Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hoe invloedrijk zijn kredietbeoordelaars in Europa? Een onderzoek naar de impact van overheidsratings op de staatsobligatiemarkt

Dovnload 478.43 Kb.

Hoe invloedrijk zijn kredietbeoordelaars in Europa? Een onderzoek naar de impact van overheidsratings op de staatsobligatiemarktPagina1/7
Datum05.12.2018
Grootte478.43 Kb.

Dovnload 478.43 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Hoe invloedrijk zijn kredietbeoordelaars in Europa? Een onderzoek naar de impact van overheidsratings op de staatsobligatiemarkt
Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Economics
Naam: Rogier den Breejen

Studentnummer: 335650

Studie: Economie & Bedrijfseconomie

Vakgroep: Finance

Opdracht: Bachelorscriptie

Scriptie begeleider: Dr. M.A. Pieterse-Bloem

Datum: 23 juli 2013

Abstract

In deze scriptie is de invloed van ratingaankondigingen van de drie leidende kredietbeoordelaars (Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch) onderzocht op de Europese staatsobligatiemarkt. Er is middels een event studie gekeken of de relatieve rente-opslag (yield spread) significant verschilt voor en na een rating aankondiging. De resultaten laten zien dat er geen significante invloed is op de relatieve yield spread, onderverdeeld naar de verschillende kredietbeoordelaars, positieve/ negatieve aankondigingen en werkelijke rating veranderingen/ mogelijke rating veranderingen. Wel is er een significant effect gevonden indien de rating van een land verlaagd wordt van de ‘investment-grade’ naar ‘non-investment grade’.

Trefwoorden: kredietbeoordelaars, ratings, renteopslag, aankondiging, event study

Inhoudsopgave


1. Inleiding 4

2. Theoretische achtergrond 6

2.1. Definitie van een rating 6

2.2. Gerelateerde literatuur 9

3. Data 16

3.1 Absolute en relatieve yield spreads 16

3.2 Rating aankondigingen 18

4. Methodologie 19

4.1 Bepalen van het ‘event window’ 20

4.2 De berekening van een abnormaal rendement op het aankondigingeffect en het testen van significantie 20

5. Resultaten 22

6. Conclusie 31

7. Literatuur 331. Inleiding


Overheidsratings worden sinds jaar en dag breed uitgemeten in de financiële media. Onlangs nog was bijvoorbeeld de afwaardering van Italië door kredietbeoordelaar Standard & Poor’s van een BBB+ naar een BBB rating groot nieuws[Cao13]. Vaak wordt er gesuggereerd dat zulke aankondigingen invloed hebben op de rente van een staatsobligatie. Maar is dat ook echt zo?

Vermoedens dat er een relatie bestaat tussen een overheidsrating en de rente van een staatsobligatie doen al langer de ronde. Zo stuurde kredietbeoordelaar Standard & Poor’s op 10 november 2011 per ongeluk als gevolg van een technische fout een bericht naar beleggers waarin het stelde dat het de ‘triple A’-status van Frankrijk verlaagde[Oak11]. Hoewel het bericht dus niet klopte, steeg de rente van de Franse 10-jarige staatsobligatie naar 3,46 procent – een stijging van 27 basispunten met de dag daarvoor. De rente-opslag (spread) boven de rente van een Duitse staatsobligatie steeg naar een record van 168 basispunten, een stijging van 21 basispunten. Later op de dag verontschuldigde de kredietbeoordelaar zich, maar het kwaad was echter al geschied.

In het verleden hebben verscheidende wetenschappers al onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Deze onderzoeken spitsen zich voornamelijk toe tot schuldencrises in opkomende landen, zoals de Aziatische financiële crisis in 1997-1998 en de Mexicaanse crisis in 1994-1995. Relatief weinig onderzoekers hebben echter financiële crises in ontwikkelde landen onderzocht. Deze scriptie biedt daar een uitkomst voor. In het licht van de recente Europese schuldencrisis is daarom de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

Welk effect heeft een rating aankondiging op de rente-opslag (spread) vanEuropese staatsobligaties gedurende de periode 2001-2013?”

Er zijn verschillende motieven waarom een rating aankondiging invloed zou kunnen hebben op de staatsobligatiemarkten. De belangrijkste reden die in de literatuur wordt aangedragen is dat een rating aankondiging de kapitaalmarkten van nieuwe waardevolle informatie voorziet over de kredietwaardigheid van een land (informatiefunctie). Echter bij dit standpunt zijn vraagtekens te zetten. Omdat een kredietrating grotendeels gebaseerd is op publieke informatie, zou een rating aankondiging in het geval van efficiënte kapitaalmarkten de rente-opslag van een land niet kunnen beïnvloeden. Immers de informationele boodschap van een rating aankondiging zou al gereflecteerd moeten zijn in een verandering van de rente-opslag.

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een ‘event studie’ analyse. Er is gekeken of de relatieve rente-opslag (spread) significant stijgt of daalt in de twee dagen rondom een rating aankondiging. De rating aankondigingen zijn gebaseerd op data van kredietbeoordelaars Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch. In het onderzoek wordt er onderscheid gemaakt tussen: de verschillende kredietbeoordelaars, de positieve/ negatieve aankondigingen, de werkelijke rating veranderingen/ mogelijke rating veranderingen (credit watch) en tot slot het onderscheid tussen een ‘investment grade’ en een ‘non-investment grade’ staatsobligatie.

De structuur van de scriptie is de volgende. In hoofdstuk 2 wordt er gekeken naar de theoretische achtergrond rondom ratings. Er worden allereerst enkele termen gedefinieerd en er wordt gekeken naar de bestaande literatuur. In het hoofdstuk 3 wordt de behandelde data besproken. In hoofdstuk 4 wordt de gebruikte methodologie beschreven. In hoofdstuk 5 zullen de empirische resultaten weergegeven worden en zullen deze worden voorzien van commentaar. In het 6 hoofdstuk zullen de conclusies aan bod komen, waarin de belangrijkste resultaten van dit onderzoek worden toegelicht.
  1   2   3   4   5   6   7

  • Inhoudsopgave

  • Dovnload 478.43 Kb.