Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hoe kan u snel weten dat de fundamentele leringen van de Vrijmetselarij vals zijn?

Dovnload 17.22 Kb.

Hoe kan u snel weten dat de fundamentele leringen van de Vrijmetselarij vals zijn?Datum05.12.2018
Grootte17.22 Kb.

Dovnload 17.22 Kb.

Hoe kan u snel weten

dat de fundamentele leringen

van de Vrijmetselarij vals zijn?

Ex-Vrijmetselaars voor Jezus, http://www.ephesians5-11.org/ex_masons_for_jesus/quickly.htm


Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Vertaling en voetnoten door M.V.

Beschouw eenvoudig de feiten

De Vrijmetselarij eist van zijn leden dat zij geloven in het bestaan van een Opperwezen en ook dat er slechts één God bestaat. De Vrijmetselarij verwijst naar haar god als de “Grote Architect van het Universum”. Zij leren dat alle mensen, in alle verschillende religies, de éne God aanbidden maar dat zij slechts verschillende namen gebruiken. Het is op deze basis dat Vrijmetselaars Hindoes, Moslims, Boeddhisten kunnen zijn, of ook mensen die belijden Jezus te volgen. De Vrijmetselarij vereist een geloof in het bestaan van een Opperwezen, maar definieert dat wezen niet.

De Bijbel echter openbaart dat de waarheid anders ligt. Het is wel zo dat er slechts één God is:

“Ik ben JAHWEH1, en niemand meer, buiten Mij is er geen God” (Jesaja 45:5).

Maar de Bijbel zegt ook dat allen die heidense religies aanhangen demonen aanbidden en niet de God van de Bijbel. Psalm 96 openbaart dat de goden van de vele volkeren die Israël omringden, afgoden zijn. Deze mensen aanbaden niet de God van Abraham, Izaäk en Jakob:

“Want al de goden der volken zijn afgoden; maar JAHWEH heeft de hemelen gemaakt” (Psalm 96:5).

Paulus waarschuwde de Christenen te Korinthe niet deel te nemen aan heidense aanbidding. Hij maakte duidelijk dat de heidenen demonen aanbidden en niet de éne ware God.

“Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen2 offeren, en niet aan God; en ik wil niet, dat gij met de duivelen2 gemeenschap hebt” (1 Korinthiërs 10:19-20).

De Bijbel verklaart duidelijk dat demonen geesten zijn:

“En in de synagoge was een mens, hebbende een geest van een onreine duivel3” (Lukas 4:33).

Hindoeïsme, Boeddhisme, Wicca, en andere heidense religies, aanbidden demonen en niet de God van de Bijbel. Wij kunnen dat weten omdat ieder die Jezus Christus afwijst, ook God afwijst:

“Een ieder, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide de Vader en de Zoon” (2 Johannes 9).

Met deze feiten, die duidelijk in de Bijbel staan, is het gemakkelijk te weten dat de fundamentele leer van de Vrijmetselarij, namelijk dat alle mensen God aanbidden, niet waar is. Vermits de Vrijmetselarij niet de leer van Christus volgt, kan de god van de Vrijmetselarij niet de God van de Bijbel zijn.

Vermits God een Geest is, zou u een “Worshipful Master”, of een andere Vrijmetselaar, het volgende kunnen vragen:

Is Vishnu, de god die Hindoes aanbidden, dezelfde geest waarnaar u refereert als de Grote Architect van het Universum?

Het is een eenvoudige vraag, en het antwoord is “ja” of “neen”.

Als de Vrijmetselaar met “ja” antwoordt, dan zult u weten dat hij het verschil niet kent tussen de God van de Bijbel en een demon. Hij kent God niet. Hoe kan hij dan een Christen zijn?!

Als hij met “neen” antwoordt, dan hebt u hem aangetoond dat niet alle mensen dezelfde God aanbidden terwijl zij verschillende namen gebruiken.

Als de Vrijmetselaar de god van de Hindoes aanneemt als een Opperwezen, dan verklaart hij dat demonen Opperwezens zijn. Hoe kan een Vrijmetselaar dan zeker zijn dat de geest die hij in de loge aanbidt, als de Grote Architect van het Universum, niet een demon is?

Verheft de Vrijmetselarij Jezus Christus als de volstrekt enige weg naar redding, zoals geschreven staat in het Johannes-evangelie?

“Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij” (Johannes 14:6).

Het is duidelijk: de Vrijmetselarij volgt niet de leer van Jezus Christus. Daarom hebben Vrijmetselaars God niet (2 Johannes 9).

Vrijmetselarij is een heidense religie. Paulus waarschuwde ons dat het voor een mens niet mogelijk is om deel te hebben aan het heidendom en daarbij ook Christen te zijn. Hij schreef:

“Gij kunt de drinkbeker des Heeren niet drinken, en de drinkbeker der duivelen4; gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren, en aan de tafel der duivelen4” (1 Korinthiërs 10:21).

In Johannes 4:24 leerde Jezus ons:

“God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid”.

Indien een mens gewonnen is voor de Vrijmetselaarsleugen dat alle mensen dezelfde God aanbidden, en slechts verschillende namen gebruiken, dan kan hij niet in waarheid aanbidden. Daarom kan hij niet de éne, ware God aanbidden in de loge.
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm


1 Ik heb voor dit artikel het Tetragrammaton (Gr. tetra = vier; zie afbeelding onderaan) hersteld. Dat is Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. Kenners menen dat het tetragrammaton in het Nederlands het best gereconstrueerd wordt als JAHWEH. Jesaja 42:8: “Ik ben JAHWEH, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven, noch Mijn lof aan de gesneden beelden”. Sinds de komst van de Messias, en voor wie Hem aannemen, geldt echter de naam JEZUS: Hand 4:10-12. JEZUS is nu de énige naam voor de behoudenis. Jezus komt van ièsous, het Grieks voor Yahoshua: Jahweh [is] redding. Hij kwam in de naam van zijn Vader (Jh 5:43) en Hij is Dezelfde als Jahweh: Joh 12:37-42. : JHWH (lees van rechts naar links).

2 Grieks daimonión. Er is eigenlijk maar één ‘duivel’ (diabolos) die echter vele ‘demonen’ (daimonión) heeft die hem aanhangen (gevallen engelen).

3 Grieks: pneuma daimoniou akathartou: geest van een onreine demon.

Demonen zijn onreine geesten, zie Mk 5:1-18; Mk 7:25-30; Lk 9:42; pneumati akathartó zijn eigenlijk daimonia.Demonen zijn ook boze geesten, zie Lk 8:2, 3; pneumatón ponèrón zijn eigenlijk daimonia.

4 Grieks daimonión: demonen, gevallen engelen die dé duivel (Gr. diabolos) aanhangen.  • Beschouw eenvoudig de feiten

  • Dovnload 17.22 Kb.