Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hij mij gezalfd heeft om het goede

Dovnload 368.3 Kb.

Hij mij gezalfd heeft om het goedePagina1/2
Datum05.12.2018
Grootte368.3 Kb.

Dovnload 368.3 Kb.
  1   2

Bevrijdingspastoraat, Alive Ministries South Africa
B


De Geest van de Heer rust op mij,

omdat Hij mij gezalfd heeft

om het goede nieuws te brengen aan armen.Hij heeft mij gezonden

om gevangenen de vrijheid aan te zeggen

en blinden het licht te geven,

om onderdrukten vrij te makenevrijdingspastoraat

Editie 3, 9 Maart - 2010

Alive Ministries South Africa
www.aliveministries-sa.org


Beste vrienden,
Jezus is niet alleen onze redder Hij is ook onze bevrijder. Onze redding door het kostbaar bloed van onze Heer en Heiland gaat veel verder dan het “later in de hemel mogen komen”. God heeft in Christus, de hemel (Zijn geestelijk Koninkrijk) 2000 jaar geleden al op aarde gebracht. Te veel kinderen van God hebben “leren leven” met angsten, fobieën, trauma’s etc. en kijken uit naar die grote dag dat zij hiervan zullen zijn verlost. En terecht, de aarde zucht en is in barensnood, het raakt ons allemaal, maar het is mijn hartelijk verlangen dat u oog krijgt voor datgene wat er nu al voor ons ter beschikking is. God wil ons nu al bevrijden in de weg van aanbidding, geduld en gehoorzaamheid. Weet u waarom? ….dat wij, bevrijd van onze vijanden, hem zouden kunnen dienen, zonder vrees, toegewijd en oprecht, ons leven lang (Lukas 1:74-75). Gods verlangen voor u is dat u nu in het Koninkrijk leeft, de praktijk ervaart, het onderzoekt en op ontdekking gaat, het toe past, en geniet van het leven met de voordelen, beloften, en voorrechten van de Hemel op aarde: Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei (Grieks = alle, elke, alles) geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus (Efeziërs  1:3). Laat het avontuur beginnen!
Deze “beknopte” handleiding over bevrijdingspastoraat is bedoeld om “gevangenen” naar de vrijheid in Christus te leiden. Bevrijdingspastoraat gaat niet over demonen, maar over het helpen van broeders en zusters in de Heer om hun gebondenheid te overwinnen en om te zetten in geestelijk vrijheid en overwinning in Christus.
  1   2


Dovnload 368.3 Kb.