Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hoe invloedrijk zijn kredietbeoordelaars in Europa? Een onderzoek naar de impact van overheidsratings op de staatsobligatiemarkt

Dovnload 478.43 Kb.

Hoe invloedrijk zijn kredietbeoordelaars in Europa? Een onderzoek naar de impact van overheidsratings op de staatsobligatiemarktPagina2/7
Datum05.12.2018
Grootte478.43 Kb.

Dovnload 478.43 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

2. Theoretische achtergrond


In dit hoofdstuk zal de theoretische achtergrond rondom krediet ratings centraal staan. In de eerste paragraaf zal het begrip krediet rating worden uitgelegd. Vervolgens zullen in paragraaf twee gerelateerde wetenschappelijke studies over dit onderwerp nader worden uitgelicht. In de derde en laatste paragraaf zal er gekeken worden naar de rol van een kredietbeoordelaar en zullen de hypotheses voor dit onderzoek geïntroduceerd worden.

2.1. Definitie van een rating


Een kredietrating is een oordeel over de kredietwaardigheid van de uitgever van schuldpapier in de vorm van een “rapportcijfer”. Kredietratings worden gebruikt door investeerders als indicatie voor de kans dat zij hun geïnvesteerde geld wel of niet (in geval van een faillissement) terug krijgen volgens de voorwaarden waarop zij geïnvesteerd hebben. Merrill Lynch (1999) omschrijft de functie van kredietratings ook wel als “het doorbreken van de rookgordijnen” (piercing the fog) van asymmetrische informatie die schuldrelaties omringen.

Naast bijvoorbeeld beursgenoteerde bedrijven of pensioenfondsen, hebben ook overheden te maken met een kredietrating, ook wel een “overheidsrating” genoemd. Een overheidsrating geeft de mogelijkheid en bereidheid weer van een land om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen [Sta13]. In de analyse om tot een overheidsrating te komen houden kredietbeoordelaars rekening met economische en politieke risico’s, die zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. Het kwantitatieve aspect van deze analyse houdt zich bezig met het meten van de verschillende indicatoren van economische voorspoed, hoewel het verifiëren van de integriteit van deze data ook een kwalitatieve zaak kan zijn. Het kwalitatieve aspect houdt zich verder bezig met het beoordelen van de politieke en beleidsontwikkelingen.

Overheidsratings zijn belangrijk omdat zij de eigen toegang tot de internationale kapitaalmarkten vergroten: veel investeerders prefereren namelijk effecten met rating bóven effecten zonder rating met dezelfde kredietwaardigheid [Can96]. Bovendien beïnvloedt een overheidsrating ook de kredietwaardigheid van bedrijven gevestigd in datzelfde land. In veel landen is er zelfs sprake van een zogeheten ‘sovereign ceiling’. Dat wil zeggen dat bedrijven vaak geen hogere rating hebben dan de overheid.1 De achterliggende reden hiervoor is het idee dat de overheid altijd een eerste beroep kan doen op de buitenlandse valuta reserves en in theorie de mogelijkheid heeft om binnenlands bedrijven te verplichten internationale fondsen aan te wenden om eventuele schuldeisers te compenseren [Doc].

Kredietbeoordelaars gebruiken een relatieve rangorde (ordinale schaal) om hun ratings in te delen. Tabel 2.1 weergeeft de rating symbolen voor langlopende schulden van de drie kredietbeoordelaars Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch. Te zien valt dat ratings symbolen kunnen variëren van de hoogste kredietwaardigheid ‘triple-A’ tot aan de laagste kredietwaardigheid ‘C’ of ‘D’. In dat laatste geval is er sprake van een faillissement (default). Daarnaast maken kredietbeoordelaars onderscheid binnen een bepaalde rating trap door middel van nummers of plussen/minnen. Doordat schulden met een lagere rating worden geacht meer kredietrisico te hebben, leveren zij over het algemeen een hoger rendement op dan schuldpapier met een relatief hogere rating.Tabel 2.1: Rating symbolen van langlopende schulden

Interpretatie 

Moody's

S&P

Fitch

Investment-Grade’ Ratings


Uitzonderlijke kwaliteit (prime)

Aaa

AAA

AAA

Uitstekende kwaliteit (high grade)

Aa1

AA+

AA+
Aa2

AA

AA
Aa3

AA-

AA-

Goede kwaliteit (upper medium grade)

A1

A+

A+
A2

A

A
A3

A-

A-

Aanvaardbare kwaliteit (lower medium grade)

Baa1

BBB+

BBB+
Baa2

BBB

BBB
Baa3

BBB-

BBB-

Non Investment-Grade’ Ratings


Labiel (speculative)

Ba1

BB+

BB+
Ba2

BB

BB
Ba3

BB-

BB-

Zwak (highly speculative)

B1

B+

B+
B2

B

B
B3

B-

B-

Extreem speculatief (extremely speculative) /

Caa1

CCC+

CCC+

CCC


CCC-

faillissement (default)

Caa2

CCC
Caa3

CCC-
Ca

CC

CC
C

C

C
-

D

DDD
DD, D

Bron: Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch

Krediet ratings worden gewoonlijk onderscheiden in twee categorieën: ‘investment-grade en ‘non-investment grade’. De ratings van Moody’s die gelijk of hoger zijn dan Baa3 worden ‘investment-grade’ genoemd, terwijl bij Standard & Poor’s en Fitch deze drempel bij BBB- ligt. Lagere ratings worden als ‘non-investment grade’ beschouwd. Dit specifieke onderscheid speelt vaak een cruciale rol voor institutionele investeerders die zich moeten houden aan verschillende beperkende voorwaarden met betrekking tot het risico management van hun effectenportefeuille. Zo mogen sommige fondsbeheerders vaak alleen investeren in effecten met de ‘investment-grade’.Momenteel hebben nog vier landen van de 17 EMU-lidstaten een ‘triple A’ status van Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch (zie tabel 2.2). Drie landen vallen in de categorie ‘non-investment grade’. Verder valt op te merken dat de kredietbeoordelaars redelijk op eenzelfde lijn zitten wat betreft ratings. Het afwijkende verschil in ratings is vaak niet meer dan drie rating trappen.

Tabel 2.2: Huidige overheidsratings EMU-landen

Land

Moody's

Standard & Poor's

Fitch

België

Aa3

AA

AA

Cyprus

Caa3

SD

RD

Duitsland

Aaa

AAA

AAA

Estland

A1

AA-

A+

Finland

Aaa

AAA

AAA

Frankrijk

Aa1

AA

AAA

Griekenland

C

B-

B-

Ierland

Ba1

BBB+

BBB+

Italië

Baa2

BBB+

BBB+

Luxemburg

Aaa

AAA

AAA

Malta

A3

BBB+

A+

Nederland

Aaa

AAA

AAA

Oostenrijk

Aaa

AA+

AAA

Portugal

Ba3

BB

BB+

Slowakije

A2

A

A+

Slovenië

Ba1

A-

BBB+

Spanje

Baa3

BBB-

BBB

Bron: Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch (28 juni 2013)
1   2   3   4   5   6   7

  • 2.1. Definitie van een rating

  • Dovnload 478.43 Kb.