Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Het regeerakkoord op het hbo

Dovnload 20.54 Kb.

Het regeerakkoord op het hboDatum25.10.2017
Grootte20.54 Kb.

Dovnload 20.54 Kb.

Het regeerakkoord op het hbo
Zijn we weer terug in de jaren vijftig? Veel mensen zijn daar bang voor nu we een regering met twee christelijke partijen hebben. Wat betekent het regeerakkoord eigenlijk voor ons persoonlijk leven?
Solidariteit, lotsverbondenheid, wederopbouw. Deze woorden gebruiken CDA, Christenunie en PvdA rijkelijk in het regeerakkoord, de bundel afspraken die net zijn gemaakt over hoe de komende vier jaar ons land geregeerd zal worden.

Ruik je de spruitjeslucht al?, smalen de kranten. Flauw misschien, maar het is wel duidelijk dat twee christelijke partijen hun stempel op het nieuwe regeerakkoord hebben gedrukt. Wie abortus en euthanasie wil plegen wordt scherper in de gaten gehouden, in café’s mag je straks geen sigaret meer opsteken en na negen uur ’s avonds is het uit met de alcoholreclames. We moeten allemaal brave burgers worden.

Maar hoe braaf? Valt er de komende jaren ook nog wat te genieten? Komen er meer kansen op een baan? En hoe verbeteren Jan Peter en zijn VU-vriendjes de kwaliteit van het onderwijs? Hieronder de hoogtepunten van het regeerakkoord in Jip en Janneketaal. Plus reacties van studenten.
Veel geld voor het onderwijs
Onderwijs is zeer belangrijk voor de nieuwe regering, zo lijkt het: er wordt een miljard euro extra voor uitgetrokken. Hiermee moeten uitvallers terug naar de opleiding worden gelokt en er moeten meer maatregelen komen om de beroepspraktijk beter op het onderwijs te laten aansluiten.

Verder het bekende verhaal: er wordt weer eens een taskforce opgericht om te kijken hoe we meer studenten techniek kunnen laten kiezen, het aantal hogeropgeleiden moet hoger en hogescholen en universiteiten moeten meer samenwerken. De werkdruk van docenten zal worden aangepakt en de kwaliteit van het onderwijs verhoogd. Hoe? Een actieplan wordt nog ‘geformuleerd.’

“Prima”, vinden Freek, Wout en Dick, drie studenten FM, deze financiële injectie. ‘Maar dat geld kunnen ze beter besteden aan het vmbo. Daar is altijd gezeik.’ IBMS-student Geraldine vindt dat het hbo ook wat kan gebruiken. ‘Bij mijn opleiding is er behoefte aan meer leerkrachten met ervaring. Er geven nu teveel mensen les die er nog een baan in het bedrijfsleven bij hebben, en een gezin thuis. Die zijn helemaal overwerkt en dat merk je.’

Shalini, studente MER, is erg blij met de bijdrage aan het onderwijs. ‘Dit kan besteed worden aan extra projecten voor studenten, die ze bewust maken van de maatschappij. Als je nu in een ontwikkelingsland wil werken, of hier in Nederland iets voor een goede-doelenstichting wil doen, is daar nooit geld voor. Ook culturele uitwisselingen blijven gesloten voor velen; laatst wilde ik mee met een reis naar Japan, maar uit geldgebrek konden er maar elf studenten mee.’


Koopzondag in de ban.

Zondag is de dag des Heren waarop men rust houdt en hoogstens een eindje wandelt, naar de kerk dan wel, natuurlijk. Kopen in winkels is dan ten strengste verboden. Althans, dat vindt Christen Unieleider André Rouvoet, en premier Balkenende is het daar diep in zijn hart wel een beetje mee eens.

