Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hierdoor is meconiumhoudend vruchtwater een indicatie voor een klinische partus

Dovnload 10.94 Kb.

Hierdoor is meconiumhoudend vruchtwater een indicatie voor een klinische partusDatum14.03.2019
Grootte10.94 Kb.

Dovnload 10.94 Kb.

Inleiding


Meconiumhoudend vruchtwater komt relatief vaak voor, de onderzochte incidentie bij een a terme partus varieert van 12 tot 22%. Het treedt zelden op voor 32 weken AD en wordt vooral vanaf 37 weken AD gezien. Uit onderzoek blijkt duidelijk een toename van meconiumhoudend vruchtwater bij toenemende zwangerschapsduur. Boven de 42 weken AD kan de incidentie oplopen tot 30-35%.

Meconiumhoudend vruchtwater kan enerzijds duiden op perinatale asfyxie, anderzijds kan het meconiumaspiratie en neonatale asfyxie veroorzaken.

Perinatale morbiditeit zal meer dan verdubbelen bij meconiumhoudend vruchtwater. Ernstige acidose steeg van 0,3 per 1000 naar 1,5 per 1000, neonatale insulten van 0,4 per 1000 naar 2 per 1000. Ook de perinatale mortaliteit zal toenemen: in onderzoek door Nathan (1994) van 0.3 per 1000 naar 1,5 per 1000 en in onderzoek van Ziadeh (2000) van 2 per 1000 naar 10 per 1000.

Hierdoor is meconiumhoudend vruchtwater een indicatie voor een klinische partus.Definities / Diagnose


Meconium:

De inhoud van de foetale darm wordt meconium genoemd. Meconium bestaat uit gedesquameerde epitheel cellen uit het maagdarmstelsel, slijm, huidcellen en lanugo (foetaal haar). De karakteristieke kleur ontstaat door galpigmenten.

Meconium kan vanaf 10-16 weken in de foetale darm gevonden worden. Preterm wordt lozing voorkomen door tonische contractie van de anal sphincter en afwezigheid van peristaltiek in de foetale darm. A terme kan 60-200 gram worden geloosd.

Er bestaan meerder theorieen over vroegtijdige lozing van meconium: 1. Foetale hypoxie: toename van de darmperistaltiek en afname van sfincterspanning

 2. Vagale stimulatie: lozing zonder foetale stress, veroorzaakt door navelstrengcompressie of compressie van het caput

 3. Fysiologisch: na 42 weken AD door maturatie van de foetale darm

 

Meconiumlozing kan dus een teken zijn van foetale nood, maar ook van een fysiologisch proces.

 

 

Meconiumhoudend vruchtwaterWanneer meconium vroegtijdig (antepartum of durantepartu) in het vruchtwater wordt geloosd, is er sprake van meconiumhoudend vruchtwater. Deze diagnose wordt visueel vastgesteld. Er is geen diagnostische test beschikbaar om meconiumhoudend vruchtwater aan te tonen.

Soms wordt onderscheid gemaakt tussen ‘dik’ en ‘dun’ meconium. Echter de classificatie van meconiumhoudend vruchtwater in ‘dik’ en ‘dun’ is zo subjectief dat dit niet als een valide basis voor medisch beleid gebruikt kan worden.

 

Meconiumaspiratiesyndroom (MAS)

Meconiumhoudend vruchtwater kan risico’s opleveren voor de neonaat. In 5% van de partus met meconiumhoudend vruchtwater ontstaat meconium aspiratie syndroom. Dit kenmerkt zich door mechanische obstructie van de bovenste en onderste luchtwegen, soms leidend tot atelectase en chemische pneumomie. Dit leidt tot hypoxaemie bij de neonaat, acidose en ook pulmonale hypertensie. De oorzaak van MAS is multifactorieel.

Klinisch: respiratoir falen in de vorm van tachypneu, cyanose, intrekkingen en neusvleugelen. Rhonchi en crepitaties bij auscultatie en infiltraten op X-thorax.

Beleid


Beleid partus

 1. Indien in partu opname op afdeling A6.

 2. Indien niet in partu opname afdeling A6:

  1. Onrijp toucher: start priming met Misoprostol volgens protocol

  2. Rijp toucher: start Oxytocine volgens protocol

 • Al het voorgaande onder continue foetale bewaking dmv CTG (indien mogelijk met STAN registratie), zonodig aangevuld met MBO.

 • Amnioninfusie bij decelaraties op CTG niet geindiceerd: geen significante afname in primaire uitkomst MAS, perinatale sterfte of ernstige morbiditeit

 • Intra-partum uitzuigen niet geindiceerd: geen preventie MAS aangetoond

 

 

- post partum


Post-partum beleid foetaal:

 1. Kinderarts (of arts-assistent of nurse-practitioner) bij de opvang aanwezig.

 2. Gedeprimeerde kinderen: intuberen en endotracheaal uitzuigen

 3. Actieve kinderen: niet endotracheaal uitzuigen

 4. 8 uur observatie ivm gevaar MAS neonaat, ontslag afhankelijk van kinderarts

 

Post-partum beleid maternaal

Let op!: kans op endometritis 2-4 keer verhoogd, echter geen aangepast beleid.Referenties


 1. Meconium: a 1990s perspective on an old obstetric hazard. L Nathan, KJ Leveno, TJ Carmody, MA Kelly, ML Sherman. Obstetrics and Gynecology 1994

 2. Obstetric and perinatal outcome of pregnancies with term labour and meconium-stained amniotic fluid. SM Ziadeh , E Sunna. Arch Gynecol Obstet. 2000

 3. Classifying meconium-stained liquor: is it feasible?. ML van Heijst, G van Roosmalen, MJ Keirse. Birth 1995.

 4. Amnioninfusion for meconium-stained liquor in labour. GJ Hofmeyr. The Cochrane Database of Systematic Reviews jan. 2010.

 5. What (not) to do before delivery? Prevention of fetal meconium release and its consequences. GJ Hofmeyr. Early Hum Dev. 2009

 6. What (not) to do at and after delivery? Prevention and management of meconium aspiration syndrome. Vain NE, Szyld EG, Prudent LM, Aguilar AM. Early Hum Dev. 2009

 7. Oropharyngeal and nasopharyngeal suctioning of meconiumstained neonates before delivery of their shoulders: multi-centre, randomized controlled trail. Lancet 2004.Auteur(s)


I.P.A. Kroes en S.W.A. Nij Bijvank

 • Definities / Diagnose
 • Beleid
 • - post partum
 • Referenties
 • Auteur(s)

 • Dovnload 10.94 Kb.