Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hoe is de afstemming tussen ambtenaar en burger wat betreft de associaties bij en de begrijpelijkheid van de terminologie op de website van de Belastingdienst?

Dovnload 108.94 Kb.

Hoe is de afstemming tussen ambtenaar en burger wat betreft de associaties bij en de begrijpelijkheid van de terminologie op de website van de Belastingdienst?Datum02.01.2019
Grootte108.94 Kb.

Dovnload 108.94 Kb.

Onderzoek naar de invloed van terminologie op de vindbaarheid van informatie op de website van de Belastingdienst (Universiteit van Tilburg)
Hoofdvraag:

Hoe is de afstemming tussen ambtenaar en burger wat betreft de associaties bij en de begrijpelijkheid van de terminologie op de website van de Belastingdienst?
Casus alimentatie (gedeeltelijk)

(voor een vrouwelijke respondent)

Stelt u zich het volgende voor: u bent kortgeleden gescheiden. Met uw ex-man bent u overeengekomen, dat hij maandelijks 700 euro overmaakt als bijdrage aan het levensonderhoud van u en uw kinderen. De afspraak is dat 300 euro bedoeld is voor uw kinderen. Nu hebt u gehoord dat een deel van die bijdrage voor u als inkomen geldt voor de berekening van de belasting die u moet betalen, maar hoe het precies zit weet u niet. U gaat op internet proberen uit te zoeken hoe het zit.


Burgers (27, thuis)

  • Wat zou u in de zoekbalk intikken?

  • Welke begrippen bemoeilijken het vinden van een antwoord op de vraag in de casus?

Ambtenarenpanel (12, op kantoor)  • Op welke termen zoeken burgers volgens u als ze het antwoord willen vinden?

  • Welke begrippen verwacht u dat burgers moeilijk vinden in deze tekst?Tabel 8 Meest frequent genoemde zoektermen gebruikt door burgers en verwacht door het ambtenarenpanel bij de

casus ‘alimentatie


burgers ambtenaren

inhoudswoord

alimentatie alimentatie

levensonderhoud scheiding

belasting levensonderhoud

scheiding aftrekpost

inkomen ex

kinderen

Tabel 20 Lastige termen volgens burgers per casus (vetgedrukt: heel vaak genoemd)
Casus alimentatie

afkoopsom

aftrekpostduurzaam gescheiden

eigenwoningforfait

fiscale partner

heffingskorting

huwelijksuitzet

lijfrente

lijfrentetermijn

lijfrente-uitkering

loonheffing

onderhoudsverplichtingen

scheiden van tafel en bed

vermogensbestanddelen

verstrekkingTabel 11 Aantal burgers dat de relevante passage vindt bij de casus over ‘alimentatie’

Zoekronde aantal burgers dat uitkomt bij relevante passage

eerste zoekronde 3

alle zoekrondes 10

Voorbeeld van een pagina met jargon (blauw) en pseudojargon (geel)


  • Casus alimentatie (gedeeltelijk)
  • Tabel 11

  • Dovnload 108.94 Kb.