Wat moet Wouter Bos daar dan tegen doen? In ieder geval zorgen dat de koopzondagen die al bestaan, mogen blijven. En dat is gebeurd. Er komen er niet alleen niet zo snel nieuwe bij.
Geen bijstand meer voor jongeren

Jongeren onder de 27 jaar moeten maar een baan zoeken, als ze niet studeren. Ze krijgen geen bijstandsuitkering meer. Prima, vinden alle ondervraagde studenten. ‘Dan zijn al die mensen, die uit gemakzuchtigheid stoppen met studeren, wat gemotiveerder om werk te zoeken’, vindt IBMS-studente Geraldine. ‘In Duitsland en Oostenrijk, landen waar ik gewoond heb, vinden jongeren het vanzelfsprekend dat ze moeten werken. Hier vragen ze veel te makkelijk een uitkering aan.’

‘Er is altijd werk voor wie wil werken’, vindt FM-student Freek. ‘Ook al moet je een rotbaantje aannemen, daar word je hard van’, vult zijn vriend Dick stoer aan. ‘Dan ben je tenminste gemotiveerd om verder te studeren.’

Dick vindt wel, dat dit alleen voor jongeren mag gelden. ‘Iemand van boven de veertig kan veel minder snel een baan vinden.’ Freek meent dat iemand met een goede opleiding wel even financieel ondersteund mag worden in de maanden dat hij passend werk zoekt. Maar Dick is onverbiddelijk: ‘Dan neem je maar een baan als vakkenvuller in de supermarkt. Iedereen moet bereid zijn tijdelijk genoegen te nemen met minder.’


Aardig zijn tegen elkaar…

‘Sociale samenhang’ noemen de partijleiders het in het regeerakkoord. Burgers moeten elkaar weer wat meer helpen, er moet meer omgezien worden naar de zwakkeren in de samenleving. Voor het opknappen van oude wijken trekt het trio kersverse landsbestuurders vierhonderd miljoen euro extra uit. Ook dierenmishandeling wordt zwaarder bestraft. Wie eenmaal een dergelijk ‘strafblad’ heeft, mag geen dieren meer houden. En de politie gaat harder optreden tegen klanten van illegale en minderjarige prostituees, die vaak het slachtoffer zijn van vrouwenhandel.


maar niet tegen asielzoekers

Als lid van de hagelslagcoalitie (zowat alle partijen behalve VVD en CDA) wisten Bos en Rouvoet in december 2006 IJzeren Rita te vloeren door een generaal pardon af te dwingen voor ‘oude’ asielzoekers (degenen die al voor 1 april 2001 binnen zijn gekomen). Dit pardon is in het regeerakkoord opgenomen.

Maar dat is dan ook alles wat er voor de nieuwbakken Nederlanders in zit. De linkse leden van de verse regering zijn al net zo streng als de VVD. Zo mogen gemeenten nog steeds geen opvang bieden aan ronddolende illegalen, ofwel uitgeprocedeerde asielzoekers die met een treinkaartje in de hand op straat werden gezet maar het station niet kunnen vinden.

Verder worden de meeste fortuinzoekers nog steeds onverbiddelijk geweerd en wordt er hard gewerkt aan terugkeer van asielzoekers naar hun vaderland, ook als die landen zich daartegen verzetten.

Shalini, studente MER, vindt dat niet erg. ‘De meeste asielzoekers wonen maar tijdelijk in Nederland, omdat ons land een schuilplaats voor ze is. Zodra ze terug kunnen, moeten ze ook meteen teruggaan. Maar het verschilt natuurlijk wel per situatie.’
Samen de schouders eronder, desnoods verplicht

Inburgeren blijft verplicht, ook deze erfenis van Rechtse Rita blijft behouden. Maar bij Wollige Wouter en collega’s heet het anders: ‘Ieders talenten en vaardigheden zijn waardevol en nodig’, schrijven ze in het regeerakkoord. ‘Wie naar Nederland komt om hier voor langere tijd te leven, heeft de verantwoordelijkheid ook naar vermogen een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Wie dat doet, hoort er vervolgens ook echt bij.’

