Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Historische beschrijving

Dovnload 18.55 Kb.

Historische beschrijvingDatum10.10.2017
Grootte18.55 Kb.

Dovnload 18.55 Kb.

HISTORISCHE BESCHRIJVING
(door Peer Boselie, directeur Euroregionaal Historisch Centrum Sittard)


De regio waar we wandelden is er een met een bewogen geschiedenis. Vele heren wisselden elkaar af in kleine heerlijkheden. De regio is de oudst bewoonde regio van Nederland, al 250.000 jaar geleden woonden er mensen.  

Wat zijn we onderweg gepasseerd?

Abshoven 
(zagen we in de verte en zijn we rakelings gepasseerd) is genoemd naar een buitenhoeve behorende aan de abdij van Val-Dieu in het Belgische Aubel. Van het 17e-19e eeuwse complex waren tot 1995 nog het herenhuis, de zuidelijke vleugel en een schuur uit de jaren 1715-1717 bewaard gebleven. De abdijhoeve groeide begin 20e eeuw uit tot een volwaardig klooster. In 1901 werd het gebouw een zusterklooster met daarin een kindertehuis, Huize Abshoven. Nadat het klooster was gesloten brandde het in 1995 grotendeels af. De uitwendige restauratiewerkzaamheden van de kapel en het klooster zijn inmiddels afgerond. Medio 2013 werd het complex verkocht aan een Geleense ondernemer, die er een bedrijfskantoor, een brasserie met buitenterras en een museum voor exclusieve oldtimers wil vestigen. 

Pater Karel (Joannes Andreas Houben) werd in 1821 geboren in Geleen, op de grens met Munstergeleen. Hij trad in 1845 als Karel van Sint Andries in bij de congregatie der Passionisten in Ere (België). Hij heeft zijn professie afgelegd op 10 december 1846 en werd op 21 december 1850 tot priester gewijd. Hij werd naar het klooster van Mount Argus bij Dublin uitgestuurd en later vermaard als biechtvader en vanwege zijn genezingskracht. Er werden veel wonderbaarlijke genezingen gemeld zodat hij de bijnaam kreeg 'de man met de zegenende handen'.

Tijdens zijn leven werd hij reeds in Ierland als een heilige beschouwd. Tienduizenden bezochten zijn opgebaarde lichaam in de dagen na zijn dood. Na zijn dood bleven gelovigen zijn graf, dat zich in Dublin bevindt, bezoeken. Ook zijn geboortehuis te Munstergeleen werd een pelgrimsoord. In 1935 stichtten de passionisten in het geboortehuis een gedachteniskapel, die hoe langer hoe meer pelgrims trok. In de jaren negentig van de 20e eeuw nam het aantal bedevaartgangers – uit Limburg en de rest van Nederland – dat het geboortehuis bezoekt nog steeds toe. In het mooi en rustiek gelegen complex is naast de bijzondere vakwerkkapel ook een klein museumpje waarin Pater Karel en ‘aandacht’ centraal staan. Hij is in 1989 zalig- en in 2007 heiligverklaard.


Galg van Schinnen:

Op het punt waar men (na omhoog gelopen te zijn via Veldweg en Duistergatsken) linksaf slaat naar de Koolweg, stond aan de rechterzijde, goed zichtbaar van verre, de galg van Schinnen. Hier hingen diverse leden van de bende van de Bokkenrijders. In totaal zijn er in het huidige Limburg ongeveer 500 mensen opgehangen, gevierendeeld, geradbraakt of anderszins vermoord. Waarschijnlijk was er bij bijna 100% sprake van rechterlijke dwalingen… Het verhaal van de Bokkenrijders waart hier rond.

Terborg is een oud kasteel, waarvan in de motte (burchtheuvel) nog middeleeuwse resten verborgen liggen.

Sweikhuizen is een klein dorp dat bij Schinnen hoort. De aparte 18e eeuwse Dionysius en Odiliakerk is bekend vanwege de blindenbedevaart. Het dorp is verder ook bekend vanwege het oude pruimenras Sweikeser Regeloat. Deze pruimensoort komt men nu weer vaker tegen in en rond het dorp.


De Biesenhof is een gesloten carréboerderij gelegen in de Nederlandse gemeente Sittard-Geleen. De Biesenhof ligt aan de voet van het dorp Sweikhuizen onderaan de Sweikhuizerberg midden in de moerassige weilanden van het beekdal op de westelijke oever van de Geleenbeek. De vroegste vermelding Biesenhof stamt al uit 1259. In dat jaar wordt de Duitse Orde eigenaar. Zij stichtten er een commanderij.

Deze commanderij Kleine Biesen was onderhorig aan de enorme landcommanderij Aldenbiesen, die o.a. ook de commanderij van Gemert bezat. De Kleine Biesen ofwel Biesenhof functioneerde tot 1468 als ridderhuis, de plek waar de commandeur verbleef en zijn ridders aanstuurde. Toen in 1468 de commanderij functie werd beëindigd, werd de Biesenhof een pachthoeve.  In 1795 werd de Biesenhof door de Franse bezetters inclusief landerijen als "geestelijk goed" geconfisqueerd en aan particulieren verkocht.In 2004 vertrekt de laatste inwoner en in 2006 wordt gestart met een grootschalige restauratie van deze geschiedenisrijke hoeve. Na afronding van de restauratie heeft de Biesenhof een horecafunctie gekregen en is ingebed in de wandelwegen in het Landschapspark de Graven. 


Driepoel: De rustieke vijvers van de Driepoel zijn feitelijk gesaneerde slikvijvers van de mijnen. 


Daniken is een gehucht dat op de grens van Geleen en Schinnen ligt. De voormalige steenfabriek Plinthos heeft een natuureducatieve functie gekregen en een horecabestemming is in ontwikkeling. 

  • Wat zijn we onderweg gepasseerd Abshoven
  • Pater Karel
  • Biesenhof
  • Driepoel

  • Dovnload 18.55 Kb.