worden?


Kim: Nee, ik ben me bewust dat u op elk moment mij een dieper inzicht in bepaalde aspecten van het leven kunt geven – zoals u bijna dagelijks doet – en mijn huidige overtuigingen kunnen dan ofwel onjuist of te beperkend blijken te zijn.


Jezus: Dus je hebt geen overtuigingen waarvan je denkt dat die nooit verder ontwikkeld kunnen worden?


Kim: Nee. Als dat wel zo zijn, zou dat betekenen dat ik mijn geest gesloten had en dan zou ik niet langer in de stroom zijn – wat u de Rivier van Leven noemt. Ik zou niet langer ‘onderwijsbaar’ zijn en het laatste wat ik zou willen is voor uw leiding afgesloten te zijn en een kans te missen om hogerop met u te komen.


Jezus: En dat is een houding die alle oprechte spirituele zoekers kunnen aannemen. Dit zal je naar de grootste groei leiden en je zult versteld staan hoeveel je leven in een betrekkelijk korte tijd kan veranderen. Je kunt zelfs voorbij alle zorg voor tijd gaan zodat je eenvoudig met de rivier mee stroomt en van het moment geniet zonder door zorgen van het verleden of voor de toekomst belast te zijn. Zoals ik zei:

Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. (Matteüs 6:34)

Die uitspraak was natuurlijk bedoeld voor mensen die niet in de Rivier van Leven zijn en wanneer je de rivier ingaat, besef je dat ‘Elke dag genoeg heeft aan zijn eigen PLEZIER.’


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

  • 26 En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand.
  • Het herkennen van de ware leraar
  • Het vinden van ware zekerheid
  • Je bent meer dan je overtuigingen
  • God is geest, en zij die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid
  • Ongelijk hebben zonder ongelijk te hebben
  • Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.
  • Laat zekerheid los en omarm heilige verwarring
  • Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

  • Dovnload 0.69 Mb.