En dat betekent: een stevig inburgeringsprogramma en een verplichte toets. Alle wachtlijsten voor inburgerings- en taalcursussen moeten weg en het niveau van de cursussen moet hoger. Gemeenten krijgen hier extra geld voor.

De sociaal-christelijke regering gaat zelfs nog een stap verder dan het vorige, rechtse kabinet: alle burgers hebben straks de plicht om de grondrechten van Nederland, zoals vrijheid van godsdienst en van meningsuiting te verdedigen.

Daartoe komt er een ‘Handvest van verantwoordelijk burgerschap’, een boekje met gedragsregels. Gaat dit niet wat erg ver? Nee hoor, vinden de VU-vrinden. ‘Kwaliteiten als solidariteit, gemeenschapszin en gedeelde waarden en normen zijn alleen te realiseren als er sociale cohesie is. En dat komt er alleen als iedereen zich daarvoor wil inzetten.’ Iedereen moet dus hetzelfde vinden en dat met vuur verdedigen. Anders dreigt straf.
Zorg, abortus en andere netelige kwesties
Voor de zorg komt er in totaal 500 miljoen euro extra beschikbaar. Dat geld is bestemd om de zorgtoeslag te verhogen, het personeelstekort bij verpleeghuizen terug te dringen en om de tandartscontrole en de pil weer terug te laten keren in het basispakket .

Dat laatste is hard nodig want Balkende en Rouvoet houden niet van abortus. Het liefst zouden ze het helemaal afschaffen. Dat kan natuurlijk niet, dus is het tot een compromis gekomen: ongewenst zwangere vrouwen worden nu vaker gewezen op alternatieve oplossingen, zoals hun kind afstaan ter adoptie.

IBMS-studente Geraldine vindt dat goed. ‘Iedere vrouw moet zelf beslissen of ze abortus laat plegen of niet. Maar er moet wel meer begeleiding bij die keuze zijn. De baby wel laten komen en opgeven voor adoptie; dat is een keuze waar nu nog veel te weinig voorlichting over gegeven wordt.’

Zwaar betuttelend is het natuurlijk wel. Zo wordt er straks onderzoek gedaan naar de aard van noodsituaties (lees: vrouwen die abortus willen plegen moeten zich dan tegenover domineescollectieven verantwoorden). Ook als je een ‘overtijdbehandeling’ wilt ondergaan, dat is een abortus van een vruchtje onder de zestien dagen, wordt een bedenktijd van vijf dagen verplicht. Gelukkig ziet het kabinet ook in betere seksuele voorlichting een oplossing om het aantal ongewenste zwangerschappen te beteugelen. Wat euthanasie betreft, blijft de wet hetzelfde.

‘Geen goede zaak’, vinden FM-studenten Dick, Freek en Wout het dat de christelijke normen en waarden onze wet- en regelgeving binnensluipen. ‘Kerk en staat moeten altijd gescheiden blijven. Als een vrouw abortus wil, dan moet dat kunnen. Daar heeft de overheid niets over te zeggen’, zegt Freek. ‘Straks gaan ze euthanasie ook nog afschaffen’, meent Wout. ‘En kun je op zondag niet meer naar de winkel. Dat zou ik heel erg vinden.’

Shalini is echter blij met de verscherpte controle op abortus. ‘Ik ben sowieso tegen abortus, het is moord. Voor mij gaan deze nieuwe regels nog lang niet ver genoeg.’


Discriminatie is verboden behalve als het om homo’s gaat. Of toch niet?
‘Discriminatie is strafbaar, grievend en kwetsend’, staat in het regeerakkoord. Het tegengaan van discriminatie wordt daarom ‘speerpunt.’ De regering is vast van plan om discriminatie op de arbeidsmarkt en in het uitgaansleven harder aan te pakken. Toch vindt het kabinet dat gemeenteambtenaren met ‘gewetensbezwaar’ mogen weigeren een homostel te trouwen. Diverse gemeenten hebben zich inmiddels gekeerd tegen deze regelgeving.

