Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Het web als corpus voor het vinden van data- en onderzoeksmateriaal over neologismen Opbouw

Dovnload 43.6 Kb.

Het web als corpus voor het vinden van data- en onderzoeksmateriaal over neologismen OpbouwDatum05.12.2018
Grootte43.6 Kb.

Dovnload 43.6 Kb.

Het web als corpus voor het vinden van data- en onderzoeksmateriaal over neologismen
Opbouw:


 1. Wat zijn neologismen?

 2. Zoekvraag via Google.nl

 3. Websites

 4. Verdere aanbevelingen

 5. Conclusie 1. Wat zijn neologismen?
 • Nieuwe ongelede woorden

 • Nieuwe afleidingen of samenstellingen uit al eerder bestaande woorden

 • Woorden die een betekenisverandering hebben doorlopen

 • Soms ook woorden die hun herintreden doen

 • Kunnen znw, ww., bijw. of bnw. zijn
 • Invloeden o.a. door economie, techniek, politiek, kunst,...
 • Iedere dag ziijn nieuwe woorden te vinden

 • Men moet opletten met modewoorden en ‘eendagsvliegen’

 niet ieder nieuw woord wordt in woordenboeken opgenomen

2.) Zoekvraag via Google.nl:


 • ca. 12.800 pagina’s in het Nederlands voor "neologisme"

 • ca. 7.100 pagina’s in het Nederlands en uit de regio Nederland voor "neologisme"
 • ca. 11.000 pagina’s in het Nederlands voor "neologismen"

 • ca. 5.930 pagina’s in het Nederlands en uit de regio Nederland voor "neologismen" • ca. 556 pagina’s in het Nederlands voor "neologismes"

 • ca. 70 pagina’s in het Nederlands en uit de regio Nederland voor "neologismes"

 meestal in het Afrikaans
Welke informatie en voorbeelden kan men vinden? Is het web geschikt als corpus voor het vinden van data- en onderzoeksmateriaal over neologismen?

3.) WEBSITES
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neologisme
WIKIPEDIA
“Een neologisme is een nieuw woord dat voor het eerst in een taal wordt gebruikt. Neologismen zijn zelden helemaal nieuw, want neologismen zijn vaak al enige tijd ingeburgerd. Meestal worden ze gevormd uit een samenstelling van al bestaande woorden, of komen zij uit een andere taal. Het kan dan gaan om leenwoorden of leenvertalingen. Ook een nieuwe technologie brengt neologismen met zich mee. Sommige psychische aandoeningen (schizofrenie) gaan gepaard met veelvuldig gebruik van neologismen.

Vele neologismen worden nooit een veel gebruikt woord, andere slaan aan en worden na korte tijd veel gebruikt. Als een neologisme voldoende vaak voorkomt, kunnen de makers van woordenboeken beslissen om ze op nemen in een nieuwe druk. In een dynamische samenleving vernieuwt de woordenschat van een taal zich betrekkelijk snel; een groot deel van onze woordenschat bestaat uit neologismen van de afgelopen twee eeuwen. Als een populair neologisme na korte tijd echter weer uit het taalbeeld verdwijnt, is er sprake van een modewoord.”


Voorbeelden uit de rubrieken:

 • Literatuur (Koot en Bie, bijvoorbeeld: doemdenker; positivo)

 • Wetenschap (Democritus, leerling van Aristoteles, gaf nieuwe inhoud aan het woord atomos, Grieks voor "ondeelbaar": het atoom.)

 • Voetbal (Dirk Kuyt: topscorerstitel)

 • Andere neologismen (Glokaliseren is het lokaal veranderen van dingen (bijvoorbeeld gemeentelijke wetgeving), zodat je ingesteld bent op globalisering)


Externe links

het portaal voor neologismen in het Nederlands: Neoterm

http://www.serc.nl/people/elswijk/neologis.htm

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_neologismen_van_Van_Kooten_en_De_Bie#_note-0
Lijst van neologismen van Van Kooten en De Bie

(cabaretduo)


Chronolgische lijst van ‘neologismen’

Voorbeeld:1980:

dameswensen

doemdenken

kneukfilm; een knokfilm waarin ook wordt geneukt
MAAR: bv. doemdenken gezocht via http://www.dbnl.org/zoeken/zoekeninteksten/

 andere achtergrond: “zeventig is het begrip ‘doemdenken’ ontstaan. [...] Het doemdenken is voortgekomen uit de futurologische rapporten van de Club van Rome [...]”


 is wikipedia betrouwbaar?

