Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hisn al-Mu'min “De Vesting van de Gelovige”

Dovnload 0.56 Mb.

Hisn al-Mu'min “De Vesting van de Gelovige”Pagina1/7
Datum14.09.2017
Grootte0.56 Mb.

Dovnload 0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7Hisn al-Mu'min

De Vesting van de Gelovige”

حصن المؤمن باللغة الهولندية

Auteur:

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحةVertaald:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية& Kirsten de Witwww.islamland.com

Hisn al-Mu'min

De Vesting van de Gelovige”Auteur:

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

Vertaald:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

& Kirsten de Wit

revisie door :

umm hamza

Auteursrechten: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha.

Alle rechten voorbehouden aan de auteur, behalve voor gratis verspreiding, zonder enige toevoeging, wijziging of deletie van enig deel van het boek.

www.islamland.com

info@islamland.comInhoudsopgave

Introductie

Calamiteiten vanuit een Shari'ah Perspectief

Redenen waarom calamiteiten mensen overkomen

Hoe de gunsten van Allah te behouden

Methodes om calamiteiten te voorkomen

Andere remedies

Middelen om zichzelf te beschermen

Manieren van Du'aa

Du'aa in de Koran

Du'aa in de Sunnah

Du'aa te zeggen in de ochtend en de avond


Algemene Du'aa

Voor het slapen


Voor het zien van iets waar hij afkeer van heeft in zijn droom Vrees gedurende slaap

Wakker worden van slaap

De badkamer binnengaan

De badkamer verlaten

Het betreden en Verlaten van een Masjid

Kaf'faarat al-Majlis

Het versoepelen van zaken in het leven

Bij het reizen

Bij het betreden van een stad

Bij het zien van iets wat men leuk vindt

Bij het zich ergens vestigen

Voor het hebben van gemeenschap

Voor het eten

Na het eten

Vrees voor de vijand

In moeilijke zaken

Wanneer iemand bang is

Gedurende calamiteiten en zorgen

Bij het verkrijgen van iets nieuws

Wanneer iemand boos is

Salah Istikhaarah

Profetische Medicijnen

Ruqyah ash-Shar'e'yahIntroductie

Alle lof is verschuldigd aan Allah, om Wiens hulp we smeken, en om Wiens vergeving, leiding, en bescherming tegen ons eigen kwaad en zonden we zoeken. Hij die Allah recht leidt, niemand kan hem doen dwalen; en wie Hij doet afdwalen, niemand kan hem recht leiden. Ik getuig dat er geen ware god het waard is om aanbeden te worden behalve Allah alleen Die geen partner heeft, en ik getuig dat Mohammed, moge Allah zijn vermelding verheffen, de slaaf is van Allah, en Zijn Boodschapper. Moge Allah zijn vermelding verheffen en hem en zijn huishouding, zijn Metgezellen, en degenen die hun weg volgen, veiligheid toekennen op de Dag van Opstanding.

Eén van de genades die Allah, de Verhevene, aan de Moslims heeft gegeven is dat Hij voor ons daden van aanbidding heeft toegewezen welke ons dichter bij Hem brengen te allen tijde. Herinnering aan Allah en smeekbedes zijn twee van zulke daden van aanbidding.

De Profeet () verduidelijkte zijn verdiensten en deugdzaamheid, zeggende: "Zal ik jullie vertellen over een daad die geliefd is door Allah, en iemands rang zal verheffen, en beter is voor degen die hem verricht dan het besteden van goud en zilver voor de zaak van Allah, en beter is dan het vechten voor de zaak van Allah? Ze zeiden: ‘Wat is dat, O Boodschapper van Allah? De Boodschapper van Allah zei: “De herinnering aan Allah, de Verhevene." (Haakim #1825)

De herinnering aan Allah is de ‘vesting’ welke de gelovige, zijn familie en zijn weelde beschermt. Deze wereld is een vergankelijk stadium, waarin een persoon wordt beproefd en getest. Allah zegt:

(Voorwaar, Wij hebben de mens geschapen uit een gemengde druppel om hem te beproeven. Daarop gaven wij hem gehoor en gezichtsvermogen.) (76:2)

Allah zegt: (Voorzeker, Wij hebben de mens tot gezwoeg geschapen.) (90:4)

De mens is zwak; hij kan geen voordelen of kwaad brengen aan iemand, noch kan hij het van zichzelf of iemand anders doen vermijden. Hij leeft in een staat van constante behoefte...welke niet zal ophouden tot hij sterft. De mens is in ontzettende behoefte aan hulp; daarom, heeft Allah de slaaf geleid om Hem te vragen en te smeken. Smeken is de link tussen de Schepper en de slaaf. De slaaf zal zijn Schepper smeken om voor zijn behoeften te zorgen, en Allah zal antwoorden. Allah zegt:

(En jullie Heer zei: “Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen zullen de Hel binnengaan als vernederden.”) (40:60)

Allah zegt: (En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste Leiding volgen.) (2:186)

De Profeet () zei: “Wie niet aan Allah vraagt, Allah zal kwaad op hem zijn. Inderdaad, Allah zal kwaad zijn op hem die Hem niet vraagt...en dit zal niemand anders boosmaken.” (Haakim #1807)

In dit boekje, zal ik spreken over de verschillende typen van kwelling en processen die de Ummah (natie) is overkomen en hoe deze te voorkomen, en hoe er mee om te gaan nadat ze zijn voorgevallen. Ik vraag Allah om ons succes toe te kennen en om ons naar het Rechte Pad te leiden. AmeenAbd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

www.islamland.com

Calamiteiten vanuit een Shari’ah Perspectief
  1   2   3   4   5   6   7

  • Vertaald: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)
  • (Voorwaar, Wij hebben de mens geschapen uit een gemengde druppel om hem te beproeven. Daarop gaven wij hem gehoor en gezichtsvermogen.)
  • (En jullie Heer zei: “Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen zullen de Hel binnengaan als vernederden.”)
  • Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha www.islamland.com Calamiteiten vanuit een Shari’ah Perspectief

  • Dovnload 0.56 Mb.