‘Onzin’, reageren ook de drie FM-studenten Freek, Wout en Dick. ‘Als je een baan als gemeenteambtenaar aanneemt, weet je dat je dan ook homo’s moet trouwen’, meent Freek. ‘Anders moeten ze maar een andere baan zoeken.’

In hetzelfde regeerakkoord wordt daarnaast een heus ‘homo-emancipatiebeleid’ ontvouwd, waarin bijzondere aandacht wordt gegeven aan de bevordering van ‘respect voor verschil’, in het bijzonder in etnische kring (lees: moslims). Zou dat niet wat noodzakelijker zijn in christelijke kring?
Gezond leven
In scholen moeten zo min mogelijk vette snacks verkocht worden, sporten wordt gestimuleerd en er moet betere voorlichting over voeding komen. Volgens het nieuwe kabinet kunnen we beter slechte gewoontes voor zijn dan ze achteraf te moeten verbieden.

Prima, maar de fatsoensrakkers draven door. Zo mag er na negen uur ’s avonds geen alcoholreclame meer op tv en radio verschijnen om het drankgebruik onder jongeren aan banden te leggen. Ook wil het kabinet de horeca in 2011 rookvrij hebben. Geen sigaret dus meer bij je biertje!

‘Een goede zaak!’, reageren FM-studenten Freek en Wout. ‘Rook stinkt, en niet-rokers hebben er last van door het meeroken’, meent Wout. Maar hij vindt wel dat ieder café een rookruimte zou mogen inrichten, want de roker mag ook weer niet bruut de straat opgestuurd worden. Geraldine, IBMS-studente, vindt een rookvrije horeca niet nodig. ‘Ik rook zelf niet maar veel van mijn vrienden wel. Ik heb geen zin om alleen in het café te zitten.’
Jeugd en Gezin
De paden op, de lanen in… Als het aan het CDA en de Christenunie ligt, komen de jaren vijftig weer terug. Het gezin staat weer centraal, het wordt weer hoeksteen van de samenleving. André Rouvoet wordt minister van Jeugd en Gezin. Het gaat vast sterk naar spruitjes ruiken in de gangen van een dergelijk ministerie, vreest menigeen. Het gezin is immers ‘een belangrijke bron bij het kweken van betrokkenheid bij de samenleving.’ Scholieren gaan een maatschappelijke stage voor drie maanden volgen om kennis te maken met de samenleving en kinderrijke gezinnen hoeven minder belasting te betalen.

Toch zijn er ook goede ideeën. Het ministerie van Jeugd en Gezin gaat het versnipperde jeugdbeleid weer op de rails te zetten. Kinderen uit probleemgezinnen worden sneller uit huis geplaatst. De Savannahs en Rowena’s van Nederland hebben immers recht op een betere jeugd. Daarom komen er Centra voor Jeugd en Gezin waar ouders steun kunnen krijgen bij de opvoeding. Daarnaast komt er een wet die ouders dwingt beter na te nadenken wat ze met hun kinderen doen als ze gaan scheiden. En wettelijk ouderschapsverlof wordt verlengd naar 26 weken.


Milieu
In China opent iedere week een nieuwe koolcentrale zijn deuren. Toch wil ook Nederland zijn steentje bijdragen aan een beter milieu. Het nieuwe kabinet wil er echt werk van maken. Maar liefst 850 miljoen euro komt er bovenop de normale som die hieraan besteed wordt. Verder moeten we meer voor ons vliegtuigticket gaan betalen en worden de meer vervuilende auto’s duurder.

‘Prima!’, reageert MER-studente Shalini. ‘Het werd tijd dat het kabinet meer aandacht aan het milieu ging besteden. Ik merk dagelijks hoe veel mensen afval op straat gooien en ander vervuilende gedrag tentoonspreiden. En maar weinigen zijn zich ervan bewust hoe erg dit is.’


Dovnload 20.54 Kb.