Iedereen mag er informatie intypen zodat definitie ook fout of incompleet kan zijn

Er zijn verouderde en weinig voorbeelden en er bestaan zekerlijk betere links

Bovendien is eigen onderzoek nodig

Eerder als inspiratie te gebruiken

http://www.serc.nl/people/elswijk/neologis.htm (link op wiki)
Neologismen (in Dutch)
“Geregeld worden er nieuwe woorden toegevoegd aan de woordenschat van de Nederlandse taal. Deze nieuwe woorden zijn uiteraard nog niet opgenomen in de woordenboeken en zijn zelfs veelal niet algemeen geaccepteerd. We spreken hier dan maar van 'neologismen'. Op deze pagina staat een bescheiden verzameling van dergelijke woorden.”

Laatste wijziging: 4-oct-05!
wallenmanager

persoon aangesteld om een oogje in het zeil te houden op 'de wallen', de rosse buurt

(bron: Journaal)
warmdoucher

een week iemand (iemand die altijd met warm water doucht)

(bron: e-mail)
websurfen

je virtueel bewegen over het World Wide Web op zoek naar interessante pagina's


geen definitie

verouderde en weinig voorbeelden

Alleen maar alfabetisch geordend

niet betrouwbaar want eigen onderzoek nodighttp://www.nlterm.org/neoterm/index.htm

(link op wiki)


NEOTERM
“Het project NEOTERM van NL-TERM, gesteund door o.m. de Taalunie, is opgezet om neologismen (d.w.z. nieuwe woorden, nieuwe uitdrukkingen, nieuwe betekenissen van bestaande woorden e.d.) te verzamelen en toegankelijk te maken voor alle belanghebbenden. (Nieuwe samenstellingen die eenduidig te begrijpen zijn nemen wij doorgaans niet op.)”

558 Neologismen uit bronnen van 20 december 2002 - 22 december 2007

 maar naar welke criteria opgenomen?

neologismenlijst, alfabetisch

neologismenlijst, chronologisch

vakterminologie (onderdeelt naar economie, computer & informatietechnologie, godsdienst,...)

Engels? (van welke Engelse woorden evtl. afgeleid)

ex-neologismen (staan in de andere lijsten in haakjes)


je kan ook zelf aanvullende bronvermeldingen, verbeteringen, en andere suggesties naar de website sturen

Voorbeelden:
Neologisme nr. 3: babycrash

Gelezen in zin: “Vlaanderen moest zich dit jaar zorgen maken over een forse daling van het geboortecijfer, de babycrash

Bron: De Standaard, 31/12/02, p. 3

Commentaar: tegendeel van babyboom, op het Engels geïnspireerd

Ingevoerd door: JC op: 2 januari 2003

Neologisme nr. 546: Jezusklap

Bron: nrc.nl, 12 december 2007, column "dag" van Frits Abrahams

Citaat: "Het woord ‘Jezusklap’ dreef me naar Lelystad.

Ik kende het niet, maar een rechtszaak in Lelystad zou opheldering verschaffen. Daar moesten gisteren drie jonge mannen uit Urk terechtstaan, die een andere jonge man, niet afkomstig uit Urk, dronken zouden hebben gevoerd. Dit gebeurde met de zogenaamde Jezusklap, volgens de overlevering een zware cocktaildrank in Urk, bestaande uit stroh rum (80 procent) en (of) whisky, Sambucca, Martini, Jägermeister, citroenjenever. Het slachtoffer zou in bar Polder Inn onder dwang binnen zeventien minuten vier colaglazen met dit goedje hebben gedronken."

Ingevoerd door: JC op 12 december 2007


mooie voorbeelden, meestal met citaat

Men kan zelf bij het verzamelen van neologismen helpen

MAAR: Eigen onderzoek nodig!


 1. Verdere aanbevelingen:


http://www.inl.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=161

(een deelproject binnen het ANW is het Neologismenproject, electronische versie, beschikbaar vanaf 2019)


http://woordenboek.writersblock.net (woordenboek van de 21e eeuw)
http://www.taalpost.nl/ (nieuws over de taalveranderingen en neologismen per mail)
http://forum.flabber.nl/viewtopic.php?t=24261 (forum, bron vooral voor modewoorden en eendagsvliegen)

... 1. Conclusie:
 • Kwantitatief:

Vele bronnen, vele nieuwe woorden

Men kan ook zelf naar nieuwe woorden zoeken (krantenartikelen, foren, ...)
 • Kwalitatief:

Grote onzekerheden, niet alles is betrouwbaar

Websites zijn vaak onsystematischNeologismen  modewoorden, eendagsvliegen? Actualiteit?
 Het web is een goudmijn voor het vinden van data- en onderzoeksmateriaal over neologismen maar men moet wel eigen onderzoek doen om de websites met hun informatie en neologismen te controleren, aan te vullen en evtl. te corrigeren.

 • 2.) Zoekvraag via Google.nl
 • 3.) WEBSITES http://nl.wikipedia.org/wiki/Neologisme WIKIPEDIA
 • Verdere aanbevelingen: http://www.inl.nl/index.phpoption=com_contenttask=viewid=168Itemid=161

 • Dovnload 43.6 Kb.