Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hoe invloedrijk zijn kredietbeoordelaars in Europa? Een onderzoek naar de impact van overheidsratings op de staatsobligatiemarkt

Dovnload 478.43 Kb.

Hoe invloedrijk zijn kredietbeoordelaars in Europa? Een onderzoek naar de impact van overheidsratings op de staatsobligatiemarktPagina6/7
Datum05.12.2018
Grootte478.43 Kb.

Dovnload 478.43 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

4. Methodologie


In dit onderzoek wordt er gekeken of de drie grote kredietbeoordelaars invloed hebben op de Europese staatsobligatiemarkt. Dit wordt gedaan door het opsporen van abnormale verschillen in de rente spread van de staatsobligatie als gevolg van de rating aankondiging. De juiste methode om dit te onderzoeken is middels een event studie. Deze methodiek wordt normaal gesproken veelvuldig gebruikt om het effect van misleidende informatie op de beurskoers te bepalen[Tab01], maar is ook zeker toepasbaar in deze casus. In een standaard event studie probeert men het effect van een bepaalde gebeurtenis te achterhalen op bijvoorbeeld de prijs van een aandeel of obligatie. Drie stappen kunnen daarbij worden onderscheiden: 1) het definiëren van de periode waarin informatie over de gebeurtenis beschikbaar wordt in de markt (event window), 2) de berekening van een abnormaal rendement op het effect, 3) het testen van statistische significantie van dit abnormale rendement[Jon10].

4.1 Bepalen van het ‘event window’


In een event studie is het allereerst noodzakelijk om aan te geven over welke periode de gebeurtenis heeft plaatsgevonden (event window). In het geval van een rating aankondiging is dat vrij eenvoudig, aangezien het nieuws van een kredietbeoordelaar maar op een dag wordt gepubliceerd. Het probleem alleen met de huidige dataset van de kredietbeoordelaars is dat zij niet bekendmaken op welk tijdstip zij dit aankondigen. In verband met de sluiting van de Europese obligatiemarkten om 17:30 uur (CET), is het daarom onduidelijk op welke precieze dag de rating aankondiging invloed heeft gehad. De aankondiging kon immers voor of na sluiting van de beurs hebben plaatsgevonden. Om dit probleem op te lossen is daarom in dit onderzoek gekozen voor een tweedaagse event window (periode -1,1), waarbij verondersteld dat de rating aankondiging plaats vindt op tijdstip 0. In figuur 4.1 is de event window grafisch weergeven.

Figuur 4.1: Event window


4.2 De berekening van een abnormaal rendement op het aankondigingeffect en het testen van significantie


De tweede stap en derde stap in een event studie is respectievelijk het berekenen van een abnormaal rendement als gevolg van het aankondigingseffect en het testen van de significantie daarvan. Normaal gesproken wordt abnormale rendement berekend met behulp van een marktmodel, waarbij het abnormale rendement wordt gemeten door middel van de absolute rente spread van een land. Echter in navolging van Cantor & Packer (1996) en Reisen & von Maltzan (1999) is in dit onderzoek gekozen om het aankondigingseffect te berekenen middels de relatieve yield spread. Dit versimpelt de manier om te testen voor abnormaal rendement, aangezien er geen aannames gedaan hoeven te worden over het specifieke marktmodel. De enige aanname die gedaan moet worden is dat de markt efficient is en dat daardoor de verwachte verandering in yield spread nul is. Als de verandering significant anders dan nul is ten tijde van de rating aankondigingen is er sprake van een abnormaal rendement op het aankodigingeffect.

Aan de hand van de methode van Cantor & Packer (1996) en Reisen & von Maltzan (1999) is in deze scriptie de dagelijkse verandering van de gemiddelde relatieve yield spread gemeten. Een mogelijke tekortkoming van deze methode is dat relatieve yield spread per land flink kan verschillen (zie figuur 4.2), dit heeft implicaties voor de gemiddelde relatieve yield spread. Met als gevolg dat sommige landen met een relatief hoge relatieve yield spread (bijv. Griekenland) zwaarder vertegenwoordigd zijn in de event window dan landen met een lage relatieve yield spread (bijv. Nederland).
Bron: Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch

Het zogenaamde abnormale rendement is berekend aan de hand van de relatieve yield spread op tijdstip t is berekend door middel van de volgende formule:

(4.1)

Voor een steekproef met N aantal aankondigingen, is het gemiddelde van de relatieve yield spread (RYS) voor elke dag t gelijk aan:

(4.2)

Vervolgens is het verschil tussen het dagelijkse gemiddelde relatieve yield spread (AR) berekend over een periode van 60 dagen: van dag -30 tot dag +30, ten opzichte van de aankondigingdag. Dit is in formule vorm als volgt weer te geven:

met

(4.3)

De variantie van de steekproef heeft de volgende vorm:

(4.4)

Het cumulatieve gemiddelde rendement wordt (CAR) berekend over een meerdaagse periode. De CAR beginnend op tijdstip tot tijdstip is gedefinieerd als volgt:(4.5)

Een schatting van de variantie van het cumulatieve gemiddelde rendement wordt dan:(4.6)

Dit leidt tot de volgende t-toets:(4.7)

De t-verdeling is gebaseerd op een eenzijdige student t-toets met 59 (n-1) vrijheidsgraden, met de hypothese dat downgrades leiden tot een toename van de relatieve yield spread en upgrades tot een verlaging.
1   2   3   4   5   6   7

  • 4.1 Bepalen van het ‘event window’

  • Dovnload 478.43 Kb.