Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hirsch Ballin verzorgt Anton de Komlezing 2015 in Verzetsmuseum Amsterdam Op donderdag 22 oktober zal Prof dr. Ernst Hirsch Ballin in het Verzetsmuseum Amsterdam de 8

Dovnload 10.54 Kb.

Hirsch Ballin verzorgt Anton de Komlezing 2015 in Verzetsmuseum Amsterdam Op donderdag 22 oktober zal Prof dr. Ernst Hirsch Ballin in het Verzetsmuseum Amsterdam de 8Datum21.09.2017
Grootte10.54 Kb.

Dovnload 10.54 Kb.

2013-12-17_vm_briefdig_schets5

PERSBERICHT 14 oktober 2015

Hirsch Ballin verzorgt Anton de Komlezing 2015 in Verzetsmuseum Amsterdam

Op donderdag 22 oktober zal Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin in het Verzetsmuseum Amsterdam de 8e Anton de Komlezing uitspreken onder de titel Menselijke waardigheid: cultureel verschillend en toch universeel.
In zijn lezing verkent Hirsch Ballin de spanningsvelden tussen enerzijds de universele erkenning van de rechten van de mens en anderzijds culturele, economische en religieuze verscheidenheid. Aan de basis van de rechten van de mens, die na de Tweede Wereldoorlog tot stand kwamen, staat de erkenning van de waardigheid van ieder mens. Tegenwoordig klinkt een nieuw soort “realisme” dat de rechten van de mens relativeert en toeschrijft aan een westerse projectie op niet-westerse samenlevingen die daar “niet aan toe zijn”. Het relativeren van rechten van de mens blijkt een nieuwe manier om de gretigheid naar natuurlijke hulpbronnen en goedkope arbeidskrachten ruimte te geven. Wanneer we ons verplaatsen in de achtergestelde en verdrukte mens, is het onmogelijk de grote verschillen in omstandigheden te negeren en moeten we gehoor geven aan de morele plicht recht te doen aan de kracht van ieder mens.
Anton de Kom (1898-1945)

Toen de schrijver Anton de Kom opkwam tegen de achterstelling en verdrukking van zijn Surinaamse landgenoten in de toenmalige Nederlandse kolonie, was er in Nederland niet veel begrip, laat staan sympathie. Als balling in Nederland terechtgekomen, toonde hij zich desalniettemin solidair met het Nederlandse verzet tegen de bezetting door nazi-Duitsland. Hij erkende in woord en daad de universele betekenis van de menselijke waardigheid, terwijl hij zich toch zo diep bewust was van het eigene van de Surinaamse samenleving.


Ernst Hirsch Ballin is hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam en Nederlands en Europees constitutioneel recht aan Tilburg University, en was eerder minister van Justitie en minister van Binnenlandse Zaken. Zijn vader was een Duits-Joodse rechtsgeleerde, die vlak voor de oorlog naar Nederland vluchtte en met het verzet samenwerkte, zijn moeder een katholieke Amsterdamse die zijn vader en anderen hielp de bezettingstijd te overleven. Hirsch Ballin is tevens lid van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid.
Noraly Beyer treedt op als co-referent. Zij is journaliste. Beyer werkte als redactrice en presentatrice voor de Wereldomroep en het NOS Journaal.
Cees van der Laan modereert de Anton de Komlezing. Hij is hoofdredacteur van dagblad Trouw.
Over de lezing

De Anton de Kom-lezing is een initiatief van Verzetsmuseum Amsterdam en dagblad Trouw en heeft tot doel aandacht te vragen voor de strijd tegen intolerantie en discriminatie in heden en verleden. Daarnaast beoogt de lezing te zorgen voor meer bewustwording en aandacht voor de geschiedenis van minderheidsgroepen en hun positie binnen de Nederlandse samenleving. Eerdere sprekers waren Peter Bergwerff, Gerard Spong, Freek de Jonge, Ab Klink, Elvira Sweet, Ad van Liempt en Beatrice de Graaf.


Datum: 22 oktober 2015, 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur)

Locatie & prijs: Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61, €6,00

Reserveren: lezingen@verzetsmuseum.org of 020 – 620 25 35_________________________________________________________________________________

Noot voor de pers (niet voor publicatie)
Meer informatie/foto’s: Verzetsmuseum Amsterdam, Marjolein Marreveld, marreveld@verzetsmuseum.org , 06 49 72 04 85

  • Anton de Komlezing uitspreken onder de titel Menselijke waardigheid: cultureel verschillend en toch universeel.
  • Anton de Kom (1898-1945)
  • Ernst Hirsch Ballin
  • Noraly Beyer
  • Datum: 22 oktober 2015, 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) Locatie prijs: Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61, €6,00
  • Noot voor de pers (niet voor publicatie)

  • Dovnload 10.54 Kb.