Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Het verdwenen klooster Maria Virgo en St. Agnes van Blesdijke

Dovnload 2.57 Mb.

Het verdwenen klooster Maria Virgo en St. Agnes van BlesdijkeDatum05.12.2018
Grootte2.57 Mb.

Dovnload 2.57 Mb.

Het verdwenen klooster Maria Virgo en St. Agnes van Blesdijke
Verschenen in: De Stellingwerf, 7-10-2009
Waar de kuststreken van Friesland en Groningen in de Middeleeuwen werkelijk met klooster en abdijen bezaaid waren, lagen de Stellingwerven wat dit betreft er stilletjes bij. Er is niet één klooster bekend, behalve dan van de Zusters Tertiarissen van Blesdijke. Nou ja, bekend, bekend. De herinnering is verloren gegaan. Er is eigenlijk maar één bron waaruit we weten dat dit klooster bestaan heeft. Het gemeentearchief in Kampen bewaart een document waarin de zusters met name genoemd worden. Het gaat om een zogeheten aflaatbrief. In de brief uit 1446 worden een paar kloosters genoemd: Sorores tercie regule conventus sancte Agnetis opten Vloedijc et sorores sancte Katherine opten Vloedijc oppidi Campensis necnon sorores toe Bleesdiken conventus beatae Marie virginis et sancte Agnetis prope Steenwijc Traiectenses diocesis. (GA Kampen, Archieven Kerken en Kloosters, inv.212, reg. 283)

De zusters worden er sorores toe Bleesdiken genoemd en ter nadere verduidelijking staat er dat het klooster of convent ligt bij Steenwijk, prope Steenwijc


Aflaatbrief.
Het gaat hier om een aflaatbrief. In de late middeleeuwen was de mens erg bezorgd om zijn zielenheil en vooral de angst voor de hel speelde een grote rol. Nu had katholieke kerk besloten dat het wellicht wat te bruut was om iemand na zijn dood meteen tot de hel te veroordelen of naar de hemel te sturen, omdat nu eenmaal geen enkel mens volmaakt goed of helemaal slecht is. Iedereen zit er ergens tussenin. Mensen die hier op aarde een klein beetje gezondigd hadden, moesten daarvoor na hun leven een tijdje boeten in het vagevuur. Daarna gingen ze alsnog naar de hemel. Door op aarde alvast goede dingen te doen, kon je de dagen in het vagevuur al bij voorbaat verminderen. Dat heette een aflaat. Welke zonde de zusters begaan hadden dat ze 40 dagen aflaat nodig hadden, weten we natuurlijk niet, maar veel zal het niet voorgesteld hebben.
Gozewinus
Waar kwam die brief nu vandaan? De lage landen staken destijds organisatorisch en kerkelijk heel anders in elkaar en zo kon het dat een dergelijk belangrijke brief van een wel heel verrassende plek kwam, namelijk van de bisschop van Skalholt in het zuiden van IJsland! Dat is nu een dorpje van slechts een paar huizen, maar in de Middeleeuwen was het een belangrijk religieus centrum.

Hij was verstuurd door S.Godsuini ep.eccl Scalholtensis, Gozewinus, bisschop van Skalholt.

Sint Gozewijn van Deventer ook Gozewijn Comhaer, Goswini, Gottsvin of Gotsvinnus (1375-20 juli 1447) Comhaer genoemd was een Nederlandse geestelijke. Hij werd omstreeks 1375 in Deventer geboren als zoon van goudsmid Gerrit Comhaer en diens vrouw Bertha. In 1407 werd Gozewijn tot prior gekozen van het kartuizerklooster in het Belgisch-Limburgse Zelem. Zeven jaar later meldde hij zich aan bij het moederklooster van de kartuizers, de Grande Chartreuse bij Grenoble, waar hij al snel een leidinggevende functie krijgt. In 1435 werd hij door de Deense koning Erik XIII tot bisschop van Skalholt op IJsland benoemd. Door de plaatselijke bevolking werd hij al tijdens zijn leven als een heilige vereerd en Gozewijn van Deventer behoorde tot de meest geliefde middeleeuwse bisschoppen op IJsland. Deze Gozewinus was degene die vanuit Ijsland de aflaatbrief stuurde, waardoo wij nu weten dat er een klooster in Blesdijke is geweest.
Blesdijke
Interessant is het natuurlijk te weten waar het klooster gestaan heeft, maar daar is niets over bekend. Het is niet zekere of het van baksteen of misschien een houten gebouw is geweest. Wel is het zo en archeologen doen daar al jaren hun voordeel mee, dat waar mensen zijn er ook afval wordt achtergelaten. Dus mocht iemand iets vinden, een potje, scherf, baksteen of zoiets laat hij of zij dat dan melden aan de archeologische dienst..
Wim Braakman
Don, J. De archieven van de gemeente Kampen, deel II Gedeponeerde archieven. Kampen 1966

Moll W., Hoop Scheffer J.G. de .Studiën en bijdragen op ’t gebied der Historische Theologie, , 4e deel. 1880, uitg. G.L: Funke. Amsterdam. p. 191. Bijlage. Aflaatbrief van de bisschop van Skalholt


Piebenga, Gryte. Gozewijn Comhaer. Een Nederlander als bisschop in het

vijftiende-eeuwse IJsland.Tijdschrift voor Skandinavistiek, 17:2

(1996), p. 47-60.

Dovnload 2.57 Mb.